Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
ΝΙΣΣΗΜ ΜΠΕΝΜΑΓΙΩΡ
1. Έστω και αν δεν αναφέρεται ρητά, οι διατάξεις του παρόντος σχεδίου νόμου έχουν ευρύτερο περιεχόμενο από το πλαίσιο παροχής δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών όπως καθορίζονται από τις Οδηγίες 2002/19/ΕΚ, 2002/20/ΕΚ, 2002/21/ΕΚ, 2002/22/ΕΚ και 2002/77/ΕΚ όπως τροποποιήθηκαν σύμφωνα με τις οδηγίες 2009/136/ΕΚ και 2009/140/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου οι οποίες αναφέρονται αυστηρά στη ρύθμιση της τηλεπικοινωνιακής αγοράς. Όπως και στο ν.3431/2006 οι διατάξεις του σχεδίου νόμου δεν περιορίζονται στην ενσωμάτωση των οδηγιών της ΕΕ αλλά περιλαμβάνουν και πολλές εθνικές διατάξεις προκειμένου να καλυφθεί το κενό που υπήρχε λόγω έλλειψης γενικότερης νομοθεσίας.2. Oι γενικές εξαιρέσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 3 που αναφέρονται βασικά στα θέματα αδειοδότησης σταθμών και δικτύων τα οποία δεν προσφέρουν διαθέσιμες στο κοινό υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών (κλειστά δίκτυα) δεν πρέπει να εξαιρούνται από όλες τις διατάξεις του νόμου διότι τούτο οδηγεί σε παρερμηνείες ειδικά στα άρθρα όπου έχουν προστεθεί εθνικές διατάξεις (π.χ. Αρμοδιότητες του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αρμοδιότητες της ΕΕΤΤ, Διαχείριση του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων, Ειδικά Ραδιοδίκτυα, Ρυθμίσεις σχετικά με την εγκατάσταση κεραιών, Διαχείριση δορυφορικών τροχιών και συσχετισμένων συχνοτήτων, Τυποποίηση και πιστοποίηση εξοπλισμού και υπηρεσιών, ηλεκτρονικές εγκαταστάσεις). Από την άλλη πλευρά, η εξαίρεση αυτή είναι αναγκαία λόγω της έλλειψης γενικότερης νομοθεσίας, ώστε να μην δημιουργηθούν ασυμβατότητες με τις διατάξεις περί ανταγωνισμού. Τέτοιες παρερμηνείες κατά το παρελθόν, οδήγησαν σε απόψεις, όπως π.χ. ότι με το ν. 3431/2006 το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών δεν είχε πλέον αρμοδιότητα για τον καθορισμό προδιαγραφών δεκτών αναλογικής και ψηφιακής τηλεόρασης και ραδιοφωνίας λόγω της εξαίρεσης της παραγράφου 3 παρά το γεγονός ότι η αρμοδιότητα αυτή βασιζόταν σε πολλές άλλες διατάξεις προϋπάρχουσας νομοθεσίας που δεν είχαν ρητά καταργηθεί με το ν.3431/2006.3. Για την καλύτερη κατανόηση του νόμου οι εξαιρέσεις πρέπει να γίνουν συγκεκριμένες και να συσχετίζονται με τις διατάξεις στις οποίες εφαρμόζονται. Αυτό μπορεί να γίνει είτε στο άρθρο 1 με διαφορετική όμως διατύπωση είτε καλύτερα, να ενσωματωθούν στο συγκεκριμένο άρθρο στο οποίο εφαρμόζονται. Με τον τρόπο αυτό θα απαλειφθούν και οι εξαιρέσεις των εξαιρέσεων που δημιουργούν σύγχιση.
 
 
Κωνσταντίνος Κράλλης SV1XV
Εφόσον σύμφωνα με το παρόν άρθρο 1 παράγραφος 2 η υπηρεσία ραδιοερασιτέχνη εξαιρείται από το πεδίο του προτεινόμενου νόμου, πρέπει να αφαιρεθεί η παράγραφος 8 του αρθρου 30, η οποία, σε συνδυασμό με το κείμενο το Ν.2801, ευρίσκεται σε πλήρη δυσαρμονία με το παρόν άρθρο.
 
 
5B4ALL
Η ΕΕΤΤ στο Άρθρο 30 παρ.8 για τις εγκαταστάσεις των κεραιών μας επιθυμεί να καθορίζει (να επιτρέπει η όχι) και να ρυθμίζει την κατασκευή κεραιών λήψεως ή εκπομπής ραδιοσημάτων και σε όσους απαλλάσσονται από το Ν.2801 Άρθρο 1 παρ.2Αʼ ως Εκ τούτου ζητάμε την εξαίρεση Ραδιοερασιτεχνικών κεραιών από το παρόν σχέδιο Νόμου.
 

Περισσότερες πληροφορίες

 
Δρ Βασίλειος Γ. Κασάπογλου
Γενική Διαπίστωση & Πρόταση:Το υπό δημοσία διαβούλευση Σ/Ν περί «Οργάνωσης και λειτουργίας του τομέα ηλεκτρονικών επικοινωνιών», διακρίνεται από παντελή έλλειψη στόχων εθνικής πολιτικής ηλεκτρονικής επικοινωνίας• εμφανίζει έντονη αποσπασματικότητα, μονομέρια και πλήρη απουσία ρύθμισης σημαντικών κλάδων του τομέα, ιδίως, σε ό,τι αφορά στην λειτουργία του Διαδικτύου, στα κίνητρα ανάπτυξης νέων δικτύων, στην δεσποτεία της αγοράς των κινητών υπηρεσιών από το »καρτέλ» των 3 παρόχων, στην προστασία των χρηστών (καταναλωτών) όλων των υπηρεσιών ηλεκτρονικής επικοινωνίας και, ιδίως, από τους ποικιλώνυμους »εναλλακτικούς» τους συνωστιζομένους στα όρια του Δήμου Αθηναίων και μεγαοφειλέτες του ΟΤΕ, κ.ά.• γέμει τεχνικών και νομικών ανακριβειών και σφαλμάτων• διέπεται από αναχρονιστικές και αγοραίες εμποροκρατικές και αδηφάγους εισπρακτικές αντιλήψεις• υπερτονίζει και επεκτείνει τον ρόλο και την ανεξέλεγκτη δράση της υπερτροφικής και εξαιρετικώς πολυδάπανης ΕΕΤΤ, την οποία από απλό επόπτη της εφαρμογής των κανόνων του ανταγωνισμού στην οικεία αγορά έχει αναγάγει σε mini δικτάτορα του τομέα της τηλεπικοινωνίας• και, τέλος, διαιωνίζει την αντιδημοκρατική εξαρτησιακή/πελατειοκρατική σχέση Κράτους/ιδιοκτητών ιδιωτικών ραδιοτηλοπτικών μέσων, ενώ, επί πλέον, δημιουργεί μονοπωλιακές συνθήκες υπέρ της ΕΡΤ. Σημειωτέον, επίσης, ότι, περιστέλλει, απαραδέκτως, την μακρόχρονη και καρποφόρο θεσμική σύνδεση της Ελλάδος με τους διεθνείς (παγκόσμιους και περιφερειακούς) οργανισμούς του τομέα της τηλεπικοινωνίας ΔΕΤ και CEPT (Ευρωπαϊκή Διάσκεψη Αρχών Ταχυδρομείων και Τηλεπικοινωνιών), περιορίζοντας τις διαστάσεις της διεθνούς συνεργασίας της μόνον στις σχετικές διεργασίες της Ε.Ε. Μία απλή και μόνον ανάγνωση των διατάξεων των άρθρων 20, 21 και 31 αρκεί για την βεβαίωση της αλήθειας των προηγουμένων παρατηρήσεων.Για τους λόγους αυτούς θα πρέπει να αποσυρθεί το ανωτέρω Σ/Ν ως έχει και να εκπονηθεί, από ομάδα εγκύρων και εμπείρων διεθνούς κύρους Ελλήνων τεχνικών, νομικών και οικονομικών ειδημόνων, ένα νέο συστηματικό νομοθέτημα, το οποίο, βασιζόμενo στα σημαντικότερα διεθνή ρυθμιστικά πρότυπα, όπως, κυρίως, αυτό της FCC των ΗΠΑ, να καλύπτει, κατά τρόπο καινοτόμο και αποτελεσματικό, το σύνολο των ρυθμιστικών αναγκών του τομέα της ηλεκτρονικής επικοινωνίας επ’ ωφελεία των εθνικών συμφερόντων, και, ταυτοχρόνως, να αποκλείει την κατάταξη της Ελλάδος στην κατηγορία των υπαναπτύκτων και γραφικών εξωτικών χωρών του Ειρηνικού παραδείσων της τηλεπικοινωνιακής κερδοσκοπίας. Σε ό,τι δε, τέλος, αφορά στην εκπρόθεσμη μετάταξη στο εθνικό δίκαιο των Οδηγιών της Ε.Ε. είνε δυνατόν να ζητηθεί από την Επιτροπή η παρέκταση της τεθείσας αρχικής προθεσμίας με την επίκληση της τρέχουσας κρίσης.
 
 
Argiris
Ο κανονισμός πρέπει να υποχρεώνει τους παρόχους να εξυπηρετούν κατ’ απόλυτη προτεραιότητα τις προβληματικές συνδέσεις και να επεμβαίνουν άμεσα προς την επίλυση του προβλήματος και να μην εξαναγκάζουν τους συνδρομητές σε ταλαιπωρία . Αυτές οι τακτικές των παρόχων να σπαταλάνε τον προσωπικό χρόνο του συνδρομητή , τα λεφτά του και την υπομονή του ειναι ιδιαιτέρως επιβλαβής πρακτική μέχρι που οδηγεί και σε καταναγκασμό του συνδρομητή να δεχτεί την όποια όχληση μέχρι και μέσα στο σπίτι του.Παραδείγματα είναι όταν πχ. έχει κοπεί το τηλέφωνο όπου αναγκαστικά για να καλέσει κάποιος τον πάροχο πρέπει να παίρνει από άλλο τηλέφωνο αποδεχόμενος τις χρεώσεις που προκύπτουν από τις αναμονές και τις χρονοτριβές των κέντρων εξυπηρέτησης.Επίσης κακή πρακτική είναι όταν έχει πρόβλημα η σύνδεση του ΙΝΤΕΡΝΕΤ όπου ο πάροχος για να προχωρήσει στον αυτονόητα επιβεβλημένο έλεγχο , εξαναγκάζει μέχρι σημελίου εκβιασμού , τους συνδρομητές αντί να βρίσκονται στην δουλειά τους να κλέινουν ραντεβού στο σπίτις τους προκειμενου να πάνε οι τεχνικοί στο σπίτι όταν το 90% των προβλημάτων είναι στους κόμβους τηλ/νίας.Ολα τα παραπάνω πρέπει να αποτυπωθούν ξεκάθαρα πρός όφελος του καταναλωτή και να επεμβάινει ή ΕΕΤΤ άμεσα με μια μόνο καταγγελία και εφόσον αποφανθεί οτι ο πάροχος δεν έκανε το πρέπον, να φροντίζει για την άμεση χρηματική αποζημίωση του καταναλωτή και όχι την επιβολή προστίμου στην εταιρεία , χωρίς να χρειάζεται να προσφέυγουμε στην δικαιοσύνη.