Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
Ιωάννης
ΧΟΛΙΟ παρ 1: Από το σχήμα του ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ Α.Ε., του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε και του ΕΘΝΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ προτείνεται η μεταγωγή σε έναν «Οργανισμό». Ο επιθετικός προσδιορισμός «ΕΘΝΙΚΟ» λείπει. Όμως και οι τρεις προς συγχώνευση οργανισμοί εκπροσωπούν την Ελλάδα αντίστοιχα σε διεθνή φόρα και συμβάσεις. Σε όλες τις χώρες, ακόμη και τις πιο μικρές, συνηθίζεται να φέρουν περήφανα στην επωνυμία, το όνομα της χώρας. Για παράδειγμα: UKAS (United Kingdom Accreditation Service), CAI (Czech Accreditation Institute), Cofrac (Comite francais d’accreditation). Μέχρι και η FYROM κάνει το γνωστό παιχνίδι του ονόματος με τον φορέα διαπίστευσης IARM. Πρόκειται για παράλειψη; Ίσως δεν είναι γνωστό αλλά το ΕΣΥΔ έχει αξιόλογη παρουσία με διαπιστεύσεις στην Κύπρο, στη Ρουμανία, στη Σερβία, στην Αλβανία, στο Λίβανο, στο Κατάρ και συμμετοχές σε έργα της Ε.Ε στη Νοτιανατολική Ευρώπη, έχοντας ένα κύκλο εργασιών εκτός Ελλάδας που αγγίζει τα 300.000 ευρώ ετησίως, ενώ ανταποκρίνεται σε προσκλήσεις ενδιαφέροντος σε άλλες χώρες της Μ.Ανατολής.ΣΧΟΛΙΟ παράγραφο 2α: Επομένως εκτός από την υλοποίηση των Εθνικών Προτύπων, οι υπηρεσίες διακρίβωσης επίσης μεταφέρονται στον ιδρυόμενο Οργανισμό. Το σχόλιο αυτό χρησιμεύει για τον επόμενο σχολιασμό στην παράγραφο 3. Να υποθέσω ότι τα έσοδα από αυτές τις υπηρεσίες θα έχουν ληφθεί υπόψη για το μοντέλο οικονομικής βιωσιμότητας του νέου οργανισμού;ΣΧΟΛΙΟ παράγραφο 2β: Υπάρχει μια δεδομένη οικονομική κατάσταση των οργανισμών, όπως αποτυπώνεται στους ισολογισμούς τους. Προφανώς και υπάρχει η απορία, με ποιο τρόπο ο νέος Οργανισμός θα πληρώσει τις υποχρεώσεις που έχουν δημιουργηθεί το τελευταίο διάστημα. Υπάρχουν πληροφορίες για μια πολύ άσχημη οικονομική κατάσταση στον ΕΛΟΤ Α.Ε. (αν δεν είναι έτσι τα πράγματα, ευπρόσδεκτη οποιαδήποτε διάψευση) με τις οφειλές και την μη τακτική καταβολή μισθοδοσίας. Η ένωση όλων των υποχρεώσεων και η συγχώνευση πριν την οικονομική εξυγίανση που ακριβώς αποσκοπεί; Είναι γνωστό ότι οι τρεις οργανισμοί έχουν ένα τελείως διαφορετικό μισθολογικό καθεστώς. Παρόλα αυτά δεν έγινε καμία προσπάθεια τα τελευταία χρόνια για εξυγίανση και εξορθολογικοποίηση των αμοιβών στον ΕΛΟΤ, ώστε να καταστεί βιώσιμος. Αντιθέτως αφαιρέθηκαν πηγές εσόδων και στοιχεία εξοπλισμού από τον ΕΛΟΤ, χωρίς να εξασφαλίζεται η ταυτόχρονη μεταφορά προσωπικού που απασχολούνταν στις δραστηριότητες πιστοποίησης/εργαστηρίων προς άλλους οργανισμούς, όπως η ΕΒΕΤΑΜ. Αποτέλεσμα είναι να έχει δημιουργηθεί ένα πλεόνασμα προσωπικού και δεν έχει διευκρινιστεί με ποιο τρόπο θα διαχειρισθεί στον νέο οργανισμό. Συζητήσεις για μετατάξεις κλπ μπορούν να γίνονται κάθε στιγμή, αλλά το θέμα είναι ότι εδώ δεν μιλάμε για κλειδούχους σιδηροδρομικών σταθμών, αλλά για εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό το οποίο δεν αξιοποιείται για τις θέσεις στις οποίες έχει αποκτήσει τεχνογνωσία.Στα σχόλια προηγούμενων σχολιαστών διακρίνεται μια προσπάθεια να δημιουργηθεί θέμα με την απασχόληση εξωτερικών συνεργατών στο ΕΣΥΔ. Το ΕΣΥΔ προκειμένου να έχει πρόσβαση στην εμπειρογνωμοσύνη (access to expertise) είναι υποχρεωμένο να χρησιμοποιεί ομάδες αξιολόγησης για τους πελάτες τους στις οποίες συμμετέχουν και εξειδικευμένοι τεχνικοί εμπειρογνώμονες. Αυτή η εξειδίκευση δεν μπορεί να διατηρηθεί εκ του μακρόθεν αλλά προϋποθέτει τη διαρκή επαφή με το αντικείμενο (εργαστήριο, βιομηχανία,υπηρεσίες). Είναι επομένως επιβεβλημένη για την τεχνική επάρκεια του ΕΣΥΔ η συμμετοχή εξωτερικών εμπειρογνωμόνων στις ομάδες αξιολόγησης. Παράλληλα στις θέσεις των επικεφαλής αξιολογητών συμμετέχουν ήδη τα τελευταία 3 χρόνια τα μόνιμα στελέχη του ΕΣΥΔ (χωρίς να λαμβάνουν τις αμοιβές που λαμβάνουν εξωτερικοί συνεργάτες για τα καθήκοντα του Επικεφαλής Αξιολογητή) εξασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο πολύτιμους πόρους για τον οργανισμό. Με την συγχώνευση η μεταβολή που θα αναμένετο θα ήταν η χρήση των στελεχών από το ΕΙΜ ως τεχνικοί εμπειρογνώμονες για τα εργαστήρια διακριβώσεων (και αυτή θα ήταν και η μόνη περίπτωση «εσωτερικών» εμπειρογνωμόνων) , αφού και σήμερα τα στελέχη του ΕΙΜ χρησιμοποιούνται ως εξωτερικοί συνεργάτες. Αυτό βέβαια αφορά ποσά κάτω των 20.000 ευρώ ετησίως, αφού αυτές είναι και οι αμοιβές τεχνικών αξιολογητών για τα εργαστήρια διακριβώσεων. Από εκεί και πέρα για την εξυπηρέτηση των αναγκών των αξιολογήσεων των υπολοίπων πελατών, χρειάζονται ετησίως ποσά της τάξης των 300.000 ευρώ για την πληρωμή εξωτερικών αξιολογητών. Όμως δεν πρόκειται ούτε για κατασπατάληση πόρων, ούτε για κακοδιαχείριση, είναι η διεθνής πρακτική. Αν δεν χρησιμοποιούνταν εξωτερικοί τεχνικοί αξιολογητές το ΕΣΥΔ δεν θα μπορούσε να δικαιολογήσει την access to expertise που απαιτούν τα διεθνή πρότυπα. Παράπονα που γράφονται εδώ πιθανώς να είναι δικαιολογημένα, αν και πρέπει να αντιμετωπισθούν στο πλαίσιο καθυστέρησης καταβολής οφειλών που παρατηρείται σε όλη την ελληνική αγορά και σε ευκαιρίες βελτίωσης διαχείρισης του σώματος των αξιολογητών του ΕΣΥΔ. ΣΧΟΛΙΟ για το 3α. Από μόνο του το 3α δεν αποτελεί πρόβλημα. Πρόβλημα ωστόσο αποτελεί ότι δεν διευκρινίζεται το πλαίσιο λειτουργίας, το οργανόγραμμα του νέου οργανισμού, ο τρόπος λειτουργίας των διαδικασιών διαπίστευσης και ο διαχωρισμός των υπηρεσιών διαπίστευσης από τις υπηρεσίες μετρολογίας. Πολλοί πιστεύουν ότι η απογύμνωση του ΕΛΟΤ από τις υπηρεσίες πιστοποίησης και εργαστηριακών δοκιμών λύνει το πρόβλημα συγκατοίκησης του ΕΣΥΔ με μη συμβατές δραστηριότητες αξιολόγησης της συμμόρφωσης. Όμως και το ΕΙΜ παρέχει υπηρεσίες αξιολόγησης της συμμόρφωσης, πέρα από την υλοποίηση των εθνικών προτύπων (το πιθανότερο είναι ότι τα έσοδα από αυτές τις υπηρεσίες έχουν συμπεριληφθεί στην οικονομοτεχνική μελέτη του σχεδίου). Αυτές οι υπηρεσίες είναι διαπιστεύσιμες. Ήδη το ΕΣΥΔ έχει διαπιστεύσει για παράδειγμα το Ινστιτούτο Μετρολογίας της Σερβίας και το Εργαστήριο της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (εργαστήριο δορυφόρος του ΕΙΜ στο εθνικό μετρολογικό σύστημα). Οι απαιτήσεις, τόσο του Κανονισμού 765/2008 όσο και του ISO/IEC 17011 καθορίζουν ένα πλαίσιο ανεξαρτησίας του εθνικού οργανισμού διαπίστευσης από «διαπιστεύσιμες δραστηριότητες». Για το σκοπό αυτό, είναι ευρωπαϊκή και διεθνής πρακτική, ακόμη και σε μικρές και φτωχές χώρες να υπάρχει πρόνοια για ανεξαρτητοποίηση των φορέων διαπίστευσης. Το μεγάλο ερώτημα είναι πως θα διασφαλιστεί αυτή η ανεξαρτησία στο νέο σχήμα. Αυτό το ερώτημα αφήνεται αναπάντητο, προφανώς για νέες ρυθμίσεις στο πλαίσιο λειτουργίας του οργανισμού. Γενικά μια τέτοια συγχώνευση, όπως έχουν δείξει και πρόσφατα παραδείγματα, δεν αντιμετωπίζεται καθόλου ευνοϊκά από την Ευρωπαϊκή Διαπίστευσης. Θα ήταν φρόνιμο να ξεκαθαριστεί το νέο πλαίσιο, να γίνει ερώτημα στην Ευρωπαϊκή Διαπίστευση αν αυτό θα ήταν αποδεκτό και δεν θα διακινδύνευε τη συμμετοχή της Ελλάδας στις Συμφωνίες Αμοιβαίας Αναγνώρισης στην Ευρώπη (ΕΑ ΜLA) και στην υφήλιο (ILAC/IAF MRA) και μετά να προχωρούσαν οι διαδικασίες συγχώνευσης. Δυστυχώς με την προτεινόμενη ρύθμιση, διακόπτεται η λειτουργία του ΕΣΥΔ και παραπέμπεται σε ένα πολύ αόριστο χρονικά διάστημα η προσπάθεια εξεύρεσης λύσης για την συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του Κανονισμού 765/2008 και του προτύπου για τη λειτουργία των φορέων διαπίστευσης ISO/IEC 17011.ΣΧΟΛΙΟ παρ.7: Η προτεινόμενη σύνθεση του Δ.Σ έχει τη λογική της εκπροσώπησης των ενδιαφερομένων μερών. Έχουν παραληφθεί βέβαια οι ενώσεις των πελατών των ΕΣΥΔ, φορείς πιστοποίησης και ελέγχου και εργαστηρίων, οι οποίες εκτός από τις διαδικασίες διαπίστευσης είναι ενδιαφερόμενα μέρη και για τις υπηρεσίες μετρολογίας αλλά και τυποποίησης. Η πρόταση για την εκπροσώπηση του ΤΕΕ μάλλον δεν είναι δόκιμη διότι αν υποτεθεί ότι μετά το νόμο θα ρυθμιστεί και η λειτουργία του Εθνικού Συμβουλίου Διαπίστευσης, αυτό μπορεί να περιλάβει και την εκπροσώπηση επιστημονικών επιμελητηρίων με σχέση με το αντικείμενο των οργανισμών (δεν είναι μόνον το ΤΕΕ ένα τέτοιο επιμελητήριο). ΠΡΟΤΑΣΗ:Α)αντικατάσταση του εκπροσώπου των βιοτεχνών και του ΤΕΕ (όπου δεν λαμβάνεται κιόλας η πρόνοια για εμπειρία σε θέματα του Οργανισμού) στο ΔΣ με εκπροσώπους της HellasCert και της Hellaslab.Β) Ανασκόπηση της υπάρχουσας εκπροσώπησης στο Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης και συμπερίληψη της στο υπάρχον σχέδιο νόμου. Το Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης είναι το κορυφαίο όργανο για τις διαδικασίες διαπίστευσης και εφόσον πρόκειται αμέσως μετά τη ψήφιση και δημοσίευση του νόμου, το νέο καθεστώς να αξιολογηθεί από την Ευρωπαϊκή Διαπίστευση, θα ήταν ριψοκίνδυνο να μην είναι ξεκάθαρη η συμμετοχή ενός συμβουλίου από τα ενδιαφερόμενα μέρη στις διαδικασίες λήψης απόφασης για τη διαπίστευση.ΣΧΟΛΙΟ παρ 12: Για την διατήρηση των πιστοποιητικών διαπίστευσης εν ισχύ δεν αρκεί η παράγραφος 12 εφόσον ταυτόχρονα υπάρχει η παράγραφος 3α. Από τη στιγμή της λύσης και εκκαθάρισης του ΕΣΥΔ, αυτά παύουν να ισχύουν, όπως και τίθεται υπό ερώτημα η συμμετοχή του ΕΣΥΔ στη συμφωνία αμοιβαίας αναγνώρισης. Μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία διαξιολόγησης από την Ευρωπαϊκή Διαπίστευση για το νέο καθεστώς, ακόμη και αν ισχύσουν τα χρονικά περιθώρια που αναφέρονται στο νόμο και δεν χρειαστούν νομοθετικές τροποποιήσεις, αυτό θα μπορούσε να συνεπάγεται ένα αρκετά μεγάλο για την αγορά χρονικό διάστημα (π.χ. από 9 μήνες ως 1,5 χρόνο) στη διάρκεια του οποίου, οι υπηρεσίες αξιολόγησης της συμμόρφωσης που προσφέρουν οι πελάτες του ΕΣΥΔ, δεν θα μπορούν να έχουν τη διεθνή αναγνώριση της συμμετοχής του ΕΣΥΔ στο ΜLA. Σημαντική επίπτωση θα μπορούσε να έχει αυτό σε ότι αφορά π.χ. στις περιπτώσεις δημόσιων εργαστηρίων που πρέπει να είναι διαπιστευμένα π.χ. στον επίσημο έλεγχο τροφίμων (κανονισμός 882/2004) και στην ικανότητα αυτών των εργαστηρίων να υπερασπιστούν τα αποτελέσματά τους. Επιπλέον αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει πολλούς πελάτες του ΕΣΥΔ στην αναζήτηση έστω και προσωρινής διαπίστευσης από άλλους ευρωπαϊκούς φορείς με αποτέλεσμα: α) την απώλεια εσόδων από τον νέο οργανισμό β) την απώλεια συναλλάγματος για την ελληνική οικονομία και την οικονομική επιβάρυνση των εργαστηρίων/φορέων πιστοποίησης.Από όσα μπορούμε να γνωρίζουμε για την αρχική πρόταση συγχώνευσης ΕΛΟΤ ΕΣΥΔ ΕΙΜ που συζητήθηκε το καλοκαίρι του 2008, χωρίς ωστόσο να έχει εκτεθεί σε δημόσια θέα, αυτή περιελάμβανε την απορρόφηση των ΕΛΟΤ και ΕΙΜ από το ΕΣΥΔ. Αυτή η ρύθμιση θα εξασφάλιζε τουλάχιστον την διατήρηση των πιστοποιητικών εν ισχύ και πιθανώς μια πιο γρήγορη αξιολόγηση της νέας κατάστασης για το φορέα διαπίστευσης από την Ευρωπαϊκή Συνεργασία για τη Διαπίστευση. Γιατί δεν ακολουθήθηκε μια τέτοια προσέγγιση και τώρα;ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΟΛΙΟ: Η όλη προσπάθεια για τη συγχώνευση προϋποθέτει αποδοχή από την Ευρωπαϊκή Διαπίστευση της συνύπαρξης ΕΣΥΔ και ΕΙΜ σε ένα οργανισμό με κοινή διοίκηση. Επειδή αυτό φαίνεται να μην είναι βέβαιο και γίνονται ήδη εκτιμήσεις ότι χρειάζεται μια «πολιτική» απόφαση της Ευρωπαϊκής Διαπίστευσης, γιατί δεν προηγείται της ψήφισης του νόμου, ερώτημα στην Ευρωπαϊκή Διαπίστευση και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ένα όργανο που θα μπορούσε να ερωτηθεί είναι το ΕΑΑΒ, το advisory board της ΕΑ) προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχει ή όχι διάθεση για «πολιτική» λύση και λαμβάνεται το ρίσκο να εμπλακούν οι διαδικασίες διαπίστευσης της χώρας σε μια περιπέτεια;Υπάρχει κάποια μελέτη για την εξοικονόμηση πόρων από τα κρατικά ταμεία που θα μπορούσε να αποφέρει μια τέτοια συγχώνευση; Η δικαιολόγηση της αναφέρεται σε εξοικονόμηση πόρων και απλοποίηση διαδικασιών. Ποιες διαδικασίες ακριβώς απλοποιούνται από αυτή συγχώνευση; Έχει συμπεριληφθεί στη μελέτη το κόστος από την ανάγκη κρατικής επιχορήγησης του νέου οργανισμού; Η αγορά λόγω της κρίσης έχει φτάσει να διαμαρτύρεται για τις τιμές που χρεώνει το ΕΣΥΔ (οι οποίες είναι οι ίδιες με αυτές που καθορίστηκαν το 1999). Όμως με αυτές τις τιμές το ΕΣΥΔ είναι μέχρι στιγμής οικονομικά αυτοδύναμο και δεν απαιτεί κρατική χρηματοδότηση για τη λειτουργία του. Και είναι προφανές ότι αύξηση των τιμών για τη διαπίστευση, προκειμένου να καλυφθούν πιθανά οικονομικά κενά του οργανισμού, είναι κάτι που η αγορά δεν σηκώνει.ΠΡΟΤΑΣΗ: Είναι κατανοητή η ανάγκη για την έξωθεν καλή μαρτυρία της χώρας με την πραγματοποίηση συγχωνεύσεων. Όμως μήπως δημιουργούνται περισσότερα προβλήματα και μάλιστα σε ένα τομέα που έχει να κάνει με τη διεθνή αναγνώριση προϊόντων και υπηρεσιών σε μια δύσκολη για την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας εποχή; Μήπως θα έπρεπε να γίνει μια πιο προσεκτική αντιμετώπιση του θέματος ώστε να μην υπάρξουν επιπτώσεις στην αναγνώριση των ΕΣΥΔ ΕΛΟΤ ΕΙΜ για τη συμμετοχή τους στα διεθνή συστήματα διαπίστευσης, τυποποίησης, μετρολογίας. ΜήπωςΑ) μια αντιμετώπιση του οικονομικού προβλήματος του ΕΛΟΤ και της αναντιστοιχίας προσωπικού/ υπηρεσιών με τον τρόπο που αξίζει σε έναν οργανισμό με την ιστορία, την τεχνογνωσία και την προσφορά του ΕΛΟΤΒ) μια εκ νέου θεώρηση του τρόπου με τον οποίο το ΕΙΜ θα λειτουργεί από εδώ και πέρα, ίσως με ανάθεση και άλλων υπηρεσιών (νομική μετρολογία) που θα βελτίωναν το οικονομικό αποτέλεσμα και θα αύξαναν την εκμετάλλευση των επενδύσεων και του προσωπικού υψηλής εξειδίκευσηςΓ) μια ενίσχυση ρόλου και αρμοδιοτήτων του ΕΣΥΔ με ενέργειες όπως π.χ.:1. επαναφορά της υποχρεωτικής διαπίστευσης των ΙΚΤΕΟ που καταργήθηκε τον Απρίλιο του 20112. αξιοποίηση του Νόμου για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας που προβλέπει την υποχρεωτική διαπίστευση των υπηρεσιών ΠΦΥ3. Συμμετοχή του ΕΣΥΔ στις διαδικασίες του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων4. Συμμετοχή του ΕΣΥΔ ως ανεξάρτητου φορέα στις διαδικασίες αξιολόγησης δομών του δημοσίου τομέα5. ενίσχυση του ρόλου του ΕΣΥΔ στο εξωτερικό σε χώρες και δραστηριότητες που επιτρέπονται από την ευρωπαίκή νομοθεσία και τα διεθνή πρότυπα, θα δημιουργούσε έναν οργανισμό που στο επόμενο διάστημα θα μπορούσε να αξιοποιήσει μέρος του προσωπικού του ΕΛΟΤ;Μήπως έτσι θα είχαμε περισσότερα οικονομικά οφέλη και άμεσα αποτελέσματα για την ελληνική οικονομία και την αξιοπιστία της;
 
 
NSK
Σχόλια στο άρθρο 2Η συνέχιση των εκκρεμών δικών χωρίς βίαιη διακοπή προϋποθέτει ότι ο νόμος θα έχει ψηφισθεί το αργότερο μέχρι 20 τρέχοντος μηνός, ώστε, η αναλυτική κατάσταση που προβλέπεται στην υποπερίπτωση αα της περίπτωσης δ της παραγράφου 1 του άρθρου 15 να έχει συνταχθεί και οι εκκρεμείς υποθέσεις να έχουν παραδοθεί στην αρμόδια υπηρεσία πριν την έναρξη ισχύος του νόμου. Αν, όμως, καθυστερήσει η δημοσίευση του νόμου, το χρονοδιάγραμμα αυτό ανατρέπεται με, ενδεχομένως, δυσμενείς συνέπειες για τα συμφέροντα του Δημοσίου που διακυβεύονται στις εκκρεμείς δίκες. Ασφαλέστερη λύση παραμένει η βίαιη διακοπή της δίκης.
 
 
Περικλής Αγάθωνος
Έχοντας παρακολουθήσει από κοντά τη δημιουργία του ΕΣΥΔ σε μια εξελικτική πορεία 15 χρόνων και συμμετέχοντας στο Συμβούλιο Διαπίστευσης τα 5 τελευταία χρόνια αλλά και στο ΔΣ του για 3 χρόνια καταθέτω τις δικές μου απόψεις για το εγχείρημα της δημιουργίας του νέου οργανισμού.- κατά τη γνώμη μου το ΕΣΥΔ θα μπορούσε να μείνει έξω από μια συγχώνευση ΕΛΟΤ-ΕΙΜ (καθώς δεν απαιτεί κρατική επιχορήγηση και είναι μικρό το μέγεθός του).- αν δεχθούμε ότι αυτή η απόφαση είναι πολιτική και πρέπει να εφαρμοσθεί, το κύριο ζητούμενο είναι να μην υπάρξει πρόβλημα αναγνώρισης για τις διαπιστεύσεις που χορηγεί το ΕΣΥΔ, λόγω της συμμετοχής των εργαστηρίων του ΕΙΜ στον υπό ίδρυση φορέα. Λεπτομέρειες έχουν ήδη αναφερθεί από άλλους στη διαβούλευση.- Επίσης, επειδή στην Ελλάδα τα κενά (ακόμη και στον διορισμό ενός νέου Συμβουλίου) είναι πάντα μεγάλα, ζητούμενο από τους πελάτες του ΕΣΥΔ είναι να γίνει ομαλά η όποια μεταβολή (δηλ. να δημιουργηθούν πρώτα τα νέα όργανα και μετά να καταργηθούν τα παλιά).- Καθώς τα έσοδα του ΕΣΥΔ προέρχονται σχεδόν αποκλειστικά από τους κύριους πελάτες του (Φορείς και Εργαστήρια), είναι αδιανόητο να μην συμμετέχουν με εκπρόσωπό τους στο ΔΣ του νέου φορέα !! Θα αποτελεί πανευρωπαϊκή πρωτοτυπία….- Όλοι οι οργανισμοί διαπίστευσης για να διασφαλίσουν την τεχνική επάρκεια και την αμεροληψία στις αξιολογήσεις τους χρησιμοποιούν, πέρα από το προσωπικό τους και εξωτερικούς συνεργάτες (αξιολογητές και εμπειρογνώμονες) που μεταφέρουν τις εξελίξεις σε κάθε τομέα διαπίστευσης και που επιλέγονται με αξιοκρατική διαδικασία και υποβάλλονται σε σχετική εκπαίδευση – αυτήν την συνεχή επιστημονική ενημέρωση δεν είναι δυνατόν να την έχουν οι μόνιμοι υπάλληλοι.- Η αμεροληψία μπορεί να διασφαλισθεί με την ορθή λειτουργία του Εθνικού Συμβουλίου Διαπίστευσης όπου εκπροσωπούνται οι ενδιαφερόμενοι φορείς από άτομα με τεχνική επάρκεια (αρκεί το Δημόσιο να έχει 1 εκπρόσωπο, και όχι την πλειοψηφία !) και από τις Τεχνικές Επιτροπές – θεωρώ παράλειψη του σ.ν. να μην αναφέρεται στο Συμβούλιο Διαπίστευσης και να το αφήνει για αργότερα.- Τέλος θα έπρεπε να ζητηθεί εκ των προτέρων από την Ευρωπαϊκή Διαπίστευση (ΕΑ) η άποψή της για το αν ο νέος οργανισμός θα μπορεί να διατηρήσει την αναγνώριση και αναλόγως να γίνουν οι επόμενες κινήσεις (είτε το θέλουμε είτε όχι, η συμμετοχή μας στην ΕΕ και η Ενιαία Αγορά έχουν τους κανόνες τους). Η απώλεια της αναγνώρισης για μεγάλο χρονικό διάστημα (και της διαπίστευσης για μικρότερο), πέρα από δραματική μείωση των εσόδων του ΕΣΥΔ, θα δημιουργήσει συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού στην αγορά τόσο των φορέων όσο και των εργαστηρίων. Με τιμή,Δρ. Περικλής ΑγάθωνοςΠρόεδροςΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
 
 
νικος
Η φιλοσοφία για μια τέτοια ενέργεια προφανώς θα πρέπει να αποβεί σε όφελος του Δημοσίου, μειώνοντας τα λειτουργικά έξοδα των υπό συγχώνευση νομικών προσώπων, ενώ θα παρέχει τουλάχιστον τις ίδιας ποιότητας προσφερόμενες υπηρεσίες από αυτούς .Το ερώτημα που εύλογα τίθεται είναι αν έχει καταρτισθεί σχετική μελέτη που να το αποδεικνύει και αν αυτή είναι ανακοινώσιμη στο κοινό .Παράλληλα θα πρέπει να συνυπολογισθούν στο κόστος του εγχειρήματος οι επιπτώσεις στην αγορά από τις καθυστερήσεις που θα δημιουργηθούν μέχρι να λειτουργήσει ο νέος Οργανισμός .Πέρα από τα νομικά θέματα που προκύπτουν και που αναπτύσσονται στα σχόλια των κκ. Μάτσα και Μαθιουδάκη θα πρέπει να συνεκτιμηθεί το κόστος στην Βιομηχανία ειδικά στην εξαγωγική από πιθανή μη αναγνώριση από το MLA των Διαπιστεύσεων που παρέχει το ΕΣΥΔ και ταυτόχρονα η μείωση των εσόδων που θα προκύψει εκ του λόγου αυτού στον Οργανισμό .Επομένως θα πρέπει να εξασφαλισθεί πρώτα η αμοιβαία αναγνώριση από ΜLA και κατόπιν να προχωρήσει το εγχείρημα. Σχετικά με τα σχόλια για τους εξωτερικούς συνεργάτες του ΕΣΥΔ, αυτοί είναι διακεκριμένοι επιστήμονες και experts στους τομείς που δραστηριοποιούνται και επομένως θα πρέπει να υπολογισθεί το κόστος της αντικατάστασης τους από υπαλλήλους του νέου Οργανισμού που δεν καλύπτουν με την εμπειρία που διαθέτουν το τεράστιο φάσμα των ειδικοτήτων που απαιτείται για την άψογη Λειτουργία του Νέου Οργανισμού σύμφωνα με τα κριτήρια των Κανονισμών και Οδηγιών της ΕΕ και της ΕΑ .
 
 
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΕΛΟΤ)
5.5 Άρθρο 15 παρ. 1 εδάφιο γ), να προστεθεί στο τέλος : « με τους ίδια σχέση και όρους εργασίας και δικαιώματα».5.6 Άρθρο 15 παρ 3 εδάφιο α) να τροποποιηθεί ως ακολούθως : …….. «με την ίδια υφιστάμενη σχέση, όρους εργασίας και δικαιώματα και λαμβάνει τις ίδιες αποδοχές , πρόσθετες αποδοχές και επιδόματα»,5.7 Άρθρο 15 παρ 3 εδάφιο β) να προστεθεί « και με τους ίδιους όρους και δικαιώματα που απορρέουν από τις υφιστάμενες σχέσεις εργασίας».5.8 Άρθρο 15 παρ. 4 να προστεθεί στο τέλος : «ως ορίζεται ανωτέρω στην παρ. 3».5.9 Άρθρο 15 παρ. 6 εδάφιο α) να προστεθεί : « και με τους ίδιους όρους εργασίας»5.10 Άρθρο 15 παρ. 6 εδάφιο β) : να καταργηθεί ο όρος «προτεραιότητα» θεωρώντας ως δεδομένο ότι θα μεταφερθεί όλο το προσωπικό5.11 Άρθρο 15 παρ. 10 εδ. α) : Η δεύτερη περίοδος της πρώτης παραγράφου να διαγραφεί τελείως ή να διαμορφωθεί ως ακολούθως «Ως παράλληλος γνώμονας χρησιμοποιείται η εσωτερική μετακίνηση προσωπικού από μία οργανική θέση σε μία άλλη.» 5.12 Άρθρο 15 παρ. 10 εδ α): «…πρέπει να υπηρετούν αρχές, οι οποίες διασφαλίζουν την αξιοποίηση του συνόλου του προσωπικού των καταργουμένων ή λυομένων και τιθεμένων υπό εκκαθάριση φορέων με στόχο την πλέον ……» Η δεύτερη περίοδος της πρώτης παραγράφου να διαγραφεί τελείως ή να διαμορφωθεί ως ακολούθως «Ως παράλληλος γνώμονας χρησιμοποιείται η εσωτερική μετακίνηση προσωπικού από μία οργανική θέση σε μία άλλη.» 5.13 Άρθρο 15 παρ 12 να προστεθεί «Τα λογότυπα και τα σήματα θα αποτιμηθούν ως περιουσιακά στοιχεία των άνω νομικών προσώπων και θα συμπεριληφθούν στην εκκαθάριση και καθολική διαδοχή της περιουσίας τους».