Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
ΠΡΙΝΤΕΖΗΣ ΚΑΡΟΛΟΣ SV8JVJ
Συμφωνώ απόλυτα με την άποψη της Ένωσης Ραδιοερασιτεχνών Κυκλάδων . Και ΠΡΟΤΕΙΝΩ αντί του άρθρου 30 παρ.8 ΝΑ κάνετε αντιγραφή – επικόλληση απο το άρθρο 8 ΦΕΚ 1105/Β όπου ΕΚΕΙ πολύ σωστά διευκρινίσατε ότι «αφορά εγκατεστημένες κεραίες στηνξηρά σταθμών ραδιοεπικοινωνιών των οποίων ΟΙ ΚΑΤΟΧΟΙ είναι ραδιοφωνικοί ή τηλεοπτικοί σταθμοί ή εταιρίες που προσφέρουν τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες στο κοινό». ΚΑΤΙ τέτοιο ΟΦΕΙΛΕΤΕ να πράξετε και τώρα στο υπό ψήφιση σχέδιο νόμου κάνοντας αντίγραφη και επικόλληση της συγκεκριμένης παραγράφου ΕΞΑΙΡΩΝΤΑΣ ΞΕΚΑΘΑΡΑ ΤΙΣ ΚΕΡΑΙΕΣ ΤΩΝ ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ , διαφυλάσσοντας και προασπίζοντας το Ραδιοερασιτεχνικό πνεύμα.
 
 
Χριστόπουλος Παναγιώτης / sv1acw
Αρθρο 1 παρ 2. Οι αρμοδιότητες της Ε.Ε.Τ.Τ. που καθορίζονται στο άρθρο 12, περίπτωση λβ’ εφαρμόζονται και για τα δίκτυα και τους μεμονωμένους σταθμούς ραδιοεπικοινωνιών της υπηρεσίας ραδιοερασιτέχνη, της υπηρεσίας ραδιοερασιτέχνη μέσω δορυφόρου, τα δίκτυα και μεμονωμένους σταθμούς που χρησιμοποιούνται αποκλειστικώς για πειραματικούς ή ερευνητικούς σκοπούς και για επίδειξη, τους σταθμούς της υπηρεσίας ζώνης συχνοτήτων πολιτών (CB) καθώς ….. Η παραπομπή στο αρθρο 12 περίπτωση λβ’ είναι λανθασμένη και μάλλον εννοεί την περίπτωση λα’, δηλαδή: λβ) Εκδίδει Κανονισμό Λειτουργίας, ο οποίος ρυθμίζει τα θέματα εσωτερικής λειτουργίας της Ε.Ε.Τ.Τ.. λα) Χορηγεί τις άδειες κατασκευής κεραιών σταθμών στην ξηρά, συμπεριλαμβανομένων των ραδιοτηλεοπτικών, και ασκεί όλες τις αρμοδιότητες που αναφέρονται στο άρθρο 1 του ν. 2801/2000, …. Προτείνεται η διαγραφή της πρότασης που αφορά την εφαρμογή σεδίκτυα και τους μεμονωμένους σταθμούς ραδιοεπικοινωνιών της υπηρεσίας ραδιοερασιτέχνη, της υπηρεσίας ραδιοερασιτέχνη μέσω δορυφόρου, τα δίκτυα και μεμονωμένους σταθμούς που χρησιμοποιούνται αποκλειστικώς για πειραματικούς ή ερευνητικούς σκοπούς και για επίδειξη, τους σταθμούς της υπηρεσίας ζώνης συχνοτήτων πολιτών (CB)… καθ΄όσον αυτό αναιρείται από το άρθρο 1 παρ. 2: 2. Στις διατάξεις του παρόντος νόμου δεν εμπίπτουν τα κρατικά δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών, τα δίκτυα και οι μεμονωμένοι σταθμοί ραδιοεπικοινωνιών της υπηρεσίας ραδιοερασιτέχνη, της υπηρεσίας ραδιοερασιτέχνη μέσω δορυφόρου και όσα χρησιμοποιούνται αποκλειστικώς για πειραματικούς ή ερευνητικούς σκοπούς και για επίδειξη, καθώς και της υπηρεσίας ζώνης συχνοτήτων πολιτών (CB).
 
 
ΕΝΩΣΗ ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ως προς του ΑΝΙΔΕΟΥΣ ΜΗΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΣΜΟΥ Εφόσον δεν υπάρχει σκοπιμότητα στις ενέργειες παρακαλούμε όπως λάβεται γνώση της υπάρχουσας ισχύουσας νομοθεσίας και καλέστε τουσ εκπροσώπους των σωματειων μας ώστε να βγεί ένας σωστόπ νομοθετικό πλαίσιο για την επιβίωση την διάδοση και προφύλαξη απο ΑΝΙΔΕΟΥΣ εισηγητές του ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ. 1. Ν.2801 3-3-20002. Ν.3431 3-2-2006 (ΆΡΘΡΟ 1 Παρ.2)3. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥΦΕΚ 1969Β/2011 άρθρα 17 και 18. Όπως πολύ σωστά πράξατε στο ΦΕΚ 1105/Β άρθρο 8 όπου διευκρινίσατε ότι «αφορά εγκατεστημένες κεραίες στηνξηρά σταθμών ραδιοεπικοινωνιών των οποίων ΟΙ ΚΑΤΟΧΟΙ είναι ραδιοφωνικοί ή τηλεοπτικοί σταθμοί ή εταιρίες που προσφέρουν τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες στο κοινό»και να συμπληρώσουμε εμείς ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΚΑΙ ΜΟΝΟ.ΚΑΤΙ τέτοιο ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ να πράξεται και τώρα στο υπό ψήφιση σχέδιο νόμου κάνοντας αντίγραφη και επικόλληση της συγκεκριμένης παραγράφου.
 

Περισσότερες πληροφορίες

 
ΕΝΩΣΗ ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΜΗΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΣΜΟΥ Εφόσον δεν υπάρχει σκοπιμότητα στις ενέργειες παρακαλούμε όπως λάβεται γνώση της υπάρχουσας ισχύουσας νομοθεσίας και καλέστε τουσ εκπροσώπους των σωματειων μας ώστε να βγεί ένας σωστόπ νομοθετικό πλαίσιο για την επιβίωση την διάδοση και προφύλαξη απο ΑΝΙΔΕΟΥΣ του ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ. 1. Ν.2801 3-3-20002. Ν.3431 3-2-2006 (ΆΡΘΡΟ 1 Παρ.2)3. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥΦΕΚ 1969Β/2011 άρθρα 17 και 18. Όπως πολύ σωστά πράξατε στο ΦΕΚ 1105/Β άρθρο 8 όπου διευκρινίσατε ότι «αφορά εγκατεστημένες κεραίες στηνξηρά σταθμών ραδιοεπικοινωνιών των οποίων ΟΙ ΚΑΤΟΧΟΙ είναι ραδιοφωνικοί ή τηλεοπτικοί σταθμοί ή εταιρίες που προσφέρουν τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες στο κοινό»και να συμπληρώσουμε εμείς ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΚΑΙ ΜΟΝΟ.ΚΑΤΙ τέτοιο ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ να πράξεται και τώρα στο υπό ψήφιση σχέδιο νόμου κάνοντας αντίγραφη και επικόλληση της συγκεκριμένης παραγράφου.
 

Περισσότερες πληροφορίες

Σχετικές ομάδες λέξεων:
άρθρο ενέργειες τέτοιο ψήφιση
 
Κοκοβίδης Ιωάννης SV2LLJ
AD HOC το χόμπυ του Ραδιοερασιτέχνη είναι ερευνητικό και θα έπρεπε η πολιτεία να ΠΡΟΤΡΕΠΕΙ,ΝΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΕΙ ΚΑΙ ΟΧΙ ΝΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΙ αυτές τις πρωτοβουλίες και ενέργειες.Μ’αυτά τα » ήξεις-αφίξεις» με την νομοθεσία αποτρέπει τους ανθρώπους αυτούς να πειραματιστούν ,να ερευνήσουν και εν τέλει να αποδώσουν στη ραδιοερασιτεχνική κοινότητα, πιό προχωρημένα αποτελέσματα των πειραματισμών τους.Ας είναι η ΕΕΤΤ βοηθός και ελεγκτής αλλά,ΠΡΟΣ ΘΕΟΥ,ΟΧΙ ΔΥΝΑΣΤΗΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΑΣ.Πρόσφατα ο Κ.Υπουργος αντιλήφθηκε τα δίκαια αιτήματα του (συνόλου ελπίζω)ραδιοερασιτεχνικού κόσμου και αφαίρεσε το επίμαχο άρθρο απο το υπο ψήφιση νομοσχέδιο.Τώρα το επαναφέρετε με τέτοιο τρόπο που,αν μή τί άλλο,είναι με τέτοιο τρόπο διατυπωμένο,ώστε να διαλάθει της δέουσας προσοχής,ίσως, των ενδιαφερομένων και να περάσει κάποιες απόψεις τελείως ασύμβατες με τα τεκταινόμενα και δέοντα αυτού του χόμπυ.Οπωσδήποτε συμφωνώ απόλυτα με τις απόψεις που εκφράζονται απο την Ένωση Ελλήνων Ραδιοερασιτεχνών,και τις απόψεις την Ένωσης Ραδιοερασιτεχνών Ημαθίας και επαυξάνωΜε τιμήΙωάννης ΚοκοβίδηςSV2LLJΝάουσα Ημαθίας