Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
ΗΡΑ ΚΟΥΡΗ, ΒΑΝΤΑΡΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Κατά την εκλογική διαδικασία του 2010 και με την εφαρμογή του Καλλικράτη, στο δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Πάτρας, εκλέχθηκαν 7 παρατάξεις με αντίστοιχη αντιπροσώπευση 29, 9, 4, 4, 1, 1, 1 δημοτικών συμβούλων. Μετά από μόλις 7 μήνες λειτουργίας του δημοτικού συμβουλίου, διεγράφησαν από το Δήμαρχο, 9 δημοτικοί σύμβουλοι που ανήκαν στην πλειοψηφούσα δημοτική παράταξη.Σύμφωνα με τον Καλλικράτη, ο Δήμαρχος υποχρεούται στην ενημέρωση και συνεργασία με τους αρχηγούς των παρατάξεων, ιδιαίτερα σε κρίσιμα ζητήματα της πόλης χωρίς να κάνει καθόλου μνεία για τους ανεξάρτητους δημοτικούς συμβούλους στους οποίους δεν υποχρεούται να κάνει καμία ενημέρωση. Επιπλέον στον Καλλικράτη δεν αναφέρεται πουθενά η αντιπροσώπευση των ανεξάρτητων/διεγραμμένων δημοτικών συμβούλων σε κανένα όργανο του Δήμου (και ειδικά στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και στην Οικονομική Επιτροπή) όπου προβλέπεται πλειοψηφία της δημοτικής παράταξης ανεξάρτητα αν έχει τη πλειοψηφία στο Δημοτικό Συμβούλιο. Επίσης σύμφωνα με τον Καλλικράτη, απαγορεύεται αφενός μεν η ένταξη των ανεξάρτητων δημοτικών συμβούλων σε άλλες παρατάξεις αλλά αφετέρου και η δημιουργία ομάδας μεταξύ τους έστω και πάνω από ένα ποσοστό και πάνω (όπως προβλέπεται για το Κοινοβούλιο).Κατά τη γνώμη μας, ο Καλλικράτης δεν έχει προβλέψει αντίστοιχες περιπτώσεις ,έτσι αλλοιώνεται η βούληση των δημοτών γιατί δεν λαμβάνονται υπόψη θεσμικές οντότητες όπως είναι οι ανεξάρτητοι δημοτικοί σύμβουλοι ειδικά στην περίπτωση που αποτελούν σημαντικό τμήμα του Δ.Σ. Από την άλλη, ο Δήμαρχος αν και έχει χάσει την πλειοψηφία στο Δημοτικό Συμβούλιο (19 δημοτικούς Συμβούλους από 49), χρησιμοποιώντας τον Καλλικράτη και το ρόλο του ως πλειοψηφία διατηρεί την απόλυτη πλειοψηφία σε δύο ιδιαίτερα σημαντικά και καθοριστικά όργανα του Δήμου όπως η Οικονομική Επιτροπή και η Επιτροπή Ποιότητας ζωής.Επειδή θεωρούμε ότι η περιθωριοποίηση των ανεξάρτητων δημοτικών συμβούλων που πραγματοποιείται με τον Καλλικράτη σε περιπτώσεις όπως του Δήμου Πατρέων αλλοιώνει την εκλογική επιλογή αντιπροσώπευσης των δημοτών από συγκεκριμένα εκλεγμένα άτομα, προτείνουμε στο νέο σχέδιο νόμου να συμπεριληφθούν σχετικές διατάξεις που θα διευκρινίζουν και θα καθορίζουν με σαφήνεια το ρόλο των ανεξάρτητων Δημοτικών Συμβούλων, θα επιτρέπουν τη σύσταση παράταξης ή οργανωμένης κίνησης ή συνεργασία με άλλες παρατάξεις όπως ακριβώς γίνεται με το νόμο που αφορά το Ελληνικό κοινοβούλιο. Με τον τρόπο αυτό συμβάλλουμε στη δημοκρατικότερη λειτουργία των Δημοτικών συμβουλίων.Οι Ανεξάρτητοι Δημοτικοί Σύμβουλοι Δ. ΠατρέωνΒανταράκης ΑπόστολοςΚουρή Ήρα-Ειρήνη