Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
ΒΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
«Σχετικά με το Κοινωνικό Παντοπωλείο»Όπως γνωρίζετε, πριν τη διαμόρφωση του Σχεδίου Νόμου πολλοί δήμοι στη χώρα, μεταξύ αυτών και ο Δήμος Ηλιούπολης, έχουν οργανώσει κοινωνικά παντοπωλεία. Η μέθοδος που χρησιμοποίησαν είναι η συνεργασία με ΜΚΟ και στη βάση της ανταποδοτικότητας,δηλαδή όσο καλύτερα πηγαίνει το κοινωνικό παντοπωλείο από άποψη κερδών τόσο μεγαλύτερες θα είναι και οι ποσότητες προϊόντων αλλά και δόσεων προϊόντων που αποδίδεται στους κοινωνικά απόρους (πιστοποιημένους από την Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου). Επίσης, το Υπουργείο Εργασίας ετοιμάζει πρόγραμμα για τη φτώχεια που για να το χρηματοδοτήσει απαιτεί τη συνεργασία με ΜΚΟ και ιδιώτες επιχειρηματίες.Πρόταση:Στην υφιστάμενη διάταξη για το κοινωνικό παντοπωλείο να προσθέσετε:Όσα κοινωνικά παντοπωλεία έχουν ήδη ιδρυθεί με τη συνεργασία ΜΚΟ, συνεχίζουν τη λειτουργία τους και δεν υποχρεούνται να ακολουθήσουν τις ως άνω διατάξεις. Δήμαρχος ΗλιούποληςΒασίλης Βαλασόπουλος
 
 
Κώστας Δημητρίου
1. Συμφωνώ και εγώ με το ότι ο όρος «κοινωνικό παντοπωλείο» είναι ανόητος…2. Το ότι φτάνουμε να αποδεχόμαστε την ύπαρξή του και ως θεσμό με νομική κατοχύρωση, αυτό σημαίνει ΑΠΟΤΥΧΙΑ για όλους και ειδικά για την κοινωνία .ΒΕΒΑΙΑ ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΕΥΘΥΝΗ ΕΧΕΙ Ο ΚΑΘΕ ΠΟΛΙΤΗΣ, ΑΛΛΑ ΕΥΘΥΝΗ ΕΧΕΙ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΟΣΟΙ ΚΥΒΕΡΝΗΣΑΝ ΩΣ ΤΩΡΑ.ΑΠΟ ΤΟ ΝΑ ΕΙΣΗΓΟΥΝΤΑΙ ΕΝΑΝ ΤΕΤΟΙΟ ΘΕΣΜΟ (ΠΟΥ ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΓΚΑΙΟ) ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΟΛΟΙ ΟΙ ΚΥΡΙΟΙ ΤΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ ΝΑ ΚΟΙΤΑΧΤΟΥΝ ΣΤΟΝ ΚΑΘΡΕΠΤΗ ΚΑΙ ΝΑ ΠΑΡΑΙΤΗΘΟΥΝ !!!
 
 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΜΩΤΑΣ – ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ
Επιτέλους η παράγραφος 14 του άρθρου 10 του Σχέδιου Νόμου, λύνει ένα τεράστιο πρόβλημα των Κοινωφελών Επιχειρήσεων και οδηγούμαστε στην εξυγείανση αυτών των επιχειρήσεων και στην πληρωμή των υπαλλήλων τους που μήνες τώρα είναι απλήρωτοι. Ελπίζουμε να μην καταργηθεί αυτή η διάταξη που είναι η τελευταία ελπίδα μας.Οι Κοινωφελείς Επιχειρήσεις συμβάλλουν στην στήριξη του Κοινωνικού Κράτους και υλοποιούν δράσεις προς όφελος όλων των πολιτών και δεν καταργούν, ούτε παραβιάζουν κανέναν ανταγωνισμό. Οι δράσεις που υλοποιούν γίνονται πάντα με το προσήκων μέτρο.
 
 
ΔΙΚΤΥΟ ΦοΔΣΑ
Στην παράγραφο 1α αναφέρει ότι οι ετήσιες εισφορές των Δήμων που συμμετέχουν στον Περιφερειακό Φο.Δ.Σ.Α καθορίζονται με απόφαση του Δ.Σ, μετά από εισήγηση της εκτελεστικής επιτροπής, ανάλογα με τις ποσότητες των στερεών αποβλήτων. Δεν διευκρινίζεται όμως εάν θα πληρώνει και πώς θα προσδιορίζεται η οικονομική συμμετοχή ενός Δήμου-Μέλους του Περιφερειακού Φο.Δ.Σ.Α, που δεν διαθέτει χώρο υποδοχής απορριμμάτων. Στην παράγραφο 1β αναφέρει ότι οι ετήσιες εισφορές των Δήμων δύναται να επανακαθορίζονται με την ίδια διαδικασία, λαμβάνοντας υπόψη ως πρόσθετο κριτήριο την αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων κάθε Φο.Δ.Σ.Α. Σε αυτήν την περίπτωση κακώς δεν επιβάλλεται να ληφθούν υποχρεωτικά υπόψη τα περιουσιακά στοιχεία των συγχωνευόμενων Φο.Δ.Σ.Α αλλά αφήνεται αυτήν την δυνατότητα στην διακριτική ευχέρεια του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην παράγραφο 2 αντικαθίσταται η παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 3854/2010 (ΦΕΚ 94Α). Ο σκοπός της θέσπισης του άρθρου 9, είναι η εξασφάλιση των απαιτούμενων πόρων για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των ΦΟΔΣΑ, οι οποίοι, είτε ως σύνδεσμοι, είτε ως Α.Ε. του άρθρου 265 του ν. 3463/2006 σύμφωνα και με όσα προβλέπονται στην ΚΥΑ 2527/2009, δεν δύνανται να έχουν κερδοσκοπικό χαρακτήρα έναντι των Δήμων μελών τους. Η οποιαδήποτε προοπτική διαφοροποίησης της νομικής τους μορφής, ιδιαίτερα δε η μετατροπή τους σε ΝΠΔΔ, προϋποθέτει τη διατήρηση της διασφάλισης των κονδυλίων που απαιτούνται για την κάλυψη των λειτουργικών τους δαπανών. Οι λειτουργικές δαπάνες αφορούν την αμοιβή των εργαζομένων και την ομαλή λειτουργία των μονάδων διαχείρισης απορριμμάτων, προς όφελος της δημόσιας υγείας. Η οποιαδήποτε αρρυθμία ή καθυστέρηση στην είσπραξη των κονδυλίων αυτών επομένως, δημιουργεί προβλήματα που άπτονται και της δημόσιας υγείας. Εν προκειμένω, η προτεινόμενη διατύπωση του άρθρου 17 (παράγραφος 2) θέτει εν αμφιβόλω την έγκαιρη και τακτή εισροή των κονδυλίων στα ταμεία των ΦΟΔΣΑ. Συγκεκριμένα, η διατύπωση ότι «τα οφειλόμενα ποσά…παρακρατούνται υποχρεωτικά από τη ΔΕΗ Α.Ε…» αίρεται από τη διατύπωση «..εφόσον λάβει απόφαση το οικείο δημοτικό συμβούλιο». Ετσι, η άρνηση λήψης απόφασης από το Δημοτικό Συμβούλιο, ή η καθυστέρηση στη λήψη της απόφασης, ή η μεταγενέστερη διαφοροποίηση του Δημοτικού Συμβουλίου, συνεπάγεται αναπόφευκτα την αδυναμία εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του ΦΟΔΣΑ. Η προϋπόθεση λήψης απόφασης από ένα Δημοτικό Συμβούλιο καθιστά έτσι υπό αίρεση την κατά τα άλλα «υποχρεωτική» παρακράτηση των οφειλομένων ποσών, εις βάρος αμέσως του ΦΟΔΣΑ και εμμέσως της δημόσιας υγείας. Δηλαδή αντί η σχετική απόφαση να ληφθεί από το Δ.Σ του Φο.Δ.Σ.Α, δίνεται την ευχέρεια σε αυτόν που οφείλει (οικείο Δήμο) να αποφασίσει εάν θέλει να του παρακρατηθούν ενώ αρνείται να καταβάλει τα οφειλόμενα. Τέλος, η πρόβλεψη της δυνατότητας παρακράτησης των οφειλομένων από τους ΚΑΠ που δικαιούται κάθε ΟΤΑ, δημιουργεί τα εξής προβλήματα:α) Η εκταμίευση των ΚΑΠ δεν είναι χρονικά προσδιορισμένη και διασφαλισμένη, με τρόπο ώστε τα οφειλόμενα ποσά προς τους ΦΟΔΣΑ να παρακρατούνται έγκαιρα, προκειμένου να μην δημιουργούνται προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία των ΦΟΔΣΑ.β) Η παρακράτηση, προς όφελος των ΦΟΔΣΑ, των οφειλομένων ποσών από τους ΚΑΠ, συνεπάγεται προφανώς στη συνέχεια την αντίστοιχη παρακράτηση των ποσών αυτών, προς όφελος των ΟΤΑ, από τα τέλη καθαριότητας που εισπράττουν οι ΟΤΑ, προκειμένου να ισοσκελισθούν τα ποσά. Αυτό όμως σημαίνει ότι τα ανταποδοτικά τέλη καθαριότητας θα διοχετευθούν σε άλλες κατευθύνσεις, και συγκεκριμένα στην κάλυψη των κενών που δημιουργήθηκαν από των παρακράτηση των ΚΑΠ, κατά παράβαση των σχετικών διατάξεων που έχουν προβλέψει τη δεσμευτικότητα στη χρήση των ανταποδοτικών τελών. Οι ΟΤΑ δηλαδή, βάσει διάταξης νόμου, θα υποχρεούνται να παρανομήσουν, χρησιμοποιώντας ανταποδοτικά τέλη για να καλύψουν άλλες δραστηριότητές τους. Κατά συνέπεια, η νέα ρύθμιση του άρθρου 17 (παράγραφος 2) θα δημιουργήσει μείζονα προβλήματα νομιμότητας και λειτουργικότητας, σε σχέση με την ισχύουσα διάταξη του άρθρου 9 παρ. 2 ν. 3854/2010.Προς αποφυγή των προβλημάτων αυτών, κρίνεται σκόπιμο να μην υπάρξει τροποποίηση των διατάξεων του άρθρου 9 παρ. 2 ν. 3854/2010. Τέλος, το Δίκτυο των Φο.Δ.Σ.Α δημιουργήθηκε από την ανάγκη μεταφοράς της τεχνογνωσίας και υποστήριξης των Φο.Δ.Σ.Α στην διαχείριση των σύνθετων έργων. Σήμερα 5 χρόνια μετά την δημιουργία του κοινή είναι η διαπίστωση του συνόλου των 47 μελών του, ότι η ύπαρξη του όχι μόνο είναι αναγκαία αλλά επιβάλλεται να διευρυνθεί η παρουσία του με την εκπαίδευση του απαραίτητου προσωπικού που διαρκώς διευρύνεται λόγω της κατασκευής έργων και εγκαταστάσεων επεξεργασίας απορριμμάτων. Το Δίκτυο δημιουργήθηκε το 2007 και βρίσκεται σε απόλυτη συνεργασία με την Κ.Ε.Δ.Ε και τους Ο.Τ.Α Α΄ βαθμού. Να σημειώσουμε ότι ο Ν. 3688/2008 στο άρθρο 15, παράγραφο 7, προβλέπει την δημιουργία Πανελλαδικού οργάνου των Φο.Δ.Σ.Α με την μορφή Ν.Π.Ι.Δ. Στο προβλεπόμενο σχέδιο νόμου θα έπρεπε να προβλέπεται η ολοκλήρωση της θεσμικής αναγνώρισης του Δικτύου, σε συνέχεια του προαναφερόμενου νόμου για αυτόν τον σκοπό. Η λειτουργία του Δικτύου μπορεί να συνεχίσει μέσα από τον περιφερειακό Φο.Δ.Σ.Α της έδρας του το δε ετήσιο κόστος λειτουργίας του είναι το ελάχιστο δυνατό, όπως προβλέπει και το καταστατικό του.
 
 
ΕΛΙΣΣΑΙΟΣ ΜΑΜΜΗΣ
Ο σκοπός της θέσπισης του άρθρου 9 παρ. 2 ν. 3854/2010, είναι η εξασφάλιση των απαιτούμενων πόρων για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των ΦΟΔΣΑ, οι οποίοι, είτε ως σύνδεσμοι, είτε ως Α.Ε. του άρθρου 265 του ν. 3463/2006, δεν δύνανται να έχουν κερδοσκοπικό χαρακτήρα.Η οποιαδήποτε προοπτική διαφοροποίησης της νομικής τους μορφής, ιδιαίτερα δε η μετατροπή τους σε ΝΠΔΔ, προϋποθέτει τη διατήρηση της διασφάλισης των κονδυλίων που απαιτούνται για την κάλυψη των λειτουργικών τους δαπανών.Οι λειτουργικές δαπάνες αφορούν την αμοιβή των εργαζομένων και την ομαλή λειτουργία των μονάδων διαχείρισης απορριμμάτων, προς όφελος της δημόσιας υγείας. Η οποιαδήποτε αρρυθμία ή καθυστέρηση στην είσπραξη των κονδυλίων αυτών επομένως, δημιουργεί προβλήματα που άπτονται και της δημόσιας υγείας.Εν προκειμένω, η προτεινόμενη διατύπωση του άρθρου 17 (Λειτουργικά ζητήματα ΦΟΔΣΑ- Θέματα προσωπικού) θέτει εν αμφιβόλω την έγκαιρη και τακτή εισροή των κονδυλίων στα ταμεία των ΦΟΔΣΑ.Συγκεκριμένα, η διατύπωση ότι «τα οφειλόμενα ποσά…παρακρατούνται υποχρεωτικά από τη ΔΕΗ Α.Ε…» αίρεται από τη διατύπωση «..εφόσον λάβει απόφαση το οικείο δημοτικό συμβούλιο». Ετσι, η άρνηση λήψης απόφασης από το Δημοτικό Συμβούλιο, ή η καθυστέρηση στη λήψη της απόφασης, ή η μεταγενέστερη διαφοροποίηση του Δημοτικού Συμβουλίου, συνεπάγεται αναπόφευκτα την αδυναμία εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του ΦΟΔΣΑ.Η προϋπόθεση λήψης απόφασης από ένα Δημοτικό Συμβούλιο καθιστά έτσι υπό αίρεση την κατά τα άλλα «υποχρεωτική» παρακράτηση των οφειλομένων ποσών, εις βάρος αμέσως του ΦΟΔΣΑ και εμμέσως της δημόσιας υγείας.Τέλος, η πρόβλεψη της δυνατότητας παρακράτησης των οφειλομένων από τους ΚΑΠ που δικαιούται κάθε ΟΤΑ, δημιουργεί τα εξής προβλήματα:1. Η εκταμίευση των ΚΑΠ δεν είναι χρονικά προσδιορισμένη με τρόπο ώστε τα οφειλόμενα ποσά προς τους ΦΟΔΣΑ να παρακρατούνται έγκαιρα, προκειμένου να μην δημιουργούνται προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία των ΦΟΔΣΑ.2. Η παρακράτηση, προς όφελος των ΦΟΔΣΑ, των οφειλομένων ποσών από τους ΚΑΠ, συνεπάγεται προφανώς στη συνέχεια την αντίστοιχη παρακράτηση των ποσών αυτών, προς όφελος των ΟΤΑ, από τα τέλη καθαριότητας που εισπράττουν οι ΟΤΑ, προκειμένου να ισοσκελισθούν τα ποσά. Αυτό όμως σημαίνει ότι τα ανταποδοτικά τέλη καθαριότητας θα διοχετευθούν σε άλλες κατευθύνσεις, κατά παράβαση των σχετικών διατάξεων που έχουν προσδιορίσει τη δεσμευτικότητα στη χρήση των ανταποδοτικών τελών. Οι ΟΤΑ δηλαδή, βάσει διάταξης νόμου, θα υποχρεούνται να παρανομήσουν, χρησιμοποιώντας ανταποδοτικά τέλη για να καλύψουν άλλες δραστηριότητές τους.Κατά συνέπεια, η νέα ρύθμιση του άρθρου 17 (Λειτουργικά ζητήματα ΦΟΔΣΑ- Θέματα προσωπικού) θα δημιουργήσει μείζονα προβλήματα νομιμότητας και λειτουργικότητας, σε σχέση με την ισχύουσα διάταξη του άρθρου 9 παρ. 2 ν. 3854/2010. Προς αποφυγή των προβλημάτων αυτών, κρίνεται σκόπιμο να μην υπάρξει τροποποίηση των διατάξεων του άρθρου 9 παρ. 2 ν. 3854/2010.