Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
Κωνσταντίνος Κράλλης SV1XV
Εφόσον σύμφωνα με το παρόν άρθρο 1 παράγραφος 2 η υπηρεσία ραδιοερασιτέχνη εξαιρείται από το πεδίο του προτεινόμενου νόμου, πρέπει να αφαιρεθεί η παράγραφος 8 του αρθρου 30, η οποία, σε συνδυασμό με το κείμενο το Ν.2801, ευρίσκεται σε πλήρη δυσαρμονία με το παρόν άρθρο.