Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
Στέλλα Κεντεποζίδου
Σε αυτό το νομοσχέδιο θεωρήσαμε όλοι δεδομένο ότι θα υπάρξει πρόβλέψη για το Κέντρο Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας λόγω των σημαντικών για τον πολίτη δράσεων του, οι οποίες η εμπειρία έδειξε ότι δεν μπορούν να λειτουργήσουν στον στενό δημόσιο τομέα.Για ποιο λόγο να διαλυθεί μία δομή η οποία συνεισφέρει σημαντικά στη κοινωνία της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας;Παρακαλώ κάποιος να μελετήσει με ποιο τρόπο μπορούν να μεταφερθούν δράσεις απαραίτητες από το νόμο (π.χ. παρακολούθηση ατμοσφαιρικής ποιότητας) σε υπηρεσίες του Δημοσίου οι οποίες για χρόνια δεν μπόρεσαν να εφαρμόσουν τα αυτονόητα.Παρακαλώ κάποιος να απαντήσει για ποιο λόγο διαλύουμε κάτι το οποίο ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ χωρίς κόστος στο κράτος;
 
 
Βασιλειάδου Κατερίνα
Κύριε Υπουργέ, ως πολίτης της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, τα τελευταία χρόνια νοιώθω βελτίωση στις περιβαλλοντικές συνθήκες του τόπου μου λόγω της δραστηριότητας και της κινητοποίησης του Κέντρου Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Παρακαλώ να μεριμνήσετε για την συνέχιση λειτουργίας του ΚΕ.ΠΕ. και να μην ζήσουμε ξανά περίοδο μηδενικής ενημέρωσης, όσον αφορά την ποιότητα του αέρα, στην πιο επιβαρυμένη περιβαλλοντικά περιοχή της Ελλάδας. Βασιλειάδου Κατερίνα
 
 
ΧΑΪΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
Πρέπει το νομοσχέδιο να προβλέπει την συνέχιση λειτουργίας πρώην αμιγών νομαρχιακών επιχειρήσεων οι οποίες εκτελούν σημαντικό έργο στην προστασία του πολίτη και του περιβάλλοντος. Το Κέντρο Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας εκτελεί έργο υψηλής γνώσης και τεχνολογίας για την προστασία του πολίτη με εξοπλισμό ο οποίος δεν μπορεί να σταματήσει να λειτουργεί ούτε μια στιγμή. Πόσο μάλλον σε μία διαδικασία μεταφοράς αρμοδιοτήτων σε άλλες υπηρεσίες. Παρακαλώ να μελετήσει κάποιος τον τρόπο διατήρησης επιχείρησης ειδικού σκοπού όπως το Κέντρο Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.
 
 
Βασίλης Ευαγγελόπουλος, Φυσικός MSc, PhD
Θα πρέπει να διευκρινιστεί στο άρθρο 10, ότι η αμιγής επιχείρηση της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με την επωνυμία «Κέντρο Περιβάλλοντος» (ΚΕ.ΠΕ.), δεν εντάσσεται στο άρθρο 199 του νόμου 3852/2010. Σύμφωνα με την ΚΥΑ(1) που ενσωματώνει την Ευρωπαϊκή οδηγία: 2008/50/ΕΚ, οι Περιφέρειες έχουν την υποχρέωση μέτρησης της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα.Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας κλείνοντας το ΚΕ.ΠΕ. δεν θα διαθέτει ούτε ένα σταθμό. Άρα θα πρέπει άμεσα, σε μια δύσκολη περίοδο για τη χώρα μας, να δαπανήσει ένα ποσό της τάξεως των 3 – 5 εκ. ευρώ προκειμένου να εναρμονιστεί με την Εθνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία.Το ΚΕ.ΠΕ. διαθέτει σε λειτουργία στην περιοχή 4 σταθμούς μέτρησης, ενώ μετά από Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ της ΔΕΗ Α.Ε. και της Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας έχει την εποπτεία και την λειτουργία του δικτύου της ΔΕΗ στην περιοχή αποτελούμενο από 11 σταθμούς μέτρησης ποιότητας αέρα.Βασικός όρος του Μνημονίου είναι η ανάληψη της εποπτείας και λειτουργίας του δικτύου από το ΚΕ.ΠΕ. (με την παύση λειτουργίας του ΚΕ.ΠΕ, παύει να ισχύει), το οποίο έχει την ευελιξία να αναθέτει τις εργασίες σε κατάλληλα καταρτισμένο προσωπικό, εξασφαλίζοντας τη σωστή λειτουργία των οργάνων μέτρησης καθώς διατηρεί διαπιστευμένο εργαστήριο.Μέσω της ιστοσελίδας του (www.kepekozani.gr), διαχέει στους πολίτες την περιβαλλοντική πληροφορία από τους 15 σταθμούς, με κατανοητό τρόπο σε όλους. Έτσι ενημερώνει τους πολίτες (είναι υποχρέωση της Περιφέρειας σύμφωνα με την παραπάνω οδηγία) για την ποιότητα του αέρα που αναπνέει, πράγμα απαραίτητο, ιδιαίτερα για άτομα με αναπνευστικά και καρδιαγγειακά νοσήματα.Σε μια τόσο περιβαλλοντικά βεβαρυμμένη περιοχή όπως η Δυτική Μακεδονία, είναι απαραίτητη η λειτουργία μιας επιχείρησης πρότυπο όπως το ΚΕ.ΠΕ το οποίο δεν χρηματοδοτείται από το κράτος και παράλληλα εξοικονομεί χρήματα για τον πολίτη. 1. «Μέτρα για τη βελτίωση της ποιότητας της ατμόσφαιρας, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2008/50/ΕΚ «για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα και καθαρότερο αέρα για την Ευρώπη» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 21ης Μαΐου 2008».
 
 
Δημήτρης Μαυροματίδης
Αναφορικά με το παρόν σχέδιο νόμου πρέπει να υπάρξει πρόβλεψη για την ύπαρξη εταιρείας [αμιγούς ή και με συμμετοχή των ΠΕΔ, επιστημονικών επιμελητηρίων και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων] για θέματα περιβάλλοντος σε επίπεδο Περιφέρειας.Ειδική αναφορά και οδηγός είναι το ΚΕΠΕ [Κέντρο Περιβάλλοντος] της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – σε συνέχεια της πρώην Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κοζάνης – που είναι μια επιχείρηση που ασχολείται εμπράκτως με την ποιότητα του αέρα, υδάτων και συμμετέχοντας και αξιοποιώντας παράλληλα εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα. Σημειώνεται ότι το ΚΕΠΕ δημιουργήθηκε και λειτουργεί και υπήρξαν επενδύσεις με δημόσιους πόρους επειδή ο χώρος δραστηριοποίησης του είναι η Δυτική Μακεδονία, η πιο πιεσμένη περιβαλλοντικά περιοχή της Ελλάδας δεδομένης της ύπαρξης των ανοικτών ορυχείων λιγνίτη και όχι μόνο [παρ. 1].Ως ΤΕΕ τμ. Δυτικής Μακεδονίας συμμετέχουμε στο Διοικητικό του Συμβούλιο συνεισφέροντας διαχρονικά στην ουσία της λειτουργίας του που είναι δράσεις προστασίας του περιβάλλοντος. Μάλιστα στο Δ.Σ. συμμετέχουν και η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Δυτικής Μακεδονίας και το ΓΕΩΤΕΕ ακριβώς λόγω της βαρύτητας που δίνουν οι θεσμικοί φορείς στη λειτουργία του από την αρχή της ιδρύσεως του.Επισημαίνεται ότι το ΚΕΠΕ έχει δίκτυο μέτρησης online ρύπων με εγκατεστημένο δίκτυο σταθμών ατμοσφαιρικής ρύπανσης και επενδύσεις αρκετά σημαντικές σε επίπεδο περιφέρειας Πρόταση: Α. Επειδή τα περιβαλλοντικά ζητήματα είναι ψηλά στην agenda επιβάλλεται να υπάρχει η δυνατότητα πρόβλεψης ύπαρξης μιας δομής ανάλογης του ΚΕΠΕ Δυτικής Μακεδονίας σε επίπεδο περιφέρειας που θα είναι ευέλικτη, με συμμετοχή αυτοδιοίκησης, επιστημονικών επιμελητηρίων και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, ώστε να διασφαλίζεται η δυνατότητα παρεμβάσεων των περιφερειών και της υποβοήθησής των φορέων για περιβαλλοντικά ζητήματα.Β. Εάν το παραπάνω, αυτονόητο για εμάς στη Δυτική Μακεδονία και στο ΤΕΕ/τμ. Δυτικής Μακεδονίας, δεν είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί στο παρόν νομοσχέδιο, τότε επιβάλλεται ονοματισμένα, ως αμιγής επιχείρηση της Περιφέρειας, «οδηγός» για την μελλοντική εφαρμογή της πρότασης [Α], να συνεχίσει τη λειτουργία του πιλοτικά ώστε να αξιολογηθούν σε μεταγενέστερη φάση τα αποτελέσματα του. Παραπομπές: [παρ. 1]: Ακριβώς λόγω της κατάστασης που επικρατεί στη Δυτική Μακεδονία έχουν διατυπωθεί μεταξύ άλλων και «Προτάσεις του ΤΕΕ/ΤΔΜ προς ΥΠΕΚΑ για το πράσινο ταμείο και την πρόβλεψη ύπαρξης αποκεντρωμένων δομών περιβαλλοντικού ελέγχου (30-9-2011)» [http://tdm.tee.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=261:-30-9-2011&catid=47:2011-03-22-11-26-18&Itemid=94] [παρ. 2]: Στοhttp://www.kepekozani.grφαίνεται και η αξιολόγηση με μετρήσεις της ποιότητας του αέρα και με αυτό ως εργαλείο γίνονται παρεμβάσεις για μέτρα μείωσης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Για το Κέντρο Περιβάλλοντος έχει γίνει πληθώρα αναφορών και από το Συνήγορο του Πολίτη για θέματα περιβάλλοντος. Δημήτρης ΜαυροματίδηςΠρόεδρος Διοικούσας Επιτροπής ΤΕΕ/ τμ. Δυτικής Μακεδονίας