Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
Χρήστος Καρακώστας
Οι θέσεις της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Ερευνητικών Κέντρων – Ιδρυμάτων και της Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών με βρίσκουν απολύτως σύμφωνο. Καρακώστας ΧρήστοςΔιευθυντής ΕρευνώνΟΑΣΠ
 
 
Βασίλης Καραποστόλης
Αν θεωρήσουμε ότι η έννοια της κοινωνίας προϋποθέτει ένα ορισμένοβαθμό συνοχής, τότε η απόφαση της Πολιτείας να συρρικνωθεί ηέρευνα στα κοινωνικά ζητήματα, δεν μπορεί παρά να σημαίνει είτε ότιη συνοχή είναι ένα ζήτημα που ουσιαστικά δεν επιδέχεται διερεύνηση(οπότε περιττεύει και το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών) είτεότι η συνοχή στη Χώρα μας είναι δεδομένη (οπότε και πάλιπεριττεύει το Κέντρο). Ως προς τη δεύτερη εκδοχή τα γεγονότα μιλούναπό μόνα τους: τίποτε δεν κλονίζεται περισσότερο με την κρίση απ’ό,τι η συνοχή. Ως προς την πρώτη εκδοχή τίποτε στην ιστορία δενμας βεβαιώνει ότι η συνοχή είναι ένα «μυστήριο». Συνεπώς η απόφασητης Πολιτείας εκτός από το να είναι η ίδια εθελότυφλη θέλει νακάνει και τους πολίτες το ίδιο: μας ζητούν να κάνουμε σαν να μηβλέπουμε ότι διαλυόμαστε και για να είναι σίγουρο ότι δεν θατο βλέπουμε, μας καλούν επιπλέον να συγχωνεύσουμε τις τυφλώσειςμας. Να λοιπόν που υπάρχει και εξοικονόμηση στην εξέταση τωνπροβλημάτων μας. Να που υπάρχει « οικονομία στις επιστήμες». Ηκρίση τελικά μας ανοίγει τα μάτια. Βασίλης Καραποστόλης