Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
Αθανάσιος Μαχιάς, Διευθυντής Ερευνών
Η συγχώνευση των 4 ερευνητικών κέντρων, το μόνο που αναδεικνύει είναι ότι κανείς σε αυτό τον τόπο δεν σκοπεύει να αλλάξει τα κακώς κείμενα, αλλά αντίθετα να τα διαιωνίσει. Μόλις τον Φεβρουάριο τα 52 Ινστιτούτα της ΓΓΕΤ συγχωνεύτηκαν σε 31. Η νέα συγχώνευση γίνεται χωρίς οποιαδήποτε συζήτηση και αξιολόγηση και μάλιστα, πριν ο Ερευνητικός Ιστός της χώρας μπορέσει να αφομοιώσει τους υδροκεφαλισμούς και γραφειοκρατία έχει προκαλέσει η προηγούμενη ενέργεια. Επιπλέον για μια ακόμα φορά οι συγχωνεύσεις είναι αποσπασματικές, χωρίς σχέδιο, ενώ για μια ακόμα φορά οι αναδιαρθρώσεις αφήνουν έξω τα Ερευνητικά Κέντρα που δεν ανήκουν στην ΓΓΕΤ και είναι διεσπαρμένα σε πληθώρα υπουργείων και υπηρεσιών. Οι συγχωνεύσεις των 4 κέντρων, γίνονται με ένα νομοθέτημα που 1. Παραβιάζει κάθε θεσμοθετημένη διαδικασία που ακολουθείται στον ερευνητικό ιστό. Στο ισχύον νομοθετικό πλαίσιο (1514), σαφώς ορίζονται οι διαδικασίες με τις οποίες αξιολογούνται τα ερευνητικά ιδρύματα. Αντί της νόμιμης αυτής διαδικασίας, υπήρξε μια διοικητική αξιολόγηση, όμοια με αυτή της συνένωσης των λαχαναγορών Αθηνών – Θεσσαλονίκης2. Αποτέλεσμα του παραπάνω είναι οι ανορθολογικές συνενώσεις που πραγματοποιούνται. Ποια αξιολόγηση συμπέρανε π.χ. ότι το ΕΚΚΕ (κοινωνικές επιστήμες) πρέπει να ενταχθεί στο ΕΙΕ και όχι να συνενωθεί με το αντίστοιχο Ινστιτούτο κοινωνικών επιστημών της Ακαδημίας Αθηνών;3. Είναι αντίθετο με τον νόμο για την έρευνα (1514) και ουσιαστικά τον τροποποιεί για ένα μόνο κέντρο, όσον αφορά την σύνθεση και τον τρόπο διορισμού της διοίκησης. Αντί της αναγκαίας ενοποίησης του θεσμικού πλαισίου για τον ερευνητικό ιστό της χώρας, η πρώτη νομοθετική πράξη της κυβέρνηση ενισχύει τον κατακερματισμό του θεσμικού πλαισίου. Ενισχύει και διαιωνίζει την τακτική αποσπασματικής και αλληλοαναιρούμενης νομοθεσίας με την οποία θεωρείται ότι επιλύονται τα εκάστοτε προβλήματα, με απουσία πολιτικών στοχεύσεων και κατευθύνσεων.4. Οι εξαγγελθείσες συνενώσεις δεν εξοικονομούν ούτε ένα ευρώ, προσθέτοντας ένα ακόμα λιθαράκι στην αναξιοπιστία της χώρας, αφού και χρήματα δεν εξοικονομούνται και τον υδροκεφαλισμό ενισχύουν.5. Το μόνο που απομένει από τις συγχωνεύσεις είναι μετατροπή του προσωπικού του ΕΚΚΕ από Δημοσίου Δικαίου σε ιδιωτικού δικαίου, δηλ. μια ιδιότυπη απόλυση (παρά τις αντίθετες εξαγγελίες του Υπουργού) με μια πρόσκαιρη επανα-πρόσληψη.6. Τα παραπάνω δεν μπορεί παρά να υποδηλώνουν την πρόθεση για μετατροπή των Δημοσίου Δικαίου Ερευνητικά Κέντρα σε Ιδιωτικού Δικαίου. Το λάθος αυτής της επιλογής είχε αναλυθεί διεξοδικά και στην αντίστοιχη διαβούλευση του Υπουργείου Παιδείας και η τότε υπουργός είχε αποδεχτεί την επιχειρηματολογία. Δεν είναι ο χώρος και ο τόπος για να επαναληφθεί αυτή η συζήτηση. Είναι όμως φανερό ότι η επιλογή για μετατροπή ενός Δημοσίου Δικαίου Ερευνητικό Κέντρο σε καθεστώς Ιδιωτικού Δικαίου, υπονομεύει και την επιλογή της πολιτικής του Ενιαίου Χώρου Εκπαίδευσης και Έρευνας, δημιουργώντας φορείς δύο ταχυτήτων: τον υπεκυρίαρχο και τον υποτελή. Α. Μαχιάς, ΔΣ ΕΕΕ.
 
 
ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ
ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝhttp://www.eee-researchers.gr Αθήνα, 07/10/2012Αρ. Πρωτ.: Εξ./436/2012 ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ Προς: Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και ΑθλητισμούΚαθηγητή Κωνσταντίνο ΑρβανιτόπουλοΥπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής ΔιακυβέρνησηςΚαθηγητή Αντώνη Μανιτάκη Θέμα: Παρέμβαση της Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών στα Άρθρα 7, 9 και 16 του υπό δημόσια διαβούλευση νομοσχεδίου «Κατάργηση και Συγχώνευση νομικών προσώπων του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα» του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κύριοι Υπουργοί, Τα 11 Ερευνητικά Κέντρα που εποπτεύονται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας αποτελούν οργανικό τμήμα του ευρύτερου ερευνητικού ιστού της χώρας.Αποτελούν, επίσης, ένα ιδιαίτερα παραγωγικό τμήμα του Ελληνικού Δημοσίου, καθώς για κάθε 1 Ευρώ που «επενδύει» η Πολιτεία σε αυτά, «φέρνουν» κατά μέσο όρο 2 Ευρώ, μέσω κυρίως ευρωπαϊκών και διεθνών ανταγωνιστικών ερευνητικών προγραμμάτων, παρέχοντας ταυτόχρονα εργασία σε περίπου 2.000 ανθρώπους, κυρίως νέους επιστήμονες (που εργάζονται στα ερευνητικά προγράμματα) και συνεισφέροντας στην αξιοπρεπή παρουσία της χώρας στο επιστημονικό Ευρωπαϊκό και διεθνές γίγνεσθαι, καθώς και στην ανάπτυξή της, με τα ερευνητικά και τα τεχνολογικά τους αποτελέσματα.Είναι επιπλέον οι μόνοι δημόσιοι ερευνητικοί φορείς που αξιολογούνται συστηματικά, με εξωτερικές αξιολογήσεις από διεθνείς επιτροπές κριτών, από το 1995 (βάσει του Ν. 1514/1985), καθώς και οι πρώτοι και μοναδικοί -έως σήμερα- δημόσιοι ερευνητικοί φορείς που αναδιαρθρώθηκαν, με τη συγχώνευση των 56 Ινστιτούτων τους σε 31, με το νόμο 4051/2012 (εφαρμοστικός του Μνημονίου ΙΙ,http://www.eee-researchers.gr/Katastatiko-Nomothesia/N_4051-2012_Sugxoneuseis-EK.pdf). Παρά το ότι :• η πρόσφατη αυτή πρώτη φάση αναδιάρθρωσης στα ΕΚ της ΓΓΕΤ δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί (εκκρεμούν οι εκλογές διευθυντών σε πολλά νέα/συγχωνευμένα Ινστιτούτα, οι εκλογές Επιστημονικών Γνωμοδοτικών Συμβουλίων, η επικαιροποίηση των Οργανισμών Κέντρων, η σύνθεση νέων επιχειρησιακών σχεδίων Ινστιτούτων, κλπ.),• οι αστοχίες που εντοπίζονται σε αυτήν δεν έχουν συζητηθεί, πόσο δε μάλλον αντιμετωπιστεί, και• δεν έχει γίνει καμιά αποτίμηση του εγχειρήματος, επιστημονική ή οικονομική,στο σύντομο διάστημα υπαγωγής της ΓΓΕΤ στο Υπουργείο Ανάπτυξης (21/06/2012 – 10/08/2012) προτάθηκαν από το Υπουργείο αυτό προς συγχώνευση και πάλι Ερευνητικά Κέντρα της ΓΓΕΤ, συμπεριλαμβανόμενα σε ένα κατάλογο προς συγχώνευση φορέων του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης, μαζί με άλλους, άσχετους με την έρευνα φορείς. Οι συγχωνεύσεις αυτές περιλαμβάνονται σήμερα στα Άρθρα 7 και 9 του υπό διαβούλευση σ/ν του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Κατάργηση και Συγχώνευση νομικών προσώπων του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα» (http://www.opengov.gr/minreform/?p=587) και αφορούν, αντίστοιχα, το Κέντρο Έρευνας Τεχνολογίας & Ανάπτυξης Θεσσαλίας (ΚΕΤΕΑΘ, ΝΠΙΔ ΕΚ) που απορροφάται από το Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ, ΝΠΙΔ ΕΚ) και το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ, ΝΠΔΔ ΕΚ) που καταργείται και στη συνέχεια συγχωνεύεται με το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (ΕΙΕ, ΝΠΙΔ ΕΚ). Οι υπό διαβούλευση συγχωνεύσεις των Ερευνητικών Κέντρων της ΓΓΕΤ:1. Βρίσκονται σε απόλυτη αντίθεση με το ζητούμενο μιας ορθολογικής αναδιάρθρωσης του συνόλου του δημόσιου ερευνητικού ιστού της χώρας (ΑΕΙ, Ερευνητικά κέντρα της ΓΓΕΤ και άλλοι ερευνητικοί δημόσιοι φορείς) η οποία, όπως συνομολογεί και η τριμερής του Υπουργείου Παιδείας, πρέπει να γίνει συντεταγμένα, με επιστημονικά κριτήρια, μετά από (τη θεσμοθετημένη) αξιολόγηση και με αναπτυξιακά/οικονομικά οφέλη.2. Προωθούνται χωρίς σαφή κριτήρια και δεν εμπεριέχουν κανένα προφανές επιστημονικό ή οικονομικό πλεονέκτημα (δεν εντάσσονται σε κανέναν ευρύτερο στρατηγικό σχεδιασμό για την έρευνα, δεν υπάρχει σχετική μελέτη σκοπιμότητας, ανάλυση κόστους-οφέλους, κλπ.).3. Έχουν συμπεριληφθεί στο προαναφερθέν σ/ν κατά παράβαση του Νόμου 1514/85 περί Έρευνας, ο οποίος προβλέπει σαφείς διαδικασίες αξιολόγησης των Ερευνητικών Ινστιτούτων και Κέντρων της ΓΓΕΤ, αξιολόγηση που δεν μπορεί ως εκ τούτου να γίνει από υπηρεσιακούς παράγοντες του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης, όπως για άλλους φορείς του Δημοσίου.4. Προωθούν την απόσυρση της Πολιτείας από την συνταγματική υποχρέωση να εγγυάται την Έρευνα ως δημόσιο αγαθό και, ταυτόχρονα, την άρση της συνταγματικά κατοχυρωμένης μονιμότητας δημοσίων λειτουργών και υπαλλήλων (Άρθρο 9).5. Καταλύουν το Ν. 1514/85, ως προς την ύπαρξη ΝΠΔΔ Ερευνητικών Κέντρων, το σύστημα Διοίκησης των Ερευνητικών Κέντρων, τα προσόντα και το “status” των Ερευνητών.6. Δημιουργούν πληθώρα επί μέρους προβλημάτων σε όλα τα υπό συγχώνευση Κέντρα, αλλά ιδιαιτέρα στα ΕΚΚΕ και ΚΕΤΕΑΘ που κινδυνεύουν με άμεση διάλυση.7. Ενισχύουν τη φυγή νέων και πρεσβύτερων επιστημόνων στο εξωτερικό και την υποβάθμιση της Έρευνας στη χώρα (συνδυαζόμενες και με τις εξαγγελθείσες υπέρογκες περικοπές στο ειδικό μισθολόγιο ερευνητών και καθηγητών ΑΕΙ), καθιστώντας άνευ περιεχομένου τις επαναλαμβανόμενες κυβερνητικές ανακοινώσεις περί ανάπτυξης της χώρας μέσω ενίσχυσης της Έρευνας και της Καινοτομίας. Με βάση τα ανωτέρω, τα Άρθρα 7 και 9 θα πρέπει να αποσυρθούν άμεσα από το υπό διαβούλευση σ/ν, και : - Η αναδιάρθρωση του ερευνητικού ιστού της χώρας θα πρέπει να προχωρήσει στο εξής συντεταγμένα, με στρατηγικό σχέδιο που θα βασίζεται σε επιστημονικά κριτήρια και με στόχο την ενδυνάμωση των δημόσιων ερευνητικών φορέων μέσω της «συγκέντρωσης δυνάμεων».- Η αναδιάρθρωση, σε αυτήν τη φάση, θα πρέπει να συμπεριλάβει όλον τον ερευνητικό ιστό, δηλ. και τα δημόσια Ερευνητικά Κέντρα και Ινστιτούτα που δεν εποπτεύονται από τη ΓΓΕΤ, καθώς και τα ΑΕΙ.- Εκ των ων ουκ άνευ προϋπόθεση για την αναδιάρθρωση αποτελεί η αξιολόγηση όλων των ερευνητικών φορέων, βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας για τα Ερευνητικά Κέντρα της ΓΓΕΤ και τα ΑΕΙ, και αφού γίνουν οι σχετικές νομοθετικές παρεμβάσεις για αντίστοιχη αξιολόγηση και των λοιπών ερευνητικών φορέων που δεν αξιολογούνται ως σήμερα βάσει νόμου.- Οι όποιες συγχωνεύσεις θα πρέπει να έχουν ουσιαστικό και όχι προσχηματικό χαρακτήρα (να μη δείχνουμε δηλ., απλά και μόνο, μείωση του αριθμού των δημόσιων φορέων στην Τρόικα), αλλά και να καταλήγουν σε πραγματικές μειώσεις κόστους μέσω συνεργειών, όπως π.χ. κοινής Κεντρικής Διοίκησης ομοειδών φορέων.- Οι όποιες συγχωνεύσεις θα πρέπει να αναχαιτίζουν το κύμα φυγής ερευνητικού προσωπικού προς το εξωτερικό. Επαναλαμβάνουμε, τέλος, για άλλη μια φορά, ότι οι αυτονόητες υποδείξεις της Maire Geoghegan-Quinn, Επιτρόπου της Ε.Ε. για την Έρευνα, την Καινοτομία και τις Επιστήμες, η οποία δήλωσε πρόσφατα ότι «Η επένδυση στην έρευνα και την καινοτομία διασφαλίζει την ανταγωνιστικότητά μας, πράγμα που μεταφράζεται σε θέσεις εργασίας. Γνωρίζουμε ότι οι χώρες οι οποίες επένδυσαν τα μάλα στην έρευνα και την καινοτομία, αντεπεξήλθαν με τον καλύτερο τρόπο την οικονομική κρίση»*, θα πρέπει να εφαρμοστούν επιτέλους και στη χώρα μας. Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Ελλήνων ΕρευνητώνΗ Πρόεδρος Η Γ. Γραμματέας Μαρία Θ. Στουμπούδη Μαρία Α. Κωνσταντοπούλου * Maire Geoghegan-Quinn «Η καινοτομία, κλειδί για την ανάπτυξη στην Ελλάδα» εφημερίδα «Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ» 22-04-2012http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_columns_108_22/04/2012_479785
 
 
Θεοδοσία Ανθοπούλου
Λαμβάνοντας μέρος στην παρούσα διαβούλευση σχετικά με το άρθρο 9 του υπό κατάθεση νομοσχεδίου, προσυπογράφω τις απόψεις όλων εκείνων των συναδέλφων που τεκμηρίωσαν με τρόπο σαφή και ξεκάθαρο, όχι μόνο το αδόκιμο της συγχώνευσης ανάμεσα στις δύο ερευνητικές δομές, αλλά κυρίως τον ορατό κίνδυνο συρρίκνωση της κοινωνικής έρευνας στην Ελλάδα, καθώς καταργείται το μοναδικό Δημόσιο Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών. Ο πλέον καλόπιστος αναγνώστης της διαβούλευσης μπορεί να διαπιστώσει ότι αυτή η ενέργεια δεν ανταποκρίνεται ούτε σε οικονομίες κλίμακας ούτε φυσικά προάγει την Επιστήμη. Προκαλεί απορία, την ώρα που τα κοινωνικά προβλήματα οξύνονται και μεγάλα τμήματα του πληθυσμού βιώνουν φτώχεια και κοινωνική εξαθλίωση σε όλο το εύρος της καθημερινότητάς τους, η Πολιτεία να παραιτείται από μια βασική συνταγματική της υποχρέωση. Αρκεί να σημειωθεί ότι, γειτονικές Βαλκανικές χώρες παρόλο που βίωσαν έντονα, πριν δύο περίπου δεκαετίες, μια άλλου είδους κοινωνική και οικονομική κρίση (με την κατάρρευση του σοσιαλιστικού μοντέλου), δεν τόλμησαν να καταργήσουν δημόσιες ερευνητικές δομές της κοινωνικής έρευνας. Παρόλα αυτά, θα ήθελα να σταθώ στη θετική έκπληξη της ανακοίνωσης της ΔΗΜΑΡ (και εταίρου της συγκυβέρνησης) σε ετούτη εδώ τη διαβούλευση, που σαφώς παίρνει θέση κατά της προβλεπόμενης συγχώνευσης ζητώντας την αναστολή του άρθρου του νόμου για το ΕΚΚΕ. Μένει να δούμε αν η θέση της αυτή θα παραμείνει έως το τέλος μια θετική έκπληξη ή αν θα αποτελέσει ένα «τετριμμένο» άλλοθι μιας προειλημμένης απόφασης.Θεοδοσία ΑνθοπούλουΜέλος ΔΕΠ Παντείου Πανεπιστημίου
 
 
Σταύρος Περαντώνης
Οι θέσεις της ΕΕΕ και της ΠΟΕΕΚ-Ι σχετικά με το άρθρο 9 με βρίσκουν απόλυτα σύμφωνο. Από τις μέχρι στιγμής κατατεθειμένες απόψεις στη διαβούλευση γίνεται φανερό ότι ο συντάκτης του νομοσχεδίου ακροβατεί στα όρια της συνταγματικότητας (και μάλλον πέραν αυτής) με την κατάργηση ενός κατά τεκμήριο χρήσιμου δημόσιου ερευνητικού φορέα, και την «επαναλειτουργία» του σε καθεστώς ιδιωτικού δικαίου. Επιπλέον αυτό γίνεται επιλεκτικά για τον συγκεκριμένο φορέα ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη συζήτηση για την αναδιάρθρωση του ερευνητικού ιστού γενικότερα και χωρίς προηγούμενη μελέτη που να καταδεικνύει το (ανύπαρκτο) όφελος για τη χώρα και την κοινωνία. Το άρθρο 9, αν ψηφιστεί, πιθανότατα θα προσκρούσει σε πλήθος συνταγματικά και νομικά εμπόδια στην εφαρμογή του και θα ακυρωθεί στα συνταγματικά δικαστήρια και στην πράξη, δυστυχώς όμως όχι πριν προλάβει να συμβάλει στην περαιτέρω αποσάθρωση του ερευνητικού ιστού και στη φυγή άξιων επιστημόνων στο εξωτερικό. Ο μόνος τρόπος να αποφευχθεί η ζημιά είναι να αποσυρθεί άμεσα το άρθρο 9 από το σχέδιο νόμου.
 
 
Εθνικό Πάρκο Τζουμέρκων Περιστερίου Χαράδρας Αράχθου
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Π.Ε.Κ.Α.ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ& Χ. ΑΡΑΧΘΟΥΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Προς:Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΘΕΜΑ:Επισημάνσεις- παρατηρήσεις για το προτεινόμενο άρθρο 10 του σχεδίου νόμου «Κατάργηση και συγχώνευση νομικών προσώπων του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα» Το Διοικητικό Συμβούλιο του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Τζουμέρκων Περιστερίου και Χαράδρας και Αράχθου, με αφορμή την από 1η έως 8η Οκτωβρίου 2012 δημοσίευση προς Δημόσια Διαβούλευση του τελικού Σχεδίου Νόμου «Κατάργηση και συγχώνευση νομικών προσώπων του δημοσίου και του ευρύτερου δημοσίου τομέα», όπου στο άρθρο 10 προτείνεται η συγχώνευση των 29 Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών (Φ.Δ.Π.Π.), διατυπώνει τις παρακάτω επισημάνσεις-παρατηρήσεις και παρακαλεί να τις λάβετε σοβαρά υπόψη:Α. Δεν αποδέχεται τη συγχώνευση του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Τζουμέρκων Περιστερίου και Χαράδρας Αράχθου με το Φορέα Διαχείρισης Εθνικών Δρυμών Βίκου-Αώου και Πίνδου που προτείνεται στην παράγραφο 1δ, για τους εξής λόγους:1. O Φ.Δ. Εθνικού Πάρκου Τζουμέρκων Περιστερίου και Χαράδρας Αράχθου δεν επιβαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό. Τα μέλη του Διοικητικού του Συμβουλίου δεν αμείβονται για τις συνεδριάσεις και τη συμμετοχή τους σε επιτροπές και η μισθοδοσία του προσωπικού καλύπτεται μόνο από ευρωπαϊκούς πόρους και όχι από τον τακτικό προϋπολογισμό. Επομένως, με την προτεινόμενη συγχώνευση του σε νέο ενιαίο ν.π.ι.δ. με την επωνυμία «Φορέας Διαχείρισης Πίνδου» δεν θα επέλθει κανένα δημοσιονομικό όφελος. Αρκεί να αναφερθεί ότι το Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Τζουμέρκων Περιστερίου και Χαράδρας Αράχθου συνεδριάζει μια φορά το μήνα και έχει δαπανήσει τα τρία τελευταία χρόνια μόνο το χρηματικό ποσό των 1300 ευρώ.2. Στο σχέδιο δεν επιλύονται σημαντικά διοικητικά οργανωτικά και λειτουργικά θέματα που ανακύπτουν από την επικείμενη συγχώνευση. Ποιο νομικό πλαίσιο θα υπερισχύσει (Π.Δ. ή Κ.Υ.Α) και ποιοι κανονισμοί λειτουργίας;3. Στα δυο Εθνικά Πάρκα έχουν αρμοδιότητα δυο Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, τρεις Αιρετές Περιφέρειες και δέκα Δήμοι: Γρεβενών, Ζαγορίου, Κόνιτσας, Μετσόβου, Ιωαννιτών, Αρταίων, Βορείων Τζουμέρκων, Κεντρικών Τζουμέρκων, Πύλης και Καλαμπάκας. Όλες αυτές οι διοικητικές δομές (κρατικές, αυτοδιοικητικές κ.λπ.), είναι αδύνατο να εκπροσωπηθούν στη σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, όσο πολυμελές κι αν είναι.4. Η έδρα του νέου προτεινόμενου φορέα στους Ασπραγγέλλους Ιωαννίνων, δεν είναι διόλου λειτουργική, (όπως π.χ. τα Ιωάννινα, Μέτσοβο κ.λπ), καθώς δε βρίσκεται σε κομβική θέση που θα εξυπηρετεί τις ανάγκες των δυο Εθνικών Πάρκων, παρά στο άκρο της μιας εκ των προστατευόμενων περιοχών.Επομένως, με την προτεινόμενη συγχώνευση θα δημιουργηθούν μεγαλύτερα και εντονότερα προβλήματα όπως :- καθυστέρηση στην απορρόφηση κονδυλίων και πιθανή απένταξη των εγκεκριμένων πράξεων,- αθέτηση των δεσμεύσεων για την προστασία του περιβάλλοντος με πιθανή την επιβολή προστίμων,- αδυναμία διοικητικής, οργανωτικής και λειτουργικής υποστήριξης.- αποδυνάμωση του κοινωνικού αισθήματος, υποβάθμιση του φυσικού και του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος και πλήρη αποτυχία του θεσμού των προστατευόμενων περιοχών.Β. Εν γένει το Διοικητικό Συμβούλιο του Φορέα Διαχείρισης Τζουμέρκων Περιστερίου και Χαράδρας Αράχθου τάσσεται, απερίφραστα, κατά της συγχώνευσης και, κυρίως, κατά της κατάργησης των Φ.Δ.Π.Π. όπως αυτές προτείνονται, και, κλείνοντας, παρακαλεί τον αρμόδιο Υπουργό να αποσύρει τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 10 του προς διαβούλευση σχεδίου νόμου, καθώς μια πιθανή ψήφιση αυτών θα έχει υπερβολικό περιβαλλοντολογικό και πολιτισμικό κόστος για τις περιοχές αυτές. ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ Φ.Δ. Ο Πρόεδρος Ο ΓραμματέαςΧρήστος Χασάνης Αθανάσιος Μπαζούκας