Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
SV2GWY Demetrius
Ελπίζω να είναι η τελευταία ενασχόλησή σας με τους Ραδιοερασιτέχνες. Μία Αγγλική παροίμία λέει: «κάτι που δουλεύει, ΔΕΝ το πειράζεις», αλλά και πάλι αν χρειάζεται «πείραγμα», φρόνιμο είναι να ακολουθήσετε την «πεπατημένη» των ήδη ανεπτυγμένων και πολιτισμένων κρατών που ήδη έχουν ανακαλύψει τη φωτιά και τον τροχό. Το σχόλιό μου ταυτίζεται απόλυτα στις απόψεις της Ένωσης Ελλήνων Ραδιοερασιτεχνών (Ε.Ε.Ρ.) και αφορά το συγκεκριμένο άρθρο 30 και παράγραφο 8. Σε αυτό έχει αντιγραφεί με την πανεύκολη τακτική “copy / paste” από το κείμενο προς διαβούλευση του πρόσφατα ψηφισμένου νόμου 4053/2012, χωρίς να περιληφθεί στο τελικό ψηφισθέν κείμενο, και η οποία «φάσκει και αντιφάσκει» με τα παραπάνω άρθρα αλλά και με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4053: «Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, κατόπιν εισήγησης της Ε.Ε.Τ.Τ., καθορίζονται και ρυθμίζονται οι κατασκευές κεραιών και σταθμών εκπομπής και λήψης ραδιοσημάτων που εξαιρούνται από τη διαδικασία αδειοδότησης του άρθρου 30 του παρόντος νόμου ή/και του άρθρου 1 παρ. 2Α του Ν. 2801/2000. Οι ρυθμίσεις αφορούν την κατηγοριοποίηση των κεραιών και σταθμών, τους όρους, τις προϋποθέσεις και τις προδιαγραφές εγκατάστασης και λειτουργίας, τα τεχνικά τους χαρακτηριστικά, τον έλεγχο αυτών από τις αρμόδιες υπηρεσίες και τις κυρώσεις σε περίπτωση παραβάσεων, ως και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.» Η παράγραφος αυτή, δηλαδή, ορίζει την Ε.Ε.Τ.Τ. ως αρμόδιο φορέα, ο οποίος με εισήγηση του, που θα συνυπογραφεί από τα υπουργεία ΥΥΜΔ και Περιβάλλοντος, θα καθορίζει και θα ρυθμίζει τις κατασκευές κεραιών που εξαιρούνται της αδειοδότησης από τον νόμο 2801/2000, δηλαδή των Ραδιοερασιτεχνών, των Ένοπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας, του Λιμενικού Σώματος, των Υπουργείων, των Πρεσβειών και των Διπλωματικών Αποστολών . Οι ραδιοερασιτεχνικές κεραίες δεν είναι μπορούν και ούτε πρέπει να κατηγοριοποιηθούν και να υπόκεινται σε προϋποθέσεις και προδιαγραφές εγκατάστασης, διότι έτσι αφαιρείται το στοιχείο της επιστημονικής έρευνας και του πειραματισμού!Επί πλέον δεν είναι δυνατόν να υποστηρίζεις επικοινωνίες σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών όταν απειλείται η ανθρώπινη ζωή και περιουσία και για «αισθητικούς» λόγους να μειώνεις δραστικά τις επικοινωνιακές σου δυνατότητες. Για τους λόγους αυτούς η παράγραφος αυτή που προστίθεται, πρέπει να περιοριστεί μόνο σε εκείνες τις κατασκευές κεραιών, στις οποίες είναι απολύτως απαραίτητη η εφαρμογή της και οι οποίες χρησιμοποιούνται για την παροχή ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ υπηρεσιών, δηλαδή οι αναφερόμενες μόνο στα εδάφια στ) και ζ) του ν.2801/2000 και να ΕΞΑΙΡΕΘΟΥΝ ΡΗΤΑ οι ραδιοερασιτεχνικές κατασκευές κεραιών από την παράγραφο 8 του άρθρου 30 του παρόντος σχεδίου νόμου. Από την προ-προηγούμενη διαβούλευση για Ρ/Ε θέματα (Αύγουστος 2010) παρατηρώ ένα στενό μαρκάρισμα έως «διωγμό» προς τους Ρ/Ε με αρκετά «τάκλιν» που αποδίδω σε άμεσα (παράβολα, μελέτες κλπ) και έμμεσα (VDSL) οικονομικά οφέλη από ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ και ΜΗ Κερδοσκοπικά Σωματεία προς τα Κρατικά Ταμεία. Παγκοσμίως, οι Ρ/Ε υποστηρίζονται από την Πολιτεία για να επιστραφεί σαν ΕΘΕΛΝΟΝΤΙΚΗ και ΑΝΙΔΙΟΤΕΛΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗ προς το ΚΟΙΝΟ ΚΑΛΟ. 73 de SV2GWY / Demetrius ΥΓ: 73 = Ραδιοερασιτεχνικός χαιρετισμός
 
 
OTE A.E.
Με δεδομένο ότι στο άρθρο 31 παράγραφος 2 της οδηγίας, παρέχεται η δυνατότητα στα κράτη μέλη να καθορίζουν τυχόν κατάλληλη αποζημίωση για τα μέτρα που λαμβάνονται σύμφωνα με το άρθρο αυτό στη συγκεκριμένη διάταξη, προτείνουμε όπως η τελευταία πρόταση του εδαφίου β) της παραγράφου 1 του εν λόγω άρθρου διατυπωθεί ως εξής: «Η αποζημίωση για τις ως άνω υποχρεώσεις καθορίζεται με ….». Επιπλέον, στην πρώτη πρόταση του εδαφίου α) της ίδιας παραγράφου να τεθεί το ορθό «ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών καναλιών» αντί του «ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών εκπομπών». Τέλος, προτείνεται οι παράγραφοι 3 και 4 του εν λόγω άρθρου να τεθούν ως χωριστό άρθρο για αποφυγή σύγχυσης, δεδομένου ότι ουδεμία σχέση έχουν με μεταφορά σήματος που πραγματεύεται το υπόλοιπο άρθρο και μεταφέρουν στην ελληνική έννομη τάξη το άρθρο 32 της οδηγίας καθολικής υπηρεσίας.
 
 
OTE A.E.
Στην παράγραφο 2 εδάφιο ιβ) του εν λόγω άρθρου προτείνουμε τη διαγραφή της δεύτερης πρότασης «καθώς και κάθε τεχνικού θέματος σχετικού με την παραγωγή, μετάδοση και αναμετάδοση ραδιοτηλεοπτικών προγραμμάτων», καθώς η χρήση της φράσης «τεχνικό θέμα» υποδηλώνει αοριστία και ασάφεια, με αποτέλεσμα να δημιουργείται ανασφάλεια δικαίου σχετικά με το ποιο μπορεί να είναι αυτό το τεχνικό θέμα σχετικά με μετάδοση ραδιοτηλεοπτικών προγραμμάτων που δεν καλύπτεται από τα προβλεπόμενα στην πρώτη πρόταση του εδαφίου αυτού, καθώς και από τα εδάφια β), ιζ), κλπ, όπως και από τις διατάξεις των άρθρων 20 – 27.
 
 
Οδυσσέας Στεργιούλας
Παρατηρώ ότι στο σχέδιο νόμου περιλαμβάνεται η δυνατότητα απόσπασης υπαλλήλων από δημόσιες υπηρεσίες στην ΕΕΤΤ (παρ.2), απόσπασης υπαλλήλων της ΕΕΤΤ στη Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων του Υπουργείου (παρ.3) και η δυνατότητα μετάταξης στην ΕΕΤΤ από άλλες Υπηρεσίες (παρ.4).Μήπως θα έπρεπε να υπάρχει και η δυνατότητα να μπορεί να αποσπαστεί ή να μεταταγεί κάποιος υπάλληλος της ΕΕΤΤ σε άλλη Υπηρεσία;Ευχαριστώ
 
 
Υ.Π.Α. Δ5
Όσον αναφορά την παράγραφο (δ) προτείνουμε να διαμορφωθεί ως εξής:δ) H παράγραφος 1 του άρθρου 4 του Β.Δ. 220/1971 (Α’ 63) αντικαθίσταται ως εξής: «1. Η εξέταση των υποψηφίων για την απόκτηση Γενικού Πτυχίου Χειριστού Ασυρμάτου (Γενικού Πτυχίου Ραδιοτηλεγραφητού ή Γενικού Πτυχίου Ραδιοτηλεφωνητού) διενεργείται από πενταμελή Επιτροπή αποτελούμενη από δύο υπαλλήλους του Δημοσίου, προερχόμενους από την Υ.Π.Α. και άλλες υπηρεσίες των εμπλεκομένων Υπουργείων Υποδομών-Μεταφορών και Δικτύων , Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Εθνικής Αμύνης, δύο εκπροσώπους του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων (ΕΟΠΠ) και ένα εμπειρογνώμονα. Όλα τα μέλη που μετέχουν στην Επιτροπή πρέπει να κατέχουν τίτλο σπουδών ΑΕΙ ή ΤΕΙ συναφή με το αντικείμενο της εξέτασης. Η λειτουργία της Επιτροπής παρακολουθείται και υποστηρίζεται από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων.». Το σκεπτικό για τις προτεινόμενες τροποποιήσεις είναι ότι:- ως προς τη σύνθεση της Επιτροπής Εξετάσεων, θεωρούμε ότι η συμμετοχή είναι σκόπιμο να περιορισθεί σε υπαλλήλους Υπουργείων που έχουν σχέση με το συγκεκριμένο αντικείμενο.-ως προς την προσοντολογία των μελών της Επιτροπής, θεωρούμε ότι όσοι κατέχουν τίτλο συναφών σπουδών ΤΕΙ (Ηλεκτρονικών, Ραδιοτηλεγραφητών Ε.Ν. κλπ) πρέπει να έχουν δυνατότητα συμμετοχής λόγω άμεσης σχέσης με αντικείμενα των εξετάσεων.