Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
ZKZ
Οι πολεοδομικές υπηρεσίες ονομάζονται πλέον υπηρεσίες δόμησης (Ν4030/11)
 
 
OTE A.E.
Ο ΟΤΕ θεωρεί απαραίτητη την ενσωμάτωση του «νέου τηλεπικοινωνιακού πακέτου» στην ελληνική νομοθεσία και στα πλαίσια αυτά συμφωνεί επί της αρχής με το υπό διαβούλευση νομοσχέδιο. Ωστόσο θεωρούμε ότι είναι απαραίτητο να ληφθούν υπόψη οι ειδικές συνθήκες που επικρατούν σήμερα στην ελληνική αγορά, ώστε με το νόμο που θα προκύψει να ενισχυθεί τόσο το συμφέρον του καταναλωτή, όσο και η ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και εντεύθεν της οικονομίας και της απασχόλησης. Στο πλαίσιο αυτό, θεωρούμε ότι ορισμένες διατάξεις του εξεταζόμενου νομοσχεδίου πρέπει να τροποποιηθούν, όπως αναλυτικά αναφέρουμε σε επόμενες παρατηρήσεις μας.
 
 
Χριστόπουλος Παναγιώτης / sv1acw
Αρθρο 1 παρ 2. Οι αρμοδιότητες της Ε.Ε.Τ.Τ. που καθορίζονται στο άρθρο 12, περίπτωση λβ’ εφαρμόζονται και για τα δίκτυα και τους μεμονωμένους σταθμούς ραδιοεπικοινωνιών της υπηρεσίας ραδιοερασιτέχνη, της υπηρεσίας ραδιοερασιτέχνη μέσω δορυφόρου, τα δίκτυα και μεμονωμένους σταθμούς που χρησιμοποιούνται αποκλειστικώς για πειραματικούς ή ερευνητικούς σκοπούς και για επίδειξη, τους σταθμούς της υπηρεσίας ζώνης συχνοτήτων πολιτών (CB) καθώς ….. Η παραπομπή στο αρθρο 12 περίπτωση λβ’ είναι λανθασμένη και μάλλον εννοεί την περίπτωση λα’, δηλαδή: λβ) Εκδίδει Κανονισμό Λειτουργίας, ο οποίος ρυθμίζει τα θέματα εσωτερικής λειτουργίας της Ε.Ε.Τ.Τ.. λα) Χορηγεί τις άδειες κατασκευής κεραιών σταθμών στην ξηρά, συμπεριλαμβανομένων των ραδιοτηλεοπτικών, και ασκεί όλες τις αρμοδιότητες που αναφέρονται στο άρθρο 1 του ν. 2801/2000, …. Προτείνεται η διαγραφή της πρότασης που αφορά την εφαρμογή σεδίκτυα και τους μεμονωμένους σταθμούς ραδιοεπικοινωνιών της υπηρεσίας ραδιοερασιτέχνη, της υπηρεσίας ραδιοερασιτέχνη μέσω δορυφόρου, τα δίκτυα και μεμονωμένους σταθμούς που χρησιμοποιούνται αποκλειστικώς για πειραματικούς ή ερευνητικούς σκοπούς και για επίδειξη, τους σταθμούς της υπηρεσίας ζώνης συχνοτήτων πολιτών (CB)… καθ΄όσον αυτό αναιρείται από το άρθρο 1 παρ. 2: 2. Στις διατάξεις του παρόντος νόμου δεν εμπίπτουν τα κρατικά δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών, τα δίκτυα και οι μεμονωμένοι σταθμοί ραδιοεπικοινωνιών της υπηρεσίας ραδιοερασιτέχνη, της υπηρεσίας ραδιοερασιτέχνη μέσω δορυφόρου και όσα χρησιμοποιούνται αποκλειστικώς για πειραματικούς ή ερευνητικούς σκοπούς και για επίδειξη, καθώς και της υπηρεσίας ζώνης συχνοτήτων πολιτών (CB).
 
 
ΠΡΙΝΤΕΖΗΣ ΚΑΡΟΛΟΣ SV8JVJ
Συμφωνώ απόλυτα με την άποψη της Ένωσης Ραδιοερασιτεχνών Κυκλάδων . Και ΠΡΟΤΕΙΝΩ αντί του άρθρου 30 παρ.8 ΝΑ κάνετε αντιγραφή – επικόλληση απο το άρθρο 8 ΦΕΚ 1105/Β όπου ΕΚΕΙ πολύ σωστά διευκρινίσατε ότι «αφορά εγκατεστημένες κεραίες στηνξηρά σταθμών ραδιοεπικοινωνιών των οποίων ΟΙ ΚΑΤΟΧΟΙ είναι ραδιοφωνικοί ή τηλεοπτικοί σταθμοί ή εταιρίες που προσφέρουν τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες στο κοινό». ΚΑΤΙ τέτοιο ΟΦΕΙΛΕΤΕ να πράξετε και τώρα στο υπό ψήφιση σχέδιο νόμου κάνοντας αντίγραφη και επικόλληση της συγκεκριμένης παραγράφου ΕΞΑΙΡΩΝΤΑΣ ΞΕΚΑΘΑΡΑ ΤΙΣ ΚΕΡΑΙΕΣ ΤΩΝ ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ , διαφυλάσσοντας και προασπίζοντας το Ραδιοερασιτεχνικό πνεύμα.
 
 
Γαβαλλ΄ς Νικόλαος de SV8EUA
¨Όπως ΟΛΟΙ γνωρίζουν οι ραδιοερασιτέχνες ΕΙΝΑΙ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΑ ΑΤΟΜΑ (όσον αφορά το χόμπι τους τουλάχιστον)Επομένως δεν βλέπω το λόγο να εμπλέκονται στο ίδιο Καζάνι με τους κερδοσκοπικούς φορείς, είτε αυτοί είναι Τηλεοπτικοί, ραδιοφωνικοί, Τηλεφωνίας ή οποιοσδήποτε που χρησιμοποιεί κάθε λογής κεραία Για κερδοσκοπικούς σκοπούς και μόνον και που πολλές φορές ΥΠΕΡΒΑΙΝΟΥΝ κατά πολύ την επιτρεπόμενη εκ του νόμου ισχύ και την επιτρεπόμενη εκ του νόμου απόσταση από κατοικημένη περιοχή! Τόσον οι συχνότητες όσον και η ισχύς μας ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΜΟΝΕΣ ΤΟΥΣ ΑΒΛΑΒΕΙΣ!!!!!Τουναντίον Ο Σταθμός Ραδιοερασιτέχνη ΚΑΙ ΤΑ ΚΕΡΑΙΟΣΥΣΤΉΜΑΤΆ ΤΟΥ, ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΘΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΟΥΝ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΑ ΚΑΙ ΠΑΝΤΑ ΣΤΗΝ ΔΙΑΘΕΣΗ Της ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΑΝΑ ΠΑΣΑΝ ΣΤΙΓΜΗ ΤΟΥ ΖΗΤΗΘΗΕν αντιθέσει κάποιων άλλων που σε περίπτωση σεισμού η καταιγίδας κωφεύουν και σιωπούν από ανικανότητα και έλλειψη ενέργειας.