Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΜΑΣΤΡΟΜΗΝΑΣ
Δηλαδή ενώ η Κυβέρνηση μας λέει ότι αποφύγαμε (χάριν των προσπαθειών της….)τη πτώχευση, παραδέχεται ότι δημιούργησε μία χώρα πτωχών!!!Τι και ποιόν να πιστέψουμε επιτέλους;;;Τώρα, εκεί που μας έφτασαν έλληνες και ξένα »επαείοντες», φυσικά είναι αναγκαίο να υπάρξει κάποιος τέτοιος θεσμός για τη ανακούφιση εκατοντάδων χιλιάδων συμπολιτών μας, που σύντομα θα γίνουν εκατομύρια, αλλά συμφωνώ και εγώ με προηγούμενο σχολιαστή ότι πρέπει να ονομάζεται διαφορετικά και προτείνω και εγώ την ονομασία »Δημοτικό Πρατήριο Κοινωνικής Αλληλεγγύης». Επίσης ο έλεγχος των πραγματικά δικαιούχων να είναι εξονυχιστικός, διαφορετικά άλλοι θα έχουν την ανάγκη και άλλοι θα απολαμβάνουν τα δωρεάν αγαθά που τις περισσότερες φορές προέρχονται από το υστέρημα συμπολιτών μας.Επίσης να θεσμοθετηθεί, ότι ένα ποσοστό της χρηματοδότησης για την τυχόν αγορά αγαθών πρώτης ανάγκης από τους ΟΤΑ να προέρχεται από τους βουλευτές και πολιτικούς των τελευταίων δεκαετιών, που μας έφεραν σ’αυτή την κατάσταση,με παρακράτηση σεβαστού ποσού (50%) από τον μισθό τους ή την σύνταξη τους για να μην πούμε ακόμη και κατάσχεση των περιουσιών που απέκτησαν σε βάρος του Ελληνικού λαού όλα αυτά τα χρόνια. Αν έχουν ακόμη ίχνος συνείδησης θα πρέπει να ζητήσουν όλοι Δημόσια Συγγνώμη και να εξαφανιστούν από την πολιτική σκηνή αφού πρώτα αποζημειώσουν τον Ελληνικό Λαό.Ίσως τότε φιλοτιμηθεί και το Γερμανικό Κράτος να πληρώσει τις Πολεμικές Αποζημειώσεις καθώς και τις Δανειακές του υποχρεώσεις προς τον Ελληνικό Λαό εφόσον δεν έχει τολμήσει καμμία Ελληνική Κυβέρνηση μέχρι τώρα να τα απαιτήσει Δικαστικώς.Και τίθεται το εύλογο ερώτημα: ΠΟΙΟΙ ΟΙ ΛΟΓΟΙ ΤΕΤΟΙΑΣ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΔΙΑΦΟΡΙΑΣ;
 
 
Ηλίας Γιαννίρης
Είμαι εκλεγμένος περιφερειακός σύμβουλος στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. Συμμετείχα στις εκλογές ως δημότης Ικαρίας, επικεφαλής παράταξης, και εκλέχτηκα από την ΠΕ Λέσβου λόγω του εκλογικού νόμου και όχι από την ΠΕ Ικαρίας. Το Γενικό Λογιστήριο του κράτους δεν πληρώνει τα εισιτήριά μου για μετάβαση μου στη Λέσβο όπου λειτουργεί το Περιφερειακό Συμβούλιο, γιατί έχω εκλεγεί από την ΠΕ Λέσβου και θεωρεί ότι είμαι Λέσβιος. Από την έναρξη της θητείας μου στο Περιφερειακό Συμβούλιο (1/1/2011) δεν έχω εισπράξει τα οδοιπορικά έξοδα που εισπράτουν όλοι οι άλλοι περιφερειακοί σύμβουλοι, παρ’ όλο που έχω καταθέσει τα δικαιολογητικά για κάθε συνεδρίαση στην οποία συμμετείχα.Παρακαλώ να προσθέσετε την εξής παράγραφο για να αρθεί αυτή η αδικία, που προκαλείται στις περιπτώσεις που οι επικεφαλής παρατάξεων δεν είναι από την πρωτεύουσα της Περιφέρειας: ««Στους περιφερειακούς συμβούλους των περιφερειών Νοτίου Αιγαίου, Βορείου Αιγαίου και Ιονίων Νήσων που μετακινούνται στα νησιά της περιφέρειας για να λάβουν μέρος στις συνεδριάσεις του συμβουλίου και των επιτροπών στις οποίες έχουν οριστεί ως μέλη ή για την εκτέλεση υπηρεσίας ανάλογα με τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες που τους έχουν ανατεθεί καταβάλλεται ολόκληρο το αντίτιμο του εισιτηρίου του ακτοπλοϊκού η αεροπορικού μέσου συγκοινωνίας με το οποίο μετακινούνται για την Α’ θέση και την οικονομική θέση αντίστοιχα. Το ίδιο ισχύει και για τους περιφερειακούς συμβούλους που είναι επικεφαλής παρατάξεων και είναι δημότες σε άλλο νησί από εκείνο που εκλέχτηκαν, προκειμένου να συμμετέχουν στις συνεδριάσεις του συμβουλίου και των επιτροπών στις οποίες έχουν οριστεί ως μέλη ή για την εκτέλεση υπηρεσίας ανάλογα με τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες που τους έχουν ανατεθεί. Ειδικά για τους Περιφερειακούς Συμβούλους που είναι επικεφαλής παρατάξεων η διάταξη αυτή έχει αναδρομική ισχύ από 1-1-2011.»
 
 
Θεματική Ομάδα Αυτοδιοίκησης των Οικολόγων Πράσινων
Κατά την αρχική παρουσίαση του εν λόγω πολυνομοσχεδίου που δόθηκε για διαβούλευση στα συλλογικά όργανα της αυτοδιοίκησης (ΕΝ.Π.Ε. και Κ.Ε.Δ.Ε) υπήρξε η διατύπωση στο αρχικό άρθρο 6, παράγραφος 11 που προέβλεπε ότι:«Στους περιφερειακούς συμβούλους των περιφερειών Νοτίου Αιγαίου, Βορείου Αιγαίου και Ιονίων Νήσων που μετακινούνται στα νησιά της περιφέρειας για να λάβουν μέρος στις συνεδριάσεις του συμβουλίου και των επιτροπών στις οποίες έχουν οριστεί ως μέλη ή για την εκτέλεση υπηρεσίας ανάλογα με τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες που τους έχουν ανατεθεί καταβάλλεται ολόκληρο το αντίτιμο του εισιτηρίου του ακτοπλοϊκού η αεροπορικού μέσου συγκοινωνίας με το οποίο μετακινούνται για την Α’ θέση και την οικονομική θέση αντίστοιχα».Η διατύπωση αυτή αφαιρέθηκε από το νέο σχέδιο νόμου και επειδή τη θεωρούμε σημαντική προτείνουμε την επαναφορά της με την εξής συμπλήρωση:«Το ίδιο ισχύει για τους περιφερειακούς συμβούλους που είναι επικεφαλής παρατάξεων και είναι δημότες σε άλλο νησί από εκείνο στο οποίο διεξάγονται οι συνεδριάσεις του συμβουλίου και των επιτροπών στις οποίες έχουν οριστεί ως μέλη ή για την εκτέλεση υπηρεσίας ανάλογα με τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες που τους έχουν ανατεθεί. Ειδικά για τους Περιφερειακούς Συμβούλους που είναι επικεφαλής παρατάξεων η διάταξη αυτή έχει αναδρομική ισχύ από 1-1-2011».
 
 
ΓΕΩΡΓΙΑ
Σχετικά με τον βαθμό του γραμματέα του Υ.Σ.Ο διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.3584/07 προβλέπουν ότι ο υπάλληλος που θα εκτελεί καθήκοντα γραμματέα θα πρέπει να κατέχει τουλάχιστον βαθμό Γ’, δηλαδή να έχει διανύσει τη διετή δοκιμαστική περίοδο και επομένως να έχει προαχθεί από το βαθμό Δ’ στο βαθμό Γ’.Με τις διατάξεις του Ν.4024/11 (εφαρμογή νέου βαθμολογίου-μισθολογίου) στον οποίο υπήρχαν ειδικές διατάξεις για την κατάταξη των υπηρετούντων υπαλλήλων, κατετάγησαν στο βαθμό Δ’ οι υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ-ΤΕ με συνολικό χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας από εννέα (9) μέχρι δεκαπέντε (15) έτη και υπάλληλοι κατηγορίας ΔΕ από έντεκα (11) μέχρι δεκαεννέα (19) έτη.Περαιτέρω στον Ε’ βαθμό κατετάγησαν οι υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ-ΤΕ με συνολικό χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας μέχρι εννέα έτη (9) και οι υπάλληλοι κατηγορίας ΔΕ μέχρι έντεκα έτη (11). Ως εκ τούτου στον βαθμό Ε’ κατετάγησαν υπάλληλοι, που με το προϊσχύον σύστημα, κατείχαν το Γ’ και Β’ βαθμό, οι οποίοι μάλιστα εκπληρώνουν κατά το μέγιστο και υπερκαλύπτουν την παραπάνω αναφερόμενη προϋπόθεση (δηλ. τη διετή δοκιμαστική περίοδο) καθόσον είναι υπάλληλοι που μπορούν να έχουν μέχρι εννέα έτη πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας.Συνεπώς κρίνεται σκόπιμο ότι ο γραμματέας του Υπηρεσιακού Συμβουλίου και ο αναπληρωτής του θα πρέπει να κατέχει τουλάχιστον το βαθμό Ε΄ αντί του βαθμού Δ’ ή να προβλεφθεί μεταβατική διάταξη, η οποία να δίνει το δικαίωμα στους υπαλλήλους που μέχρι πρότινος πληρούσαν τις προϋποθέσεις για την εκτέλεση καθηκόντων γραμματέα Υ.Σ. και είχαν εκτελέσει καθήκοντα γραμματέ Υ.Σ. να διατηρούν το δικαίωμα να οριστούν γραμματείς των Υ.Σ.. για την τρέχουσα θητεία του Υ.Σ. ανεξάρτητα από το βαθμό στον οποίο έχουν καταταγεί.Ήδη στη διαύγεια έχουν αναρτηθεί αποφάσεις συγκρότησης Υ.Σ. στα οποία έχουν οριστεί γραμματείς με Ε΄ βαθμό και η προωθούμενη διάταξη όχι μόνο θα δημιουργήσει πρόβλημα στη λειτουργία των εν λόγω Υ.Σ. αλλά θα έχει ως αποτέλεσμα μία γενικότερη υποβάθμιση και απαξίωση των υπάλληλων Ε΄ βαθμού ΠΕ-ΤΕ με συνολική προϋπηρεσία 8 έτη και 11 μήνες την 1-11-2011 και ΔΕ με συνολική προϋπηρεσία 10 έτη και 11 μήνες την 1-11-2011, οι οποίοι δεν θα μπορούν καν να οριστούν γραμματείς του Υ.Σ.
 
 
Θεματική Ομάδα Αυτοδιοίκησης των Οικολόγων Πράσινων
Από τις Επιτροπές της Περιφέρειας, η Οικονομική Επιτροπή αποτυπώνει την υπερεξουσία των παρατάξεων της πλειοψηφίας που εκπροσωπούνται σ αυτή, καθώς έχει τη δυνατότητα να ορίσει το σύνολο της σύνθεσης των μελών της κατά το μεγαλύτερο ποσοστό, αλλά και να επιλέξει τα μέλη της μειοψηφίας που θα συμμετέχουν σε αυτή.Για λόγους διαφάνειας στη διαχείριση των οικονομικών, θα πρέπει στην Οικονομική Επιτροπή να διασφαλίζεται η συμμετοχή όλων των παρατάξεων που εκπροσωπούνται στο περιφερειακό συμβούλιο. Εναλλακτικά θα μπορούσαμε να δεχθούμε την συμμετοχή όλων των παρατάξεων με δικαίωμα λόγου και των έξι (6) μεγαλυτέρων παρατάξεων με δικαίωμα ψήφου.Με αφορμή τη σύνθεση της Οικονομικής Επιτροπής, υποστηρίζουμε ακόμα τη διαπαραταξιακή εκπροσώπηση σε όλες τις περιφερειακές επιτροπές, με τη θεσμική εξασφάλιση της συμμετοχής εκπροσώπων και από τις μικρές παρατάξεις της αντιπολίτευσης. Ειδικότερα στις επιτροπές εκείνες που έχουν άμεση σχέση με θεσμούς διαφάνειας και ελέγχου (π.χ. Οικονομική Επιτροπή ελέγχου έργων) να είναι υποχρεωτική η εκπροσώπηση του συνόλου των παρατάξεων.