Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
Σωτήρης Κατσιμαγκλής SV1BDO
Ο ορισμός (να) για την υπηρεσία Ραδιοερασιτέχνη να τροποποιηθεί ως ακολούθως, σύμφωνα με την ΥΑ 38200/1136 που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ τεύχος 2ο, αριθμος 1969, 2 Σεπτ 2011 (λείπει η αναφορά για τις περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης) «Υπηρεσία ερασιτέχνη» ή «υπηρεσία ραδιοερασιτέχνη»: Υπηρεσία ραδιοεπικοινωνίας που έχει ως σκοπό την αυτοδιδασκαλία, την αλληλοεπικοινωνία, την τεχνολογική έρευνα και την τηλεπικοινωνιακή υποστήριξη επιχειρήσεων βοήθειας σε περιπτώσεις καταστάσεων έκτακτης ανάγκης και καταστροφών που διεξάγεται από ερασιτέχνες, δηλαδή από πρόσωπα κατάλληλα εξουσιοδοτημένα που ασχολούνται με τη ραδιοηλεκτρικήτεχνική αποκλειστικά για προσωπικό σκοπό και χωρίςοικονομικό όφελος. Επίσης να προστεθεί ο ορισμός της ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΡΑΔΙΟΕΡΑΙΤΕΧΝΗ (σύμφωνα με την ίδια ΥΑ)«Υπηρεσία ερασιτέχνη μέσω δορυφόρου»: Υπηρεσία ραδιοεπικοινωνίας που χρησιμοποιεί διαστημικούς σταθμούς σε δορυφόρους της Γης για τους ίδιους σκοπούς όπως η υπηρεσία ερασιτέχνη.
 
 
ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ(SV1HAK)
Συμφωνώ απολύτως με τις θέσεις και τα σχόλια της Ε.Ε.Ρ. με το υπό διαβούλευση ζήτημα και παρακαλώ πολύ για τη ΡΗΤΗ ΕΞΑΙΡΕΣΗ των ραδιοερασιτεχνικών κατασκευών κεραιών από την παράγραφο 8 του άρθρου 30 του παρόντος σχεδίου νόμου. Μετά τιμήςΓιώργος Παπανικολάουπ.ΔΗΜ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
 
 
Α.Κ.
Στην παράγραφο 10 »…μέχρι 300 μέτρων από την περίμετρο κτιριακών εγκαταστάσεων βρεφονηπιακών σταθμών, σχολείων, γηροκομείων και νοσοκομείων, τα όρια έκθεσης του κοινού απαγορεύεται να υπερβαίνουν το 60% των τιμών…» πρακτικά δεν μπορεί να ελεγθεί απο ΚΑΝΕΝΑΝ.Σοβαρότερο πιστεύω θα πρέπει να καθοριστεί οτι τα όρια έκθεσης του κοινού απαγορεύεται να υπερβαίνουν το 60% των τιμών ΠΑΝΤΟΥ.Άλλη πρόταση για να μπορεί να ελεγθεί κάτι?! σε συνεργσια με τα αρμόδια υπουργεία που είναι υπευθυνα για τους βρεφονηπιακούς σταθμούς,σχολεία,γηροκομεία και νοσοκομεία ,να δωθεί κατάλογος με τις αντίστοιχες περιμέτρους?? των κτιριακών εγκαταστάσεων των παραπάνω ,ωστε να ορίζεται ΣΑΦΕΣΤΑΤΑ για το ποιες εγκαταστάσεις μιλάμε.Η παράγραφος 18 είναι περιττή ,καθώς απο τον Ν3431/άρθρο 31/παραγρ21θεωρητικά όλες οι υφιστάσμενες εγκαταστασεις κεραιών που βρίσκονται στα κτίρια που αναφέρει θα έπρεπε να έχουν απομακρυνθεί με το πέρας 6μηνου απο την εφαρμογή του Νόμου ,δηλαδή απο τις 3/8/2006 Εκτώς και αν πάλι δεν ξέρουμε απο ποιά ακριβώς κτίρια πρέπει να αποκρυνθούν (αν υπήρχαν) οι κεραίες.
 
 
Παναγιώτης Νταντής – SV1GRN
Αξιότιμοι Κύριοι,Όσον αφορά της ρυθμίσεις σχετικά με της κεραίες ραδιοερασιτεχνών παρατηρώ ότι:1. Οι εισηγητές του νέου Ν.3431 δεν έλαβαν καθόλου υπόψη τους την αντίστοιχη διεθνή πρακτική όπως εφαρμόζετε στις χώρες της Ε.Ε. αλλά και παγκοσμίως.2. Ομοίως απέφυγαν να έρθουν σε επαφή με τα αρμόδια ραδιοερασιτεχνικά σωματεία. Εάν το έκαναν ευχαρίστως θα τους είχε παρασχεθεί κάθε σχετική πληροφορία.3. Μόλις μία ημέρα πριν την ανακοίνωση της παρούσας διαβούλευσης, με το Φ.Ε.Κ. 44 είχε δημοσιευθεί ο Ν. 4055 που προέβαινε ήδη σε αλλαγές του παρόντος νόμου. Φαίνεται ότι και αυτό το αγνοούσαν ή δεν συντονίσθηκαν με τους συντάκτες του Ν.4055. Είμαι της γνώμης ότι κατά τη σύνταξη των νόμων του κράτους χρειάζεται οι αρμόδιες υπηρεσίες να επικοινωνούν τόσο μεταξύ τους, όσο και με τους αρμοδίους φορείς. Προκειμένου να μην δημιουργούνται προβλήματα.Ας δούμε όμως αναλυτικά τα πράγματα: Στο άρθρο 1 παράγραφος 2 αναφέρεται ρητά ότι ο νόμος αυτός ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ τους σταθμούς των ραδιοερασιτεχνών. Συγκεκριμένα αναφέρεται:« Στις διατάξεις του παρόντος νόμου δεν εμπίπτουν τα κρατικά δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών, τα δίκτυα και οι μεμονωμένοι σταθμοί ραδιοεπικοινωνιών της υπηρεσίας ραδιοερασιτέχνη, της υπηρεσίας ραδιοερασιτέχνη μέσω δορυφόρου και όσα χρησιμοποιούνται αποκλειστικώς για πειραματικούς ή ερευνητικούς σκοπούς και για επίδειξη, καθώς και της υπηρεσίας ζώνης συχνοτήτων πολιτών (CB)……» Στο άρθρο 30 παράγραφος 1 αναφέρεται ότι το άρθρο αυτό αφορά κατασκευές κεραιών, για τις οποίες ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΔΕΙΑ (δηλαδή δεν αφορά κατασκευές κεραιών, που με τον Ν. 2801/… εξαιρούνται από τη διαδικασία αδειοδότησης):« Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται στις κατασκευές κεραιών για τις οποίες απαιτείται άδεια σύμφωνα με το στοιχείο Α΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 2801/2000 (ΦΕΚ 46 Α΄)» Σε αντίθεση με τα παραπάνω, στο άρθρο 30 η παράγραφος 8 έχει αντιγραφεί “copy / paste” από το κείμενο προς διαβούλευση του πρόσφατα ψηφισμένου νόμου 4053/2012, χωρίς να περιληφθεί στο τελικό ψηφισθέν κείμενο, και η οποία «φάσκει και αντιφάσκει» με τα παραπάνω άρθρα αλλά και με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4053: «Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, κατόπιν εισήγησης της Ε.Ε.Τ.Τ., καθορίζονται και ρυθμίζονται οι κατασκευές κεραιών και σταθμών εκπομπής και λήψης ραδιοσημάτων που εξαιρούνται από τη διαδικασία αδειοδότησης του άρθρου 30 του παρόντος νόμου ή/και του άρθρου 1 παρ. 2Α του Ν. 2801/2000. Οι ρυθμίσεις αφορούν την κατηγοριοποίηση των κεραιών και σταθμών, τους όρους, τις προϋποθέσεις και τις προδιαγραφές εγκατάστασης και λειτουργίας, τα τεχνικά τους χαρακτηριστικά, τον έλεγχο αυτών από τις αρμόδιες υπηρεσίες και τις κυρώσεις σε περίπτωση παραβάσεων, ως και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.»Η παράγραφος αυτή, δηλαδή, ορίζει την Ε.Ε.Τ.Τ. ως αρμόδιο φορέα, ο οποίος με εισήγηση του, που θα συνυπογραφεί από τα υπουργεία ΥΥΜΔ και Περιβάλλοντος, θα καθορίζει και θα ρυθμίζει τις κατασκευές κεραιών που εξαιρούνται της αδειοδότησης από τον νόμο 2801/2000, δηλαδή των Ραδιοερασιτεχνών, των Ένοπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας, του Λιμενικού Σώματος, των Υπουργείων, των Πρεσβειών και των Διπλωματικών Αποστολών .Σε παρέμβασή μας προς τους κ.κ. Βουλευτές – Μέλη της Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής σχετικά με τον – τότε – προς συζήτηση Ν. 4053 είχαμε αναφέρει τα εξής:Σε ό,τι αφορά τους ραδιοερασιτέχνες η Ένωση Ελλήνων Ραδιοερασιτεχνών παρατηρεί με ανησυχία, σε συνδυασμό και με πληροφορίες που έχει, το γεγονός ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι, ακόμα και στο καθ’ ύλη αρμόδιο Υπουργείο (ΥΥΜΔ), είναι μη γνώστες του θέματος των ραδιοερασιτεχνικών κεραιών σε όλες του τις διαστάσεις. Το γεγονός αυτό εγκυμονεί τον κίνδυνο να θεσμοθετηθούν κανόνες και διατάξεις που θα είναι μη ρεαλιστικοί, υπερβολικοί αλλά και ενδεχομένως κοστοβόροι για το σύνολο του Ραδιοερασιτεχνικού κόσμου, που όπως αναφέραμε, ήδη αριθμεί πάνω από 6000 αδειούχους.Επιπλέον, η φιλοσοφία για ενιαία αντιμετώπιση του θέματος των κεραιών πάσης φύσεως είναι λανθασμένη, γιατί, όπως έχουμε τονίσει και στο παρελθόν, με τις διατάξεις αυτές εξομοιώνονται οι ραδιοερασιτεχνικοί σταθμοί με την ραδιοφωνία, τηλεόραση ή τις κινητές τηλεφωνίες, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η επιστημονική έρευνα και ο πειραματισμός, που είναι η φύση του ραδιοερασιτεχνισμού, η μη κερδοσκοπική μας ενασχόληση με το αντικείμενο αυτό αλλά και η σημαντική προσφορά μας στο κοινωνικό σύνολο σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.Οι ραδιοερασιτεχνικές κεραίες δεν είναι δυνατόν να κατηγοριοποιηθούν και να υπόκεινται σε προϋποθέσεις και προδιαγραφές εγκατάστασης, διότι έτσι αφαιρείται το στοιχείο της επιστημονικής έρευνας και του πειραματισμού!Επί πλέον δεν είναι δυνατόν να υποστηρίζεις επικοινωνίες σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών όταν απειλείται η ανθρώπινη ζωή και περιουσία και για «αισθητικούς» λόγους να μειώνεις δραστικά τις επικοινωνιακές σου δυνατότητεςΜπορεί οι ανησυχίες μας να είναι υπερβολικές, και το ευχόμαστε, αλλά σε καμιά περίπτωση δεν θέλουμε να βρεθούμε προ δυσάρεστων εκπλήξεων.Για τους λόγους αυτούς η παράγραφος αυτή που προστίθεται, πρέπει να περιοριστεί μόνο σε εκείνες τις κατασκευές κεραιών, στις οποίες είναι απολύτως απαραίτητη η εφαρμογή της και οι οποίες χρησιμοποιούνται για την παροχή εμπορικών υπηρεσιών, δηλαδή οι αναφερόμενες μόνο στα εδάφια στ) και ζ) του ν.2801/2000 και να εξαιρεθούν ρητά οι ραδιοερασιτεχνικές κατασκευές κεραιών! Ο Υπουργός ΥΜΔ κος Βορίδης πείσθηκε από τα επιχειρήματά μας και απέσυρε την επίμαχη παράγραφο κατά τη συζήτηση του Ν4053/2012 στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής και ο νόμος ψηφίστηκε από την ολομέλεια χωρίς την παράγραφο αυτή. Δεν κατανοώ άρα, την επανεισαγωγή του κειμένου αυτού σε νέο νόμο, αφού δεν έχει αλλάξει τίποτα από την ημέρα που ψηφίστηκε ο Ν 4053/2012. Ως εκ τούτου ζητώ τη ΡΗΤΗ ΕΞΑΙΡΕΣΗ των ραδιοερασιτεχνικών κατασκευών κεραιών από την παράγραφο 8 του άρθρου 30 του παρόντος σχεδίου νόμου.Με εκτίμηση.
 
 
ΑΓΗΣ
Ραδιοερασιτεχνικές πειραματικές κεραίες,δηλωμένων βάσεων,αδειούχων ραδιοερασιτεχνών,είναι εύκολο να ελεγχθούν από τις αρμόδιες υπάρχουσες υπηρεσίες.Ένα νέο μέτρο με τόση γραφειοκρατία καί ταλαιπωρία θα απετρέψει πολλούς συναδέλφους στό να συνεχίσουν τίς προσπάθειές τους.Σέ συνάρτηση μέ την οικονομική δαπάνη πού ελάχιστοι από εμάς μπορούν νά καλύψουν,γίνεται νομίζω προσπάθεια να παρομοιάσουμε τόν ραδιοερασιτεχνισμό με τα ενδιαφέροντα προυχόντων.Είναι δίκαιο καί αναγκαίο να εξαιρεθούν οι ραδιοερασιτέχνες από τή παράγραφο 8 τού άρθρου 30 τού παρόντος σχεδίου νόμου.