Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
Καντερές Δημήτριος
Θα αναφέρω ορισμένες γενικές σκέψεις για τον περιορισμό των δαπανών στους Δήμους:Να περιοριστεί στο ελάχιστο ο αριθμός των αντιδημάρχων και αμοιβόμενων μετακλητών αξιωματούχων. Στην ουσία το έργο εκτελείται από τους υπαλλήλους των Δήμων οι οποίοι εάν αξιοποιηθούν κατάλληλα μπορούν να αποδειχθούν άριστοι.Να καταργηθούν όλες οι δωρεάν (σε βάρος του ελληνικού λαού) λειτουργούσες δημοτικές συγκοινωνίες. Εάν υπάρχουν αναξιοπαθούντες δημότες οι οποίο δεν μπορούν να πληρώνουν τα εισητήρια των αστικών συγκοινωνιών να τους δοθεί από τους Δήμους κάρτα επιβίβασης. Οι κάτρες αυτές θα κοστίσουν πολύ λιγότερο από της δωρεάν συγκοινωνίες.Οι εργαζόμενοι στους Δήμους να εκπαιδευτούν ώστε να μπορούν να εκτελέσουν πολλών ειδών εργασίες όπως οδηγού οχήματος, χειριστού μηχανήματος, υδραυλικού, σκαμπανέα, κλαδευτού δένδρων, καθαριστού κλπ. Αποτελεί για παράδειγμα μεγάλη σπατάλη ανθρώπινου δυναμικού και χρημάτων το να ασχολείται πενταμελές συνεργείο του Δήμου για να επισκευάσει μία διαρροή στο δίκτυο ύδρευσης.Να συστηθεί εποπτικός κρατικός μηχανισμός πραγματικού ελέγχου των δαπανών των Δήμων για αγορές- επισκευές μεχανημάτων και εργαλείων, καυσίμων,συντήρησης κτηριακών εγκαταστάσεων, εορταστικών- πολιτιστικών εκδηλώσεων κλπ.Γενικά εδώ που έφθασε η Ελλάδα επιβάλλεται να μετριέται και ελέγχεται η δαπάνη του κάθε Ευρώ.