Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
Νίκος
Επίσης ο ν 3783/09 χρειάζεται τροποποίηση. Πχ υποχρεώνει τις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας να καταγράφουν ακόμα και την κυψέλη που πραγματοποιήθηκε η πρώτη κλήση. Αυτό όμως έρχεται σε αντίθεση με την οδηγία 2006/24/ΕΚ η οποία ενσωματώθηκε στο Ελληνικό δίκαιο με τον ν 3917/2011, καθώς κάτι τέτοιο γίνεται μόνο στην περίπτωση ανώνυμων προπληρωμένων υπηρεσιών. Εφόσον Στην Ελλάδα δεν υπάρχου, είναι ανούσιο και αντικανονικό να εφαρμόζεται αυτό το σκέλος
 
 
Δ. Στροσκάνης
Συμφωνώ με τον κο Βελλιώτη υπέρ της επαναλειτουργίας των άδειων στρατο-παίδων