Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
Δημήτρης Μαυροματίδης
Αναφορικά με το παρόν σχέδιο νόμου πρέπει να υπάρξει πρόβλεψη για την ύπαρξη εταιρείας [αμιγούς ή και με συμμετοχή των ΠΕΔ, επιστημονικών επιμελητηρίων και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων] για θέματα περιβάλλοντος σε επίπεδο Περιφέρειας.Ειδική αναφορά και οδηγός είναι το ΚΕΠΕ [Κέντρο Περιβάλλοντος] της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – σε συνέχεια της πρώην Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κοζάνης – που είναι μια επιχείρηση που ασχολείται εμπράκτως με την ποιότητα του αέρα, υδάτων και συμμετέχοντας και αξιοποιώντας παράλληλα εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα. Σημειώνεται ότι το ΚΕΠΕ δημιουργήθηκε και λειτουργεί και υπήρξαν επενδύσεις με δημόσιους πόρους επειδή ο χώρος δραστηριοποίησης του είναι η Δυτική Μακεδονία, η πιο πιεσμένη περιβαλλοντικά περιοχή της Ελλάδας δεδομένης της ύπαρξης των ανοικτών ορυχείων λιγνίτη και όχι μόνο [παρ. 1].Ως ΤΕΕ τμ. Δυτικής Μακεδονίας συμμετέχουμε στο Διοικητικό του Συμβούλιο συνεισφέροντας διαχρονικά στην ουσία της λειτουργίας του που είναι δράσεις προστασίας του περιβάλλοντος. Μάλιστα στο Δ.Σ. συμμετέχουν και η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Δυτικής Μακεδονίας και το ΓΕΩΤΕΕ ακριβώς λόγω της βαρύτητας που δίνουν οι θεσμικοί φορείς στη λειτουργία του από την αρχή της ιδρύσεως του.Επισημαίνεται ότι το ΚΕΠΕ έχει δίκτυο μέτρησης online ρύπων με εγκατεστημένο δίκτυο σταθμών ατμοσφαιρικής ρύπανσης και επενδύσεις αρκετά σημαντικές σε επίπεδο περιφέρειας Πρόταση: Α. Επειδή τα περιβαλλοντικά ζητήματα είναι ψηλά στην agenda επιβάλλεται να υπάρχει η δυνατότητα πρόβλεψης ύπαρξης μιας δομής ανάλογης του ΚΕΠΕ Δυτικής Μακεδονίας σε επίπεδο περιφέρειας που θα είναι ευέλικτη, με συμμετοχή αυτοδιοίκησης, επιστημονικών επιμελητηρίων και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, ώστε να διασφαλίζεται η δυνατότητα παρεμβάσεων των περιφερειών και της υποβοήθησής των φορέων για περιβαλλοντικά ζητήματα.Β. Εάν το παραπάνω, αυτονόητο για εμάς στη Δυτική Μακεδονία και στο ΤΕΕ/τμ. Δυτικής Μακεδονίας, δεν είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί στο παρόν νομοσχέδιο, τότε επιβάλλεται ονοματισμένα, ως αμιγής επιχείρηση της Περιφέρειας, «οδηγός» για την μελλοντική εφαρμογή της πρότασης [Α], να συνεχίσει τη λειτουργία του πιλοτικά ώστε να αξιολογηθούν σε μεταγενέστερη φάση τα αποτελέσματα του. Παραπομπές: [παρ. 1]: Ακριβώς λόγω της κατάστασης που επικρατεί στη Δυτική Μακεδονία έχουν διατυπωθεί μεταξύ άλλων και «Προτάσεις του ΤΕΕ/ΤΔΜ προς ΥΠΕΚΑ για το πράσινο ταμείο και την πρόβλεψη ύπαρξης αποκεντρωμένων δομών περιβαλλοντικού ελέγχου (30-9-2011)» [http://tdm.tee.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=261:-30-9-2011&catid=47:2011-03-22-11-26-18&Itemid=94] [παρ. 2]: Στοhttp://www.kepekozani.grφαίνεται και η αξιολόγηση με μετρήσεις της ποιότητας του αέρα και με αυτό ως εργαλείο γίνονται παρεμβάσεις για μέτρα μείωσης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Για το Κέντρο Περιβάλλοντος έχει γίνει πληθώρα αναφορών και από το Συνήγορο του Πολίτη για θέματα περιβάλλοντος. Δημήτρης ΜαυροματίδηςΠρόεδρος Διοικούσας Επιτροπής ΤΕΕ/ τμ. Δυτικής Μακεδονίας
 
 
Γιώργος Πάντος, Ακτινοφυσικός
Σε μια περιοχή ιδιαίτερα επιβάρυμένη απο τη λειτουργία της ΔΕΗ, το ΚΕΠΕ Κοζάνης προσφέρει σημαντικό έργο όσον αφορά τη συλλογή μετρήσεων για τους ρύπους και ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ είναι ένας φορέας που συμμετέχει στην εκπόνηση επιδημιολογικής μελέτης για τις επιπτώσεις στην περιοχή. Κάτι που απο το 1960 που λειτουργεί η ΔΕΗ στην περιοχή δεν έγινε. Ο νόμος χρήζει τροποποιήσης ως προς το αντικείμενο των επιχειρήσεων των ΟΤΑ που καταργούνται.
 
 
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΝΑΚΑΣ
Το ΚΕ.ΠΕ. είναι μία περιφερειακή επιχείρηση ιδιωτικού δικαίου, που λόγω Καλλικράτη πρόκειται να κλείσει. ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ!! Το ΚΕ.ΠΕ. είναι κερδοφόρα, αυτόνομη επιχείρηση και ΔΕΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ απευθείας από το κράτος.Οφείλουμε μια καθαρή και έντιμη στάση και απάντηση στις επόμενες γενιές. Μία από τις σημαντικότερες δραστηριότητες του Κέντρου Περιβάλλοντος είναι η διάδοση της πληροφορίας και η ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας και, ιδιαίτερα, των νέων ανθρώπων, στα περιβαλλοντικά προβλήματα και στην προστασία του περιβάλλοντος. Στη λήψη μέτρων προκειμένου να μειωθούν οι συγκεντρώσεις των αιωρουμένων σωματιδίων στο λεκανοπέδιο Φλώρινας – Πτολεμαϊδας – Κοζάνη.Την αναγκαιότητα διατήρησης του Κέντρου Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, μια από τις πιο σημαντικές δομές για το περιβάλλον που υπάρχει στο ενεργειακό λεκανοπέδιο- στην καρδιά της εξόρυξης του λιγνίτη από τη ΔΕΗ. Στην αναγκαιότητα διατήρησης του ΚΕΠΕ, εκφράζον την αγωνία τoυs και οι φορείς, αλλά και των κάτοικοι της περιοχής για το μέλλον του ΚΕΠΕ.Συγκεκριμένα το ΚΕΠΕ είναι η μοναδική επιχείρηση περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος στην Ελλάδα σε λειτουργία και θέλουμε θετική απάντηση του υπουργού και του υφυπουργού Εσωτερικών.
 
 
Ανδρέας Αθανασιάδης
To ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ πρόκειται να κλείσει λόγω αυτού του Νομοσχεδίου.ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ!Θέλω ιδιαίτερα να τονίσω τη σημαντικότατη και καταλυτική παρέμβασή του στην πληροφόρηση της περιοχής , ιδιαίτερα του ευρύτατου λεκανοπεδίου Κοζάνης-Φλώρινας , όπου δραστηριοποιείται η ΔΕΗ ΑΕ.Το ΚΕΠΕ ήταν εκείνο , που κάλυψε και καλύπτει την αναγκαιότητα της κοινωνίας των πολιτών να γνωρίζουν. Να γνωρίζουν τα επίπεδα ρύπανσης , να πληροφορούνται από ένα επίσημο θεσμό για τις επιπτώσεις αυτής της ρύπανσης ,με απόλυτη επιστημονική τεκμηρίωση και υπευθυνότητα.Είμαι δάσκαλος , στο χωριό Ποντοκώμη Κοζάνης, 1,5χλ πλησίον του ΑΗΣ Καρδιάς και του αντίστοιχου ορυχείου. Επίσης και αντιπρόεδρος του Συλλόγου Περιβάλλοντος. Μέσα από την ενημέρωση, μα κυρίως μέσα από τις συνεχείς παρεμβάσεις του ΚΕΠΕ, στους επίσημους φορείς (Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση, Δήμους κλπ) και στην ίδια τη ΔΕΗ ΑΕ, κατορθώθηκε (καταλυτική η συμβολή του ΚΕΠΕ) να υπάρξει –για πρώτη φορά εδώ και πενήντα χρόνια- μια πρώτη συνεννόηση , κάποιες πρώτες παρεμβάσεις κατά τις ημέρες υψηλών υπερβάσεων (200% τουλάχιστον πάνω από τις επιτρεπτές).Με την ύπαρξη και λειτουργία του ΚΕΠΕ δόθηκαν στην περιοχή επιπλέον μέρες καλύτερου περιβάλλοντος και για πρώτη φορά οι πολίτες είδαμε αναφαίρετα δικαιώματά μας να στηρίζονται και να διεκδικούνται.Με τις επιτόπιες επισκέψεις των λειτουργών του ΚΕΠΕ στα σχολεία μας , βελτιώθηκε η αίσθηση ασφάλειας των παιδιών της περιοχής, έναντι μιας ανέλεγκτης ρύπανσης , που μόνο αυτή είχε δικαιώματα, έναντι όλου του υπόλοιπου πληθυσμού, που ήταν υποχρεωμένος να υφίσταται δουλικά την ετεροκαθοριζόμενη μοίρα του.Οι λειτουργοί του ΚΕΠΕ , πρόσφατα μας πληροφόρησαν και για το νέο πρωτοποριακό πρόγραμμα , που αφιλοκερδώς ετοιμάζει το επιστημονικό προσωπικό του Κέντρου, και αφορά την δημιουργία μοντέλου «πρόβλεψης φαινομένων οξυμένης ρύπανσης». Η κοινωνία ένιωσε απόλυτη ανακούφιση και το αναμένει με αγωνία. Επίσης , όλα μα όλα τα χωριά και κωμοπόλεις του ενεργειακού λεκανοπεδίου, οι σύλλογοι περιβάλλοντος και οι πολίτες , αναγνωρίζοντας την καταλυτική συνεισφορά του ΚΕΠΕ, ζητούν την επέκταση του δικτύου του σε κάθε πληττόμενο οικισμό, ταυτίζοντας την πρόσδεσή τους στην ομπρέλα του ΚΕΠΕ με το πρωταρχικό ανθρώπινο δικαίωμά τους σε ένα καθαρότερο Περιβάλλον.Ειλικρινά, η διασφάλιση αυτού του πρωταρχικού δικαιώματος , επιτυγχάνεται στην περιοχή μας μόνο δια της λειτουργίας, ή μάλλον της ενίσχυσης της λειτουργίας του ΚΕΠΕ Δυτικής Μακεδονίας.Το κλείσιμο του ΚΕΠΕ σημαίνει για τη Δυτική Μακεδονία, συρρίκνωση των δικαιωμάτων των πολιτών , ενταφιασμό της πρόσβασής τους στην αναζήτηση των αιτιών της ρύπανσης και της οργάνωσης της κοινωνίας (θεσμικά και συλλογικά) στην κατεύθυνση βελτίωσης του περιβάλλοντός που ζει. Κλείσιμο του ΚΕΠΕ ισοδυναμεί με απόλυτη οπισθοδρόμηση θεμελιακών δικαιωμάτων, που –δυστυχώς- μόλις πρόσφατα (δια του ΚΕΠΕ) αρχίσαμε (στη Δυτική Μακεδονία) να απολαμβάνουμε.Με σεβασμόΑνδρέας ΑθανασιάδηςΔάσκαλος, κάτοικος Ποντοκώμης Κοζάνηςτηλ. 6975907558
 
 
Ανδρέας Αθανασιάδης
To ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ πρόκειται να κλείσει λόγω αυτού του Νομοσχεδίου.ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ!Θέλω ιδιαίτερα να τονίσω τη σημαντικότατη και καταλυτική παρέμβασή του στην πληροφόρηση της περιοχής , ιδιαίτερα του ευρύτατου λεκανοπεδίου Κοζάνης-Φλώρινας , όπου δραστηριοποιείται η ΔΕΗ ΑΕ.Το ΚΕΠΕ ήταν εκείνο , που κάλυψε και καλύπτει την αναγκαιότητα της κοινωνίας των πολιτών να γνωρίζουν. Να γνωρίζουν τα επίπεδα ρύπανσης , να πληροφορούνται από ένα επίσημο θεσμό για τις επιπτώσεις αυτής της ρύπανσης ,με απόλυτη επιστημονική τεκμηρίωση και υπευθυνότητα.Είμαι δάσκαλος , στο χωριό Ποντοκώμη Κοζάνης, 1,5χλ πλησίον του ΑΗΣ Καρδιάς και του αντίστοιχου ορυχείου. Επίσης και αντιπρόεδρος του Συλλόγου Περιβάλλοντος. Μέσα από την ενημέρωση, μα κυρίως μέσα από τις συνεχείς παρεμβάσεις του ΚΕΠΕ, στους επίσημους φορείς (Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση, Δήμους κλπ) και στην ίδια τη ΔΕΗ ΑΕ, κατορθώθηκε (καταλυτική η συμβολή του ΚΕΠΕ) να υπάρξει –για πρώτη φορά εδώ και πενήντα χρόνια- μια πρώτη συνεννόηση , κάποιες πρώτες παρεμβάσεις κατά τις ημέρες υψηλών υπερβάσεων (200% τουλάχιστον πάνω από τις επιτρεπτές).Με την ύπαρξη και λειτουργία του ΚΕΠΕ δόθηκαν στην περιοχή επιπλέον μέρες καλύτερου περιβάλλοντος και για πρώτη φορά οι πολίτες είδαμε αναφαίρετα δικαιώματά μας να στηρίζονται και να διεκδικούνται.Με τις επιτόπιες επισκέψεις των λειτουργών του ΚΕΠΕ στα σχολεία μας , βελτιώθηκε η αίσθηση ασφάλειας των παιδιών της περιοχής, έναντι μιας ανέλεγκτης ρύπανσης , που μόνο αυτή είχε δικαιώματα, έναντι όλου του υπόλοιπου πληθυσμού, που ήταν υποχρεωμένος να υφίσταται δουλικά την ετεροκαθοριζόμενη μοίρα του.Οι λειτουργοί του ΚΕΠΕ , πρόσφατα μας πληροφόρησαν και για το νέο πρωτοποριακό πρόγραμμα , που αφιλοκερδώς ετοιμάζει το επιστημονικό προσωπικό του Κέντρου, και αφορά την δημιουργία μοντέλου «πρόβλεψης φαινομένων οξυμένης ρύπανσης». Η κοινωνία ένιωσε απόλυτη ανακούφιση και το αναμένει με αγωνία. Επίσης , όλα μα όλα τα χωριά και κωμοπόλεις του ενεργειακού λεκανοπεδίου, οι σύλλογοι περιβάλλοντος και οι πολίτες , αναγνωρίζοντας την καταλυτική συνεισφορά του ΚΕΠΕ, ζητούν την επέκταση του δικτύου του σε κάθε πληττόμενο οικισμό, ταυτίζοντας την πρόσδεσή τους στην ομπρέλα του ΚΕΠΕ με το πρωταρχικό ανθρώπινο δικαίωμά τους σε ένα καθαρότερο Περιβάλλον.Ειλικρινά, η διασφάλιση αυτού του πρωταρχικού δικαιώματος , επιτυγχάνεται στην περιοχή μας μόνο δια της λειτουργίας, ή μάλλον της ενίσχυσης της λειτουργίας του ΚΕΠΕ Δυτικής Μακεδονίας.Το κλείσιμο του ΚΕΠΕ σημαίνει για τη Δυτική Μακεδονία, συρρίκνωση των δικαιωμάτων των πολιτών , ενταφιασμό της πρόσβασής τους στην αναζήτηση των αιτιών της ρύπανσης και της οργάνωσης της κοινωνίας (θεσμικά και συλλογικά) στην κατεύθυνση βελτίωσης του περιβάλλοντός που ζει. Κλείσιμο του ΚΕΠΕ ισοδυναμεί με απόλυτη οπισθοδρόμηση θεμελιακών δικαιωμάτων, που –δυστυχώς- μόλις πρόσφατα (δια του ΚΕΠΕ) αρχίσαμε (στη Δυτική Μακεδονία) να απολαμβάνουμε.Με σεβασμόΑνδρέας ΑθανασιάδηςΔάσκαλος, κάτοικος Ποντοκώμηςτηλ. 6975907558