Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
ZKZ
Οι πολεοδομικές υπηρεσίες ονομάζονται πλέον υπηρεσίες δόμησης (Ν4030/11)