Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
Τραμουντάνης Άγγελος
Η αν λόγω προτεινόμενη συγχώνευση δεν προκύπτει από κάποιον ευρύτερο σχεδιασμό για την έρευνα. Αντιθέτως, η ήδη πραγματοποιηθεί σε αναδιάρθρωση ΔΟΥ ερευνητικού ιστού με την προηγούμενη συγχώνευση Ινστιτούτων, έχει ήδη οδηγήσει στη συρρίκνωση του ιστού και στην απώλεια κονδυλίων από ερευνητικά προγράμματα. Στις παρούσες συνθήκες κρίσης που πλήττουν τη χώρα, ποτέ δεν ήταν περισσότερο αναγκαία από τώρα η προστασία του δημόσιου χαρακτήρα της έρευνας. Συνεπώς, θα ήθελα να παρατηρήσω τα ακόλουθα σημεία. Η αν λόγω επιλεκτική συγχώνευση φορέων γίνεται κατά παρέκκλιση του ειδικού θεσμικού πλαισίου που διέπει την έρευνα (Ν.1514/85). Αντ´ αυτού, θα μπορούσε να υποστηριχθεί και προαχθεί η έρευνα μέσω μιας ολικής αναδιάρθρωσης των ερευνητικών φορέων που υπάγονται στη ΓΓΕΤ, και πολυ περισσότερο, μέσω της αναδιάρθρωσης του συνόλου του δημοσίου ερευνητικού ιστού της χώρας. Η αναδιάρθρωση όμως αυτή δεν θα πρέπει να πραγματοποιηθεί με αμφίβολης αποτελεσματικότητας ad-hoc κριτήρια, αλλά αντιθέτως, μέσω αξιολόγησης, απο βλέποντας σε συγκεκριμένα αναπτυξιακά οφέλη. Συνεπώς, η αποκοπή του ΕΚΚΕ από τους υπόλοιπους ερευνητικό θα φορείς και η συμπερίληψη του σε ένα κατάλογο του Υπό. Διοικητικής Μεταρρύθμισης, μαζι με άλλους, άσχετους με την έρευνα φορείς κρίνεται ως απολύτως μη-ορθολογική. Θα επιθυμούσα επίσης να τονίσω την αντισυνταγματικότητα του παρόντος άρθρου. Στην περίπτωση του ΕΚΚΕ καταργείται ευθέως η συνταγματικά κατοχυρωμένη μονιμότητα του υπηρετούντος προσωπικού, καθώς η μεταφορά στο ΕΙΕ συνοδεύεται από την μετατροπή της σχέσης εργασίας σε σχέση εργασίας ιδ. Δικαίου αορίστου χρόνου. Με αφορμή τα ανωτέρω, προτείνεται η απόσυρση του άρθρου 9 και η αντιμετώπιση του ΕΚΚΕ όχι αυτόνομα αλλα ως μέρος του δημοσίου ερευνητικου ιστού της χώρας. Τραμουντάνης ΆγγελοςΕιδικός Λειτουργικός ΕπιστήμοναςΕΚΚΕ
 
 
Μαρία Παραδείση
H επιχειρούμενη συγχώνευση δείχνει να προτείνεται «εκ του πονηρού» (έμμεση κατάργηση μονιμότητας δημοσίων υπαλλήλων) με την υπαγωγή ΝΠΔΔ σε ΝΠΙΔ ενώ δεν παρουσιάζει κανένα πειστικό επιχείρημα για την οικονομική, κοινωνική, επιστημονική αναγκαιότητά της. Η ιστορία και η αναγνώριση των υψηλών επιστημονικών επιδόσεων του ΕΚΚΕ δεν μπορεί να διαγράφεται με τόση προχειρότητα και βιασύνη, σε μια εποχή κρίσης όπου η κοινωνική έρευνα μπορεί να συμβάλλει τα μέγιστα στην διερεύνηση, οριοθέτηση και αντιμετώπιση των επώδυνων αλλαγών που υφίσταται η ελληνική κοινωνία . Τα αντικείμενα που θεραπεύουν τα ΕΙΕ και το ΕΚΚΕ σε καμία περίπτωση δεν ταυτίζονται και η προτεινόμενη «πολτοποίηση» ανθρωπιστικών επιστημών και κοινωνικής έρευνας μοιάζει απλώς μια περαιτέρω συμβολή στην υπηρεσία ενός τυχάρπαστου, «επαρχιώτικου» νεοφιλελευθερισμού στην πιο αγοραία εκδοχή του.
 
 
Δρ. Μάνος Κουτράκης
Δεν θέλω να επαναλάβω όσα πολύ σωστά αναφέρουν οι προλαλήσαντες και ειδικά η κα Βώκου (πρόεδρος Επιτροπής Φύση), ο κ. Μπούσμπουρας, κά. για τα αρνητικά της κατάργησης/συγχώνευση των ΦΔ, θα ήθελα μόνο να εστιάσω σε ένα μόνο σημείο. Αυτό είναι η διαχείριση των υγροτοπικών περιοχών της χώρας μας (ανάμεσα σε αυτές και οι γνωστές “Ramsar” περιοχές) που πριν τη δημιουργία των ΦΔ δεν είχαν κανέναν να ασχοληθεί με τη διαχείριση και την προστασία τους. Αυτή η προσπάθεια ξεκίνησε πριν από μια δεκαετία περίπου και ήδη σε αυτές στις περιοχές, όπως η Λίμνη Κερκίνη, Βόλβη, Δέλτα Αξιού, Δέλτα Νέστου, Βιστωνίδα-Ισμαρίδα, Αμαβρακικός, Παμβώτιδα, Μεσολόγγι, κλπ έχει κατακτηθεί ένα επίπεδο συνεργασίας με τοπικούς φορείς και σε κάποιες περιοχές είναι ήδη ορατές οι πρώτες ενδείξεις «ολοκληρωμένης διαχείρισης». Αν αυτό σας φαίνεται λίγο, δείτε πόσα συστήματα (π.χ. δασικά) μετά από δεκαετίες διαχείρισης μπορούν σήμερα να ισχυριστούν ότι εφαρμόζουν ολοκληρωμένη διαχείριση με αναλυτική γνώση της χλωρίδας και πανίδας και δράσεις και δραστηριότητες σύμφωνα με ένα Σχέδιο Διαχείρισης. Η γιγαντιαία αυτή συγκέντρωση αρμοδιοτήτων 2-3 ΦΔ που πριν λειτουργούσαν τοπικά, σε ένα ΦΔ είναι σίγουρο ότι θα μειώσει το επίπεδο προστασίας με ότι συνέπειες μπορεί να έχει αυτό. Παρόλα αυτά υπάρχουν και «παράδοξα», έτσι ενώ οι περισσότερες συνενώσεις προωθούν «ομοειδείς» ΦΔ (π.χ. Εθνικούς Δρυμούς ή υγροτοπικές περιοχές μεταξύ τους), έχουμε και δυο περιπτώσεις όπου υγροτοπικά συστήματα συνενώνονται με ορεινά/δασικά συστήματα (!!). Και αν η 1η περίπτωση αυτή του Δέλτα Έβρου με το Δάσος Δαδιάς έχει κάποια χαρακτηριστικά, όπως η εγγύτητα, που μπορεί να δικαιολογούν την πρόταση (όχι όμως και την υλοποίησή της), η 2η αυτή της συνένωσης των υγροτοπικών περιοχών του Δέλτα Νέστου-Βιστωνίδας-Ισμαρίδας (ήδη συνενωμένες 2 Ramsar περιοχές και παλιότερα 3 με την επωνυμία Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης) με την Οροσειρά Ροδόπης προκαλεί πολλά ερωτήματα!! Αυτό γιατί δεν υπάρχει τίποτα «κοινό» μεταξύ των 2 ΦΔ, ούτε είναι κοντά (η έδρα του καθενός είναι σε διαφορετικούς νομούς και σε απόσταση >150 χλμ), ούτε είναι μικρές (είναι αντίστοιχα οι δυο μεγαλύτερες στην κατηγορία τους, 1,7 εκ στρέμματα η Ροδόπη, 1 εκ. στρέμματα το ΕΠ ΑΜΑΘ) και βέβαια ούτε έχουν κοινό επιστημονικό αντικείμενο, ούτε όμως και σχετικές επαγγελματικές ομάδες (το ένα έχει κυρίως ψαράδες στις 22 λιμνοθάλασσες) και τέλος εντελώς διαφορετικές «πιέσεις» (το ΕΠ ΑΜΑΘ περιλαμβάνει πολλές αστικές περιοχές όπως Κεραμωτή, Χρυσούπολη, Πόρτο Λάγος, κλπ). Πως αυτές οι 2 περιοχές θα «συνενωθούν» και πως θα γίνεται η διαχείριση από «μακριά» και από διαφορετικούς επιστήμονες (που εθελοντικά προσφέρουν τις υπηρεσίες τους τώρα και δεν ξέρω κατά πόσο θα δεχτούν να το κάνουν όταν θα πρέπει συνεχώς να ταξιδεύουν ή να αντιμετωπίσουν άγνωστα σε αυτούς θέματα…) είναι άγνωστο. Όσο για την «κόντρα» των δασικών υπηρεσιών που φαίνεται ότι δεν θέλουν τους ΦΔ γιατί θεωρούν ότι οι ΦΔ σφετερίζονται το ρόλο και τη λειτουργία της δασικής υπηρεσίας, πιστεύω ότι θα μπορούσαν να είναι οι καλύτεροι συνεργάτες και να αλληλοσυμπληρώνονται (όπως συμβαίνει με τα Δασαρχεία Ξάνθης και Καβάλας στο Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης). Με εκτίμησηΔρ. Μάνος ΚουτράκηςΤακτικός Ερευνητής ΕΛΓΟ-ΙΝΑΛΕΠρόεδρος ΔΣ ΦΔ ΕΠ ΑΜΑΘ
 
 
Γ. ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ
Η συγχώνευση δεν συνεπάγεται τη μη προστασία του περιβάλλοντος. Σαφώς και πρέπει να υπάρχει ένας κεντρικός φορέας. Αν σε οποιαδήποτε ειδική περίπτωση απαιτείται η ύπαρξη τοπικού φορέα, ας αναλάβει την οργάνωσή του και τη λειτουργία του η τοπική αυτοδιοίκηση. Οι δήμοι δεν είναι μόνο για να μαζεύουν φόρους και σκουπίδια.
 
 
ΠΑΠΑΔΟΠΟΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Το ΕΣΥΔ μέχρι σήμερα ως ανεξάρτητη αρχή και σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Κανονισμού 765/2008 του Ε.Κ είναι ο Εθνικός Οργανισμός Διαπίστευσης της χώρας. Έτσι ως ανεξάρτητος οργανισμός έχει διαπιστεύσει και δραστηριότητες των, ΕΙΜ και ΕΛΟΤ. Όταν αυτοί οι οργανισμοί ενωθούν τότε θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στο ασυμβίβαστο και στη ανεξαρτησία των αποτελεσμάτων διαπίστευσης, αφού θα λειτουργούν κάτω από το ίδιο Δ.Σ.