Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
Δημήτρης Μαυροματίδης
Αναφορικά με το παρόν σχέδιο νόμου πρέπει να υπάρξει πρόβλεψη για την ύπαρξη εταιρείας [αμιγούς ή και με συμμετοχή των ΠΕΔ, επιστημονικών επιμελητηρίων και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων] για θέματα περιβάλλοντος σε επίπεδο Περιφέρειας.Ειδική αναφορά και οδηγός είναι το ΚΕΠΕ [Κέντρο Περιβάλλοντος] της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – σε συνέχεια της πρώην Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κοζάνης – που είναι μια επιχείρηση που ασχολείται εμπράκτως με την ποιότητα του αέρα, υδάτων και συμμετέχοντας και αξιοποιώντας παράλληλα εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα. Σημειώνεται ότι το ΚΕΠΕ δημιουργήθηκε και λειτουργεί και υπήρξαν επενδύσεις με δημόσιους πόρους επειδή ο χώρος δραστηριοποίησης του είναι η Δυτική Μακεδονία, η πιο πιεσμένη περιβαλλοντικά περιοχή της Ελλάδας δεδομένης της ύπαρξης των ανοικτών ορυχείων λιγνίτη και όχι μόνο [παρ. 1].Ως ΤΕΕ τμ. Δυτικής Μακεδονίας συμμετέχουμε στο Διοικητικό του Συμβούλιο συνεισφέροντας διαχρονικά στην ουσία της λειτουργίας του που είναι δράσεις προστασίας του περιβάλλοντος. Μάλιστα στο Δ.Σ. συμμετέχουν και η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Δυτικής Μακεδονίας και το ΓΕΩΤΕΕ ακριβώς λόγω της βαρύτητας που δίνουν οι θεσμικοί φορείς στη λειτουργία του από την αρχή της ιδρύσεως του.Επισημαίνεται ότι το ΚΕΠΕ έχει δίκτυο μέτρησης online ρύπων με εγκατεστημένο δίκτυο σταθμών ατμοσφαιρικής ρύπανσης και επενδύσεις αρκετά σημαντικές σε επίπεδο περιφέρειας Πρόταση: Α. Επειδή τα περιβαλλοντικά ζητήματα είναι ψηλά στην agenda επιβάλλεται να υπάρχει η δυνατότητα πρόβλεψης ύπαρξης μιας δομής ανάλογης του ΚΕΠΕ Δυτικής Μακεδονίας σε επίπεδο περιφέρειας που θα είναι ευέλικτη, με συμμετοχή αυτοδιοίκησης, επιστημονικών επιμελητηρίων και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, ώστε να διασφαλίζεται η δυνατότητα παρεμβάσεων των περιφερειών και της υποβοήθησής των φορέων για περιβαλλοντικά ζητήματα.Β. Εάν το παραπάνω, αυτονόητο για εμάς στη Δυτική Μακεδονία και στο ΤΕΕ/τμ. Δυτικής Μακεδονίας, δεν είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί στο παρόν νομοσχέδιο, τότε επιβάλλεται ονοματισμένα, ως αμιγής επιχείρηση της Περιφέρειας, «οδηγός» για την μελλοντική εφαρμογή της πρότασης [Α], να συνεχίσει τη λειτουργία του πιλοτικά ώστε να αξιολογηθούν σε μεταγενέστερη φάση τα αποτελέσματα του. Παραπομπές: [παρ. 1]: Ακριβώς λόγω της κατάστασης που επικρατεί στη Δυτική Μακεδονία έχουν διατυπωθεί μεταξύ άλλων και «Προτάσεις του ΤΕΕ/ΤΔΜ προς ΥΠΕΚΑ για το πράσινο ταμείο και την πρόβλεψη ύπαρξης αποκεντρωμένων δομών περιβαλλοντικού ελέγχου (30-9-2011)» [http://tdm.tee.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=261:-30-9-2011&catid=47:2011-03-22-11-26-18&Itemid=94] [παρ. 2]: Στοhttp://www.kepekozani.grφαίνεται και η αξιολόγηση με μετρήσεις της ποιότητας του αέρα και με αυτό ως εργαλείο γίνονται παρεμβάσεις για μέτρα μείωσης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Για το Κέντρο Περιβάλλοντος έχει γίνει πληθώρα αναφορών και από το Συνήγορο του Πολίτη για θέματα περιβάλλοντος. Δημήτρης ΜαυροματίδηςΠρόεδρος Διοικούσας Επιτροπής ΤΕΕ/ τμ. Δυτικής Μακεδονίας
 
 
Σφήκας Αθανάσιος, Χημικός Μηχανικός MSc
Το ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας είναι ένας αυτοδύναμος οικονομικά και κερδοφόρος επιστημονικός φορέας ο οποίος δεν επιβαρύνει τον κρατικό προυπολογισμό. Από την ιδρυσή του μέχρι σήμερα παρέχει με συνέπεια ανεκτίμητες υπηρεσίες και λύσεις στην τοπική κοινωνία (και όχι μόνο) που τόσο πολύ υποφέρει από την περιβαλλοντική υποβάθμιση της ευρύτερης περιοχής. Το έργο που επιτελεί το ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ είναι αδιαμφισβήτητο όλα αυτά τα χρόνια και αναγνωρίζεται όχι μόνο σε τοπικό αλλά και σε πανελλήνιο επίπεδο. Μεταξύ άλλων διαθέτει το πρώτο διαπιστευμένο από το ΕΣΥΔ σύμφωνα με το πρότυπο ISO 17025 εργαστήριο χημικών αναλύσεων στην περιοχή και μετρητικό εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Το ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ αποτελεί τον εγγυητή της αξιόπιστης παρακολούθησης της ποιότητας τόσο των υδάτων (πόσιμων και επιφανειακών)όσο και της ποιότητας της ατμόσφαιρας στη Δυτική Μακεδονία μέσω του δικτύου σταθμών που έχει αναπτύξει. Τα παραπάνω σε συνδυασμό με την διάχυση της περιβαλλοντικής πληροφορίας στους πολίτες και την ευαισθητοποίηση, τη γνωμοδότηση σε διάφορα θέματα περιβαλλοντικής υποβάθμισης, την συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα και μελέτες που αφορούν το περιβάλλον συνθέτουν μια μικρή μόνο διάσταση της προσφοράς του ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Το εύλογο ερώτημα που προκύπει και χρειάζεται άμεση απάντηση από τους ιθύνοντες είναι ΓΙΑΤΙ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΝΑ ΠΑΝΕ ΧΑΜΕΝΑ? Σε κάθε περίπτωση η επιτακτική απαίτηση του συνόλου της τοπικής αλλά και επιστημονικής κοινωνίας είναι ότι στα πλαίσια του παρόντος Σχεδίου Νόμου θα πρέπει οπωσδήποτε να προβλεφθεί μια ρύθμιση που ξεκαθαρίζει ότι το ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ δεν εμπίτει στο άρθρο 199 του Νόμου 3852/2010 και να εξασφαλίζει την συνέχιση της λειτουργίας του.
 
 
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΝΑΚΑΣ
Το ΚΕ.ΠΕ. είναι μία περιφερειακή επιχείρηση ιδιωτικού δικαίου, που λόγω Καλλικράτη πρόκειται να κλείσει. ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ!! Το ΚΕ.ΠΕ. είναι κερδοφόρα, αυτόνομη επιχείρηση και ΔΕΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ απευθείας από το κράτος.Οφείλουμε μια καθαρή και έντιμη στάση και απάντηση στις επόμενες γενιές. Μία από τις σημαντικότερες δραστηριότητες του Κέντρου Περιβάλλοντος είναι η διάδοση της πληροφορίας και η ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας και, ιδιαίτερα, των νέων ανθρώπων, στα περιβαλλοντικά προβλήματα και στην προστασία του περιβάλλοντος. Στη λήψη μέτρων προκειμένου να μειωθούν οι συγκεντρώσεις των αιωρουμένων σωματιδίων στο λεκανοπέδιο Φλώρινας – Πτολεμαϊδας – Κοζάνη.Την αναγκαιότητα διατήρησης του Κέντρου Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, μια από τις πιο σημαντικές δομές για το περιβάλλον που υπάρχει στο ενεργειακό λεκανοπέδιο- στην καρδιά της εξόρυξης του λιγνίτη από τη ΔΕΗ. Στην αναγκαιότητα διατήρησης του ΚΕΠΕ, εκφράζον την αγωνία τoυs και οι φορείς, αλλά και των κάτοικοι της περιοχής για το μέλλον του ΚΕΠΕ.Συγκεκριμένα το ΚΕΠΕ είναι η μοναδική επιχείρηση περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος στην Ελλάδα σε λειτουργία και θέλουμε θετική απάντηση του υπουργού και του υφυπουργού Εσωτερικών.
 
 
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Κύριε Υπουργέ,Στην Ελληνική πραγματικότητα υπάρχουν Ευρωπαϊκές οπότε και Εθνικές νομοθεσίες για το περιβάλλον και την ενημέρωση του πολίτη, όπως οι 2008/50/ΕΚ για την ποιότητα του αέρα, 98/83/ΕΚ για το πόσιμο νερό και 2000/60/ΕΚ για τα επιφανειακά νερά, οι οποίες ακόμη, γενικά, δεν εφαρμόζονται. Είτε διότι δεν υπάρχει το κατάλληλο προσωπικό, είτε διότι δεν υπάρχουν οι πόροι. Υπό αυτές τις συνθήκες είναι προφανές ότι σήμερα η εφαρμογή και προσαρμογή της Ελλάδας σε σημαντικές Ευρωπαϊκές οδηγίες θα μείνει πίσω λόγω συγκυρίας. Ωστόσο, υπάρχουν δομές του κράτους, οι οποίες επιτύχανε τα τελευταία χρόνια σημαντικά βήματα για την προσαρμογή της χώρας σε περιφερειακό επίπεδο. Συγκεκριμένα, το Κέντρο Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (www.kepekozani.gr)εφαρμόζει τις παραπάνω οδηγίες σε επίπεδο Περιφέρειας, χωρίς να επιβαρύνει τους προϋπολογισμούς του κράτους και της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας λειτουργώντας και συντηρώντας προηγμένο εξοπλισμό. Επίσης, αποτελεί τον βασικό σύμβουλο διαχείρισης κρίσεων στα συχνά επεισόδια ρύπανσης που συμβαίνουν στην περιοχή μας αλλά και σε άλλες περιπτώσεις περιβαλλοντικών ατυχημάτων οι οποίες συνέβησαν π.χ. διαρροή ουσιών επικίνδυνων για τον άνθρωπο και για τα υπόγεια ή επιφανειακά νερά.Το Κέντρο Περιβάλλοντος είναι πρώην αμιγής νομαρχιακή επιχείρηση Κοζάνης, οπότε σύμφωνα με το άρθρο 199 του ν3852/2010 θα πρέπει να κλείσει μετά το πέρας των Ευρωπαϊκών του δραστηριοτήτων. Το εύλογο ερώτημα που προκύπτει είναι, εάν εξασφαλίζετε η μεταφορά υψηλής τεχνολογίας και τεχνογνωσίας, όπως λειτουργεί σήμερα, σε άλλες υπηρεσίες με τα προαναφερόμενα προβλήματα της σημερινής συγκυρίας.Στο Κέντρο Περιβάλλοντος πιστέψαμε σε μία ΙΔΕΑ για την εφαρμογή των παραπάνω, ώστε να αναβαθμιστεί επιτέλους οι ζωή των πληττόμενων πολιτών στους νομούς Κοζάνης και Φλώρινας. Αυτό απαιτεί πολλές από τις δυνάμεις μας διότι η αξιόπιστη περιβαλλοντική ενημέρωση του πολίτη είναι συνεχής σε εικοσιτετράωρη βάση, επτά ημέρες την εβδομάδα.Κύριε Υπουργέ,Ελπίζουμε να πάρετε σοβαρά υπόψη την χρησιμότητα των περιβαλλοντικών υπηρεσιών, οι οποίες προσφέρονται ελεύθερα στους πολίτες της περιοχής και να μην αλλοιωθούν στα πλαίσια μίας στενής εφαρμογής του νόμου. Για να επιτευχθεί αυτό, πιστεύουμε ότι πρέπει να προβλεφθεί ρύθμιση στο άρθρο 10 του παρόντος νόμου για την Αμιγή Επιχείρηση Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας «Κέντρο Περιβάλλοντος», η οποία θα εγγυάται τη συνέχιση λειτουργίας της επιχείρησης.
 
 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΟΣΜΙΔΟΥ
Κύριε υπουργέ, ως κάτοικος του Δήμου Εορδαίας, ενός Δήμου που μαστίζεται χρόνια τώρα από την ανεξέλεγκτη ατμοσφαιρική ρύπανση λόγω της ύπαρξης και λειτουργίας της ΔΕΗ Α.Ε. στην περιοχή μας, ζητώ στο παρόν άρθρο να προστεθεί ότι η Αμιγής Επιχείρηση της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας «Κέντρο Περιβάλλοντος», εξαιρείται από το άρθρο 199 του νόμου 3852/2010. Το Κέντρο Περιβάλλοντος κατάφερε τα τελευταία τέσσερα χρόνια να παρέχει στους πολίτες του Δήμου μας στοιχεία σχετικά με τα επίπεδα ρύπανσης στην περιοχή που ζούμε, πλέον γνωρίζουμε όλοι τι γίνεται και απαιτούμε καθαρότερο περιβάλλον. Επίσης άλλη μία σημαντική δραστηριότητα του κέντρου περιβάλλλοντος είναι η εκπόνηση της πρώτης διευρυμένης επιδημιολογικής μελέτης στο νομό Κοζάνης ώστε να ποσοτικοποιηθούν οι περιβαλλοντολογικές επιπτώσεις στους πολίτες της περιοχής μας. Κύριε Υπουργέ είμαι βέβαιη ότι δεν θα στερήσετε από κανέναν πολίτη του Δήμου Εορδαίας, αλλά και ολόκληρης της Δυτικής Μακεδονίας, το δικαίωμα να γνωρίζει τα επίπεδα ρύπανσης, να πληροφορείται από έναν επίσημο φορέα, με επιστημονική τεκμηρίωση, για τις επιπτώσεις αυτής της ρύπανσης και να αγωνίζεται για την βελτίωσης του περιβάλλοντός που ζει. ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΟΣΜΙΔΟΥ ΙΑΤΡΟΣ