Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
Δημήτρης Μόρφος
Σχετικά με τις προηγούμενες παρεμβάσεις, προτείνω να δοθεί χρονικό περιθώριο σε πρώην αμιγείς νομαρχιακές επιχειρήσεις οι οποίες εκτελούν ειδικού σκοπού δράσεις ώστε να προσαρμοστούν σε άλλο καταστατικό π.χ. Ανώνυμης Εταιρείας.
 
 
ΧΑΪΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
Δεν θα ασχοληθώ με λεπτομέρειες του νομοσχεδίου αφού υπάρχουν πιο ειδικοί απο εμένα να μπουν και να σχολιάσουν.θα ήθελα μόνο να καταθέσω την εμπειρία μου όσον αφορά τη λειτουργία του ΚΕ.ΠΕ Δυτικής Μακεδονίας.Μέχρι λοιπόν να ξεκινήσει η λειτουργία του ΚΕ.ΠΕ οι πληροφορίες που υπήρχαν για την ποιότητα του αέρα της περιοχής προέρχονταν απο ένα σταθμό του ΤΕΙ Κοζάνης και απο διάφορους σταθμούς της ΔΕΗ (ο μεγαλύτερος ρυπαντής της περιοχής)οι οποίοι ηταν χαλασμένοι και άσυντήρητοι με αποτέλεσμα οι πληροφορίες για την ατμοσφαιρική ρύπανση να ειναι ελειπείς και αναξιόπιστες.Με την λειτουργία των πρώτων σταθμών μέτρησης τους οποίους εγκατέστησε το ΚΕ.ΠΕ έχοντας πολλές φορές και αντιδράσεις απο τοπικούς άρχοντες άρχισε κάτι να αλλάζει στην περιοχή και μάλιστα οταν τελείωσε η εγκατάσταση σε όλη την λεκάνη της κρίσημης περιοχής ήρθαν τα πανω κάτω.Το μόνο που θα θυμίσω είναι το πόσες φορές η ΔΕΗ τα τελευταία χρόνια αναγκάστηκε να περιορήσει ή και να σταματήσει τις δραστηριότητες της όταν η ρύπανση είχε φτάσει στο κόκκινο αφού ο χάρτης των εγκατεστημένων σταθμών που δείχνει τα επίπεδα ρύπανσης πλεόν είναι σε όλα τα τοπικά sites και ο κόσμος ενημερώνεται άμεσα και αξιόπιστα.Απο το παραπάνω και μόνο γεγονός πρέπει το νομοσχέδιο να προβλέπει την συνέχιση λειτουργίας πρώην αμιγών νομαρχιακών επιχειρήσεων οι οποίες εκτελούν σημαντικό έργο στην προστασία του πολίτη και του περιβάλλοντος. Το Κέντρο Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας εκτελεί έργο υψηλής γνώσης και τεχνολογίας για την προστασία του πολίτη με εξοπλισμό ο οποίος δεν μπορεί να σταματήσει να λειτουργεί ούτε μια στιγμή. Πόσο μάλλον σε μία διαδικασία μεταφοράς αρμοδιοτήτων σε άλλες υπηρεσίες. Παρακαλώ να μελετήσει κάποιος τον τρόπο διατήρησης επιχείρησης ειδικού σκοπού όπως το Κέντρο Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.ΧΑΪΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.ΕΠΡΩΗΝ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΥΨΗΛΑΝΤΗ
 
 
Βασιλειάδου Κατερίνα
Κύριε Υπουργέ, ως πολίτης της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, τα τελευταία χρόνια νοιώθω βελτίωση στις περιβαλλοντικές συνθήκες του τόπου μου λόγω της δραστηριότητας και της κινητοποίησης του Κέντρου Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Παρακαλώ να μεριμνήσετε για την συνέχιση λειτουργίας του ΚΕ.ΠΕ. και να μην ζήσουμε ξανά περίοδο μηδενικής ενημέρωσης, όσον αφορά την ποιότητα του αέρα, στην πιο επιβαρυμένη περιβαλλοντικά περιοχή της Ελλάδας. Βασιλειάδου Κατερίνα
 
 
Σταθόπουλος Δημήτρης
Παρακαλώ να ενσωματώσετε την ουσία της ερώτησης του υφυπουργού Εσωτερικών κ. Π. Κουκουλόπουλου με θέμα «Ερώτηση για την αναγνώριση προϋπηρεσίας επιστημόνων των Ο.Τ.Α.» [http://koukoulopoulos.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=677:2011-05-09-07-58-36&catid=101:2010-03-01-16-43-42]που παρατίθεται παρακάτω:«Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2738/1999 (Φ.Ε.Κ. 180/Α΄/9-9-1999) «Συλλογικές διαπραγματεύσεις στη δημόσια διοίκηση, μονιμοποίηση συμβασιούχων αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις» και της αρίθμ. 31945/13-9-1999 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. μονιμοποιήθηκαν όσοι παρακολούθησαν και ολοκλήρωσαν το πρόγραμμα κατάρτισης και απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας άνεργων επιστημόνων αποφοίτων Α.Ε.Ι. & Τ.Ε.Ι., σε θέματα Τοπικής Αυτοδιοίκησης & Τοπικής Ανάπτυξης. Ένα πρόγραμμα που υλοποιήθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, το Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων, την Κ.Ε.Δ.Κ.Ε., τον Ο.Α.Ε.Δ. και την Ε.Ε.Τ.Α.Α. βάσει προγραμματικής σύμβασης.Το πρόγραμμα είχε συνολική διάρκεια 2.264 ώρες, από τις οποίες 600 ώρες ήταν θεωρητική κατάρτιση και 1.664 πρακτική εφαρμογή και εκτελέστηκε για λογαριασμό της ΚΕΔΚΕ από την ΕΕΤΑΑ. Η υλοποίησή του ξεκίνησε τον Αύγουστο του 1998 και ολοκληρώθηκε τον Νοέμβριο του 1999. Συνοπτικά περιλάμβανε θεωρητική κατάρτιση 4 μηνών και πρακτική κατάρτιση στους Ο.Τ.Α. που δημιουργήθηκαν με βάση το Ν. 2539/97.Παρόλο όμως που η παρακολούθηση αυτού του προγράμματος αποτελούσε προϋπόθεση για την μονιμοποίηση των άνεργων επιστημόνων αποφοίτων Α.Ε.Ι. & Τ.Ε.Ι. που συμμετείχαν, εντούτοις δεν αναγνωρίσθηκε ως προϋπηρεσία ο χρόνος παρακολούθησης του προγράμματος.Σημειώνεται δε ότι οι Μηχανικοί ΠΕ λόγω της υποχρεωτικής ασφαλίσεως τους στο ΤΣΜΕΔΕ, για να αποκτήσουν έναρξη επαγγέλματος, κατά τη διάρκεια του προγράμματος πλήρωσαν τις εισφορές τους με δικές τους δαπάνες ενώ το πρόγραμμα κάλυπτε μόνο την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη για τις υπόλοιπες ειδικότητες.Ερωτάται ο κ. Υπουργός: Προτίθεται να φέρει σχετική νομοθετική ρύθμιση ώστε το παραπάνω χρονικό διάστημα να αναγνωριστεί ως προϋπηρεσία στο δημόσιο για όσους συμμετείχαν στο πρόγραμμα;». Σταθόπουλος ΔημήτριοςΥπάλληλος Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
 
 
Θεματική Ομάδα Αυτοδιοίκησης των Οικολόγων Πράσινων
Μια αυτοδύναμη και αυτοτελής αυτοδιοίκηση δεν έχει ανάγκη από ενδιάμεσους επόπτες. Προτείνουμε την οριστική κατάργηση του θεσμού των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων που εισήγαγε ο νόμος «Καλλικράτης». Με την πρόταση αυτή απαντάμε συνολικά σε όλα τα θέματα που εισάγει το άρθρο 18 του παρόντος πολυνομοσχεδίου. Θεωρούμε ότι στην κατεύθυνση καλύτερης λειτουργίας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης θα συμβάλει η ενίσχυση και ταυτόχρονη μεταφορά αρμοδιοτήτων που σήμερα ασκούνται από την κεντρική εξουσία, προς την αιρετή Περιφέρεια, που αποτελεί εξάλλου τον ενδιάμεσο χώρο ανάμεσα στον πολίτη και το κράτος, ώστε αυτό να περιοριστεί σε καθαρά επιτελικό ρόλο.Θέλουμε την ύπαρξη δύο ισχυρών βαθμών αυτοδιοίκησης, του Δήμου και της Περιφέρειας και τη μεταφορά στην Περιφέρεια όλων των αρμοδιοτήτων που σήμερα ανήκουν στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση, ακόμα και εκείνων που σήμερα δεν μπορούν για συνταγματικούς λόγους να μεταβιβαστούν, όπως π.χ. τα Γενικά Πολεοδομικά σχέδια (Γ.Π.Σ) ή τα Ρυθμιστικά Σχέδια (Ρ.Σ.). Εναλλακτικά, θεωρούμε αναγκαία και απαραίτητη προϋπόθεση οι αιρετές Περιφέρειες να έχουν υποχρεωτικά εισηγητικό ρόλο για όλα τα θέματα που για συνταγματικούς λόγους παραμένουν έως σήμερα στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση.Ο Ν. 3852/2010 διαμόρφωσε μια συγκεντρωτική δομή μέσα στις Περιφέρειες με συνέπειες τη μη αποτελεσματικότητα σε παραγόμενο έργο, τη γραφειοκρατία, τη μείωση άμεσης εποπτείας στα θέματα περιβαλλοντικών αυθαιρεσιών και μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΜΠΕ) καθώς και τον περιορισμό του δημοκρατικού ελέγχου. Για το λόγο αυτό θεωρούμε θεμιτό να υπάρχει σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα ένα συλλογικό όργανο, το Συμβούλιο Περιφερειακής Ενότητας (Σ.Π.Ε.) που θα ασκεί το δημοκρατικό έλεγχο, έχοντας αποφασιστικό ρόλο για θέματα της Περιφερειακής Ενότητας, κυρίως περιβαλλοντικά και διαδημοτικά. Για την επίτευξη του ευρύτερου κοινωνικού διαλόγου τόσο σε επίπεδο Περιφέρειας όσο και σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας για ζητήματα τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης, είναι θεμιτό να λειτουργούν Επιτροπές των Περιφερειακών Ενοτήτων, με σαφείς κανόνες και αρμοδιότητες και μεταβαλλόμενη σύνθεση ανάλογη με τα ιδιαίτερα οικονομικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά κάθε περιοχής (τουριστική περιοχή, αγροτική περιοχή κλπ.).