Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
OTE A.E.
Ο ΟΤΕ θεωρεί απαραίτητη την ενσωμάτωση του «νέου τηλεπικοινωνιακού πακέτου» στην ελληνική νομοθεσία και στα πλαίσια αυτά συμφωνεί επί της αρχής με το υπό διαβούλευση νομοσχέδιο. Ωστόσο θεωρούμε ότι είναι απαραίτητο να ληφθούν υπόψη οι ειδικές συνθήκες που επικρατούν σήμερα στην ελληνική αγορά, ώστε με το νόμο που θα προκύψει να ενισχυθεί τόσο το συμφέρον του καταναλωτή, όσο και η ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και εντεύθεν της οικονομίας και της απασχόλησης. Στο πλαίσιο αυτό, θεωρούμε ότι ορισμένες διατάξεις του εξεταζόμενου νομοσχεδίου πρέπει να τροποποιηθούν, όπως αναλυτικά αναφέρουμε σε επόμενες παρατηρήσεις μας.
 
 
ΑΓΗΣ
Ραδιοερασιτεχνικές πειραματικές κεραίες,δηλωμένων βάσεων,αδειούχων ραδιοερασιτεχνών,είναι εύκολο να ελεγχθούν από τις αρμόδιες υπάρχουσες υπηρεσίες.Ένα νέο μέτρο με τόση γραφειοκρατία καί ταλαιπωρία θα απετρέψει πολλούς συναδέλφους στό να συνεχίσουν τίς προσπάθειές τους.Σέ συνάρτηση μέ την οικονομική δαπάνη πού ελάχιστοι από εμάς μπορούν νά καλύψουν,γίνεται νομίζω προσπάθεια να παρομοιάσουμε τόν ραδιοερασιτεχνισμό με τα ενδιαφέροντα προυχόντων.Είναι δίκαιο καί αναγκαίο να εξαιρεθούν οι ραδιοερασιτέχνες από τή παράγραφο 8 τού άρθρου 30 τού παρόντος σχεδίου νόμου.
 
 
ZKZ
Οι πολεοδομικές υπηρεσίες ονομάζονται πλέον υπηρεσίες δόμησης (Ν4030/11)