Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Στην περίπτωση στατιστικής μεταφοράς της ενέργειας, όπου η παραγόμενη ενέργεια θα απορροφάται και θα καταναλώνεται στην Ελλάδα, η τιμολόγηση για την πώληση της ενέργειας την οποία επιβαρύνεται ο Έλληνας καταναλωτής (μέσω του ειδικού τέλους ΑΠΕ) θα πρέπει να καθορίζεται με τέτοιο τρόπο ώστε να αποφευχθεί τυχόν δυσανάλογη επιβάρυνση, ενώ παράλληλα θα πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη επιβολής επιβάρυνσης και στους καταναλωτές του κράτους μέλους το οποίο επωφελείται από την στατιστική μεταφορά της ενέργειας από ΑΠΕ, για παράδειγμα με τον επιμερισμό του τέλους ΑΠΕ. Στην περίπτωση της φυσικής μεταφοράς ενέργειας θα πρέπει οι τιμές της ενέργειας να αντανακλούν το εξωτερικό κόστος παραγωγής, συμπεριλαμβανομένων του περιβαλλοντικού και κοινωνικού κόστους, σύμφωνα με τις προβλέψεις της Οδηγίας 2009/38/ΕΚ. Σε αυτό το πλαίσιο κρίνεται αναγκαία η εφαρμογή ενός κοινού καθεστώτος στήριξης των ΑΠΕ ή ενός εθελοντικού συντονισμού των καθεστώτων στήριξης μεταξύ των συνεργαζόμενων κρατών-μελών προκειμένου να εξασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα των μέτρων και να διατηρηθεί η εμπιστοσύνη των επενδυτών. Τέλος, σχετικά με την τιμολόγηση της παραγόμενης ενέργειας θα πρέπει να ληφθούν υπόψη ζητήματα ανταγωνισμού μεταξύ των παραγωγών ΑΠΕ που εντάσσονται στο πρόγραμμα και των λοιπών παραγωγών ΑΠΕ.
 
 
Δρ Γεώργιος Γιαννιτσιώτης
Γιατί πρέπει να συσταθεί εταιρεία του Δημοσίου και δεν ανατίθεται στην Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας να επιβλέψει το πρόγραμμα σε συνεργασία με τις εποπτευόμενες ΑΕ (ΔΕΗ ΑΕ, άλλοι παραγωγοί ενέργειας);;
 
 
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
Αρχίσαμε και συζητούμε για την ανάπτυξη της χώρας σε μια κρίσιμη καμπή της ελληνικής και παγκόσμιας οικονομίας . Η αρνητική αυτή συγκυρία όμως δίνει τις προϋποθέσεις να συζητούμε με διαφορετικά κριτήρια αξιολόγησης από ότι θα την κάναμε πριν από 5 χρόνια. Υπάρχουν ιδέες ανάπτυξης που πριν λίγο καιρό θα θεωρούνταν αποτυχημένες όπως σε Ισπανία όπως αναφέρθηκε σε προηγούμενο σχόλιο. Μέσα λοιπόν σε αυτή την οικονομική πραγματικότητα και ερευνώντας της δυνατότητες της Ελλάδας για ανάπτυξη προγραμμάτων εκμετάλλευσης ενχώριων αγαθών σε συνδυασμό με την δομή και την φιλοσοφία της ελληνική οικονομίας, που διαφέρει από Ισπανία Γερμανία, η ηλιακή ενέργεια παρουσιάζει αρκετά ελκυστικά χαρακτηριστικά. Δίνει στην Ελλάδα την μεγάλη ευκαιρία να καινοτομήσει με πράσινες επενδύσεις, με εναλλακτικές μορφές ενέργειας και να πρωτοπορήσει σε ένα μοντέλο οικονομικής ανάπτυξης που θα υπερισχύσει παγκοσμίως, για οικονομικούς και κλιματολογικούς λόγους. Τα όπλα για την σταθερότητα της παγκόσμιας οικονομίας στο μυαλό των σύγχρονων δυτικών οικονομολόγων είναι η μείωση του κόστους παραγωγής. (πρώτη ύλη, ενέργεια, μισθοί). Το μόνο από τα τρία χαρακτηριστικά που μπορεί να δώσει και αναπτυξιακή προοπτική είναι η μείωση του κόστους ενέργειας. Η οικονομική κρίση και η διαχείριση της όπως με την περίπτωση της Ελλάδος έδειξε στα οικονομικά κέντρα του κόσμου ότι η μειώσεις μισθών δεν δίνουν λύσεις αλλά δημιουργούν περισσότερα προβλήματα και αστάθεια. Γι αυτό λοιπόν η άποψη μου είναι ότι δεν πρέπει να δούμε τα παραδείγματα αποτυχημένης προσπάθειας εκμετάλλευσης της ηλιακής ενέργειας από άλλες χώρες έστω και αν αυτό συνέβη στο πολύ κοντινό παρελθόν. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν ρίσκα για την σωστή εφαρμογή του προγράμματος ήλιος, και αυτά τα ρίσκα έχουν να κάνουν με τα κακός κείμενα της ελληνικής πραγματικότητας, που μας ανάγκασε να βιώσουμε την οικονομική κρίση με τον χειρότερο τρόπο σε σχέση με άλλες χώρες. Θα προσπαθήσω εν συντομία να περιγράψω τα προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας και πιστεύω ότι είναι η μεγάλη ευκαιρία να τα εξαλείψουμε και να προχωρήσουμε σαν έθνος σε ένα καλύτερο μέλλον. Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικούΕμείς οι Έλληνες πρέπει να αποδείξουμε ότι συνεχίζουμε να διαθέτουμε οικουμενικό προσανατολισμό και μακροπρόθεσμη παραγωγική σκέψη αλλά πρέπει να τροφοδοτήσουμε την δυναμική μας με τα σωστά κίνητρα, να αναδείξουμε την αναπτυξιακή σκέψη και να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που την παράγουν. Διαχείριση πόρωνΔιαπιστώναμε καθημερινά σ αυτή την χώρα την έλλειψη συστηματικής προσπάθειας αξιοποίησης των δυνατοτήτων σκέψης που διαθέτει, διοχετεύοντας κεφάλαια ανάπτυξης σε ένα κλειστό κύκλο συγκεκριμένων ομάδων που αποδείχθηκαν ότι ήταν ανεπαρκείς. Αυτή η αδυναμία μας έκανε παρατηρητές της διεθνής ανάπτυξης και μας κατέταξε σε απλούς καταναλωτές. Όλοι η Έλληνες συμμέτοχοιΜετά την αποτυχία των συνεταιριστικών οργανώσεων στην ηπειρωτική Ελλάδα στα τέλη της δεκαετίας του 80 , είχαμε τις προσπάθειες επιθετικών επενδυτικών κινήσεων με νεφελώδης στόχους, με απουσία αναπτυξιακής σκέψης και περιβαντολογικής συνείδησης. Θεώρησαν τις τοπικές κοινωνίες εμπόδιο και προσπάθησαν να τις παραμερίσουν με τις πελατειακές σχέσεις, την μυστικότητα και τον αιφνιδιασμό. Δικαολογιμένα αναπτύχθηκε μια αρνητική προδιάθεση που με τα αποτελέσματα της συμμετείχε στην στασιμότητα και στην ύφεση. Αν θεωρηθεί εμπόδιο η τοπική κοινωνία κάθε επένδυση είναι καταδικασμένη στην αποτυχία. Μακροχρόνια βιωσιμότητα του προγράμματοςΠροϋποθέτει την σωστή οργάνωση και κατανομή των φωτοβολταικών πάρκων με αυστηρά οικολογικό προσανατολισμό. Μεγάλη προσοχή στην υλικοτεχνική υποδομή, τα επόμενα χρόνια όλα δείχνουν ότι θα έχουμε τεχνολογικές εξελίξεις στο θέμα της εκμετάλλευσης της ενέργειας του ήλιου που μπορεί να απαρχαιώσουν γρήγορα ένα καινούργιο δίκτυο και να το χαρακτηρίσουν ασύμφορο. Το δίκτυο παραγωγής ενέργειας πρέπει να έχει την δυνατότα να ενσωματώνει κάθε τεχνολογική πρόοδο που μπορεί να προκύψει. Η Ελλάδα έχει την δυνατότητα (αν τις δοθούν οι προϋποθέσεις) να παράγει την γνώση και να πρωτοπορήσει στον τομέα αυτό. Όσο αφορά την εξαγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας το κόστος παραγωγής η διακίνηση και η πώληση πρέπει να δομηθεί στα πρότυπα διαχείρισης που έχει σήμερα το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο. Σαν λαός αυτή την περίοδο χρειαζόμαστε όσο ποτέ να μας δοθούν κίνητρα, ευκαιρίες να αποδείξουμε ότι μπορούμε και έχουμε την δυνατότητα να πρωτοπορούμε, και να παράγουμε πολιτισμό σαν άξιοι συνεχιστές της ιστορίας μας. Γι αυτό χρειαζόμαστε:  Αυτοπεποίθηση  Ανοιχτό μυαλό  Στόχους  Θάρρος  Προσπάθεια  Επιμονή  Ήθος  και ανάγκη να διαπιστώνουμε συνεχώς ότι…… δεν περισσεύει κανένας…. Με τιμήΓρηγοριάδης Θεόφιλος
 
 
ΥΔΡΟΑΙΟΛΙΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.
Σχετικά με την προώθηση των Υβριδικών Σταθμών ΑΠΕ στο Μη Διασυνδεδεμένο Σύστημα (ΜΔΣ) είναι απαραίτητη η αποσαφήνιση και άρση των αβεβαιοτήτων που υφίστανται στο Ν.3468/06 σχετικά με: 1. Την τιμολόγηση της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από τις εγγυημένες μονάδες του υβριδικού σταθμού, 2. Ρητό ορισμό στο Νόμο της μεθοδολογίας αναπροσαρμογής της τιμολόγησης ενέργειας και ισχύος των Υβριδικών Σταθμών ΑΠΕ στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά (ΜΔΝ) κατά τον τρόπο που αναπροσαρμόζεται στις υπόλοιπες μορφές ΑΠΕ, ενώ δεν δίνεται και η δυνατότητα επιλογής της τιμολόγησης με προσαύξηση κατά 20% του αντίστοιχου τιμολογίου όπως όλες οι Α.Π.Ε. αντί της επιδότησης του έργου, 3. Ο Κανονισμός Αδειών Παραγωγής δίνει στον διαχειριστή την δυνατότητα να αξιοποιεί τις εγκαταστάσεις του υβριδικού σταθμού, για την περεταίρω διείσδυση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας από ανεξάρτητους παραγωγούς (κυρίως Αιολικούς Σταθμούς). Κατά τον καθορισμό της τιμολόγησης δεν λήφθηκε υπόψη η δυνατότητα αυτή, ενώ δεν υπάρχει διάταξη στον νόμο που να επιτρέπει η ενέργεια αυτή να τιμολογείται διαφορετικά. Ακολουθούν προτάσεις για τροποποίησης του Ν.3468/06 σχετικά με τα ανωτέρω θέματα, για την προώθηση Υβριδικών σταθμών στο Μη Διασυνδεδεμένο Σύστημα: 1. Προτείνεται να οριστεί ρητά στο Νόμο η δυνατότητα επιλογής της αναπροσαρμογής τιμολόγησης ενέργειας και ισχύος των Υβριδικών Σταθμών ΑΠΕ στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά (ΜΔΝ) κατά τον τρόπο που αναπροσαρμόζεται στις υπόλοιπες μορφές ΑΠΕ.Στις παραγράφους 6 & 7 του Άρθρου 13 του Ν.3468/06, όπως ισχύει, αναφέρονται τα ακόλουθα:«6. Οι τιμές που περιλαμβάνονται στον πίνακα της παραγράφου 1 αναπροσαρμόζονται, κάθε έτος, με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, η οποία εκδίδεται μετά από γνώμη της ΡΑΕ. Ως βάση για την αναπροσαρμογή αυτή λαμβάνεται η μεσοσταθμική μεταβολή των εγκεκριμένων τιμολογίων της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού ΑΕ (ΔΕΗ ΑΕ). Ως μεσοσταθμική μεταβολή των τιμολογίων της ΔΕΗ ΑΕ, νοείται ο μέσος όρος των επί μέρους εγκεκριμένων μεταβολών, ανά κατηγορία τιμολογίου, όπως ο όρος αυτός σταθμίζεται, ανάλογα με την αντίστοιχη, κατά το είδος της, ηλεκτρική ενέργεια που καταναλώνεται το προηγούμενο έτος.Αν δεν απαιτείται έγκριση των τιμολογίων της ΔΕΗ ΑΕ, σύμφωνα με τη σχετική κείμενη νομοθεσία, οι τιμές του πίνακα της παραγράφου 1 αναπροσαρμόζονται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής σε ποσοστό 80% του δείκτη των τιμών καταναλωτή, όπως αυτός καθορίζεται από την Τράπεζα της Ελλάδος.Η αναπροσαρμογή αυτή γίνεται με ενιαίο τρόπο και ισχύει για όλες τις τιμές του πίνακα…..»«7. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, μετά από γνώμη της Ρ.Α.Ε., μπορεί να αναπροσαρμόζεται, σε ετήσια βάση, η τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται ή απορροφάται από Υβριδικό Σταθμό Α.Π.Ε. και η τιμή της διαθεσιμότητας ισχύος του σταθμού αυτού, σύμφωνα με τα στοιχεία καθορισμού των τιμών αυτών, κατά τα οριζόμενα στις περιπτώσεις α΄, β΄ και γ΄ της παραγράφου 3.»Η παράγραφος 7. αφορά μόνο υβριδικούς σταθμούς και όπως ερμηνεύτηκε δίνει την δυνατότητα να αναπροσαρμόζονται υφιστάμενες συμβάσεις ακόμα και υλοποιημένων έργων. Τα κριτήρια δε καθορισμού της τιμολόγησης είναι ιδιαιτέρως πολύπλοκα και ευαίσθητα σε μικρές μεταβολές που σε συνδυασμό με τα προηγούμενα καθιστούν τις σχετικές επενδύσεις δύσκολα χρηματοδοτούμενες και μη αποδεκτές από τις τράπεζες.Η ανωτέρω πρόταση μπορεί να εφαρμοστεί με συμπλήρωση της παρ. 7 του άρθρου 13 του Ν.3468/2006 όπως παρουσιάζεται παρακάτω:«7. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, μετά από γνώμη της Ρ.Α.Ε., μπορεί να αναπροσαρμόζεται, σε ετήσια βάση, η τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται ή απορροφάται από Υβριδικό Σταθμό Α.Π.Ε. και η τιμή της διαθεσιμότητας ισχύος του σταθμού αυτού, σύμφωνα με τα στοιχεία καθορισμού των τιμών αυτών, κατά τα οριζόμενα στις περιπτώσεις α΄, β΄ και γ΄ της παραγράφου 3. Εναλλακτικά δίδεται η δυνατότητα στον υβριδικό σταθμό, μετά από δήλωσή του παραγωγού, να επιλέξει η αναπροσαρμογή των ανωτέρω τιμών, να γίνεται στην βάση των τιμών που καθορίστηκαν στην άδεια παραγωγής του κατά τα αναγραφόμενα στην παράγραφο 6.» 2. Προτείνεται οι επενδύσεις σε Υβριδικούς Σταθμούς Α.Π.Ε. στο Μη Διασυνδεδεμένο Σύστημα (ΜΔΣ) αντί της δυνατότητας που έχουν να επιδοτούνται από τον Αναπτυξιακό Νόμο να έχουν την εναλλακτική επιλογή της τιμολόγησης όπως όλες οι λοιπές ΑΠΕ (πλην φωτοβολταΪκών και ηλιοθερμικών) με προσαύξηση κατά 20% της τιμολόγηση που αφορά την ενέργεια από τις ελεγχόμενες μονάδες παραγωγής κατά το μέρος που η ενέργεια αυτή προέρχεται από ΑΠΕ.Πρέπει να διευκρινιστεί ρητά στο Ν.3468/2006 (Άρθρο 13, παρ. 1γ) η δυνατότητα προσαύξησης κατά 20% της τιμολόγησης των Υβριδικών Σταθμών στο Μη Διασυνδεδεμένο Σύστημα και κατά το σκέλος που αφορά την ενέργεια από τις ελεγχόμενες μονάδες παραγωγής. Οι υβριδικοί σταθμοί που κατά την γνώμη μας είναι οι πλέον υποσχόμενοι σταθμοί ΑΠΕ (οι μόνοι που έχουν την υποχρέωση παροχής εγγυημένης ισχύος υποκαθιστώντας εξ’ ολοκλήρου συμβατικές μονάδες) θα πρέπει να αντιμετωπιστούν τουλάχιστον ισότιμα με τους υπόλοιπους σταθμούς Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.Διαφορετικά, σειρά ώριμων επενδύσεων θα πρέπει να υπαχθεί σε καθεστώς επιδότησης κεφαλαίου από τον αναπτυξιακό νόμο, γεγονός που θα επιφέρει σημαντικές καθυστερήσεις στην υλοποίηση αλλά και αβέβαιο λόγω οικονομικής συγκυρίας και γραφειοκρατίας αποτέλεσμα.Η υψηλότερη τιμή αντί της επιδότησης, πέραν της ελάφρυνσης του προϋπολογισμού, βοηθά στην μείωση της γραφειοκρατίας και επιταχύνει την υλοποίηση του έργου.Η ανωτέρω πρόταση μπορεί να εφαρμοστείν με συμπλήρωση στο Ν.3468/2006 ώστε η παράγραφος 1γ του άρθρου 13 να διατυπώνεται ως ακολούθως:«Η παραγόμενη ενέργεια από σταθμούς Α.Π.Ε. πλην φωτοβολταϊκών και ηλιοθερμικών σταθμών, εφόσον οι επενδύσεις υλοποιούνται χωρίς τη χρήση δημόσιας επιχορήγησης, τιμολογείται με βάση της τιμές του ανωτέρω πίνακα τιμολόγησης, προσαυξημένες κατά ποσοστό 20% για της περιπτώσεις (α) ,(δ), (ζ), (η), (ιζ), και για υβριδικούς σταθμούς στο Μη Διασυνδεδεμένο Σύστημα η τιμολόγηση που αφορά την ενέργεια από τις ελεγχόμενες μονάδες παραγωγής κατά το μέρος που η ενέργεια αυτή προέρχεται από ΑΠΕ, καθώς και κατά ποσοστό 15% για της περιπτώσεις (θ) έως (ιε). Για την περίπτωση (ιστ), η προσαύξηση κατά 15% εφαρμόζεται μόνο στο σταθερό σκέλος της τιμολόγησης, εφόσον η επένδυση υλοποιείται χωρίς επιχορήγηση από οποιοδήποτε εθνικό, ευρώπαϊκό ή διεθνές πρόγραμμα ή αναπτυξιακό νόμο, για την κάλυψη τμήματος της σχετικής δαπάνης ούτε υπόκειται σε φοροαπαλλαγή οποιασδήποτε μορφής περιλαμβανομένου και του αφορολόγητου αποθεματικού.» 3. Ο Κανονισμός Αδειών Παραγωγής δίνει στον διαχειριστή την δυνατότητα να αξιοποιεί τις εγκαταστάσεις του υβριδικού σταθμού, για την περεταίρω διείσδυση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας από ανεξάρτητους παραγωγούς (κυρίως Αιολικούς Σταθμούς). Κατά τον καθορισμό της τιμολόγησης δεν λήφθηκε υπόψη η δυνατότητα αυτή, ενώ δεν υπάρχει διάταξη στον νόμο που να επιτρέπει η ενέργεια αυτή να τιμολογείται διαφορετικά. Προτείνεται επανακαθορισμός της μεθοδολογίας υπολογισμού της τιμολόγησης της ενέργειας που ο υβριδικός σταθμός απορροφά από το σύστημα ώστε να αντανακλά το πραγματικό κόστος της ενέργειας που ο σταθμός συνολικά απορροφά από το σύστημα με τον ένα ή τον άλλο τρόπο.Εναλλακτικά:Η ενέργεια αυτή που έτσι και αλλιώς θα πρέπει να μετράται ξεχωριστά σύμφωνα με τον Κανονισμό Αδειών Παραγωγής, να αφαιρείται από την ενέργεια που ο υβριδικός σταθμός εγχέει άμεσα στο δίκτυο, ώστε εμμέσως να χρεώνεται στον υβριδικό με την τιμή της πρωτογενούς μορφής ενέργειας ΑΠΕ του σταθμού (αιολικών στις υφιστάμενες άδειες παραγωγής).Στις υφιστάμενες άδειες παραγωγής κατόπιν σχετικής πρόβλεψης του Κανονισμού Αδειών Παραγωγής, δίνεται η δυνατότητα στον Διαχειριστή να αξιοποιεί τις μονάδες άντλησης του υβριδικού σταθμού όταν αυτές είναι διαθέσιμες, προκειμένου να απορροφηθεί επιπλέον αιολική ενέργεια από τα αιολικά των ανεξάρτητων παραγωγών, που διαφορετικά δεν θα ήταν δυνατόν να απορροφηθεί.Προέκυψε έτσι νομοθετικό κενό, επειδή πουθενά δεν καθορίζεται με σαφήνεια πως θα τιμολογείται η ενέργεια αυτή. Εμμέσως θεωρείται ότι η ενέργεια αυτή θα τιμολογείται όσο και η ενέργεια που απορροφά ο υβριδικός σταθμός από το δίκτυο. Η μεθοδολογία όμως με την οποία καθορίστηκε η τιμολόγηση για την ενέργεια που ο υβριδικός σταθμός απορροφά από το σύστημα δεν συνυπολόγισε την σχετική δυνατότητα.Ειδικότερα για την περίπτωση της Κρήτης που η σχετική τιμολόγηση ορίστηκε υψηλή (186 €/MWh) η θεώρηση αυτή αποτρέπει τον υβριδικό σταθμό να αξιοποιήσει την σχετική δυνατότητα γιατί σε διαφορετική περίπτωση θα έχει οικονομικές απώλειες. Έτσι ενέργεια ΑΠΕ και ενώ υπάρχει η τεχνική δυνατότητα να απορροφηθεί από το σύστημα χάνεται. Για την εφαρμογή της ανωτέρω πρότασης απαιτείται τροποποίηση στο Ν.3468/2006 ώστε η παράγραφος 3γ του άρθρου 13 του Ν.3468 να διατυπώνεται ως ακολούθως:«γ) Η τιμή, με βάση την οποία τιμολογείται το σύνολο της ηλεκτρικής ενέργειας που απορροφά ο Υβριδικός Σταθμός από το Δίκτυο του Μη Διασυνδεδεμένου Νησιού για την πλήρωση του συστήματος αποθήκευσής του, καθορίζεται στην άδεια παραγωγής του Υβριδικού Σταθμού. Ο καθορισμός της τιμής αυτής γίνεται με βάση το μέσο οριακό κόστος παραγωγής του συστήματος στις ώρες χαμηλού φορτίου του Αυτόνομου Ηλεκτρικού Συστήματος του Μη Διασυνδεδεμένου Νησιού κατά το χρόνο έκδοσης της άδειας παραγωγής..» ή εναλλακτικά τροποποίηση της παραγράφου 3δ του άρθρου 13 του Ν.3468/2006 ως εξής: «δ) Το σύνολο της ηλεκτρικής ενέργειας που οι μονάδες Α.Π.Ε. Υβριδικού Σταθμού εγχέουν απευθείας στο Δίκτυο, μετά την αφαίρεση της ενέργειας που τυχόν απορρόφησε ο υβριδικός σταθμός κατόπιν εντολής του Διαχειριστή για λόγους ενίσχυσης της διείσδυσης ενέργειας από ΑΠΕ του Μη Διασυνδεδεμένου Νησιού, τιμολογείται κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 1, ανάλογα με το είδος του σταθμού Α.Π.Ε.»
 
 
Μαϊσης Αλβέρτος
Συμπληρωματικά προς την παρέμβασή μου θέλω να προσθέσω ότι η Γερμανική κυβέρνηση μείωσε πρόσφατα τις τιμές της Φ/Β παραγωγής από μέση τιμή 21ευρώ τη KWH, όπως αναφέρθηκε ο Υπουργός στη παρουσίασή του στη βουλή την 29/11/11, σε 17 περίπου, γεγονός που επιβάλλει τη μετάθεση της σύστασης της εταιρείας όταν τουλάχιστον η μελέτη σκοπιμότητας δείξει ότι υπάρχει οικονομικό περιθώριο και φυσικά αφού έχουν εξασφαλιστεί οι προϋποθέσεις που είχε θέσει ο Υπουργός, δηλαδή εξασφάλιση δυνατότητας πώλησης της ενέργειας στη Γερμανία και εύρεση επενδυτών.Αλβέρτος Μαϊσης