Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΡΙΖΟΣ
Αξιότιμε κε Υπουργέ .Στο Αρθρο 8 Αρμοδιότητες δήμων και περιφερειών στο τέλος της παραγράφου 2 του σχεδίου αναφέρει : ……..Στο τέλος της παραγράφου ΙΙΙ του άρθρου 280 του ν 3852/2010 προστίθεται εδαφιο ως εξής <<Η αρμοδιότητα της περίπτωσης 45 της παραγράφου ΙΙ Β <> υποπαράγραφος γ΄ <> ( αν κατα λάθος την υποπ. δ΄ Υποτομέα αλιείας) εξακολουθεί να ασκείται από τις αποκεντρωμένες διοικήσεις μεχρι 31.12.2012>>ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΦΥΓΕΙ ΟΛΗ ΑΥΤΗ Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ, διοτι η εν λόγω ενέργεια είναι κατά την άποψη μας τελείως άστοχη. Η αποκεντρωμένη Διοίκηση αφορά 7 διοικητικές ενότητες οι οποιες δεν διαθέτουν Υπηρεσίες Αλιείας και σύμφωνα με τον Καλλικράτη δεν έχουν καμία αρμοδιότητα του τομέα αλιείας και προφανώς δεν υπάρχει κανείς λόγος να ασκήσουν τη προτεινόμενη αρμοδιότητα σύμφωνα με τη προτεινόμενη τροποποίηση στο εν λόγω σχέδιο νόμου εως 31-12-2012.Η εν λόγω αρμοδιότητα απαιτεί εξειδικευμένη διοικητική διαχείριση από τις αρμόδιες Υπηρεσίες αλιείας οι οποίες είναι διανεμημένες στις 53 περιφερειακές ενότητες των Αιρετών Περιφερειών και καλύπτουν τις ανάγκες γεωγραφικά όλης της Χώρας.Αξιότιμε κε Υπουργέ έχοντας εμπιστοσύνη στις αταλάντευτες απόψεις σας για το θεσμό της Αιρετής Περιφερειακής Αυτ/σης παρακαλούμε να μήν επιτρέψετε το επιχειρούμενο δυναμιτισμό του Νόμου του Καλικράτη στο συγκεκριμένο τομέα της υδατοκαλλιέρειας πριν ακόμα καλα καλα μπεί σε εφαρμογή του και παρακαλούμε όπως μεριμνήσετε για τα την εν λόγω διόρθωση. Παρακαλούμε να μην επιτρέψετε στις προσπάθειες που επιχειρούνται από <> να υφαρπάξουν τις αρμοδιότητες της εκμίσθωσης θαλασσίων εκτάσεων και αδειοδότησης μονάδων υδατοκαλλιέργειας απο την Περιφερειακή αυτ/ση που δόθηκαν με το Καλλικράτη προς την αποκεντρωμένη διοίκηση. Οι αιρετές περιφέρειες , διαθέτουν την κατάλληλη διοικητική υποδομή , τις αντίστοιχες εξειδικευμένες διοικητικές μονάδες (υπηρεσίες αλιείας) και τα αιρετά θεσμικά όργανα ( Περιφερειακό συμβούλιο , επιτροπές , θεματικούς αντιπεριφερειαρχες κλπ) που διασφαλίζουν την διαφάνεια , τον έλεγχο, το δημοκρατικό προγραμματισμό και τον αναπτυξιακό προσανατολισμό της Περιφέρειας.Μετα τιμήςΔΗΜΗΤΡΗΣ ΡΙΖΟΣΒιολογος- Ιχθυολόγος προιστ Δ/νσης Αγρ. Οικ & Κτην. ΠΕ Φθιώτιδας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
 
 
Κωνσταντίνος Τριανταφύλλου
Όπως γνωρίζετε υπάρχει έντονο πρόβλημα ως προς την τεχνική υποστήριξη των περισσότερων δήμων δεδομένου οτι πολλοί δε διαθέτουν τεχνική υπηρεσία ούτε το απαραίτητο προσωπικό για να συστήσουν ως οφείλουν μέχρι το Δεκέμβρη του 2012. Ήδη κρίσιμες ειδικότητες τεχνικών υπαλλήλων όπως μηχανικών περιβάλλοντος, χωροταξίας ακόμα και πολιτικών και μηχανολόγων μηχανικών απουσιάζουν από τη δύναμη των περισσότερων Δήμων της ηπειρωτικής και νησιωτικής Ελλάδας και η ενίσχυση των Δήμων μέσω μελλοντικών προσλήψεων στο εγγύ μέλλον καθίσταται αδύνατη. Προκειμένου να εκκινηθεί η αναπτυξιακή διαδικασία υλοποίησης προγραμματικών δράσεων και η ποιοτική αξιοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων χρειάζεται και τον παράγοντα «έμπειρο εξειδικευμένο ανθρώπινο κεφάλαιο». Τον ρόλο αυτό μπορεί να διαδραματίσει με αποτελεσματικότητα το τεχνικό προσωπικό των πρώην ΤΥΔΚ καλύπτοντας όλα τα κενά που έχουν δημιουργηθεί παρέχοντας εγγυημένη διαχειριστική επάρκεια. Πρόταση επανασύστασης της Τεχνικής Υπηρεσίας: «Το προσωπικό των Τμημάτων Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμων και Κοινοτήτων (ΤΥΔΚ) των πρώην Κρατικών Περιφερειών, που είχε μεταταχθεί με τις διατάξεις του άρθρου 258 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α) στους Δήμους της έδρας των Νομών, μετατάσσεται στις Αποκεντρωμένες Κρατικές Διοικήσεις και καταλαμβάνει προσωποπαγείς θέσεις αντίστοιχες των κλάδων της κατηγορίας και της ειδικότητάς του σε τμήμα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης που συνίσταται στην έδρα κάθε Νομού.» Με εκτίμηση Κωνσταντίνος Περικλέους ΤριανταφύλλουΜηχανολόγος Μηχανικός ΠΕMSc Διασφάλισης ΠοιότηταςMSs Οικονομικής & Περιφερειακής Ανάπτυξης
 
 
ΚΕΒΡΕΚΙΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ
Σε συνέχεια του χθεσινού σχολίου μου σχετικά με το:«Στο τέλος της παραγράφου ΙΙΙ του άρθρου 280 του ν.3852/2010 προστίθεται εδάφιο ως εξής:«Η αρμοδιότητα της περίπτωσης 45 της παραγράφου ΙΙ Β «Τομέας Γεωργίας-Κτηνοτροφίας-Αλιείας», υποπαράγραφος γ΄ «Υποτομέας Κτηνοτροφίας», εξακολουθεί να ασκείται από τις αποκεντρωμένες διοικήσεις μέχρι 31.12.2012″παρακαλώ να σημειωθεί ότι σύμφωνα με την υπ αριθμ 31722/4-11-2011 ΚΥΑ «Έγκριση Ειδικού Πλαισίου χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης για τις υδατοκαλλιέργειες και της στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων αυτού’» και ειδικότερα στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’, άρθρο 9 (Λοιπές κατευθύνσεις), παρ. 3 (Κατευθύνσεις για τις μισθώσεις θαλάσσιων εκτάσεων με σκοπό την ανάπτυξη μονάδων υδατοκαλλιέργειας), υποπαράγραφος 3α (Αρμοδιότητα Μισθώσεων) αναφέρεται ότι: Δεδομένου ότι οι Αποφάσεις μίσθωσης υδάτινων εκτάσεων με σκοπό την υδατοκαλλιέργεια……..β) ο θεσμός του αιρετού περιφερειάρχη (σύμφωνα με την εφαρμογή του Ν 3852.2010 -σχεδίου Καλλικράτης), δεν ταυτίζεται και με τον χαρακτήρα του εκπροσώπου του Ελληνικού Δημοσίου, θα πρέπει η αρμοδιότητα εκμίσθωσης υδάτινων εκτάσεων με σκοπό την υδατοκαλλιέργεια να ασκείται από τη Διοίκηση και ειδικότερα την Αποκεντρωμένη Διοίκηση, μετά από γνωμοδότηση της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης.Όπως είναι γνωστό, με τον Ν. 3208/2003 (ΦΕΚ Α’ 303/2003), άρ. 19, παρ. 11 «Προστασία των δασικών οικοσυστημάτων, κατάρτιση δασολογίου και άλλες διατάξεις» και την υπ. αριθμ. 140476/06-02-2004 Απόφαση Υπουργού Γεωργίας, η αρμοδιότητα της εκμίσθωσης υδάτινων εκτάσεων με σκοπό την υδατοκαλλιέργεια μεταβιβάστηκε (ορθά αλλά χωρίς καμία απολύτως προετοιμασία ) από τις τότε Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις (που μόλις τότε πολλές είχαν στελεχωθεί με Ιχθυολόγους μέσω διαγωνισμών του ΑΣΕΠ) στις τότε Περιφέρειες (νυν Αποκεντρωμένες Διοικήσεις), στις οποίες -με εξαίρεση δυο- δεν υπηρετούσαν Βιολόγοι/Ιχθυολόγοι. Σήμερα, 8 χρόνια μετά, η στελέχωση των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων με Βιολόγους/Ιχθυολόγους εξακολουθεί να παραμένει τραγικά ελλιπής για τον όγκο και το ειδικό βάρος που έχει η υδατοκαλλιέργεια και δυστυχώς στις περισσότερες από αυτές η παραπάνω αρμοδιότητα ασκείται από άλλες ειδικότητες (π.χ. Γεωπόνους !!)Είναι πραγματικά οξύμωρο το γεγονός ότι η Ελληνική Δημόσια Διοίκηση, που είναι υπεύθυνη για την ανάπτυξη των υδατοκαλλιεργειών, ενός τομέα που παράγει σε ποσότητα και συναλλαγματική αξία σήμερα ένα από τα πρώτα αγροτικά προϊόντα στη χώρα συμβάλλοντας σημαντικά στην Εθνική οικονομία, να μην στελεχώνεται από Βιολόγους/Ιχθυολόγους. Επομένως, εάν η αρμοδιότητα της εκμίσθωσης υδάτινων εκτάσεων με σκοπό την υδατοκαλλιέργεια παραμείνει, όπως θα έπρεπε, στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, θα πρέπει να υπάρξει μέριμνα ώστε αυτές να στελεχωθούν είτε από Βιολόγους/Ιχθυολόγους προερχόμενους από τις Αιρετές Περιφέρειες (εάν είναι εφικτό) είτε με νέες προκηρύξεις ΑΣΕΠ. Δρ. Κεβρεκίδης ΚοσμάςΒιολόγος (Ιχθ/κου)Δνση Αγροτικών Υποθέσεων , Τμήμα Γεωργικής εκμετάλλευσης και Αλιείας ΑΔΜΘ
 
 
Δρ. Γεώργιος Κουλαουζίδης
Η εφαρμογή του ν. 4024/2011 παρουσιάζει προβλήματα σε Δήμους που ο ΟΕΥ τους πήρε έγκριση από τις αντίστοιχες Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και ΚΑΔ από το Εθνικό Τυπογραφείο, πριν από τη δημοσίευση του εν λόγω νόμου, αλλά για τυπικούς λόγους δημοσιεύτηκαν σε κατοπινή ημερομηνία. Σημειώνω ότι πολύ σωστά μετά τη δημοσίευση του νόμου 4024, οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις δεν προχώρησαν σε εγκρίσεις νέων ΟΕΥ απαιτώντας την προσαρμογή στις διατάξεις του νέου νομοθετήματος. Ωστόσο, για τους δημοσιευμένους ΟΕΥ υπάρχει ένα νομικό κενό που είναι ευκαιρία να ρυθμιστεί έτσι ώστε το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης να προχωρήσει στην έκδοση της Κ.Υ.Α. για τη διατήρηση των θέσεων που η πλήρωση δεν ξεπερνά το όριο του 4024/2011 (δηλαδή 60%). Προτείνω την προσθήκη στο συγκεκριμένο άρθρο μιας διάταξης ως εξής: «Οι διατάξεις του ν. 4024/2011 για τους ΟΤΑ Α΄ βαθμού εφαρμόζονται και σε όσους Οργανισμούς Εσωτερικής Υπηρεσίας έχουν εγκριθεί από τους αντίστοιχους Γενικούς Γραμματείς των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης του συγκεκριμένου νόμου.»
 
 
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΨΑΛΤΟΠΟΥΛΟΥ
Οι παρατηρήσεις αφορούν:Α) Το άρθρο 8: Αρμοδιότητες Δήμων και Περιφερειών στην παράγραφο 2, …Στο τέλος της παραγράφου ΙΙΙ του άρθρου 280 του ν.3852/2010 προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Η αρμοδιότητα της περίπτωσης 45 της παραγράφου ΙΙΒ «Τομέας – Γεωργίας – Κτηνοτροφίας – Αλιείας» υποπαράγραφος γ΄»Υποτομέας Κτηνοτροφίας», εξακολουθεί να ασκείται από τις Αποκεντρωμένες διοικήσεις μέχρι 31.12.2012.Η παραπάνω τροποποίηση σίγουρα εμπεριέχει λάθος ή υποτομέα ή λάθος αρίθμηση.Στην περίπτωση που αναφέρεται στον υποτομέα αλιείας και στην αρμοδιότητα 45 «Η διοίκηση, διαχείριση και εκμετάλλευση των ιχθυοτρόφων εν γένει υδάτων (…ακολουθούν διατάγματα, στα οποία υπάρχει λάθος αριθμός) και να εξακολουθεί να ασκείται από τις αποκεντρωμένες διοικήσεις μέχρι 31.12.2012 δεν έχει νόημα και βάση για τους εξής λόγους:Η αρμοδιότητα : Η διοίκηση διαχείριση και εκμετάλλευση των ιχθυοτρόφων εν γένει υδάτων αποτελεί το πρώτο άρθρο του Αλιευτικού Κώδικα 420/70 και είναι η βάση από τις οποίες απορρέουν όλες οι αρμοδιότητες που αφορούν τον αλιευτικό τομέα. Από την επιμέρους ανάλυση αυτής της αρμοδιότητας, δημιουργούνται όλα τα υπόλοιπα άρθρα και κατά συνέπεια όλες οι επιμέρους αρμοδιότητες. Η διοίκηση, διαχείριση και εκμετάλλευση των ιχθυοτρόφων εν γένει υδάτων αποτελεί την Ουσία και την Βασική Αρχή του τομέα αλιείας. Συνεπώς όποιος είναι αρμόδιος σύμφωνα με το άρθρο αυτό είναι αρμόδιος για όλων τον τομέα και τις υπόλοιπες αρμοδιότητες.Από συστάσεως των Υπηρεσιών αλιείας στην περιφέρεια της χώρας μέχρι σήμερα την αρμοδιότητα αυτή ασκούσαν και ασκούν οι υπηρεσίες αλιείας των Νομαρχιών, μετέπειτα των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και επί Καλλικράτη των Περιφερειών – Περιφερειακών Ενοτήτων. Τα Τμήματα Αλιείας των Περιφερειών της χώρας αποτελούν τη δομή συνέχειας της εφαρμογής και εκτέλεσης των αλιευτικών αρμοδιοτήτων, έχουν την απαιτούμενη στελέχωση και εμπειρία, καθώς και το αναπόσπαστο απαραίτητο αρχείο Υποθέσεων για την άσκηση των καθηκόντων τους. Ήδη με την εφαρμογή του «Καλλικράτη» εδώ και ενάμιση χρόνο η μετάβαση των αρμοδιοτήτων αυτών στις προβλεπόμενες υπηρεσιακές μονάδες της Περιφέρειας πραγματοποιήθηκε ομαλά και χωρίς κανένα πρόβλημα. Δεν προκύπτει από πουθενά να δοθεί παράταση εφαρμογής της βασικής αυτής αρμοδιότητας από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση, καθώς αυτή δεν την ασκούσε ποτέ μέχρι σήμερα, ούτε αναφέρεται στον «Καλλικράτη» ότι την ασκεί μέχρι κάποιο χρονικό διάστημα για να δοθεί παράταση και να εξακολουθεί μέχρι τέλους του 2012 από την Αποκεντρωμένη. Σύμφωνα με τον «Καλλικράτη» Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση διατηρούσε μέχρι 31-12-2011 την αρμοδιότητα της μίσθωσης των ιχθυοτρόφων υδάτων, η οποία μεταβιβάστηκε από 1-1-2012 στα Τμήματα Αλιείας της Περιφέρειας και των περιφερειακών Ενοτήτων. Επίσης, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση δεν έχει οργανωμένες Υπηρεσίες Αλιείας, δεν έχει παντού Ιχθυολόγους, για να αναλάβουν όλες τις αρμοδιότητες του Αλιευτικού Τομέα, εφαρμόζοντας τες από απόσταση εκατοντάδων χιλιομέτρων. Σε περίπτωση που περάσει μία τέτοια τροποποίηση τότε μέχρι 31-12-2012 όλοι οι Υπάλληλοι των Τμημάτων Αλιείας των Περιφερειών θα κάνουν διακοπές για ένα εξάμηνο.Β) Έχουν γίνει επανειλημμένες αναφορές προς τα αρμόδια Υπουργεία από όλους τους εργαζόμενους στον Τομέα της Αλιείας ότι οι αρμοδιότητες του τομέα αυτού δεν μπορούν να διασπαστούν και να ασκούνται από 4 διαφορετικά διοικητικά επίπεδα. Τουλάχιστον στο επίπεδο της αποκέντρωσης του κράτους ο Τομέας Αλιείας να ασκείται από έναν μόνο φορέα και αυτός πρέπει να είναι η Περιφέρεια. Συνεπώς προτείνεται ότι στο άρθρο 94 του «Καλλικράτη» όλες οι αρμοδιότητες του τομέα της Αλιείας που μεταφέρονται από 01-01-2013 στους Δήμους να παραμείνουν στις αρμόδιες Υπηρεσίες Αλιείας των Περιφερειών και να ασκούνται μονίμως από αυτές. Δεν μπορεί ένα υδάτινο οικοσύστημα και οι υδρόβιοι πληθυσμοί του να διαχειρίζονται ορθολογικά στο πλαίσιο ενός Δήμου. Επίσης οι Δήμοι δεν διαθέτουν το εξειδικευμένο προσωπικό που απαιτείται Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΨΑΛΤΟΠΟΥΛΟΥΙΧΘΥΟΛΟΓΟΣ Π.Ε.4