Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
ΣΟΦΙΑ ΧΑΛΚΙΔΟΥ
1. με το παρόν κείμενο ακυρώνονται διατάξεις που ψηφίστηκαν με νόμο στις 7/3/2012 (4053)Με ποια αιτιολογία ακυρώνονται σε μόλις 1 εβδομάδα διατάξεις;2. υπάρχουν παράγραφοι διατυπωμένοι ως είχαν στον 3431/06 που όμως δεν έχουν πάρει υπόψη τις ενδιάμεσες αποφάσεις που έχουν εκδοθεί όπως:2.1 Για τις τυποποιημένες κεραίες κάνει αναφορά ότι θα εκδοθούν σχετικές αποφάσεις και δεν αναφέρει ότι έχουν εκδοθεί και παραμένουν σε ισχύ οι υφιστάμενες. δηλαδή καταργούνται οι σχετικές αποφάσεις του 2011;2.2 αναφορικά με τις κεραίες σε κτίρια με ευαίσθητες χρήσεις από τον 3431/06 δίδονταν η διορία των 6 μηνών για την απομάκρυνσή τους. Παραμένει η ίδια διορία και σήμερα. Δηλαδή αποδεχόμαστε ότι δεν εφαρμόστηκε ο νόμος και τον επαναδιατυπώνουμε. ποιος όμως ο λόγος να εφαρμοστεί σήμερα εφόσον δεν διατυπώνει κάποια κλιμάκωση στις κυρώσεις της μη εφαρμογής του προηγούμενου νόμου;
 
 
ΕΝΩΣΗ ΡΑΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Η Υπηρεσία Ραδιοερασιτέχνη έχει αναγνωριστεί παγκοσμίως για την προσφορά της στο κοινωνικό σύνολο και στην πρόοδο της επιστήμης. Είναι ο μοναδικός χώρος πειραματισμού εκτός των εργαστηρίων Πανεπιστημιακών -Τεχνολογικών Ιδρυμάτων που επιτρέπεται παγκοσμίως ο πειραματισμός στον χώρο των τηλεπικοινωνιών. Παγκοσμίου φήμης επιστήμονες, όπως οι John Krauss, Hidetsugu Yagi, Shintaro Uda, με αντικείμενο μελέτης τους τις κεραίες, έχουν δώσει τις γνώσεις τους για τις κατασκευές κεραιών όντας και οι ίδιοι Ραδιοερασιτέχνες. Οι κεραίες τους είναι καθολικά αναγνωρίσιμες. Η ραδιοερασιτεχνική κοινότητα όμως, βασιζόμενη στο στοιχείο του πειραματισμού εξέλιξε και εξελίσσει τους τύπους κεραιών των επιστημόνων αλλά και εφευρίσκει νέους. Είναι ο σύνδεσμος της εξέλιξης της επιστήμης εκτός των χώρων των Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων. Την προσφορά των Ραδιοερασιτεχνών στην εξέλιξη της επιστήμης μπορεί να την διαπιστώσει κανείς και από την υποχρέωση των αστροναυτών να είναι κάτοχοι ραδιοερασιτεχνικού διπλώματος. Γιατί εκεί που οι κρατικοί σταθμοί τηλεπικοινωνιών μπορεί να σιωπήσουν, οι ανά τον κόσμο Ραδιοερασιτέχνες με τις κεραίες τους μπορούν να τους ακούσουν. Η προσφορά των Ραδιοερασιτεχνών δεν σταματά όμως εκεί. Σε περιπτώσεις καταστροφών των κρατικών δικτύων επικοινωνίας, δύναται να αντικαταστήσουν τις επικοινωνίες. Επομένως δεν είναι δυνατών να χρειάζεται άδεια για την κατασκευή της κεραίας του. Ακυρώνει όλα τα παραπάνω. Συνεπώς, η παράγραφος 8 θεωρούμε ότι πρέπει να παραληφθεί.
 
 
Γιάννης Θεοδώρου
Μα καλά είναι δυνατόν να υπάρχουν άνθρωποι που να λένε στην εποχή μας για πρόσθετες αμοιβές στο δημόσιο για να κάνουν τη δουλειά τους;
 
 
ΠΑΝΑΓΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ SV1QOQ
Οι ραδιοερασιτεχνικές κεραίες δεν είναι δυνατόν να κατηγοριοποιηθούν και να υπόκεινται σε προϋποθέσεις και προδιαγραφές εγκατάστασης, διότι έτσι αφαιρείται το στοιχείο της επιστημονικής έρευνας και του πειραματισμού!Ως εκ τούτου νομιζω οτι απαιτειται η ΡΗΤΗ ΕΞΑΙΡΕΣΗ των ραδιοερασιτεχνικών κατασκευών κεραιών από την παράγραφο 8 του άρθρου 30 του παρόντος σχεδίου νόμου.
 
 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΑΛΑΚΟΣ
Στο άρθρο 1 παράγραφος 2 αναφέρεται ρητά ότι ο νόμος αυτός ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ τους σταθμούς των ραδιοερασιτεχνών. Στο άρθρο 30 παράγραφος 1 αναφέρεται ότι το άρθρο αυτό αφορά κατασκευές κεραιών, για τις οποίες ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΔΕΙΑ (δηλαδή δεν αφορά κατασκευές κεραιών, που με τον Ν. 2801/… εξαιρούνται από τη διαδικασία αδειοδότησης). Σε αντίθεση με τα παραπάνω, στο άρθρο 30 η παράγραφος 8 έχει αντιγραφεί “copy / paste” από το κείμενο προς διαβούλευση του πρόσφατα ψηφισμένου νόμου 4053/2012, χωρίς να περιληφθεί στο τελικό ψηφισθέν κείμενο, και η οποία «φάσκει και αντιφάσκει» με τα παραπάνω άρθρα αλλά και με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4053: «Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, κατόπιν εισήγησης της Ε.Ε.Τ.Τ., καθορίζονται και ρυθμίζονται οι κατασκευές κεραιών και σταθμών εκπομπής και λήψης ραδιοσημάτων που εξαιρούνται από τη διαδικασία αδειοδότησης του άρθρου 30 του παρόντος νόμου ή/και του άρθρου 1 παρ. 2Α του Ν. 2801/2000. Οι ρυθμίσεις αφορούν την κατηγοριοποίηση των κεραιών και σταθμών, τους όρους, τις προϋποθέσεις και τις προδιαγραφές εγκατάστασης και λειτουργίας, τα τεχνικά τους χαρακτηριστικά, τον έλεγχο αυτών από τις αρμόδιες υπηρεσίες και τις κυρώσεις σε περίπτωση παραβάσεων, ως και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.» Η παράγραφος αυτή, δηλαδή, ορίζει την Ε.Ε.Τ.Τ. ως αρμόδιο φορέα, ο οποίος με εισήγηση του, που θα συνυπογραφεί από τα υπουργεία ΥΥΜΔ και Περιβάλλοντος, θα καθορίζει και θα ρυθμίζει τις κατασκευές κεραιών που εξαιρούνται της αδειοδότησης από τον νόμο 2801/2000, δηλαδή των Ραδιοερασιτεχνών, των Ένοπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας, του Λιμενικού Σώματος, των Υπουργείων, των Πρεσβειών και των Διπλωματικών Αποστολών. Επιπλέον, η φιλοσοφία για ενιαία αντιμετώπιση του θέματος των κεραιών πάσης φύσεως είναι λανθασμένη, γιατί με τις διατάξεις αυτές εξομοιώνονται οι ραδιοερασιτεχνικοί σταθμοί με την ραδιοφωνία, τηλεόραση ή τις κινητές τηλεφωνίες, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η επιστημονική έρευνα και ο πειραματισμός, που είναι η φύση του ραδιοερασιτεχνισμού, η μη κερδοσκοπική μας ενασχόληση με το αντικείμενο αυτό αλλά και η σημαντική προσφορά μας στο κοινωνικό σύνολο σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης. Οι ραδιοερασιτεχνικές κεραίες δεν είναι δυνατόν να κατηγοριοποιηθούν και να υπόκεινται σε προϋποθέσεις και προδιαγραφές εγκατάστασης, διότι έτσι αφαιρείται το στοιχείο της επιστημονικής έρευνας και του πειραματισμού. Επί πλέον δεν είναι δυνατόν να υποστηρίζεις επικοινωνίες σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών όταν απειλείται η ανθρώπινη ζωή και περιουσία και για «αισθητικούς» λόγους να μειώνεις δραστικά τις επικοινωνιακές σου δυνατότητες. Για τους λόγους αυτούς η παράγραφος αυτή που προστίθεται, πρέπει να περιοριστεί μόνο σε εκείνες τις κατασκευές κεραιών, στις οποίες είναι απολύτως απαραίτητη η εφαρμογή της και οι οποίες χρησιμοποιούνται για την παροχή εμπορικών υπηρεσιών, δηλαδή οι αναφερόμενες μόνο στα εδάφια στ) και ζ) του ν.2801/2000 και να εξαιρεθούν ρητά οι ραδιοερασιτεχνικές κατασκευές κεραιών. Με τιμήΠαναγιώτης Δαλάκος Αρχιτέκτων Μηχανικός ΕΜΠΑδειούχος Ραδιοερασιτέχνης με διακριτικό κλήσης SV1GRD