Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
Γιώργος Πάντος, Ακτινοφυσικός
Σε μια περιοχή ιδιαίτερα επιβάρυμένη απο τη λειτουργία της ΔΕΗ, το ΚΕΠΕ Κοζάνης προσφέρει σημαντικό έργο όσον αφορά τη συλλογή μετρήσεων για τους ρύπους και ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ είναι ένας φορέας που συμμετέχει στην εκπόνηση επιδημιολογικής μελέτης για τις επιπτώσεις στην περιοχή. Κάτι που απο το 1960 που λειτουργεί η ΔΕΗ στην περιοχή δεν έγινε. Ο νόμος χρήζει τροποποιήσης ως προς το αντικείμενο των επιχειρήσεων των ΟΤΑ που καταργούνται.
 
 
Δημήτρης Μαυροματίδης
Παρακαλώ να ενσωματώσετε την ουσία της ερώτησης του υφυπουργού Εσωτερικών κ. Π. Κουκουλόπουλου με θέμα «Ερώτηση για την αναγνώριση προϋπηρεσίας επιστημόνων των Ο.Τ.Α.» [http://koukoulopoulos.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=677:2011-05-09-07-58-36&catid=101:2010-03-01-16-43-42]που παρατίθεται παρακάτω: «Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2738/1999 (Φ.Ε.Κ. 180/Α΄/9-9-1999) «Συλλογικές διαπραγματεύσεις στη δημόσια διοίκηση, μονιμοποίηση συμβασιούχων αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις» και της αρίθμ. 31945/13-9-1999 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. μονιμοποιήθηκαν όσοι παρακολούθησαν και ολοκλήρωσαν το πρόγραμμα κατάρτισης και απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας άνεργων επιστημόνων αποφοίτων Α.Ε.Ι. & Τ.Ε.Ι., σε θέματα Τοπικής Αυτοδιοίκησης & Τοπικής Ανάπτυξης. Ένα πρόγραμμα που υλοποιήθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, το Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων, την Κ.Ε.Δ.Κ.Ε., τον Ο.Α.Ε.Δ. και την Ε.Ε.Τ.Α.Α. βάσει προγραμματικής σύμβασης. Το πρόγραμμα είχε συνολική διάρκεια 2.264 ώρες, από τις οποίες 600 ώρες ήταν θεωρητική κατάρτιση και 1.664 πρακτική εφαρμογή και εκτελέστηκε για λογαριασμό της ΚΕΔΚΕ από την ΕΕΤΑΑ. Η υλοποίησή του ξεκίνησε τον Αύγουστο του 1998 και ολοκληρώθηκε τον Νοέμβριο του 1999. Συνοπτικά περιλάμβανε θεωρητική κατάρτιση 4 μηνών και πρακτική κατάρτιση στους Ο.Τ.Α. που δημιουργήθηκαν με βάση το Ν. 2539/97. Παρόλο όμως που η παρακολούθηση αυτού του προγράμματος αποτελούσε προϋπόθεση για την μονιμοποίηση των άνεργων επιστημόνων αποφοίτων Α.Ε.Ι. & Τ.Ε.Ι. που συμμετείχαν, εντούτοις δεν αναγνωρίσθηκε ως προϋπηρεσία ο χρόνος παρακολούθησης του προγράμματος. Σημειώνεται δε ότι οι Μηχανικοί ΠΕ λόγω της υποχρεωτικής ασφαλίσεως τους στο ΤΣΜΕΔΕ, για να αποκτήσουν έναρξη επαγγέλματος, κατά τη διάρκεια του προγράμματος πλήρωσαν τις εισφορές τους με δικές τους δαπάνες ενώ το πρόγραμμα κάλυπτε μόνο την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη για τις υπόλοιπες ειδικότητες. Ερωτάται ο κ. Υπουργός: Προτίθεται να φέρει σχετική νομοθετική ρύθμιση ώστε το παραπάνω χρονικό διάστημα να αναγνωριστεί ως προϋπηρεσία στο δημόσιο για όσους συμμετείχαν στο πρόγραμμα;». Δημήτρης ΜαυροματίδηςΠρόεδρος Διοκούσας Επιτροπής ΤΕΕ/τμ. Δυτικής ΜακεδονίαςΜέλος Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Δυτικής Μακεδονίας
 
 
Nικος
Στηρίζουμε το δικαίωμα για ενημέρωση σχετικά με την Ποιότητα του Περιβάλλοντος.Στηρίζουμε το δικαίωμα για ενημέρωση της Ποιότητας του Αέρα που αναπνέουμε.Στηρίζουμε τη συνέχιση της εκτεταμένης επιδημιολογικής μελέτης που ξεκίνησε το Κέντρο Περιβάλλοντος σε συνεργασία με την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών.Ζούμε κ εργαζόμαστε στη περιοχη κ θεωρω πως πρέπει να ενημερωνομαστε για τις συνθηκες της ρύπανσης της περιοχης απο αξιόπιστους φορεις οπως είναι το ΚΕ.ΠΕ.
 
 
Στέλλα Κεντεποζίδου
Σε αυτό το νομοσχέδιο θεωρήσαμε όλοι δεδομένο ότι θα υπάρξει πρόβλέψη για το Κέντρο Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας λόγω των σημαντικών για τον πολίτη δράσεων του, οι οποίες η εμπειρία έδειξε ότι δεν μπορούν να λειτουργήσουν στον στενό δημόσιο τομέα.Για ποιο λόγο να διαλυθεί μία δομή η οποία συνεισφέρει σημαντικά στη κοινωνία της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας;Παρακαλώ κάποιος να μελετήσει με ποιο τρόπο μπορούν να μεταφερθούν δράσεις απαραίτητες από το νόμο (π.χ. παρακολούθηση ατμοσφαιρικής ποιότητας) σε υπηρεσίες του Δημοσίου οι οποίες για χρόνια δεν μπόρεσαν να εφαρμόσουν τα αυτονόητα.Παρακαλώ κάποιος να απαντήσει για ποιο λόγο διαλύουμε κάτι το οποίο ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ χωρίς κόστος στο κράτος;
 
 
Βρυζίδου Παρασκευή
Το ΚΕ.ΠΕ. Δυτικής Μακεδονίας είναι μία περιφερειακή επιχείρηση, με πολύ σημαντική συνεισφορά μέχρι σήμερα στα ζητήματα της ποιότητας της ατμόσφαιρας, του πόσιμου νερού και των επιφανειακών υδάτων. Είναι μια κερδοφόρα επιχείρηση παράγει συγκεκριμένο έργο δίχως να χρηματοδοτείται απευθείας από το κράτος.Οι Δήμοι της Δυτικής Μακεδονίας έχουμε γίνει όλα τα τελευταία χρόνια αποδέκτες των πολύτιμων υπηρεσιών του ΚΕ.ΠΕ. μπορούμε να διαβεβαιώσουμε ότι η απόφαση να καταργηθεί αυτός φορέας θα ήταν καταστροφική καθώς η περιφέρεια θα έχανε ένα πολύτιμο εργαλείο που λειτουργεί προς όφελος της κοινωνίας. Ενδεικτικά μόνο μπορούμε να αναφέρουμε ότι το ΚΕΠΕ, δημοσιεύει μετρήσεις που γίνονται επί 24ωρης βάσης αναφορικά με την ποιότητα του αέρα σε 15 σταθμούς της περιοχής και απευθείας 24ωρη διάχυση των αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδαhttp://www.kepekozani.gr/. Πολύτιμη είναι επίσης η συνεισφορά του στην εκτεταμένη επιδημιολογική μελέτη που έχει κάνει σε συνεργασία με την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Παράλληλα συμμετέχει σε πλήθος Ευρωπαϊκών Ερευνητικών Προγραμμάτων που αφορούν στο περιβάλλον. Συνεχείς είναι επίσης οι επισκέψεις σχολείων της περιοχής για ενημέρωση-ευαισθητοποίηση των νέων. Για όλους τους παραπάνω λόγους ζητούμε να διευκρινιστεί στο άρθρο 10, ότι η αμιγής επιχείρηση της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με την επωνυμία «Κέντρο Περιβάλλοντος» (ΚΕ.ΠΕ), δεν εντάσσεται στο άρθρο 199 του νόμου 3852/2010. Σύμφωνα λοιπόν και με πρόσφατη απόφαση που λάβαμε ως Περιφερειακή Ένωση Δήμων (ΠΕΔ) Δυτικής Μακεδονίας, θεωρούμε απολύτως αναγκαίο να εξαιρεθεί το Κέντρο Περιβάλλοντος από το σχετικό νόμο και να συνεχίσει να λειτουργεί απρόσκοπτα.ΒΡΥΖΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΕΔ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ