Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΤΑ Α΄ΒΑΘΜΟΥ
Η επερχόμενη μεταβολή σύμφωνα με την παρ. 21.4 ,θα δημιουργήσει επιπλέον κόστος (καύσιμα,συντηρήσεις ,πιθανά ατυχήματα κτλ) στους Δήμους εξαιτίας του μεγάλου αριθμού κυρίως αιρετών που θα αιτηθούν την οδήγηση των οχημάτων του Δήμου απλά και μόνο για να μετακινηθούν.Προδικάζω ότι θα παρουσιασθούν φαινόμενα αλόγιστης χρήσης ,μιας και κάθε αντιδήμαρχος ,Πρόεδρος Δ.Σ. η Ο.Ε. θα θέλει το «οχημά του» δεδομένου και της δύσκολης οικονομικής συγκυρίας αλλά και της λανθάνουσας νοοτροπίας που επικρατεί σε περιφερειακούς κυρίως Δήμους.Προτείνω να περιοριστεί η χορήγηση κατ΄εξαίρεση οδήγησης σε ειδικότητες απαραίτητες για τη λειτουργία του Δήμου π.χ. υδραυλικούς ,ηλεκτρολόγους. Επίσης είναι σημαντικό ποιος θα χορηγεί αυτές τις κατ΄εξαίρεση αδειοδοτήσεις π.χ. στους Δήμους ο Δήμαρχος? η η Εποπτεύουσα Αρχή του Δήμου καθεστώς το οποίο ισχύει σήμερα.Σας γνωρίζω δε ότι πολύ εύκολα θα «καλύπτονται» νομότυπα ποσότητες καύσιμων με εικονικά χλμ. μιας και τα περισσότερα γραφεία κινήσεως στους μικρούς κυρίως Δήμους υπολειτουργούν. Ευχαριστώ
 
 
Δρ. Γεώργιος Κουλαουζίδης
Η εφαρμογή του ν. 4024/2011 παρουσιάζει προβλήματα σε Δήμους που ο ΟΕΥ τους πήρε έγκριση από τις αντίστοιχες Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και ΚΑΔ από το Εθνικό Τυπογραφείο, πριν από τη δημοσίευση του εν λόγω νόμου, αλλά για τυπικούς λόγους δημοσιεύτηκαν σε κατοπινή ημερομηνία. Σημειώνω ότι πολύ σωστά μετά τη δημοσίευση του νόμου 4024, οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις δεν προχώρησαν σε εγκρίσεις νέων ΟΕΥ απαιτώντας την προσαρμογή στις διατάξεις του νέου νομοθετήματος. Ωστόσο, για τους δημοσιευμένους ΟΕΥ υπάρχει ένα νομικό κενό που είναι ευκαιρία να ρυθμιστεί έτσι ώστε το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης να προχωρήσει στην έκδοση της Κ.Υ.Α. για τη διατήρηση των θέσεων που η πλήρωση δεν ξεπερνά το όριο του 4024/2011 (δηλαδή 60%). Προτείνω την προσθήκη στο συγκεκριμένο άρθρο μιας διάταξης ως εξής: «Οι διατάξεις του ν. 4024/2011 για τους ΟΤΑ Α΄ βαθμού εφαρμόζονται και σε όσους Οργανισμούς Εσωτερικής Υπηρεσίας έχουν εγκριθεί από τους αντίστοιχους Γενικούς Γραμματείς των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης του συγκεκριμένου νόμου.»
 
 
ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
Προτείνεται για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων να δημιουργηθεί ανά νομό ΦοΔΣΑ Για την Διαδημοτική Επιχείρηση ΚεφαλονιάςΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
 
 
ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΑΦΝΗΣ ΥΜΗΤΤΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
Αντιμετώπιση της αδυναμίας άσκησης νέων αρμοδιοτήτων από Καλλικρατικούς Δήμους που δεν μεταφέρθηκε προσωπικό π.χ. από πρώην Νομαρχίες, ελλείψει προσωπικού.
 
 
ΠΑΥΛΟΣ ΤΣΟΤΣΟΣ, ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Το άρθρο 199 του 3852/2010 δυστυχώς δεν διαχώρισε αμιγείς νομαρχιακές επιχειρήσεις με σημαντικό έργο για τον πολίτη και κερδοφορία. Παρακαλώ στο παρόν νομοσχέδιο να διευθετηθεί η μη λύση των σημαντικών πρώην αμιγών νομαρχιακών επιχειρήσεων. Για παράδειγμα το Κέντρο Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας είναι μία τέτοια επιχείρηση η οποία επιπροσθέτως συντηρεί και χρησιμοποιεί υψηλής τεχνολογίας εξοπλισμό ο οποίος δεν έχει προβλεφθεί από ποιο κατάλληλο επιστημονικό προσωπικό θα συνεχίσει να λειτουργεί αλλά και από που θα χρηματοδοτείται για την συντήρησή του.Το Κέντρο Περιβάλλοντος είναι το μοναδικό διευρυμένο διαπιστευμένο εργαστήριο στη Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, το οποίο εξυπηρετεί τους Δήμους της περιοχής καθώς και πλήθος ιδιωτών και αγροτών. Μπορεί μία μετάβαση του Κέντρου Περιβάλλοντος, όπως ορίζεται στον ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ, να εγγυηθεί ότι οι ευαίσθητες τεχνολογικά υπηρεσίες δεν θα σταματήσουν να λειτουργούν ούτε μία ημέρα και Θα συνεχίσουν να προσφέρονται με την ίδια αποτελεσματικότητα η οποία ελέγχεται από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης;