Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΟΛΥΤΙΜΗ ΦΑΡΜΑΚΗ
Για την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου που αφορά την τροποποίηση της παραγράφου 1 του άρθρου 278 του ν.3852/2010 προτείνεται η αλλαγή των χρηματικών ορίων καθότι στην παράγραφο 3 του Αρθρου 25 του Ν. 3614/07 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν.3840/10, το όριο ελέγχου νομιμότητας επί των συγχρηματοδοτούμενων συμβάσεων, από το Ελεγκτικό Συνέδριο, είναι 5,0 εκατ. € (χωρίς Φ.Π.Α.) για δε τις προγραμματικές συμβάσεις είναι 10,0 εκατ. € (χωρίς Φ.Π.Α.).Για το λόγο αυτό είναι υπερβολικός, γραφειοκρατικός και θα επιφέρει σημαντικές καθυστερήσεις ο προβλεπόμενος έλεγχος για τις προγραμματικές συμβάσεις. Άλλωστε επισημαίνεται ότι ισχύει το όριο του 1,0 εκατ. € για τις μη συγχρηματοδοτούμενες συμβάσεις. Με βάση την ανωτέρω αιτιολόγηση προτείνεται οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 278 του ν. 3852/10 να τροποποιηθούν ως εξής :1. Για τις συμβάσεις προμήθειας αγαθών, εκτέλεσης έργων και παροχής υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των προγραμματικών συμβάσεων και των συμβάσεων υλοποίησης των διετών προγραμμάτων δράσης των κοινωφελών επιχειρήσεων, που συνάπτουν οι ΟΤΑ και τα νομικά τους πρόσωπα, προϋπολογιζόμενης δαπάνης, χωρίς Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) ποσού εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ και μέχρι ποσού πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) ευρώ πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) ευρώ και μέχρι ποσού ενός εκατομμυρίου (1.000.000) ευρώ, διενεργείται υποχρεωτικά προληπτικός έλεγχος νομιμότητας αυτών, πριν από την σύναψή τους, από τον Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που είναι αρμόδιος για τον προληπτικό έλεγχο των δαπανών τους.2. Για τις συμβάσεις της προηγούμενης παραγράφου, η προϋπολογιζόμενη δαπάνη των οποίων υπερβαίνει το ποσό χωρίς Φ.Π.Α. των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) του ενός εκατομμυρίου (1.000.000) ευρώ, διενεργείται υποχρεωτικά, πριν τη σύναψή τους, έλεγχος νομιμότητας από το καθ’ ύλην αρμόδιο Κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παράγραφος 7 του π.δ. 774/1980, όπως ισχύει.Για τα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα ισχύουν τα προβλεπόμενα στις ειδικές διατάξεις γι’ αυτά ».
 
 
ΠΕΤΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
Σαρώνουν τα δημοτικά ραδιόφωνα για χάρη των βαρόνων των ΜΜΕΑντί ο Δήμαρχος Αθήνας Γ.Καμίνης να σπαταλάει χρόνο σε φιλοκυβερνητικές φιέστες φέρνοντας ανάπτυξη με μακέτες πεζοδρόμησης της Πανεπιστημίου και ρατσιστικές επιχειρήσεις σκούπα αγκαλιά με Χρυσοχοίδη, Σαμαρά και νεοναζί ας κοιτάξει να αποτρέψει την διάλυση της Δημοτικής Ραδιοφωνίας και του 984. Μάλλον ζητάμε ξανά υπερβολικά πράγματα για ένα Δήμαρχο-Συνήγορο των Μνημονίων και της Τρόικα.Το άρθρο 11 και το άρθρο 10 παρ 4 του πολυνομοσχεδίου «Ρυθμίσεις για την Τοπική Ανάπτυξη, την Τοπική Αυτοδιοίκηση και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση- Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» ανοίγουν το δρόμο για τη πλήρη κατεδάφιση της Δημοτικής Ραδιοφωνίας.Με τον πιο αντιδημοκρατικό τρόπο ανοίγει το έδαφος για την παραπέρα μονοπώληση της ενημέρωσης μετατρέποντας την σε εμπόρευμα στα χέρια λίγων. Η χειραγώγηση των ΜΜΕ είναι ένα αντιδημοκρατικό ολίσθημα που πάει χέρι-χέρι με τα εξοντωτικά μέτρα του Μνημόνιου για να αποπληρωθεί το χρέος στους Τραπεζίτες. Είναι στο χέρι της δημοτικής πλειοψηφίας να διαλύσει μέχρι τις 31/12/2012 τους δημοτικούς ραδιοσταθμούς απολύοντας προσωπικό, καταργώντας συμβάσεις εργασίας, μεταφέροντας η όχι το προσωπικό σε άλλες θέσεις στο Δήμο χωρίς να προσδιορίζεται το μισθολογικό και ασφαλιστικό καθεστώς.Να αποσυρθούν χωρίς δεύτερη συζήτηση αυτές οι ρυθμίσεις.Οι συνδικαλιστικές ηγεσίες είναι ώρα να εγκαταλείψουν την τακτική της αναμονής και να καλέσουν απεργία διαρκείας σε όλο το κλάδο των ΜΜΕ όπου οι εργοδότες τρέχουν αν καταστρατηγήσουν συμβάσεις, να κόψουν μισθούς, να απολύσουν. Ο αγώνας των εργαζόμενων στην Ελευθεροτυπία έδειξε τις διαθέσεις και τις αντοχές, τώρα είναι η ώρα της γενίκευσης για να σαρωθούν οι αντεργατικές επιθέσεις.Μόνο με μια απεργιακή ανταρσία διαρκείας, με ένα κίνημα εργατικού ελέγχου στους τόπους δουλειάς θα επιβάλουμε με το καλύτερο τρόπο να έχει ο απλός κόσμος έγκυρη ενημέρωση.Πέτρος Κωνσταντίνου, δημοτικός σύμβουλος Αθήνας με την Ανταρσία στις γειτονιές της Αθήνας, 6932828964
 
 
ΠΕΤΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
Σαρώνουν τα δημοτικά ραδιόφωνα για χάρη των βαρόνων των ΜΜΕΑντί ο Δήμαρχος Αθήνας Γ.Καμίνης να σπαταλάει χρόνο σε φιλοκυβερνητικές φιέστες φέρνοντας ανάπτυξη με μακέτες πεζοδρόμησης της Πανεπιστημίου και ρατσιστικές επιχειρήσεις σκούπα αγκαλιά με Χρυσοχοίδη, Σαμαρά και νεοναζί ας κοιτάξει να αποτρέψει την διάλυση της Δημοτικής Ραδιοφωνίας και του 984. Μάλλον ζητάμε ξανά υπερβολικά πράγματα για ένα Δήμαρχο-Συνήγορο των Μνημονίων και της Τρόικα.Το άρθρο 11 και το άρθρο 10 παρ 4 του πολυνομοσχεδίου «Ρυθμίσεις για την Τοπική Ανάπτυξη, την Τοπική Αυτοδιοίκηση και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση- Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» ανοίγουν το δρόμο για τη πλήρη κατεδάφιση της Δημοτικής Ραδιοφωνίας.Με τον πιο αντιδημοκρατικό τρόπο ανοίγει το έδαφος για την παραπέρα μονοπώληση της ενημέρωσης μετατρέποντας την σε εμπόρευμα στα χέρια λίγων. Η χειραγώγηση των ΜΜΕ είναι ένα αντιδημοκρατικό ολίσθημα που πάει χέρι-χέρι με τα εξοντωτικά μέτρα του Μνημόνιου για να αποπληρωθεί το χρέος στους Τραπεζίτες. Είναι στο χέρι της δημοτικής πλειοψηφίας να διαλύσει μέχρι τις 31/12/2012 τους δημοτικούς ραδιοσταθμούς απολύοντας προσωπικό, καταργώντας συμβάσεις εργασίας, μεταφέροντας η όχι το προσωπικό σε άλλες θέσεις στο Δήμο χωρίς να προσδιορίζεται το μισθολογικό και ασφαλιστικό καθεστώς.Να αποσυρθούν χωρίς δεύτερη συζήτηση αυτές οι ρυθμίσεις.Οι συνδικαλιστικές ηγεσίες είναι ώρα να εγκαταλείψουν την τακτική της αναμονής και να καλέσουν απεργία διαρκείας σε όλο το κλάδο των ΜΜΕ όπου οι εργοδότες τρέχουν αν καταστρατηγήσουν συμβάσεις, να κόψουν μισθούς, να απολύσουν. Ο αγώνας των εργαζόμενων στην Ελευθεροτυπία έδειξε τις διαθέσεις και τις αντοχές, τώρα είναι η ώρα της γενίκευσης για να σαρωθούν οι αντεργατικές επιθέσεις.Μόνο με μια απεργιακή ανταρσία διαρκείας, με ένα κίνημα εργατικού ελέγχου στους τόπους δουλειάς θα επιβάλουμε με το καλύτερο τρόπο να έχει ο απλός κόσμος έγκυρη ενημέρωση.Πέτρος Κωνσταντίνου, δημοτικός σύμβουλος Αθήνας με την Ανταρσία στις γειτονιές της Αθήνας, 6932828964
 
 
ΗΡΑ ΚΟΥΡΗ, ΒΑΝΤΑΡΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Κατά την εκλογική διαδικασία του 2010 και με την εφαρμογή του Καλλικράτη, στο δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Πάτρας, εκλέχθηκαν 7 παρατάξεις με αντίστοιχη αντιπροσώπευση 29, 9, 4, 4, 1, 1, 1 δημοτικών συμβούλων. Μετά από μόλις 7 μήνες λειτουργίας του δημοτικού συμβουλίου, διεγράφησαν από το Δήμαρχο, 9 δημοτικοί σύμβουλοι που ανήκαν στην πλειοψηφούσα δημοτική παράταξη.Σύμφωνα με τον Καλλικράτη, ο Δήμαρχος υποχρεούται στην ενημέρωση και συνεργασία με τους αρχηγούς των παρατάξεων, ιδιαίτερα σε κρίσιμα ζητήματα της πόλης χωρίς να κάνει καθόλου μνεία για τους ανεξάρτητους δημοτικούς συμβούλους στους οποίους δεν υποχρεούται να κάνει καμία ενημέρωση. Επιπλέον στον Καλλικράτη δεν αναφέρεται πουθενά η αντιπροσώπευση των ανεξάρτητων/διεγραμμένων δημοτικών συμβούλων σε κανένα όργανο του Δήμου (και ειδικά στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και στην Οικονομική Επιτροπή) όπου προβλέπεται πλειοψηφία της δημοτικής παράταξης ανεξάρτητα αν έχει τη πλειοψηφία στο Δημοτικό Συμβούλιο. Επίσης σύμφωνα με τον Καλλικράτη, απαγορεύεται αφενός μεν η ένταξη των ανεξάρτητων δημοτικών συμβούλων σε άλλες παρατάξεις αλλά αφετέρου και η δημιουργία ομάδας μεταξύ τους έστω και πάνω από ένα ποσοστό και πάνω (όπως προβλέπεται για το Κοινοβούλιο).Κατά τη γνώμη μας, ο Καλλικράτης δεν έχει προβλέψει αντίστοιχες περιπτώσεις ,έτσι αλλοιώνεται η βούληση των δημοτών γιατί δεν λαμβάνονται υπόψη θεσμικές οντότητες όπως είναι οι ανεξάρτητοι δημοτικοί σύμβουλοι ειδικά στην περίπτωση που αποτελούν σημαντικό τμήμα του Δ.Σ. Από την άλλη, ο Δήμαρχος αν και έχει χάσει την πλειοψηφία στο Δημοτικό Συμβούλιο (19 δημοτικούς Συμβούλους από 49), χρησιμοποιώντας τον Καλλικράτη και το ρόλο του ως πλειοψηφία διατηρεί την απόλυτη πλειοψηφία σε δύο ιδιαίτερα σημαντικά και καθοριστικά όργανα του Δήμου όπως η Οικονομική Επιτροπή και η Επιτροπή Ποιότητας ζωής.Επειδή θεωρούμε ότι η περιθωριοποίηση των ανεξάρτητων δημοτικών συμβούλων που πραγματοποιείται με τον Καλλικράτη σε περιπτώσεις όπως του Δήμου Πατρέων αλλοιώνει την εκλογική επιλογή αντιπροσώπευσης των δημοτών από συγκεκριμένα εκλεγμένα άτομα, προτείνουμε στο νέο σχέδιο νόμου να συμπεριληφθούν σχετικές διατάξεις που θα διευκρινίζουν και θα καθορίζουν με σαφήνεια το ρόλο των ανεξάρτητων Δημοτικών Συμβούλων, θα επιτρέπουν τη σύσταση παράταξης ή οργανωμένης κίνησης ή συνεργασία με άλλες παρατάξεις όπως ακριβώς γίνεται με το νόμο που αφορά το Ελληνικό κοινοβούλιο. Με τον τρόπο αυτό συμβάλλουμε στη δημοκρατικότερη λειτουργία των Δημοτικών συμβουλίων.Οι Ανεξάρτητοι Δημοτικοί Σύμβουλοι Δ. ΠατρέωνΒανταράκης ΑπόστολοςΚουρή Ήρα-Ειρήνη
 
 
γιωργος
για την «περιεργη» και περιφημη διευκρινιστική εγκύκλιο 11/2011 που εκδόθηκε τελη Ιανουαρίου 2011 ,ο φακελος εχει σταλεί στον οικονομικό εισαγγελέα για επτα υπάλληλουσ που αναφερονται σε αυτήν και για Ντόλιο που υπέγραψε .(αφορά τις περιφημες τρεις γραμμές στην υποχρεωτική συγχωνευση κοινωφελών που ως δια μαγείασ γινεται διακριτική ευχερεια,σε πληρη αντιθεση με το άρθρο περι συγχωνευσεως του Καλλικρατη),για να καλυφθούν τα χρεη προς τριτους(αφού τα στελνετε στην εκκαθάριση και ούτε γατα ούτε ζημιά για τις λαμογιές ,ειδικά από μεγάλουσ δήμουσ με τεραστια χρεη(βλέπε δήμο Αμαρουσίου και ειδικό συμβουλο Ραγκούση ) . Διαφανεια επιτελους τα εχετε κανει μπαχαλο με τον Καλλικρατη το πάρτυ συνεχίζεται αμείωτο,και η προσπάθεια συγκάλυψης συνεχιζεται με την παραγραφο 3 παραπάνω