Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
Αντιγόνη Χατζηαθανασίου
Μας έχουν καλύψει πλήρως οι απόψεις του συνάδελφου Δημήτρη Ρίζου στην παρούσα διαβούλευση επί του άρθρου 8 παρ. 2.Προϊσταμένη τμήματος ΠΕ Ανατολικής Αττικής & Βορείου Τομέα Αθηνών της Δ/νσης Αλιείας Περιφέρειας Αττικής
 
 
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΡΙΖΟΣ
Αξιότιμε κε Υπουργέ .Στο Αρθρο 8 Αρμοδιότητες δήμων και περιφερειών στο τέλος της παραγράφου 2 του σχεδίου αναφέρει : ……..Στο τέλος της παραγράφου ΙΙΙ του άρθρου 280 του ν 3852/2010 προστίθεται εδαφιο ως εξής <<Η αρμοδιότητα της περίπτωσης 45 της παραγράφου ΙΙ Β <> υποπαράγραφος γ΄ <> ( αν κατα λάθος την υποπ. δ΄ Υποτομέα αλιείας) εξακολουθεί να ασκείται από τις αποκεντρωμένες διοικήσεις μεχρι 31.12.2012>>ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΦΥΓΕΙ ΟΛΗ ΑΥΤΗ Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ, διοτι η εν λόγω ενέργεια είναι κατά την άποψη μας τελείως άστοχη. Η αποκεντρωμένη Διοίκηση αφορά 7 διοικητικές ενότητες οι οποιες δεν διαθέτουν Υπηρεσίες Αλιείας και σύμφωνα με τον Καλλικράτη δεν έχουν καμία αρμοδιότητα του τομέα αλιείας και προφανώς δεν υπάρχει κανείς λόγος να ασκήσουν τη προτεινόμενη αρμοδιότητα σύμφωνα με τη προτεινόμενη τροποποίηση στο εν λόγω σχέδιο νόμου εως 31-12-2012.Η εν λόγω αρμοδιότητα απαιτεί εξειδικευμένη διοικητική διαχείριση από τις αρμόδιες Υπηρεσίες αλιείας οι οποίες είναι διανεμημένες στις 53 περιφερειακές ενότητες των Αιρετών Περιφερειών και καλύπτουν τις ανάγκες γεωγραφικά όλης της Χώρας.Αξιότιμε κε Υπουργέ έχοντας εμπιστοσύνη στις αταλάντευτες απόψεις σας για το θεσμό της Αιρετής Περιφερειακής Αυτ/σης παρακαλούμε να μήν επιτρέψετε το επιχειρούμενο δυναμιτισμό του Νόμου του Καλικράτη στο συγκεκριμένο τομέα της υδατοκαλλιέρειας πριν ακόμα καλα καλα μπεί σε εφαρμογή του και παρακαλούμε όπως μεριμνήσετε για τα την εν λόγω διόρθωση. Παρακαλούμε να μην επιτρέψετε στις προσπάθειες που επιχειρούνται από <> να υφαρπάξουν τις αρμοδιότητες της εκμίσθωσης θαλασσίων εκτάσεων και αδειοδότησης μονάδων υδατοκαλλιέργειας απο την Περιφερειακή αυτ/ση που δόθηκαν με το Καλλικράτη προς την αποκεντρωμένη διοίκηση. Οι αιρετές περιφέρειες , διαθέτουν την κατάλληλη διοικητική υποδομή , τις αντίστοιχες εξειδικευμένες διοικητικές μονάδες (υπηρεσίες αλιείας) και τα αιρετά θεσμικά όργανα ( Περιφερειακό συμβούλιο , επιτροπές , θεματικούς αντιπεριφερειαρχες κλπ) που διασφαλίζουν την διαφάνεια , τον έλεγχο, το δημοκρατικό προγραμματισμό και τον αναπτυξιακό προσανατολισμό της Περιφέρειας.Μετα τιμήςΔΗΜΗΤΡΗΣ ΡΙΖΟΣΒιολογος- Ιχθυολόγος προιστ Δ/νσης Αγρ. Οικ & Κτην. ΠΕ Φθιώτιδας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
 
 
ΘΩΜΑΣ
Θα πρέπει να αφαιρεθεί η παράγραφος 3 του άρθρου 21.Αν κατά λάθος αφαιρέσετε την περίπτωση 37 του Τομέα ΣΤ. Έργων-Χωροταξίας-Περιβάλλοντος του άρθρου 186 του ν.3852/2010 δεν θα απαιτείται η γνωμοδότηση των αρμοδίων υπηρεσιών (Διευθύνσεις Αγροτικής Ανάπτυξης κλπ) της Περιφέρειας για την έγκριση των περεκκλίσεων για γεωργοκτηνοτροφικά, εγκαταστάσεις ιχθυοκαλλιεργειών κλπ.Επειδή έχει προκύψει μια παρανόηση από την πλευρά των πολεοδομιών ότι γνωμοδοτεί η αντίστοιχη Δ/νση ΠΕΧΩΣ της Περιφέρειας καιεπομένως δεν απαιτείτε η γνωμοδότησή τους θα ήταν λάθος να καταργήσετε την περίπτωση 37 του τομέα ΣΤ.Απλώς πρέπει να διευκρινήσετε στις υπηρεσίες ότι γνωμοδοτεί η αρμόδια κατά περίπτωση Διεύθυνση της Περιφέρειας η οποία και θα δώσει άδεια λειτουργίας ή έγκριση στην αντίστοιχή δραστηριότητα.
 
 
Συργιάννης Σπυρίδων &#8211; Ορέστης
Στο τέλος της παραγράφου ΙΙΙ του άρθρου 280 του ν.3852/2010 προστίθεται εδάφιο ως εξής:«Η αρμοδιότητα της περίπτωσης 45 της παραγράφου ΙΙ Β «Τομέας Γεωργίας-Κτηνοτροφίας-Αλιείας», υποπαράγραφος γ΄ «Υποτομέας Κτηνοτροφίας», εξακολουθεί να ασκείται από τις αποκεντρωμένες διοικήσεις ».
 

Περισσότερες πληροφορίες