Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
Στέλιος Πέττας, Σ.Τ.Α. ΠΕΔ Ιονίων Νήσων
Ο όρος «Κοινωνικό Παντοπωλείο» που έχει επικρατήσει μιντιακά δεν αντανακλά το σκοπό και το ρόλο που θέλει να διαδραματίσει αυτός ο θεσμός.Προτείνεται ο όρος » Δημοτικό Πρατήριο Κοινωνικής Αλληλεγγύης» ή κάτι ανάλογο, χωρίς τη λέξη » παντοπωλείο» που είναι ατυχής (δεν υπάρχει συναλλαγή/εμπόριο και σε κάθε περίπτωση δεν «πωλείται» κάτι…)
 
 
ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΜΑΣΤΡΟΜΗΝΑΣ
Δηλαδή ενώ η Κυβέρνηση μας λέει ότι αποφύγαμε (χάριν των προσπαθειών της….)τη πτώχευση, παραδέχεται ότι δημιούργησε μία χώρα πτωχών!!!Τι και ποιόν να πιστέψουμε επιτέλους;;;Τώρα, εκεί που μας έφτασαν έλληνες και ξένα »επαείοντες», φυσικά είναι αναγκαίο να υπάρξει κάποιος τέτοιος θεσμός για τη ανακούφιση εκατοντάδων χιλιάδων συμπολιτών μας, που σύντομα θα γίνουν εκατομύρια, αλλά συμφωνώ και εγώ με προηγούμενο σχολιαστή ότι πρέπει να ονομάζεται διαφορετικά και προτείνω και εγώ την ονομασία »Δημοτικό Πρατήριο Κοινωνικής Αλληλεγγύης». Επίσης ο έλεγχος των πραγματικά δικαιούχων να είναι εξονυχιστικός, διαφορετικά άλλοι θα έχουν την ανάγκη και άλλοι θα απολαμβάνουν τα δωρεάν αγαθά που τις περισσότερες φορές προέρχονται από το υστέρημα συμπολιτών μας.Επίσης να θεσμοθετηθεί, ότι ένα ποσοστό της χρηματοδότησης για την τυχόν αγορά αγαθών πρώτης ανάγκης από τους ΟΤΑ να προέρχεται από τους βουλευτές και πολιτικούς των τελευταίων δεκαετιών, που μας έφεραν σ’αυτή την κατάσταση,με παρακράτηση σεβαστού ποσού (50%) από τον μισθό τους ή την σύνταξη τους για να μην πούμε ακόμη και κατάσχεση των περιουσιών που απέκτησαν σε βάρος του Ελληνικού λαού όλα αυτά τα χρόνια. Αν έχουν ακόμη ίχνος συνείδησης θα πρέπει να ζητήσουν όλοι Δημόσια Συγγνώμη και να εξαφανιστούν από την πολιτική σκηνή αφού πρώτα αποζημειώσουν τον Ελληνικό Λαό.Ίσως τότε φιλοτιμηθεί και το Γερμανικό Κράτος να πληρώσει τις Πολεμικές Αποζημειώσεις καθώς και τις Δανειακές του υποχρεώσεις προς τον Ελληνικό Λαό εφόσον δεν έχει τολμήσει καμμία Ελληνική Κυβέρνηση μέχρι τώρα να τα απαιτήσει Δικαστικώς.Και τίθεται το εύλογο ερώτημα: ΠΟΙΟΙ ΟΙ ΛΟΓΟΙ ΤΕΤΟΙΑΣ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΔΙΑΦΟΡΙΑΣ;
 
 
ΖΕΙΜΠΕΚΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
Καλό θα ήταν να προβλεφθεί σχετική παράγραφος για τις Αναπτυξιακές Εταιρείες των Εκλεγμένων Περιφερειών της χώρας, όπου να προβλέπεται η απευθείας ανάθεση σε αυτές από τις Περιφέρειες – μετόχους τους στο ύψος των 60.000€, κατ΄αντιστοιχία του Άρθρου 268 του 3463/06 για τους Ο.Τ.Α. Α’βαθμού, προκειμένου αυτές να αποτελέσουν εργαλείο επιτάχυνσης των αναπτυξιακών τους προτεραιοτήτων.
 
 
ΝΙΚΟΣ ΓΚΑΒΟΥΝΟΣ
Στο άρθρο 10 παράγραφο 14 απαιτείται να συμπληρωθεί η εξής διατύπωση στην τελευταία παράγραφο για να είναι δυνατή νομικά η αξιοποίηση του στόχου της Η κάλυψη των δαπανών των δραστηριοτήτων της επιχείρησης του προηγούμενου έτους 2011 μπορεί να ενταχθεί στο πρόγραμμα δράσης αυτής του τρέχοντος έτους (υφιστάμενο κείμενο) ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ : με τροποποίηση του προγράμματος δράσης εντός 3μηνου από τη δημοσίευση του παρόντος. Για την τροποποίηση αυτή απαιτείται απόφαση του Δ.Σ. της κοινωφελούς και έγκριση αυτής από το Δημοτικό Συμβούλιο του οικείου Δήμου και δεν τυγχάνουν εφαρμογής οι διατάξεις οι οποίες προβλέπουν τροποποίηση προγράμματος δράσης κοινωφελούς μετά την παρέλευση εξαμήνου από την αρχική εγκρισή του.Για την κάλυψη δαπανών του 2011 δεν απαιτείται σύναψη σύμβασης μεταξύ Δήμου και κοινωφελούς ΤΕΛΟΣ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ
 
 
ΛΑΖΑΡΟΣ ΜΑΛΟΥΤΑΣ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΣΠΟΓΛΟΥ
Η Ζώνη Ενεργού Πολεοδομίας (ΖΕΠ) Κοζάνης, αποτελεί σήμερα το πρώτο και μοναδικό, επιτυχές στην εφαρμογή του, παράδειγμα υλοποίησης του θεσμού της «Ενεργού Πολεοδομίας» στη χώρα μας, όντας μια μεγάλη προσπάθεια και ένα ιδιαίτερα δύσκολο έργο. Ο οικισμός της ΖΕΠ, ενταγμένος στο σχέδιο πόλης της Κοζάνης, αναπτύσσεται, με υψηλές ποιοτικές προδιαγραφές, σε μια έκταση 550 στρεμμάτων, στις παρυφές της πόλη της Κοζάνης.Την συνολική ευθύνη για την ανάπτυξη αλλά και την διαχείριση του οικισμού την έχει επιφορτιστεί η Δημοτική Επιχείρηση Ενεργού Πολεοδομίας Κοζάνης (ΔΕΠΕΠΟΚ) Α.Ε. η οποία ιδρύθηκε για το σκοπό αυτό. Κύριος μέτοχος της ΔΕΠΕΠΟΚ είναι ο Δήμος Κοζάνης στον οποίο ανήκει το 98% του μετοχικού της κεφαλαίου. Το υπόλοιπο 2% ανήκει στην διαδημοτική επιχείρηση, Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας (ΑΝΚΟ).Η ΔΕΠΕΠΟΚ, ιδρύθηκε με βάση τις διατάξεις του ν.947/79 και στο πλαίσιο αυτό έχει υπογράψει σύμβαση με το Ελληνικό Δημόσιο το οποίο της αναθέτει την αρμοδιότητα και την ευθύνη υλοποίησης των έργων της ΖΕΠ Κοζάνης. Η αρχική Σύμβαση Ελληνικού Δημοσίου – ΔΕΠΕΠΟΚ δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α120/1989 και η πρώτη τροποποίησή της στο ΦΕΚ B2573/2008. Επιπρόσθετα τα τέσσερα πρώτα άρθρα της σύμβασης επικυρώθηκαν με τον ν.2508/97 (ΦΕΚ Α124/1997).Η ιδιοκτησία των οικοπέδων στην ΖΕΠ, ανήκει στην ΔΕΠΕΠΟΚ, στην οποία παραχωρήθηκαν από τον Δήμο Κοζάνης, με σκοπό την παραγωγή εσόδων από την εκμετάλλευσή τους (πώληση ή/και εκμίσθωση) τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για την χρηματοδότηση των έργων ανάπτυξης της ΖΕΠ.Να σημειωθεί ότι στην αρχική σύμβαση μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και ΔΕΠΕΠΟΚ υπήρχε πρόβλεψη για χρηματοδότηση της ΔΕΠΕΠΟΚ από το Ελληνικό Δημόσιο, που όμως ουδέποτε εφαρμόσθηκε ως εκ’ τούτου και με βάση το θεσμικό πλαίσιο ίδρυσης και λειτουργίας της ΔΕΠΕΠΟΚ, αλλά και την πορεία της επιχείρησης όλα αυτά τα χρόνια από την ίδρυσή της και μετά, η ακίνητη περιουσία της, αποτέλεσε και αποτελεί το βασικό χρηματοδοτικό εργαλείο για την υλοποίηση του έργου που της έχει αναθέσει το Ελληνικό Δημόσιο.Η ΔΕΠΕΠΟΚ, σήμερα, συνεπής στις υποχρεώσεις και στο σκοπό της, παρά τα τεράστια προβλήματα χρηματοδότησης του έργου, έχει καταφέρει να δημιουργήσει ένα λειτουργικό οικισμό με πληθυσμό περίπου 1200 κατοίκων, να ολοκληρώσει και να καταστήσει λειτουργικές όχι μόνο τις συμβατικές υποδομές δικτύων (δρόμοι, ύδρευση, αποχέτευση & όμβρια) αλλά και υποδομές όπως το δίκτυο τηλεθέρμανσης και το ευρυζωνικό δίκτυο οπτικών ινών – την μοναδική στην χώρας σε κλίμακα ενός ολόκληρου οικισμού εφαρμογή FTTH (οπτική ίνα στο σπίτι).Καθ’ όλη την διάρκεια της λειτουργίας της η ΔΕΠΕΠΟΚ, βρέθηκε αντιμέτωπη πολλές φορές με θεσμικά ζητήματα απόρροια του γεγονότος ότι ουδέποτε εκδόθηκαν τα προεδρικά διατάγματα και υπουργικές αποφάσεις που προέβλεπε ο ιδρυτικός της νόμος (ν.947/79), παρά το γεγονός ότι πολλά επιμέρους θέματα καθορίζονται από την προαναφερθείσα Σύμβαση Ελληνικού Δημοσίου ΔΕΠΕΠΟΚ. Ο κύριος λόγος γι’ αυτό ήταν η μοναδικότητα της ΔΕΠΕΠΟΚ ως εταιρεία μικτής οικονομίας αναδόχου φορέα υλοποίησης της Ζώνης Ενεργού Πολεοδομίας Κοζάνης.Στο πλαίσιο αυτό και με γνώμονα την άρση σημαντικών θεσμικών προβλημάτων που δημιουργούνται στην υλοποίηση του ιδιαίτερα σημαντικού έργου της ΔΕΠΕΠΟΚ στη ΖΕΠ Κοζάνης, θα θέλαμε να προτείνουμε τα παρακάτω: Να προστεθεί νέα παράγραφος (παρ. 4) στο άρθρο 107 του ν.3852/10«4. Υφιστάμενες ανώνυμες εταιρείες Ενεργού Πολεοδομίας συνεχίζουν να λειτουργούν ως επιχειρήσεις μικτής οικονομίας σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.947/79, του ν.2190/20 και την εκάστοτε σύμβαση ανάθεσης του έργου ανάπτυξης Ζώνης Ενεργούς Πολεοδομίας που έχουν υπογράψει με το Ελληνικό Δημόσιο όπως κάθε φορά ισχύει, ως επιχειρήσεις ΟΤΑ ειδικού σκοπού. Κατ’ εξαίρεση και για την αποτελεσματικότερη εκπλήρωση των σκοπών των εταιρειών αυτών, όπως προκύπτουν και από τι συμβάσεις τους με το Ελληνικό Δημόσιο, είναι δυνατόν να συμμετέχουν ως κύριο συμβαλλόμενο μέρος, στις προγραμματικές συμβάσεις που προβλέπει το άρθρο 100.» Να τροποποιηθεί η παρ. 1α του άρθρου 100 του ν3852/100 ως εξής:1.α. «… καθώς και Ν.Π.Ι.Δ. στα οποία συμμετέχουν ή συνιστούν η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας και η Ένωση Περιφερειών, οι δημοτικές επιχειρήσεις ύδρευσης και αποχέτευσης, οι επιχειρήσεις ΟΤΑ σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, τα δημοτικά και περιφερειακά ιδρύματα, καθώς και κοινωφελή ιδρύματα και κληροδοτήματα …» Λάζαρος Μαλούτας, Δήμαρχος ΚοζάνηςΚωνσταντίνος Ισπόγλου, Διευθύνων Σύμβουλος ΔΕΠΕΠΟΚ Α.Ε.