Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
Δρ. Στέργιος Βέργος, Πρόεδρος Φ.Δ. Εθνικών Δρυμών Βίκου-Αώου και Πίνδου
Είναι πρώτογνωρο, αλλά ταυτόχρονα και δυσχερές, να συμμετέχει κανείς σε μια διαβούλευση, χωρίς να έχει να αντικρούσει τεκμηριωμένη αιτιολογική βάση.Η πρόταση, του άρθρου 10, περί «Συγχώνευσης και κατάργησης Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών», γίνεται κατά τους εμπνευστές της με στόχο την ορθολογικοποίηση των δαπανών και την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών προς την πολιτεία και τους πολίτες.Ατυχώς οι σχεδιαστές της πρότασης αστόχησαν, μιας και δεν ικανοποιείται κανείς από τους παραπάνω στόχους.Η λειτουργία των Φορέων Διαχείρισης από την ίδρυσή τους και μέχρι το 2015 χρηματοδοτήθηκε και χρηματοδοτείται από ευρωπαικά προγράμματα. Η δε Διοίκησή τους ασκείται από μη αμειβόμενους επιστήμονες και εκπροσώπους παραγωγικών, αυτοδιοικητικών και άλλων φορέων. Επομένως εξοικονόμηση αλλά και ορθολογικοποίηση δαπανών δεν προκύπτει από τη συγκεκριμένη πρόταση. Ικανοποιείται ενδεχομένως το νεφελώδες αίτημα της «Τρόικα» για λιγότερο κράτος, χωρίς βέβαια κανείς να μπορεί να ισχυριστεί βάσιμα ότι στο κράτος περιλαμβάνονται και οι Φορείς Διαχείρισης, ως Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου.Σε ότι αφορά στην ορθολογικοποίηση των δαπανών, είναι περισσότερο από βέβαιο ότι η συγχώνευση δεν θα λύσει κανένα οικονομικό πρόβλημα, ενώ αντίθετα θα προσθέσει νέα, μεγαλύτερα, δυσεπίλυτα και ίσως δυσάρεστα για τη Χώρα, όταν αυτή θα διασύρεται στα Ευρωπαικά Δικαστήρια.Σε σχέση βέβαια με την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών από τη λειτουργία των Φορέων Διαχείρισης, εδώ απαιτείται μεγάλη φαντασία για να ανακαλύψει κανείς την παραμικρή βελτίωση υπηρεσιών που θα προκύψει: • μέσα από τα μεγέθη και την πολυδιάσπαση των Προστατευόμενων Περιοχών, που θα φτάσουν στην περίπτωση της Βόρειας Πίνδου στα 3 εκατ. στρ. και σε αποστάσεις μεταξύ προστατευόμενων περιοχών, που θα απέχουν άνω των 250 χλμ. και μάλιστα σε ορεινές, δύσβατες περιοχές• μέσα από συνενώσεις Φορέων Διαχείρισης και περιοχών με εντελώς διαφορετικά προστατευταία αντικείμενα, προτεραιότητες και σχεδιασμούς• ή τέλος, μέσα από καταργήσεις Φορέων Διαχείρισης, χωρίς ποτέ να έχει αξιολογηθεί το έργο που προσέφεραν και προσφέρουν, οπότε το μόνο «επιχείρημα» που απομένει για τους προτείνοντες είναι η απαίτηση της τρόικα για μείωση του κράτους. Από πότε βέβαια οι Φορείς Διαχείρισης, ως Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου, έγιναν κράτος και μάλιστα σπάταλο, όταν δεν έχουν από αυτό κάποια χρηματοδότηση; Μάλλον και το επιχείρημα αυτό είναι αδύναμο και ελπίζουμε να μη γίνει αποδεκτό ούτε από την τρόικα.Αλλού επομένως βρίσκονται τα προβλήματα των Φορέων Διαχείρισης και των Προστετευόμενων Περιοχών γενικότερα, τα οποία χρειάζονται κατάλληλη προσέγγιση, ανάλυση και τελικά αντιμετώπιση.Για να συμβεί όμως αυτό, εφόσον βέβαια αποτελεί βούληση της πολιτείας, θα πρέπει καταρχήν να αποσυρθεί το άρθρο 10, να συνεχίσουν οι Φορείς Διαχείρισης τη λειτουργία τους, ώστε να ανταποκριθούν στις πολλαπλές και πιεστικές τρέχουσες υποχρεώσεις τους (υπογραφή συμβάσεων έως το τέλος του 2013 για πληθώρα έργων και δράσεων) και παράλληλα να ξεκινήσει ένας ουσιαστικός διάλογος, μεταξύ όλων των εμπλεκομένων φορέων, που θα οδηγήσει στο επιθυμιτό αποτέλεσμα βελτίωσης της οργάνωσης και λειτουργίας των Φορέων Διαχείρισης.Για το διάλογο αυτό τα κείμενα, προτάσεις και σχόλια που έχουν υποβληθεί από τους διάφορους φορείς (Δίκτυο Προστατευόμενων Περιοχών, Σύλλογος εργαζομένων, ΜΚΟ κ.α.), αλλά κυρίως η «Πρόταση της Επιτροπής Φύση 2000» (Νοέμβρης 2011), αποτελούν πλούσιο υλικό και την καλύτερη βάση για να δομηθεί κατάλληλα και να είναι παραγωγικός και αποδοτικός διάλογος, ώστε να οδηγήσει στην επιθυμητή λειτουργική αναδιάρθρωση των σχημάτων διαχείρισης των Προστατευόμενων Περιοχών της χώρας.Μια τέτοια αναδιάρθρωση, βασισμένη σε αξιολόγηση των Φορέων Διαχείρισης, σε αρχές προυποθέσεις και κριτήρια, είναι βέβαιο ότι θα οδηγήσει σε ορθολογικοποίηση δαπανών και λειτουργίας των Φορέων, σε προσφορά ποιοτικών υπηρεσιών προς τους πολίτες και στη δημιουργία βιώσιμων αναπτυξιακών προοπτικών για τη Χώρα.Αυτό θεωρούμε ότι υπαγορεύει η κρισιμότητα των καιρών που διανύουμε, γι αυτό απαιτείται από όλες τις πλευρές «αρετή και τόλμη», η οποία πρέπει να εκφραστεί έμπρακτα με: α. απόσυρση του άρθρου 10 καιβ. άμεση έναρξη του διαλόγου. Δρ. Στέργιος ΒέργοςΔασολόγος, Καθηγητής ΤΕΙ/Λ Πρόεδρος Φ.Δ. Εθνικών Δρυμών Βίκου-Αώου και Πίνδου
 
 
ΤΟΠΟΥΖΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
O φορέας διαχείρισης Χελμού-Βουραικού που το άρθρο 10 παρ. η) του ν/σ προβλέπει συγχώνευση με τον Φορέα Διαχείρισης Υγροτόπων Κοτυχίου – Στροφυλιάς και μεταφορά της έδρας του από τα Καλάβρυτα στην Πάτρα , τον Οκτώβριο του 2009 έγινε μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Γεωπάρκων EGN που έχει τώρα 52 μέλη από Ευρώπη (http://www.europeangeoparks.org/) και του παγκόσμιου Δικτύου Γεωπάρκων GGN της Unesco (http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/environment/earth-sciences/geoparks/members/) με 84 μέλη από όλο τον κόσμο . Για να ενταχθούμε στο δίκτυο καταθέσαμε αίτηση και επισκέφτηκαν την προστατευόμενη περιοχή του φορέα διαχείρισης Χελμού-Βουραικού 2 ειδικοί αξιολογητές του δικτύου που ενθουσιάστηκαν από το φυσικό και πολιτιστικό πλούτο της περιοχής μας. Σε αυτά τα δύο δίκτυα τα μέλη τους που έχουν περιοχές με τα χαρακτηριστικά των περιοχών που προστατεύονται από τους φορείς διαχείρισης , έχουν υψηλό βαθμό προστασίας και ορθολογικής διαχείρισης της περιοχής τους , της γεωμορφολογικής και γεωλογικής κληρονομιάς, της τοπικής ανάπτυξης μέσω της προβολής της ιδιαίτερης φυσιογνωμίας της περιοχής τους (φυσικοί και πολιτιστικοί πόροι, παράδοση, τοπική κουζίνα) και φυσικά ενεργητική συμμετοχή των κατοίκων και των τοπικών αρχών. Όλα τα παραπάνω σε συνδυασμό με τις επισκέψεις που είχαμε (2 φορές τον χρόνο συνεδριάζει το δίκτυο κάθε φορά σε διαφορετικό γεωπάρκο ) διαπιστώναμε τις δυνατότητες που μας δίνονται και που μπορούμε να εφαρμόσουμε και στη δική μας περιοχή (περιβαλλοντική εκπαίδευση προς την κατεύθυνση της ευαισθητοποίησης του ανθρώπου στο περιβάλλον, οικονομική αυτοτέλεια του φορέα , ήπια τουριστική ανάπτυξη σε νέους τομείς κ.α)Καταλήγοντας θέλω να πω ότι η προοπτική αυτή που έχει ο φορέας διαχείρισης Χελμού-Βουραικού (http://www.fdchelmos.gr/el/geopark/taftotita.html) με την συμμετοχή του στα Δίκτυα των Γεωπάρκων πιστεύω ότι δεν θα συνεχιστεί αν υλοποιηθεί το σχεδιαζόμενο άρθρο 10 .
 
 
Δίκτυο Προέδρων Φορέων Διαχείρισης Προστατευομενων Περιοχών
Το άρθρο 10 του προτεινόμενου νομοσχεδίου έχει κριθεί αρνητικά από πλήθος εμπλεκόμενων φορέων, πολιτικά κόμματα, αλλά και στελέχη των υπηρεσιών του αρμόδιου ΥΠΕΚΑ (ενδεικτικά έγγραφο Τμήματος Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος ΥΠΕΚΑ Α.Π. Οικ. 40836 / 1874 της 17-8-2012). Το Δίκτυο Προέδρων Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών έχει ήδη διατυπώσει πλήθος προτάσεων για τον εξορθολογισμό του εθνικού δικτύου το οποίο αποτελεί μέρος του πανευρωπαϊκού δικτύου NATURA 2000. Οι απόψεις αυτές διατυπώθηκαν με την ιδιότητα των προέδρων ως ειδικών επιστημόνων, ιδιότητα που μας έκανε επιλέξιμους για τις θέσεις αυτές. Στις θέσεις αυτές συμπίπτουμε εν πολλοίς και συνεπώς συντασσόμαστε τόσο με την, επιστημονικά τεκμηριωμένη, πρόταση της Επιτροπής Φύση 2000 όπως αυτή έχει κατατεθεί από το Νοέμβριο 2011 σε ότι αφορά στον τρόπο οργάνωσης του εθνικού δικτύου προστατευόμενων περιοχών όσο και με την κριτική επί του άρθρου η οποία διατυπώνεται στο πλαίσιο της διαβούλευσης. Με το σκεπτικό αυτό δεν μπορούμε παρά να προτείνουμε τη χωρίς όρους απόσυρση του άρθρου 10 από το υπό διαβούλευση νομοσχέδιο. Άμεση έναρξη διαβουλεύσεων επί των κειμένων της Επιτροπής Φύση 2000.
 
 
Το προσωπικό των Κ.Α.Φ.
Οι πόροι των Κ.Α.Φ. προέρχονται αποκλειστικά και μόνο από τις ασφαλιστικές εισφορές σε αυτά, εργοδοτών (φορτοπαραληπτών) και εργατών (φορτοεκφορτωτών). Τα Κ.Α.Φ. δεν επιβαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό γιατί δεν επιχορηγούνται από αυτόν. Αντίθετα τα ίδια υποχρεούνται δια της καταβολής ειδικών εισφορών στην επιχορήγηση άλλων ασφαλιστικών φορέων όπως των ΛΠΦΛ, ΕΚΟΕΜΝ, ΤΕΑΠΟΚΑ κ.τ.λ. Σε τι ακριβώς εξυπηρετεί η συγχώνευσή τους σε ένα ενιαίο ΝΠΔΔ όταν τα αποθεματικά τους θα παραμείνουν σε χωριστές κατηγορίες με χωριστές μερίδες; Και με ποιο ακριβώς τρόπο θα εξυπηρετείται η αρμοδιότητα της κάθε Επιτροπής Ρυθμίσεως Φορτοεκφορτώσεων για την είσπραξη και απόδοση των εισφορών, υπέρ του Ε.Κ.Α.Φ, σε αυτό, αν όχι με έναν τουλάχιστο κατά τόπο υπάλληλο που θα αναλάβει την εργασία αυτή;
 
 
Ζαμβακέλλη Ευη
Σαν εργαζόμενη σε εταιρεία, η οποία περιλαμβάνεται στις συγχωνεύσεις-καταργήσεις της πρώτης φάσης με το νόμο 4002/2011, και έχοντας υποστεί και η ίδια το άδικο μέτρο της εφεδρείας πιστεύω ότι οι διατάξεις του παρόντος νομοσχεδίου θα πρέπει να ισχύσουν και στις συγχωνεύσεις της 1ης φάσης , που αποφασίστηκαν με τον νομό 4002/2011. Η ίση μεταχείριση των εργαζομένων στις εταιρείες που συγχωνεύονται απαιτεί να ισχύσουν οι διατάξεις του παρόντος νομοσχεδίου για όλους. Στο παρόν νομοσχέδιο πρέπει να προβλέπεται η επέκταση της ισχύος των διατάξεων που αφορούν στους εργαζόμενους αορίστου χρόνου και για τους εργαζόμενους των συγχωνευόμενων εταιρειών της 1ης φάσης.