Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
Παπαγεωργιάδου Χαρίκλεια
Τα Ινστιτούτα του ΕΙΕ υπακούοντας στις επιταγές του Υπουργείου και ανταποκρινόμενα στις ανάγκες της χώρας προέβησαν αυτοβούλως στη μεταξύ τους συγχώνευση, απεμπολώντας, μεταξύ άλλων, και το «ιστορικό» τους όνομα με το οποίο ήταν γνωστά στη διεθνή επιστημονική κοινότητα. Παρόλα αυτά οι ερευνητές του ΕΙΕ βρίσκονται σήμερα στη δυσάρεστη θέση να υφίστανται την άνιση μεταχείριση έναντι του ΕΚΚΕ, το οποίο εντάσσεται στο ΕΙΕ χαίροντας εξαιρετικών προνομιών σε σχέση με τα υπάρχοντα Ινστιτούτα.1. Αλλοιώνεται ο τίτλος του ΕΙΕ,στον οποίο επεξηγματικά παρατίθενται τα επιστημονικά πεδία που το απαρτίζουν-τακτική άγνωστη μέχρι τώρα και επιβληθείσα από την ένταξη του ΕΚΚΕ. Και είναι απορίας άξιο πώς ένα Ίδρυμα Ερευνών μετά την παύλα μετουσιώνεται και ουσιαστικά υποβιβάζεται σε Κέντρο Μελετών. ΄Η το ένα θα είναι ή το άλλο. Αν δεν χρειαζόμαστε ως χώρα Εθνικό Ιδρυμα Ερευνών ας έχουν οι κρατούντες το θάρρος και την πολιτική τόλμη να το καταργήσουν, σε μια εποχή μάλιστα κατά την οποία πανθομολογείται ο ρόλος της έρευνας ως μοχλός ανάπτυξης.2. Η προνομιακή εκπροσώπηση του ΕΚΚΕ στο ΔΣ συνιστά παραβίαση κάθε σχέσης ισοτιμίας μεταξύ των Ινστιτούτων, εκτός αν προβλέπται κάποιου είδους αυτοτέλειά του σε αντιδιαστολή με την πράξη ένταξής του στο ΕΙΕ.Εν συντομία, οι παράγραφοι 2 και 4 βρίσκονται σε πλήρη αντιδιαστολή με την εισαγωγική παρ. 1, εφόσον η ένταξη του ΕΚΚΕ στο ΕΙΕ ως Ινστιτούτο δεν δικαιολογεί τους προνομιακούς όρους με τους οποίους γίνεται αυτή και θίγει κατάφωρα την αρχή τις ισοτιμίας με τα άλλα Ινστιτούτα.Παράλληλα, τα υπάρχοντα Ινστιτούτα του ΕΙΕ καλούνται να συναινέσουν στη νέα αυτή συγχώνευση σε ένα θολό τοπίο όσον αφορά στις οικονομικές παραμέτρους της (μισθοδοσία αυξημένου προσωπικού, κάλυψη λειτουργικών αναγκών κλ.π.) για τις οποίες δεν λαμβάνεται καμμία πρόνοια, και τις οποίες επωμίζεται το ΕΙΕ ως φορέας υποδοχής.Εν κατακλείδι, αν η πολιτεία θεωρεί ότι τελικά χρειάζεται ένα ακόμα εσωστρεφές και μίζερο Κέντρο Θετικών, Ιστορικών και Κοινωνικών Επιστημών δικαιούται να το πράξει, ας αναλογιστεί όμως και τις συνέπειες, και σε διεθνές επίπεδο, και ας αναλάβει τις ευθύνες της για την κατάργηση ενός Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών.
 
 
Αγγέλου Μ.
Το Άρθρο 9 πρέπει να αποσυρθεί από το παρόν νομοσχέδιο, για λόγουςαντισυνταγματικότητας και γιατί παρουσιάζει μια πρόταση συγχώνευσης τηςοποίας τα επιστημονικά και οικονομικά οφέλη δεν τεκμηριώνονται κατ΄ ουδένα τρόπο. Προτείνω τη διερεύνηση των πλεονεκτημάτων (επιστημονικών και οικονομικών) μιας ενδεχόμενης συγχώνευσης του ΕΚΚΕ με το «Κέντρον Ερεύνης της Ελληνικής Κοινωνίας» της Ακαδημίας Αθηνών (http://www.academyofathens.gr/ecportal.asp?id=65&nt=109&lang=1), λόγωταύτισης του ερευνητικού αντικειμένου και ενδυνάμωσης του τελευταίου μεέναν ικανό αριθμό κοινωνικών επιστημόνων.
 
 
Ναταλία Σπυροπούλου
Το άρθρο 9 του παρόντος Σχεδίου Νόμου χαρακτηρίζεται από προχειρότητα και αποσπασματικότητα. Πέρα από τα σοβαρά προβλήματα συνταγματικότητας και τα τεχνικά προβλήματα που έχουν αναφερθεί από άλλους σχολιαστές, θα ήθελα να επικεντρωθώ στο γεγονός ότι παρότι έχει εξαγγελθεί και αναμένεται η συνολική αναδιάρθρωση του ερευνητικού ιστού της χώρας, με το άρθρο 9 του παρόντος Σχεδίου Νόμου αποκόπτονται επιλεκτικά και χωρίς συγκεκριμένη αιτιολόγηση ερευνητικοί φορείς με πλούσια επιστημονική κληρονομιά και αναγνωρισιμότητα, όπως το ΕΚΚΕ και το ΕΙΕ, και εντάσσονται σε ένα Σχέδιο Νόμου που ουδεμία σχέση έχει με την αναδιάρθρωση του ερευνητικού ιστού. Το πρόσχημα της εξασφάλισης οικονομιών κλίμακας, το οποίο ουσιαστικά δεν προκύπτει από πουθενά, δεν μπορεί να δικαιολογήσει την παρουσία του άρθρου 9 στο παρόν Σχέδιο Νόμου. Για το λόγο το άρθρο 9 θα πρέπει να αποσυρθεί. Ναταλία ΣπυροπούλουΕΛΕ Δ’, Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών
 
 
Κατσίκη Β.
Η συγχώνευση που προτείνεται στο σχέδιο Νόμου είναι απαράδεκτα πρόχειρη, χωρίς ουσιαστικά επιχειρήματα, με κανένα απολύτως επιστημονικό όφελος για τον ερευνητικό ιστό, αντίθετα είναι εις βάρος του πολίτη λόγω υποβάθμισης του Κοινωνικού Αγαθού της Έρευνας. Ο στόχος φαίνεται να είναι μία τύποις μείωση της παρουσίας του Δημοσίου με ελάχιστο οικονομικό όφελος. Η προτεινόμενη συγχώνευση είναι μία συνέχεια των προηγούμενων συγχωνεύσεων των Ινστιτούτων –που επίσης έγινε χωρίς μελέτη- και η οποία προκάλεσε δυσλειτουργίες και αναστάτωση με οικονομικό κόστος υψηλότερο του οφέλους των 100.000 ευρώ (αν και παρουσιάζεται αναληθώς ότι απέφερε κέρδος 15πλάσιο…).Προκαλεί ερωτηματικά η επίσπευση των συγχωνεύσεων, δεδομένου ότι η αξιολόγηση των Ε.Κ. –σύμφωνα με την ΓΓΕΤ- θα πραγματοποιηθεί εντός του έτους. Μάλιστα δεν υπάρχει γνωμάτευση του ΕΣΕΤ, ούτε έγκριση των Προέδρων των Ε.Κ. Είναι ευνόητο ότι οποιαδήποτε αναδιάρθρωση του ερευνητικού ιστού πρεπει να γίνει κατόπιν εμπεριστατωμένης μελέτης και με στόχο τη βελτίωσή του και ΟΧΙ τη συρρίκνωσή του!ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑεπειδή οι προτεινόμενες συγχωνεύσεις δεν είναι ορθολογικές, δεν έχουν σαφή κριτήρια, δεν έχουν επιστημονικό όφελος, δεν έχουν μελέτη σκοπιμότητας, δεν έχουν εμφανή οικονομικά οφέλη, είναι σε παράβαση Νόμου του Κράτους που προώθησε την έρευνα (Ν1514), άρρουν την μονιμότητα (αποτελώντας στην πράξη τη δοκιμή για την μετροπή των ΝΠΔΔ σε ΝΠΙΔ), υποβιβάζουν την έρευνα και τους ερευνητές, δημιουργούν παρά λύνουν προβλήματα και εν κατακλειδι ΔΕΝ προσφέρουν ΤΙΠΟΤΑ ΘΕΤΙΚΟ στην έρευνα και τους πολίτες, γιαυτό ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΣΥΡΘΟΥΝ ΤΑ ΑΡΘΡΑ 7 & 9.Κατσίκη Β.Α.ερευνήτρια ΕΛΚΕΘΕ