Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
Μιχάλης Ανδριανάκης
Το ΤΔΠΕΑΕ στις περισσότερες περιπτώσεις λειτούργησε επικουρικά στις υπόλοιπες Υπηρεσίες του τέως ΥΠΠΟ(Τ). Η μετά από αξιολόγηση των έργων επιλογή της διαδικασίας αυτής, νομίζω ότι μέχρι σήμερα έχει συμβάλει πολύ θετικά στην ανάδειξη κάποιων μνημείων. Κακώς το θέμα τίθεται στη λογική της αντιπαράθεσης με τις περιφερειακές Υπηρεσίες, των οποίων το έργο υποτίθεται ότι σφτερίζονται.Η αντιμετώπιση κάποιων χώρων, ή μνημείων με τη συγκεκριμένη διαδικασία και με την αμισθί αξιοποίηση έμπειρων επιστημόνων, που έχουν ασχοληθεί επί σειρά ετών με αυτά,νομίζω ότι λειτουργεί προσθετικά στο συνολικό έργο της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας. Η διαδικασία των συνεδριάσεων των Επιστημονικών Επιτροπών, που αποτελούνται πάντα από διακεκριμένα στελέχη όλων των εμπλεκομένων στη διαδικασία κλάδων, με όλες τις αντιπαραθέσεις απόψεων και την ανταλλαγή γνώσεων και εμπειρίας, είναι κάτι το πρωτόγνωρο για τον τόπο μας. Δυστυχώς είναι δύσκολο λόγω κακής στελέχωσης, καθημερινότητας και μεγάλου φόρτου έργων και υποθέσεων, να γενικευτεί η διαδικασία αυτή και από τις περιφερειακές Υπηρεσίες, όπως θα ήταν ευχής έργο και ας θεωρηθεί από κάποιους «πολυτέλεια’ μια τέτοια «διακριτική» αντιμετώπιση κάποιων μνημείων.Από τη μακρά μου εμπειρία στη μαχόμενη Αρχαιολογία, θεωρώ σκόπιμο στις επιστημονικές Επιτροπές (1)να αξιοποιούνται κυρίως (εν ενεργεία ή μη) στελέχη, που έχουν σχέση με τις κατά τόπους Υπηρεσίες και οπωσδήποτε με τα συγκεκριμένα μνημεία, ως επί έτη ερευνητές, (2) να συνεχίσουν να συμπληρώνονται οι Επιτροπές από επίσης έμπειρα στελέχη (εν ενεργεία, ή όχι) των Υπηρεσιών, ή πανεπιστημιακούς, ανάλογα με την ειδικότητα, τη γνώση του μνημείου και του έργου ανάδειξης, (3)να συνεργάζονται στενά και να παρέχουν στα πλαίσια αυτά τα μέσα και το έμπειρο προσωπικό που διαθέτουν για να στηρίζουν το έργο των περιφερειακών υπηρεσιών, εφόσον ζητείται και (4) να μην παρεμβαίνουν, παρά μόνο όταν ζητείται στο άλλο έργο τους.Προσωπικά-και το καταθέτω ως υποθήκη σε νεότερους συναδέλφους-για πρώτη φορά στα 37 χρόνια της υπηρεσίας μου θεωρώ ότι κάνω (μαζί με τα μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής, τους συναδέλφους των Εφορειών και τους άμεσους συνεργάτες) κάτι σωστό, όπως θα έπρεπε να το κάναμε από πλευράς συνθηκών και όλα τα προηγούμενα χρόνια, χωρίς να μπορούμε, αν και το θέλαμε όλοι. Αν και συνταξιούχος, διαθέτω περίπου τον ίδιο χρόνο όπως και πριν, στη μελέτη, οργάνωση, επίβλεψη και επίλυση των προβλημάτων των έργων της Επιτροπής και ειλικρινά χαίρομαι που τα έργα προχωρούν με τη στενή συνεργασία και αλληλοβοήθεια των δυο Εφορειών Βυζαντινών Αρχαιοτήτων της Κρήτης,Πιστεύω πως είναι σωστή η τροπολογία, που προτείνει ο κ.Υπουργός για αξιολόγηση των έργων του ΤΔΠΕΑΕ και σύνδεσή τους αντίστοιχα με τις κεντρικές, ή τις περιφερειακές Υπηρεσίες του Υπουργείου.Μιχάλης ΑνδριανάκηςΠρόεδρος ΕΕ Ανάδειξης Οχυρωματικών Έργων Κρήτης.
 
 
Νίκος Σουλιώτης
Στην μέχρι τώρα – σημαντική – συζήτηση για τα υπό συγχώνευση ερευνητικά κέντρα που έχει διεξαχθεί μέσω της διαδικασίας της δημόσιας διαβούλευσης έχει διαφύγει ένα σημείο: στις γενικές διατάξεις του νομοσχεδίου (άρθρο 15, παράγραφος 1) προβλέπεται η λύση της θητείας του προσωπικού επί θητεία των συγχωνευόμενων και καταργούμενων οργανισμών. Καθώς δεν είμαι νομικός, δεν είμαι σε θέση να προσδιορίσω ποιες ακριβώς κατηγορίες προσωπικού καλύπτει ο όρος «προσωπικό επί θητεία». Σε ό,τι αφορά τουλάχιστον τα ερευνητικά κέντρα, στο βαθμό που δεν υπάρχει κάποια ειδικότερη ρύθμιση στα άρθρα 7 και στα 9, η διάταξη αυτή έχει μια σαφή συνέπεια: οδηγεί στην απόλυση των ερευνητών Δ και Γ βαθμίδας. Με αυτόν τον τρόπο αποψιλώνονται τα ερευνητικά κέντρα από το νεότερο σε ηλικία δυναμικό τους και επιταχύνεται η γήρανσή τους – την οποία θα επιδεινώσει περεταίρω η ελαχιστοποίηση των προσλήψεων στο δημόσιο. Επίσης, προστίθενται νέοι άνεργοι επιστήμονες υψηλών προσόντων στους ήδη πολυάριθμους νέους άνεργους της χώρας. Η πρόβλεψη περί λύσης της θητείας του προσωπικού επί θητεία συνιστά έτσι ακόμη έναν λόγο για την απόσυρση των άρθρων 7 και 9, τα οποία αποτελούν μνημειώδη περίπτωση ισοπεδωτικής μεταχείρισης του ερευνητικού κόσμου της χώρας από μια κυβέρνηση που ως καμικάζι σε αποστολή αυτοκτονίας έχει αναλάβει να εφαρμόσει τις εντολές των δανειστών με κάθε πολιτικό, κοινωνικό και οικονομικό κόστος.Νίκος ΣουλιώτηςΕρευνητής Δ ΕΚΚΕ
 
 
Γεωργία Παχλιτζανάκη, Διοικητικά Υπεύθυνη ΚΕΤΕΑΘ
Επιστολή του Πρόεδρου, του Προσωπικού και των Συνεργατών του Κέντρου Έρευνας Τεχνολογίας & Ανάπτυξης Θεσσαλίας (Κ.Ε.ΤΕ.Α.Θ.), σχετικά με την επικείμενη συγχώνευσή του με το ΕΚΕΤΑ: Βόλος, 4 Οκτωβρίου 2012Αρ. Πρωτ. 1693/12 Προς– κ. Μανιτάκη Αντώνη, Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης– κ. Αρβανιτόπουλο Κωνσταντίνο, Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού– κ. Βολουδάκη Μανούσο, Υφυπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης– κ. Παπαθεοδώρου Θεόδωρο, Υφυπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού– κ. Μάγκλαρη Βασίλη, Γενικό Γραμματέα Έρευνας & Τεχνολογίας Κοιν.– κ. Κωνσταντόπουλο Αθανάσιο, Πρόεδρο Εθνικού Κέντρου Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ)– κα. Μεσθανέως Βασιλική, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Εποπτείας Ερευνητικών Φορέων της Γενικής Γραμματείας Έρευνας & Τεχνολογίας– Σύνοδος των Πρόεδρων των Ερευνητικών Κέντρων– κα. Στουμπούδη Μαρία, Πρόεδρο ΔΣ της ΕΕΕ– Κ.Ο. ΝΔ– Κ.Ο. ΣΥΡΙΖΑ– Κ.Ο. ΠΑΣΟΚ– Κ.Ο. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ– Κ.Ο. ΔΗΜΑΡ– Κ.Ο. ΚΚΕ Αξιότιμε κύριε Υπουργέ, Στο σχέδιο νόμου που αναρτήθηκε για δημόσια διαβούλευση με θέμα την «Κατάργηση και συγχώνευση νομικών προσώπων του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα» και που περιλαμβάνει την ένταξη του «Kέντρου Έρευνας, Τεχνολογίας και Ανάπτυξης Θεσσαλίας» στο νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου «Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης» (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) θα θέλαμε να επιστήσουμε την προσοχή σας στα εξής: α) Μια τέτοια συγχώνευση δεν προσφέρει καμία απολύτως οικονομία κλίμακας, αλλά αντιθέτως δημιουργεί σοβαρά προβλήματα λειτουργίας σε δύο ερευνητικά κέντρα τα οποία προσφέρουν ποικιλοτρόπως στην ανάπτυξη και αύξηση ανταγωνιστικότητας της Ελλάδας, δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας και είναι δείκτες αριστείας. β) Με βάση το σχέδιο νόμου που δόθηκε σε δημόσια διαβούλευση παρατηρούμε πως η διαδικασία συγχώνευσης του ΚΕΤΕΑΘ με το ΕΚΕΤΑ δεν γίνεται με τον αντίστοιχο τρόπο όπως αυτή του ΕΚΚΕ στο ΕΙΕ. Καθώς και τα τέσσερα (4) ερευνητικά κέντρα εποπτεύονται από την ίδια αρχή και η λειτουργία τους διέπεται από το ίδιο νομικό καθεστώς, διερωτώμεθα προς τι η διάκριση στον τρόπο συγχώνευσης. Ζητούμε λοιπόν οι όποιες διατάξεις εφαρμοστούν στις συγχωνεύσεις των ερευνητικών κέντρων να είναι κοινές για όλα τα κέντρα. γ) Στην παρ. 1 του άρθρου 7, θα πρέπει να διασφαλιστεί το όνομα του Ινστιτούτου ως Κέντρο Έρευνας Τεχνολογίας & Ανάπτυξης Θεσσαλίας (ΚΕΤΕΑΘ), όπως και προτείνει στην υπ. αριθμ. πρωτ. 12127/18.9.12 επιστολή του ο καθ. Βασίλειος Μάγκλαρης, Γενικός Γραμματέας Έρευνας & Τεχνολογίας, και όχι να ενταχθεί με την ονομασία Ινστιτούτο Έρευνας Τεχνολογίας Θεσσαλίας (ΙΕΤΘ), καθώς και να παραμείνει η έδρα του Ινστιτούτου ΚΕΤΕΑΘ στη Θεσσαλία όπως αυτή ορίζεται στο Άρθρο 1, π.δ. 9/2006. Με την επωνυμία ΚΕΤΕΑΘ (brand name) έχουν συναφθεί όλα τα προγράμματα, συμβόλαια, υπηρεσίες του κέντρου και με αυτό το όνομα συνεχίζουν να συντάσσονται τα τωρινά. Αντιλαμβάνεστε ενδεχόμενη μεταβολή του ονόματος τι προβλήματα θα δημιουργήσει. δ) Στην παρ. 2 του άρθρου 7, θα πρέπει να διευκρινιστεί ο τόπος εργασίας του διοικητικού προσωπικού ΙΔΑΧ που θα πρέπει να στελεχώσει την διοίκηση του Ινστιτούτου. Αναφέρουμε ενδεικτικά αντίστοιχες περιπτώσεις Ινστιτούτων που λειτουργούν εκτός της έδρας/πόλης του Ερευνητικού Κέντρου όπως το Ινστιτούτο Τεχνολογίας & Εφαρμογών Στερεών Καυσίμων (ΙΤΕΣΚ) του ΕΚΕΤΑ στην Πτολεμαΐδα και το Ινστιτούτο Επιστήμων Χημικής Μηχανικής (ΙΕΧΜΗ) του ΙΤΕ στην Πάτρα που απασχολεί τρία (3) και δέκα (10) άτομα διοικητικό προσωπικό αντίστοιχα. ε) Στην παρ. 3 του άρθρου 7, θα πρέπει να προστεθεί στο τέλος της παραγράφου «ιδίως στους τομείς της α) Μηχανοτρονικής, β) Βιοιατρικής, γ) Αγροτεχνολογίας και δ) Κινησιολογίας.» στ) Στην παρ. 4 του άρθρου 7 περίπτωση α, θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι η μεταφορά δεν θα είναι «φυσική» και ότι το ερευνητικό, διοικητικό και τεχνικό προσωπικό θα στελεχώσει το Ινστιτούτο στην Θεσσαλία. Στην παρ. 4 του άρθρου 7 περίπτωση β, θα πρέπει να γίνει μέριμνα να διατηρηθεί η κινητή και ακίνητη περιουσία του ΚΕΤΕΑΘ στην δομή στη Θεσσαλία. Στην παρ. 4 του άρθρου 7 περίπτωση δ, θα πρέπει ο Διευθυντής του Ινστιτούτου να έχει ίδιες αρμοδιότητες με αντίστοιχους Διευθυντές Ινστιτούτων του ΕΚΕΤΑ. Στην παρ. 4 του άρθρου 7 στην ενότητα στ, θα πρέπει να προστεθεί, από την ημερομηνία ισχύος του νόμου, ήτοι 01.01.2013, ότι η επιχορήγηση του ΕΚΕΤΑ θα αυξηθεί τόσο, ώστε να καλύπτονται οι δαπάνες για τη μισθοδοσία και τα λοιπά λειτουργικά έξοδα του ΚΕΤΕΑΘ. Με γνώμονα τα παραπάνω, παρακαλούμε για την δικιά σας συμβολή στην τροποποίηση του άρθρου 7 του σχεδίου νόμου όπως αυτό κατατέθηκε για δημόσια διαβούλευση με βάση τις δικές μας προτάσεις. Ο Πρόεδρος, το Προσωπικό και οι Συνεργάτες τουΚέντρου Έρευνας Τεχνολογίας & Ανάπτυξης Θεσσαλίας (Κ.Ε.ΤΕ.Α.Θ.) Οι 128 υπογράφοντες της επιστολής αναφέρονται στον εξής σύνδεσμο:http://www.cereteth.gr/files/2012/10/Ipografontes-Epistolis-1.pdf
 
 
Αλιπράντη Λαόυρα
Με το εν λόγω Σχέδιο Νόμου η έρευνα και οι φορείς που την υπηρετούν «εκχωρούνται» από το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο Παιδείας στο αναρμόδιο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής ΔιακυβέρνησηςΤο άρθρο 9 του εν λόγω Σχεδίου Νόμου παραβιάζει ευθέως το Σύνταγμα εφόσον χάνεται η συνταγματικά κατοχυρωμένη νομική υπόσταση και αυτοτέλεια του ΕΚΚΕ (νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου) που αποτελούν απαραίτητες εγγυήσεις για την προαγωγή της έρευνας ως δημόσιου αγαθού.Με το ίδιο άρθρο προωθείται η άρση της συνταγματικά κατοχυρωμένης μονιμότητας του υπηρετούντος ερευνητικού, επιστημονικού, τεχνικού και διοικητικού προσωπικού, αφού για το μόνιμο προσωπικό προβλέπεται «μετατροπή της σχέσης εργασίας σε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου»,Το εν λόγω Σχέδιο Νόμου συνιστά πιλοτική εφαρμογή παραβιάσεων συνταγματικά κατοχυρωμένων αγαθών και δικαιωμάτων που είναι πολύ πιθανό να επεκταθούν στο χώρο της δημόσιας παιδείας και έρευνας αλλά και σε ολόκληρο το δημόσιο τομέα.Με το εν λόγω άρθο καταργείται ένα ερευνητικό κέντρο με 60 χρόνια παρουσία και σημαντικό έργο που έχει σαν αντικείμενο τη διεύρενηση των κοινωνικών εξελίξεων στη χώρα μας και την κοινωνικη αυτογνωσία.
 
 
Γεώργιος Χαιρόπουλος
Είναι απαράδεκτη από κάθε άποψη η διαδικασία κατάργησης του Ε.Κ.Κ.Ε και η συγχώνευσή του με το Ε.Ι.Ε., που γίνεται χωρίς να έχει προηγηθεί κάποια μελέτη και χωρίς καμία απολύτως λογική. Αποτελεί δε προσβολή για όλα τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα των οποίων είναι κατά πολύ ανώτερα αυτών που αποφασίζουν. Είναι προφανές ότι άρχισε να εφαρμόζεται ένα σχέδιο διάλυσης των ερευνητικών κέντρων της χώρας, ειδικά αυτών που παράγουν αξιόλογο επιστημονικό έργο, σύμφωνα με τις επίσημες αξιολογήσεις και απορροφούν σημαντικά ευρωπαϊκά κονδύλια, όπως είναι το Ε.Ι.Ε. Ποιόν εξυπηρετεί άραγε αυτό; Ποιά είναι η θέση του Υπουργείου Παιδείας στο οποίο υπάγεται το Ε.Ι.Ε. Θα περιμένουμε μια επίσημη τοποθέτηση…