Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
Λίλα Λεοντίδου
Δεν θα επαναλάβω τις πολύ σωστές παρατηρήσεις των συναδέλφων για το απαράδεκτο της αποσάθρωσης της κοινωνικής έρευνας στην Ελλάδα με την υπαγωγή του ΕΚΚΕ στο ΕΙΕ. Προφανώς κάποιοι κύκλοι θεωρούν ότι η χώρα μας δεν χρειάζεται τις κεντροβαρικές αναπτυξιακές επιστήμες της Κοινωνιολογίας και της Γεωγραφίας, που υπηρετούσε άριστα το ΕΚΚΕ, αλλά και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, του οποίου τα σχετικά Τμήματα φέρονται να καταργούνται (από τον ημερήσιο τύπο), με το σχέδιο «Αθηνά». Το Άρθρο 9 του σ/ν μέσα σε αυτό το πλαίσιο πρέπει να αξιολογηθεί αρνητικά, κατά τη γνώμη μου. Μετά την υποχρηματοδότηση της κοινωνικής έρευνας στις ελάχιστες εστίες της, τώρα έχουμε μια χιονοστιβάδα κατάργησης πλέον των κοινωνικών επιστημών. Ακόμη κι αυτές οι μικρές εστίες ξεριζώνονται ως άχρηστες, υπαγόμενες σε ασυναφείς φορείς ή καταργούμενες. Aντί του EKKE ιδρύεται ερευνητικό ινστιτούτο σε Κέντρο Θετικών, Ιστορικών και Κοινωνικών Επιστημών! Όλα μαζί και τίποτε – ενώ εκφέρεται υποκριτικός περί αριστείας λόγος.Αυτή η ερευνητική έρημος έχει επισωρεύσει πλείστες στρεβλώσεις που δύσκολα θα αρθούν, και την επίφαση χάραξης κοινωνικής και χωροταξικής, αλλά και οικονομικο-γεωγραφικής, πολιτικής, γύρω από ένα τραπέζι «ειδημόνων» χωρίς ερευνητικό υπόβαθρο, ή την εκχώρησή της σε «ξένους ειδικούς». Πέρα από την υποβάθμιση και την αναποτελεσματικότητα, η βιασύνη και η προχειρότητα εκτρέφουν και τη διαφθορά. Αυτά όλα, και όχι μόνο η κρίση δανεισμού, έχουν φέρει την Ελλάδα σε καταστροφή και εκπτώχευση με πλείστες εκφάνσεις σε κοινωνικό και γεωγραφικό επίπεδο. Δημιουργούνται φαύλοι κύκλοι: για παράδειγμα, η χρηματοδότηση «ξένων συμβούλων» τροφοδοτεί τη διαρροή νεαρών κοινωνικών επιστημόνων στο εξωτερικό, μια και η χώρα μας αρνείται να τους αξιοποιήσει, στερώντας έτσι από την Ελλάδα την ευκαιρία για καινοτόμο ανάπτυξη και υποβαθμίζοντάς την σε σύγκριση με όλες τις χώρες της ΕΕ. Ακριβώς όπως σε αποικιοκρατούμενες χώρες, εδώ δεν χρειάζεται έρευνα, μια και οι αποικιοκράτες, οι γραφειοκράτες και οι πολιτικοί γύρω από το τραπέζι έχουν τις απαντήσεις και με περισπούδαστο ύφος ομιλούν για κοινωνική συνοχή η οποία στην Ελλάδα σήμερα έχει καταντήσει κενός λόγος: έχει καταρρεύσει.Αυτή τη στιγμή που περισσότερο από πάντα είναι απαραίτητη η κοινωνική έρευνα στην Ελλάδα, προτείνω, πρώτα απ’ όλα, την απόσυρση του άρθρου 9 του σ/ν για καταργήσεις-συγχωνεύσεις, που αφορά στην ένταξη του ΕΚΚΕ στο ΕΙΕ. Αυτή η ένταξη δεν πρέπει να υλοποιηθεί. Αμέσως μετά την απόσυρση του σ/ν, πρέπει να ανοίξει νέα διαβούλευση για την αναβάθμιση του ερευνητικού ιστού της χώρας και το ρόλο σε αυτόν του ιστορικού ΕΚΚΕ, που στο παρελθόν μόνο επί δικτατορίας αποψιλώθηκε και τώρα, ακόμα χειρότερα, στην ουσία καταργείται με την κατάργηση των ινστιτούτων του και του οργανισμού του. Λίλα Λεοντίδου, Καθηγήτρια Ελληνικού Ανοιχτού Πενεπιστημίου, Διευθύντρια Π.Σ. Ευρωπαϊκού Πολιτισμού