Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΤΑ Α΄ΒΑΘΜΟΥ
Η επερχόμενη μεταβολή σύμφωνα με την παρ. 21.4 ,θα δημιουργήσει επιπλέον κόστος (καύσιμα,συντηρήσεις ,πιθανά ατυχήματα κτλ) στους Δήμους εξαιτίας του μεγάλου αριθμού κυρίως αιρετών που θα αιτηθούν την οδήγηση των οχημάτων του Δήμου απλά και μόνο για να μετακινηθούν.Προδικάζω ότι θα παρουσιασθούν φαινόμενα αλόγιστης χρήσης ,μιας και κάθε αντιδήμαρχος ,Πρόεδρος Δ.Σ. η Ο.Ε. θα θέλει το «οχημά του» δεδομένου και της δύσκολης οικονομικής συγκυρίας αλλά και της λανθάνουσας νοοτροπίας που επικρατεί σε περιφερειακούς κυρίως Δήμους.Προτείνω να περιοριστεί η χορήγηση κατ΄εξαίρεση οδήγησης σε ειδικότητες απαραίτητες για τη λειτουργία του Δήμου π.χ. υδραυλικούς ,ηλεκτρολόγους. Επίσης είναι σημαντικό ποιος θα χορηγεί αυτές τις κατ΄εξαίρεση αδειοδοτήσεις π.χ. στους Δήμους ο Δήμαρχος? η η Εποπτεύουσα Αρχή του Δήμου καθεστώς το οποίο ισχύει σήμερα.Σας γνωρίζω δε ότι πολύ εύκολα θα «καλύπτονται» νομότυπα ποσότητες καύσιμων με εικονικά χλμ. μιας και τα περισσότερα γραφεία κινήσεως στους μικρούς κυρίως Δήμους υπολειτουργούν. Ευχαριστώ
 
 
Κωνσταντίνος Τριανταφύλλου
Επανέρχομαι πάλι στο κρίσιμο θέμα της τεχνικής υποστήριξης των Δήμων (ΟΤΑ Α’ βαθμού) ως το πλέον καίριο ζήτημα που λείπει από το υπό διαβούλευση νομοσχέδιο, δεδομένου ότι οποιαδήποτε προσπάθεια εκκίνησης οικονομικής μεγέθυνσης ή μείωσης της ανεργίας σε τοπικό επίπεδο ή δημιουργίας οικονομιών κλίμακος, με άλλα λόγια οικονομικής τοπικής ανάπτυξης, βρίσκεται σε άμεση συνάρτηση με τη συνεισφορά και υποστήριξη του τεχνικού εργαλείου που λέγεται οργανωμένη τεχνική υπηρεσία. Έργα και Μελέτες που συμβάλλουν στην τοπική ανάπτυξη, δημιουργούν τις προϋποθέσεις για την αξιοποίηση του συγκριτικού πλεονεκτήματος κάθε Δήμου (νησιωτικού ή ηπειρωτικού) και υιοθετώντας τις αρχές της Βιώσιμης (Πράσινης) Ανάπτυξης συμβάλλουν καίρια στην Πολιτιστική Αναζωογόνηση των Πόλεων και τον Αστικό Σχεδιασμό σε τοπικό επίπεδο. Η αξιοκρατική και ενδελεχής αξιοποίηση των τεχνικών υπαλλήλων μπορεί να συνεισφέρει σημαντικά στην παλινόρθωση της Τοπικής Δημοκρατίας, την ουσιαστική Αποκέντρωση και στην πραγματική ενίσχυση τη Διαφάνειας σε όλα τα επίπεδα.Δε γνωρίζω ποιές είναι οι προθέσεις της Πολιτικής Ηγεσίας σχετικά με τις νέες δομές του Κράτους αλλά σίγουρα η επανασύσταση της ΤΥΔΚ είτε ως Αποκεντρωμένη υπηρεσία σε κάθε νομό είτε ακόμα και ως υπηρεσία υπαγόμενη στον Ελεγκτή Νομιμότητας για την ενίσχυση της Διαφάνειας στη λειτουργία των Δήμων καθίσταται αδήριτη αναγκαιότητα.Είναι κρίμα να χαθεί μία πολύχρονη εμπειρία μιας τέτοιας υπηρεσίας, που κάποτε ήταν ο οφθαλμός του Υπουργείου Εσωτερικών σε κάθε νομό, στο βωμό μιας λανθασμένης κατ’ εμέ, διακριτικής διάταξης στο νόμο αποκλειστικά για το συνεκριμένο προσωπικό, η συνταγματικότητα της οποίας αμφισβητείται εντόνως.Εμπιστεύομαι την αδιαμβισβήτητη εμπειρία αλλά και ακαδημαϊκή αναγνώριση της Πολιτικής Ηγεσίας και πιστεύω στη θεραπεία του ζητήματος στο τελικό νομοσχέδιο που θα κατατεθεί.