Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
Χρήστος Μακρυδημήτρης
Με όλο το σεβασμό προς τους οργανωτές αυτής της πρωτοβουλίας, θα ήθελα να σχολιάσω υπό τη μορφή απορίας. Γιατί αυτή η θαυμάσια ενέργεια για την εκμετάλλευση της ηλιακής ενέργειας δεν προηγήθηκε του μνημονίου 1 ή 2 ή 652….με δεδομένη την απόδοση του έργου; Από τη στιγμή που και οι εταίροι μας προτείνουν την ενεργοποίησή του -εκ των υστέρων βέβαια- μιας και τώρα το ζητούμενο για αυτούς είναι η αποπληρωμή των δανείων και όχι η ανάπτυξη της ενέργειας στη χώρα μας, όπως και η παρούσα διαβούλευση αποδεικνύει μέσω των όρων της σύμβασης.
 
 
Παναγιώτης Δημόπουλος
Το άρθρο 4 είναι σκανδαλώδες. Πρέπει να αλλάξουμε νοοτροπία, με τέτοιους διορισμούς κανένα πρόγραμμα δεν πρόκειται να επιτύχει τους στόχους του. Εφόσον πρέπει να γίνει μια εταιρεία, ας γίνει. Αλλά ο διορισμός των μελών του ΔΣ να γίνει από τον ΑΣΕΠ. Και η θητεία το μέγιστο τριετής. Και χωρίς δυνατότητα επαναπρόσληψης. Και οι αμοιβές όσες ακριβώς προβλέπονται για έναν επίκουρο καθηγητή πανεπιστημίου ή κάτι ανάλογο. Άλλως, ας μην κάνουμε εταιρεία. Ας το πάρει το πρόγραμμα η ΔΕΗ, ή η ΡΑΕ.
 
 
ΣΠΕΦ
Μελλοντική συμμετοχή και ημεδαπών μονάδων Φ/Β στο Πρόγραμμα Ήλιος. Επαναβεβαιώνοντας την στήριξη του ΣΠΕΦ στο Πρόγραμμα Ήλιος, υπό την έννοια ότι αυξάνει την εγχώρια παραγόμενη και εξαγόμενη προστιθέμενη αξία προς όφελος του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών της χώρας με διάρκεια τουλάχιστον 25ετίας, θα επιθυμούσαμε σε επόμενη φάση του όπου οι συνθήκες τιμών της ηλιακής KWh θα είναι κατάλληλες, να εξεταστεί στα πλαίσια του άρθρου 16 του σ/ν, βάση του νέου πρόσθετου άρθρου 32Δ του ν. 3468 η δυνατότητα συμμετοχής και ημεδαπών νέων μονάδων ηλεκτροπαραγωγής από Φ/Β ή επεκτάσεις δυναμικότητας υφισταμένων βάση του νέου πρόσθετου άρθρου 32Ε του ν. 3468 σε αυτό. Ίσως εδώ επιπλέον θα έπρεπε τα νέα πρόσθετα άρθρα 32Δ1α και 32Δ1β του ν. 3468 να τροποποιηθούν κατάλληλα ώστε να συμπεριλάβουν και την φυσική εξαγωγή πέρα από την στατιστική. Μια τέτοια πρωτοβουλία θα μεγιστοποιήσει ακόμη περισσότερο τα οφέλη αφού ολόκληρο το εισόδημα από την ηλεκτροπαραγωγή και εξαγωγή (στατιστική αλλά και φυσική) της ενέργειας θα παραμένει στην χώρα ενώ όσον αφορά ειδικότερα την επέκταση υφιστάμενων Φ/Β μονάδων θα οδηγήσει σε σημαντικές οικονομίες κλίμακας και καλύτερη αξιοποίηση των υποδομών των έργων που ήδη λειτουργούν. Η τμηματική άλλωστε υλοποίηση του Προγράμματος Ήλιος όπως λελογισμένα δρομολογείται βοηθά στην σταδιακή ωρίμανση και των προϋποθέσεων αυτών.
 
 
Γιώργος Κούρτης
Ως συνήθως το κράτος, θεσπίζει για τον εαυτό του άλλους κανόνες από αυτούς των υπολοίπων. Αυτό απλά αποδικνύει ότι υπάρχουν τουλάχιστον 2 μέτρα και 2 σταθμά.Δυστυχός δεν μπορεί να υπάρξει πρόταση στο συγκεκριμένο θέμα διότι απλά θέλει αναδόμηση όλο το οικοδόμημα.
 
 
ΣΠΕΦ
Μελλοντική συμμετοχή και ημεδαπών μονάδων Φ/Β στο Πρόγραμμα Ήλιος. Επαναβεβαιώνοντας την στήριξη του ΣΠΕΦ στο Πρόγραμμα Ήλιος, υπό την έννοια ότι αυξάνει την εγχώρια παραγόμενη και εξαγόμενη προστιθέμενη αξία προς όφελος του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών της χώρας με διάρκεια τουλάχιστον 25ετίας, θα επιθυμούσαμε σε επόμενη φάση του όπου οι συνθήκες τιμών της ηλιακής KWh θα είναι κατάλληλες, να εξεταστεί βάση του άρθρου 32Δ του σ/ν η δυνατότητα συμμετοχής και ημεδαπών νέων μονάδων ηλεκτροπαραγωγής από Φ/Β ή επεκτάσεις δυναμικότητας υφισταμένων βάση του άρθρου 32Ε σε αυτό. Ίσως εδώ επιπλέον θα έπρεπε τα άρθρα 32Δ1α και 32Δ1β να τροποποιηθούν κατάλληλα ώστε να συμπεριλάβουν και την φυσική εξαγωγή πέρα από την στατιστική. Μια τέτοια πρωτοβουλία θα μεγιστοποιήσει ακόμη περισσότερο τα οφέλη αφού ολόκληρο το εισόδημα από την ηλεκτροπαραγωγή και εξαγωγή (στατιστική αλλά και φυσική) της ενέργειας θα παραμένει στην χώρα ενώ όσον αφορά ειδικότερα την επέκταση υφιστάμενων Φ/Β μονάδων θα οδηγήσει σε σημαντικές οικονομίες κλίμακας και καλύτερη αξιοποίηση των υποδομών των έργων που ήδη λειτουργούν. Η τμηματική άλλωστε υλοποίηση του Προγράμματος Ήλιος όπως λελογισμένα δρομολογείται βοηθά στην σταδιακή ωρίμανση και των προϋποθέσεων αυτών.