Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
Κωνσταντίνος Αλεξόπουλος
Προς τον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Αποτελεί κοινή πεποίθηση όλης της επιστημονικής κοινότητας, ότι οιεπιλεκτικά προωθούμενες συγχωνεύσεις ερευνητικών φορέων είναι πρόχειρες και ατεκμηρίωτες, χωρίς μελέτη των επιπτώσεών τους και δεν πρόκειται να έχουν κανένα θετικό οικονομικό αποτέλεσμα. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να διαχωριστούν τα ερευνητικά ιδρύματα από τις λοιπές διαδικασίες συγχωνεύσεων φορέων του δημοσίου. Επίσης με το ίδιο άρθρο προωθείται η άρση της συνταγματικά κατοχυρωμένης μονιμότητας του υπηρετούντος ερευνητικού, επιστημονικού, τεχνικού και διοικητικού προσωπικού. Σήμερα που τα κοινωνικά προβλήματα διογκώνονται και η ελληνική κοινωνία μαστίζεται από τη φτώχεια, την ανεργία και τον κοινωνικό αποκλεισμό δεν θα πρέπει να καταργηθεί δια της συγχωνεύσεως ένα καταξιωμένο ερευνητικό Κέντρο, το ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (ΕΚΚΕ), που επί 60 χρόνια υπηρετεί την κοινωνική έρευνα και διερευνά με τεκμηρίωση και εμπειρικά την ελληνική κοινωνία και συμβάλει στην κατανόηση των σύνθετων κοινωνικών προβλημάτων που συντελούνται στη χώρα μας. Κωνσταντίνος Αλεξόπουλος Μ-Η Μηχ. Διπλ. ΕΜΠΞενοκράτους 31GR-106 76 Αθήναe-mail: kalexop @tee.gr
 
 
Χάρις Συμεωνίδου
Μετά απο 60 χρόνια λειτουργίας το μοναδικό δημόσιο Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών της χώρας ουσιαστικά καταργείται. Καθόλου παράδοξο εφόσον το μόνο πού δεν χρειάζεται τώρα στους κυβερνώντες είναι να φωτίζονται και να αναλύονται τα τεράστια κοινωνικο-οικονομικά προβλήματα της χώρας. Εφόσον η κοινωνία οδηγείται σε διάλυση γιατί να υπάρχουν επιστημονικές αποδείξεις της πορείας καταστροφής της? Το εξαιρετικό επιστημονικό εργο του ΕΚΚΕ και η εμπειρία των ερευνητώντου, αποτελούν εγγύηση για σημαντική συνεισφορά στην αντιμετώπιση της κρίσης,εφόσον αυτό είναι επιθυμητό από την Πολιτεία. Αλλά είναι? Η αλλαγή των αποφάσεων για το ΕΚΚΕ θα αποτελούσε τουλάχιστον κάποια ένδειξη ενδιαφέροντος, αλλά και σεβασμού σ ενα φορέα που ούτε η δικτατορία τόλμησε να αγγίξει. Χάρις Συμεωνίδουπρώην διευθύντρια ερευνών ΕΚΚΕ,επισκέπτρια καθηγήτρια κοινωνικής δημογραφιας Paris III,Sorbonne Nouvelle
 
 
Α. Πίντζας (εκ μέρους του ΕΓΣ / ΙΒΦΧΒ-ΕΙΕ)
Επισυνάπτεται Επιστολή του Επιστημονικού Γνωμοδοτικού Συμβουλίου (ΕΓΣ) του Ινστιτούτου Βιολογίας, Φαρμακευτικής Χημείας και Βιοτεχνολογίας (ΙΒΦΧΒ) του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (ΕΙΕ) της 21ης Σεπτεμβρίου 2012 ——————————————————————— Αθήνα, 21 Σεπτεμβρίου 2012Αριθ. Πρωτ. (ΙΒΦΧΒ) : 147 ΠροςΚαθηγητή Κωνσταντίνο ΑρβανιτόπουλοΥπουργό Παιδείας & Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού Καθηγητή Αντώνιο ΜανιτάκηΥπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινοποίηση-Καθηγητή Βασίλη ΜάγκλαρηΓενικό Γραμματέα Έρευνας &Τεχνολογίας - Δρ. Βασιλική ΜεσθανέωςΔ/ντρια Δ/νσης Εποπτείας Ερευνητικών ΦορέωνΓενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας Θέμα: Συγχωνεύσεις Ερευνητικών Κέντρων Αξιότιμοι κύριοι Υπουργοί, Με αφορμή την πρόθεση του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης να προχωρήσει σε νέο γύρο συγχωνεύσεων που αφορούν σε Ερευνητικά Κέντρα που επιβλέπονται από την ΓΓΕΤ και συγκεκριμένα του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ) στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (ΕΙΕ), το Επιστημονικό Γνωμοδοτικό Συμβούλιο του Ινστιτούτου Βιολογίας, Φαρμακευτικής Χημείας και Βιοτεχνολογίας (ΙΒΦΧΒ) του ΕΙΕ, θα ήθελε να επισημάνει τα ακόλουθα: Δεν έχουν παρέλθει παρά ελάχιστοι μήνες από την ήδη συντελεσθείσα εσωτερική συγχώνευση δυο ιστορικών Ινστιτούτων του ΕΙΕ στο τομέα των θετικών επιστημών, με μεγάλη συνεισφορά στην ερευνητική φυσιογνωμία της χώρας, συγκεκριμένα του Ινστιτούτου Βιολογικών Ερευνών και Βιοτεχνολογίας (ΙΒΕΒ) και του Ινστιτούτου Οργανικής και Φαρμακευτικής Χημείας (ΙΟΦΧ). Αξίζει να σημειωθεί ότι, οι 25 ερευνητές του νέου Ινστιούτου (ΙΒΦΧΒ) έχουν επιτύχει την τελευταία 3ετία πλέον των 7 εκατομμυρίων ευρώ εισροές προερχόμενες από ανταγωνιστικές πηγές χρηματοδότησης (κυρίως ΕΕ), δημιουργώντας παράλληλα πολλαπλάσιες θέσεις εργασίας νέων ερευνητών. Οι δρομολογημένες δε συνέργειες του νέου Ινστιτούτου (ΙΒΦΧΒ) αναμένεται να αυξήσουν περαιτέρω το σύνολο των επιστημονικών και οικονομικών δεικτών.Επισημαίνεται ότι η συντελεσθείσα συγχώνευση προτάθηκε αυτοβούλως από το ερευνητικό σώμα και των 2 Ινστιτούτων, αφενός με αίσθημα ευθύνης απέναντι στην πρωτοφανή συγκυρία που βιώνει ο τόπος μας και αφετέρου στην προσπάθεια διαμόρφωσης μιας θετικής πρότασης σε ότι αφορά τον ανασχεδιασμό του ερευνητικού ιστού της χώρας. Θεωρούμε οτι η στάση ευθύνης που επιδείξαμε ήταν σε απόλυτη συμφωνία με το πνεύμα και τα κελεύσματα της πολιτικής ηγεσίας. Η ορθολογική αποτίμηση της ήδη υλοποιηθείσας συγχώνευσης προϋποθέτει ικανό χρόνο λειτουργίας της ώστε να αναδειχθούν τα δυνατά σημεία των ερευνητικών συνεργειών που έχουν ήδη δρομολογηθεί και να καταστεί δυνατή η ουσιαστική αξιολόγηση των ερευνητικών δράσεων, με βάση θεσμοθετημένες διαδικασίες από διεθνείς επιτροπές.Η αναδιάρθρωση του ερευνητικού ιστού απαιτεί συντεταγμένη πορεία με βάση ένα εθνικό στρατηγικό σχέδιο για την έρευνα και την καινοτομία και απόλυτο σεβασμό στις αρχές και τη δεοντολογία της επιστημονικής αριστείας. Σε κάθε άλλη περίπτωση διακινδυνεύεται η ίδια η υπόσταση του οικοδομήματος της έρευνας και η αποστολή της, απαξιώνοντας επιτεύγματα μισού αιώνα. Η εσπευσμένη συγχώνευση του ΕΙΕ με οποιονδήποτε άλλο φορέα λίγο πριν τη δρομολόγηση της υπεσχημένης αξιολόγησης-πλαίσιο που φέρεται να στοχεύει στην ορθολογική αναδιάρθρωση του συνόλου του ερευνητικού ιστού της χώρας, δεν μπορεί να συντελεστεί με επιτυχία δίχως την ύπαρξη λεπτομερούς τεχνοοικονομικής μελέτης. Σε κάθε άλλη περίπτωση θα διαταραχθεί το εξαιρετικά ευαίσθητο οικονομικό πλαίσιο λειτουργίας του οργανισμού του ΕΙΕ, που διαμορφώθηκε διαχρονικά από την συνύπαρξη Ινστιτούτων θετικών και ανθρωπιστικών επιστημών σε συνθήκες οξείας χρηματοδοτικής καχεξίας από πλευράς Πολιτείας. Η επωνυμία «Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών» κρίνεται αναντικατάστατη, δεδομένου ότι καλύπτει εννοιολογικά το σύνολο των επιστημών, είναι διεθνώς κατοχυρωμένη, με μεγάλο ιστορικό φορτίο και αναγνωρισιμότητα (brand-name), είναι δε συνδεδεμένη με περιουσιακά στοιχεία και διεθνείς υποχρεώσεις. Με βάση τις παραπάνω επισημάνσεις θα θέλαμε να δηλώσουμε την αντίθεση μας για οποιεσδήποτε πρόχειρες και δυνητικά επιζήμιες επιλογές που θα μπορούσαν να υπονομεύσουν την εύρυθμη λειτουργία του Ινστιτούτου μας όπως και του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών στο σύνολό του. Με εκτίμηση,Τα μέλη του ΕΓΣ- ΙΒΦΧΒ/ΕΙΕ Δρ Β. Ζουμπουρλής Δρ Σ. Ζωγράφος Δρ Ι. Κώστας Δρ Σ. Κυρτόπουλος Δρ Α. Πίντζας
 
 
Δρ Νίκος Γραμματικάκης
Αγαπητοί φίλοι της κυβέρνησης «εθνικής …σωτηρίας»: Αν πραγματικά θέλετε να σώσετε τη χώρα, κατά πρώτον σταματείστε ενέργειες σαν και αυτές εδώ του ποδαριού, που τις κάνετε χωρίς καν κάποια μελέτη (άσε που είναι και αντισυνταγματικές). Δεύτερον, καθότι το ψάρι βρωμάει από το κεφάλι, εσείς του Υπουργείου Παιδείας κοιτάξτε, ψάξτε το ποιό καλά να δείτε ποιούς ανθρώπους έχετε βάλει να σας κάνουν τις υποδείξεις και τις όποιες «μελέτες» (του ποδαριού επαναλαμβάνω). Και αρχίστε θάλεγα πρώτα πρώτα απο το φοβερό και τρομερό ΕΣΕΤ. Και θα σας πρότεινα να κοιτάξετε κάπως καλύτερα το παρελθόν και τη προσφορά ορισμένων πολυδιαφημισμένων μελών του στην επιστήμη αλλά και στην ελληνική κοινωνία. Θα σας έκανε εντύπωση αν μέλος του ΕΣΕΤ απο το εξωτερικό (που μάλιστα μπαινοβγαίνει τώρα και μια 25ετία αναζητώντας θώκους στα ελληνικά κέντρα ερευνών και στα υπουργεία) έχει αναγκασθεί να αποσύρει τρανταχτά του papers λόγω πιθανής επιστημονικής απάτης; Αμφιβάλλω. Επίσης, σε ένα άλλο παράδειγμα, ξαναεκλέξατε πρόσφατα διευθύντρια προβληματικού Ινστιτούτου που όχι μόνο στις αξιολογήσεις κρίθηκε ως ακατάλληλη και θα έπρεπε πάραυτα (σύμφωνα με τις αξιολογήσεις του 2005) να απομακρυνθεί από τη καρέκλα της αλλά και της επιτρέψατε να ξανακατεβεί υποψήφια. Και παρόλο ότι στην ψηφοφορία δεν συγκέντρωσε το απαιτούμενο 50+1 των 11 (προσεκτικά επιλεγμένων) εκλεκτόρων, εντούτοις εσείς και αλλάζοντας ακόμη και τα πρακτικά εκλογής (!) εισηγηθήκατε την επανεκλογή της στην Υπουργό Παιδείας, όπερ και εγένετο! Δηλαδή, αντί να εφαρμόσετε τους νόμους και τις διατάξεις και να βοηθήσετε τα Ινστιτούτα Ερευνών να κάνουν τη δουλειά τους και να προσφέρουν στην ανάπτυξη της χώρας, εσείς τους καταστρατηγείτε, απαξιώνετε τα Ινστιτούτα και το αποκορύφωμα τώρα είναι ποιό; Να γράφετε στα παλιά σας παπούτσια το ίδιο το σύνταγμα της χώρας και να επιχειρείτε να περάσετε το νερό κάτω από τα άχυρα αλλάζοντας το και μάλιστα με αντιδημοκρατικό και αντιδεοντολογικό τρόπο. Εν κατακλείδι, θα σας πρότεινα να βοηθήσετε επιτέλους τα υπάρχοντα Ερευνητικά Ινστιτούτα να κάνουν τη δουλειά τους και να δημιουργείστε παράλληλα και τους μηχανισμούς εκείνους που θα επιτρέψουν στους καλούς Έλληνες επιστήμονες του εξωτερικού να έλθουν πίσω και να αφομοιωθούν με τους υπάρχοντες συναδέλφους τους. Το τελευταίο είναι κατά τη γνώμη μου η μαγική κίνηση αν πραγματικά θέλετε να βοηθήσετε την Έρευνα και την ανάπτυξη και όχι να προσπαθείτε να καταστρέψετε ότι υπάρχει και να μετατρέψετε την έξοδο των ικανών Ελλήνων ερευνητών στο εξωτερικό σε «συνωστισμό», όπου θα προσπαθούν να φύγουν «πατείς με πατώς σε»…..
 
 
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
3/10/2012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΚΚΕΚρατίνου 9 & Αθηνάς, 105 52, Αθήνα, Τηλ. 210 7491707 Με το Άρθρο 9 του παρόντος Σχεδίου Νόμου το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ), ένα διεθνώς αναγνωρισμένο ερευνητικό κέντρο με σημαντικότατο έργο και συμβολή στη συγκρότηση της ερευνητικής παράδοσης στην κοινωνική έρευνα, αποκόπτεται από τον ενιαίο χώρο της Έρευνας – Παιδείας και το θεσμικό πλαίσιο που τον διέπει και αντιμετωπίζεται ως προβληματική δημόσια υπηρεσία που χρήζει εξυγίανσης από το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης. Η πραγματικότητα είναι ότι το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών όχι μόνο δεν αποτελεί δαπανηρή δομή του δημόσιου τομέα, αλλά, αντίθετα, παρά τη χρόνια υποχρηματοδότησή του, έχει συνεισφέρει στην παραγωγή γνώσης με πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα για την ελληνική κοινωνία και στην αύξηση των εισροών στην εγχώρια οικονομία με την απορρόφηση ευρωπαϊκών κονδυλίων. Η τρέχουσα ηλεκτρονική “διαβούλευση” για το περιεχόμενο του Σχεδίου Νόμου είναι δυστυχώς προσχηματική. Η ηγεσία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης έχει ήδη λάβει τις αποφάσεις της, αγνοώντας τις τεκμηριωμένες αντιρρήσεις της ερευνητικής και ακαδημαϊκής κοινότητας (Σύλλογοι Προσωπικού Ερευνητικών Κέντρων, Ένωση Ελλήνων Ερευνητών, Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Ερευνητικών Κέντρων και Ιδρυμάτων, Σύλλογοι μελών ΔΕΠ πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, Σύνοδος Προέδρων των ΕΚ, Σύνοδος Πρυτάνεων). Χωρίς συνολικό σχεδιασμό για την αναδιάταξη του ερευνητικού χώρου, με την ανοχή της ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας, το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης, χωρίς καμία απολύτως τεκμηρίωση του προσδοκώμενου οφέλους, προχωρά στην κατάθεση ενός Σχεδίου Νόμου που πλήττει καίρια το χώρο της Έρευνας και εισάγει νέες πρακτικές παραβίασης του Συντάγματος: 1.Η ένταξη του ΕΚΚΕ (Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου) στο ΕΙΕ (Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου) (παρ. 1) όχι μόνον επιφέρει το τέλος ενός ιστορικού ερευνητικού κέντρου που υπηρετεί για 50 και πλέον χρόνια το δημόσιο συμφέρον, συμβάλλοντας στην κοινωνική αυτογνωσία, αλλά και παραβιάζει κατάφωρα το άρθρο 16 του Συντάγματος που επιτάσσει ότι η ανάπτυξη και η προαγωγή της Έρευνας αποτελούν υποχρέωση του Κράτους και τελούν υπό την εγγύησή του. 2.Ταυτόχρονα παραβιάζει τα προβλεπόμενα από το άρθρο 103 του Συντάγματος περί της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων, με την υποχρεωτική μετατροπή της σχέσης εργασίας του μόνιμου προσωπικού του ΕΚΚΕ σε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (παρ. 4). Εκτιμούμε ότι πρόκειται για μια πιλοτική εφαρμογή της άρσης της μονιμότητας των εργαζομένων στα δημόσια ερευνητικά κέντρα και στο δημόσιο τομέα, που προοιωνίζεται παραβίαση κατοχυρωμένων εργασιακών, ασφαλιστικών και συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων. 3.Δημιουργεί έναν ερευνητικό φορέα χωρίς θεματική συνοχή, με αδιευκρίνιστη διοικητική δομή, με αβέβαιη χρηματοδότηση και με ασάφεια ως προς την προστασία τόσο του επιστημονικού έργου όσο και της δημόσιας περιουσίας του ΕΚΚΕ. Οι δυσλειτουργίες και οι ασυνέχειες που θα προκύψουν πριν αλλά και μετά την έκδοση του προβλεπόμενου από την παρ. 3 Προεδρικού Διατάγματος θα διαταράξουν σοβαρά τη συνέχιση του ερευνητικού έργου του ΕΚΚΕ και το μελλοντικό του προγραμματισμό. Ζητούμε την άμεση απόσυρση του Άρθρου 9, με το οποίο, για τους παραπάνω λόγους, η δημόσια κοινωνική έρευνα καταδικάζεται σε δραστική συρρίκνωση και οι λειτουργοί της σε αναγκαστική αργία για άγνωστο χρονικό διάστημα. Θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για την ύπαρξη και την απρόσκοπτη προαγωγή της δημόσιας κοινωνικής Έρευνας. Επιφυλασσόμαστε για την υπεράσπιση με κάθε ένδικο μέσο των κατοχυρωμένων εργασιακών, ασφαλιστικών και συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων μας. Επισημαίνουμε ότι σύμφωνα με παλιότερο άρθρο του Υπουργού κυρίου Μανιτάκη στον ημερήσιο Τύπο (εφημερίδα Αυγή, 18/4/2010), “το συνταγματικό δικαίωμα στη μονιμότητα δεν είναι δυνατόν να το θίξει ο κοινός νομοθέτης”. Στο ίδιο άρθρο ο Υπουργός κατέθετε δημόσια τα εξής: “Δεν τολμώ να φανταστώ ότι θα υπάρξει ελληνική κυβέρνηση που θα επιχειρήσει το αντίθετο, το οποίο θεωρώ ούτως ή άλλως απάνθρωπο: και μόνο η σκέψη του με ξεπερνά ως νομικό, ως συνταγματολόγο, ως δημοκρατικό πολίτη”.