Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
ΕΝΩΣΗ ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΗΜΑΘΙΑΣ
Κύριοι,Στο άρθρο 1 παράγραφος 2 αναφέρεται ρητά ότι ο νόμος αυτός ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ τους σταθμούς των ραδιοερασιτεχνών. Συγκεκριμένα αναφέρεται:« Στις διατάξεις του παρόντος νόμου δεν εμπίπτουν τα κρατικά δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών, τα δίκτυα και οι μεμονωμένοι σταθμοί ραδιοεπικοινωνιών της υπηρεσίας ραδιοερασιτέχνη, της υπηρεσίας ραδιοερασιτέχνη μέσω δορυφόρου και όσα χρησιμοποιούνται αποκλειστικώς για πειραματικούς ή ερευνητικούς σκοπούς και για επίδειξη, καθώς και της υπηρεσίας ζώνης συχνοτήτων πολιτών (CB)……» Στο άρθρο 30 παράγραφος 1 αναφέρεται ότι το άρθρο αυτό αφορά κατασκευές κεραιών, για τις οποίες ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΔΕΙΑ (δηλαδή δεν αφορά κατασκευές κεραιών, που με τον Ν. 2801/… εξαιρούνται από τη διαδικασία αδειοδότησης):« Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται στις κατασκευές κεραιών για τις οποίες απαιτείται άδεια σύμφωνα με το στοιχείο Α΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 2801/2000 (ΦΕΚ 46 Α΄)» Σε αντίθεση με τα παραπάνω, στο άρθρο 30 η παράγραφος 8 έχει αντιγραφεί “copy / paste” από το κείμενο προς διαβούλευση του πρόσφατα ψηφισμένου νόμου 4053/2012, χωρίς να περιληφθεί στο τελικό ψηφισθέν κείμενο, και η οποία «φάσκει και αντιφάσκει» με τα παραπάνω άρθρα αλλά και με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4053: «Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, κατόπιν εισήγησης της Ε.Ε.Τ.Τ., καθορίζονται και ρυθμίζονται οι κατασκευές κεραιών και σταθμών εκπομπής και λήψης ραδιοσημάτων που εξαιρούνται από τη διαδικασία αδειοδότησης του άρθρου 30 του παρόντος νόμου ή/και του άρθρου 1 παρ. 2Α του Ν. 2801/2000. Οι ρυθμίσεις αφορούν την κατηγοριοποίηση των κεραιών και σταθμών, τους όρους, τις προϋποθέσεις και τις προδιαγραφές εγκατάστασης και λειτουργίας, τα τεχνικά τους χαρακτηριστικά, τον έλεγχο αυτών από τις αρμόδιες υπηρεσίες και τις κυρώσεις σε περίπτωση παραβάσεων, ως και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.»Η παράγραφος αυτή, δηλαδή, ορίζει την Ε.Ε.Τ.Τ. ως αρμόδιο φορέα, ο οποίος με εισήγηση του, που θα συνυπογραφεί από τα υπουργεία ΥΥΜΔ και Περιβάλλοντος, θα καθορίζει και θα ρυθμίζει τις κατασκευές κεραιών που εξαιρούνται της αδειοδότησης από τον νόμο 2801/2000, δηλαδή των Ραδιοερασιτεχνών, των Ένοπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας, του Λιμενικού Σώματος, των Υπουργείων, των Πρεσβειών και των Διπλωματικών Αποστολών .Σε παρέμβασή μας προς τους κ.κ. Βουλευτές – Μέλη της Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής σχετικά με τον – τότε – προς συζήτηση Ν. 4053 είχαμε αναφέρει τα εξής:Σε ό,τι αφορά τους ραδιοερασιτέχνες η Ένωση Ελλήνων Ραδιοερασιτεχνών παρατηρεί με ανησυχία, σε συνδυασμό και με πληροφορίες που έχει, το γεγονός ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι, ακόμα και στο καθ’ ύλη αρμόδιο Υπουργείο (ΥΥΜΔ), είναι μη γνώστες του θέματος των ραδιοερασιτεχνικών κεραιών σε όλες του τις διαστάσεις. Το γεγονός αυτό εγκυμονεί τον κίνδυνο να θεσμοθετηθούν κανόνες και διατάξεις που θα είναι μη ρεαλιστικοί, υπερβολικοί αλλά και ενδεχομένως κοστοβόροι για το σύνολο του Ραδιοερασιτεχνικού κόσμου, που όπως αναφέραμε, ήδη αριθμεί πάνω από 6000 αδειούχους.Επιπλέον, η φιλοσοφία για ενιαία αντιμετώπιση του θέματος των κεραιών πάσης φύσεως είναι λανθασμένη, γιατί, όπως έχουμε τονίσει και στο παρελθόν, με τις διατάξεις αυτές εξομοιώνονται οι ραδιοερασιτεχνικοί σταθμοί με την ραδιοφωνία, τηλεόραση ή τις κινητές τηλεφωνίες, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η επιστημονική έρευνα και ο πειραματισμός, που είναι η φύση του ραδιοερασιτεχνισμού, η μη κερδοσκοπική μας ενασχόληση με το αντικείμενο αυτό αλλά και η σημαντική προσφορά μας στο κοινωνικό σύνολο σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.Οι ραδιοερασιτεχνικές κεραίες δεν είναι δυνατόν να κατηγοριοποιηθούν και να υπόκεινται σε προϋποθέσεις και προδιαγραφές εγκατάστασης, διότι έτσι αφαιρείται το στοιχείο της επιστημονικής έρευνας και του πειραματισμού!Επί πλέον δεν είναι δυνατόν να υποστηρίζεις επικοινωνίες σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών όταν απειλείται η ανθρώπινη ζωή και περιουσία και για «αισθητικούς» λόγους να μειώνεις δραστικά τις επικοινωνιακές σου δυνατότητεςΜπορεί οι ανησυχίες μας να είναι υπερβολικές, και το ευχόμαστε, αλλά σε καμιά περίπτωση δεν θέλουμε να βρεθούμε προ δυσάρεστων εκπλήξεων.Για τους λόγους αυτούς η παράγραφος αυτή που προστίθεται, πρέπει να περιοριστεί μόνο σε εκείνες τις κατασκευές κεραιών, στις οποίες είναι απολύτως απαραίτητη η εφαρμογή της και οι οποίες χρησιμοποιούνται για την παροχή εμπορικών υπηρεσιών, δηλαδή οι αναφερόμενες μόνο στα εδάφια στ) και ζ) του ν.2801/2000 και να εξαιρεθούν ρητά οι ραδιοερασιτεχνικές κατασκευές κεραιών! Ο Υπουργός ΥΜΔ κος Βορίδης πείσθηκε από τα επιχειρήματά μας και απέσυρε την επίμαχη παράγραφο κατά τη συζήτηση του Ν4053/2012 στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής και ο νόμος ψηφίστηκε από την ολομέλεια χωρίς την παράγραφο αυτή. Δεν κατανοούμε, άρα, την επανεισαγωγή του κειμένου αυτού σε νέο νόμο, αφού δεν έχει αλλάξει τίποτα από την ημέρα που ψηφίστηκε ο Ν 4053/2012. Ως εκ τούτου ζητούμε τη ΡΗΤΗ ΕΞΑΙΡΕΣΗ των ραδιοερασιτεχνικών κατασκευών κεραιών από την παράγραφο 8 του άρθρου 30 του παρόντος σχεδίου νόμου. Εκ μέρους της Ένωσης Ραδιοερασιτεχνών Ημαθίας, Κώστας Παπαδόπουλος,SV2SWΠρόεδρος
 
 
Κωνσταντίνος Κράλλης SV1XV
Η προτεινόμενη παράγραφος 8 του συγκεκριμένου άρθρου αποτελεί μνημείο κακοδιοίκησης: εμφανής σκοπός της είναι να καταργήσει έμμεσα («από το παράθυρο» κατά το κοινώς λεγόμενο) τις διατάξεις του Ν. 2801 που προστατεύουν την υπηρεσία ραδιοερασιτέχνη από άσκοπους περιορισμούς, γραφεικοκρατικές αγκυλώσεις και έξοδα, τα οποία θα ισοδυναμούσαν με σχεδόν ολοκληρωτική απαγόρευση της. Η υπηρεσία ραδιοερασιτέχνη παγκοσμίως δεν υπόκειται σε λεπτομερείς προδιαγραφές, χαρακτηριστικά κλπ. πέραν των απολύτως αναγκαίων και ο εξοπλισμός που κατασκευάζεται από ραδιοερασιτέχνες εξαιρείται από τις ευρωπαϊκές Οδηγίες Νέας Προσέγγισης, π.χ. 1999/5/EC. Προς τι λοιπόν η σπουδή κάθε 3 μήνες να εισάγεται στη Βουλή μιά παραλλαγή της εν λόγω διάταξης; Αν το Υπουργείο Μεταφορών ή η Ε.Ε.Τ.Τ. επιθυμούν διακαώς να καταργηθεί η ραδιοερασιτεχνική υπηρεσία στην Ελλάδα, ας έχουν το θάρρος να το πράξουν ευθέως.
 
 
Παναγιώτης Χριστόπουλος / sv1acw
Για να μην χάνεται η μπάλα… amateur service: A radiocommunication service for the purpose of selftraining, intercommunication and technical investigations carried out by amateurs, that is, by duly authorized persons interested in radio technique solely with a personal aim and without pecuniary interest. Κάποιοι, πολλές δεκαετίες πριν, μάλλον σοφότεροι από εμάς, αναγνώρισαν και κατέγραψαν την υπηρεσία ραδιοερασιτέχνη σε διεθνή νομοθεσία που έχει προσυπογράψει και η χώρα μας. Καλούνται λοιπόν οι νεώτεροι νομοθέτες, να μην παλινδρομούν στα απανωτά σχέδια νόμων, αλλά να ευθυγραμίζουν τις προτάσεις τους με το πνεύμα των διεθνών υποχρεώσεων της χώρας. Τέλος, προσυπογράφω τη ΡΗΤΗ ΕΞΑΙΡΕΣΗ των ραδιοερασιτεχνικών κατασκευών κεραιών από την παράγραφο 8 του άρθρου 30 του παρόντος σχεδίου νόμου.
 
 
OTE A.E.
Δεδομένου ότι ο Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος αποτελεί πάροχο ηλεκτρονικών επικοινωνιών που υπάγεται στις διατάξεις του Ν. 3431, με τις οποίες ρυθμίζονται μεταξύ άλλων και όλα τα θέματα που άπτονται της παροχής πρόσβασης και χρήσης ευκολιών του δικτύου του, κρίνεται σκόπιμη η εξαίρεσή του από την παρ. 4 του άρθρου 32 του προσφάτως ψηφισθέντος Ν. 4053/2012. Για τον λόγο αυτό, πρέπει στην παρ. 1 του άρθρου 80 του υπό διαβούλευση σχεδίου νόμου να περιληφθεί η σχετική τροποποίηση της παρ. 4 του άρθρου 32 του Ν. 4053/2012, ήτοι να περιληφθεί το εξής εδάφιο:«ε) η παράγραφος 4 του άρθρου 32 του Ν. 4053/2012 αντικαθίσταται ως εξής : Ο Υπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων μπορεί να ζητεί πληροφορίες από φορείς του δημοσίου τομέα, όπως αυτός οριοθετείται με το άρθρο 1 παρ. 6 του ν. 1256/1982 και τις μεταγενέστερες συμπληρώσεις του πριν την επαναοριοθέτησή του με το άρθρο 51 παρ. 1 του ν. 1892/1990 εξαιρουμένου του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος, οι οποίοι αναπτύσσουν πάσης φύσεως δίκτυα, για την καταγραφή σε βάση δεδομένων των εν λόγω δικτύων και μπορεί να επιβάλλει τη διέλευση από αυτά οπτικής ίνας, προς μελλοντική χρήση για ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας».
 
 
ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (SV1QEY)
- Παρακαλώ πολύ να τονιστεί με ξεκάθαρο τρόπο, λόγο και γραφή η εξαίρεση των ραδιοερασιτεχνών ή υπηρεσία ραδιοερασιτέχνη, γιατί εγώ δεν μπορώ να καταλάβω που είναι ο πειραματισμός, η έρευνα, η αυτοεκπαίδευση κλπ… (δίπολα, κάθετες, YAGI, κλπ…). – Επίσης τι γίνεται με τις συχνότητες πολιτών (CB) 11m-27MHz, μπορούν να στήνουν κεραίες βάσεως ? Γιατί όπως ίσχυε πριν, επιτρεπόταν μόνο σε αυτοκίνητα ή φορητά. ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΤΙΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΕΙΣ ΣΑΣ. Γιάννης ΓιαννακόπουλοςdE SV1QEY