Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
ΚΩΣΤΑΣ Μ
Το τελευταίο χρονικό διάστημα ζούμε την απόλυτη παράνοια.Στο πλαίσιο της απαίτησης της τρόικας δημόσιοι οργανισμοί, ερευνητικά κέντρα κ.α καταργούνται και συγχωνεύονται έτσι στα στα πεταχτά και χωρίς πολύ σκέψη.Το ΚΕΤΕΑΘ το μοναδικό ερευνητικό κέντρο στη Θεσσαλία ουσιαστικά αποροφάται απο το ΕΚΕΤΑ και όλες οι δραστηριότητές του οδεύουν για τη Θεσσαλονίκη.Το όφελος της συγχώνευσης μάλλον κανένα!!!!!!!!! Πάνω στη βιασύνη τους να δείξουν γρήγορα αποτελέσματα κανείς δε μπήκε στον κόπο να υπολογίσει τα υπέρ και τα κατά.Το αποτέλεσμα βέβαια είναι απογοητευτικό…….η Θεσσαλία χάνει το ερευνητικό κέντρο, οι εργαζόμενοι επιστήμονες του ΚΕΤΕΑΘ αγωνιούν για το μέλλον τους και αναγκάζονται να μετακομίσουν μακριά απο τα σπίτια τους για να διατηρήσουν τη δουλειά ενώ το ΕΚΕΤΑ απ’ ότι φαίνεται δεν επιθυμεί και αυτό να γίνει η συγχώνευση.ΜΠΡΑΒΟ!!!!! σε όποιον εκπόνησε το όλο σχέδιο δεν κατάφερε να ικανοποιήσει καμμία πλευρά…..αλλά ούτε και να αποδείξει πραγματικά αν υπάρχει έστω και το παραμικρό όφελος απο τη συγχώνευση.Δεν είναι τυχαίο που φτάσαμε σε αυτό το χάλι ως χώρα…..κρίμμα
 
 
Μιχάλης Πέτρου
Η κατάθεση από το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης του σχεδίου νόμου περί «Κατάργησης και συγχώνευσης νομικών προσώπων του δημοσίου», αποτελεί μια ακόμα επιβεβαίωση του τρόπου με τον οποίο η Πολιτεία αντιλαμβάνεται την εθνική στρατηγική περί έρευνας. Οι σχεδιαζόμενες συγχωνεύσεις ερευνητικών κέντρων που περιλαμβάνονται στο εν’ λόγω νομοσχέδιο είναι μια πράξη αντισυνταγματική, πρόχειρη, βεβιασμένη, επιστημονικά ατεκμηρίωτη, αποσπασματική και ευκαιριακή, για τους εξής λόγους:1) Εισάγονται από ένα Υπουργείο που δεν έχει καμία απλύτως θεσμική αρμοδιότητα για ζητήματα έρευνας και παιδείας.2) Ενώ εκκρεμεί η Β’ φάση αναδιάρθρωσης στο χώρο της έρευνας (άμεσα συναρτώμενη με την κατάρτιση εθνικού σχεδίου και θέσπιση νέου αντίστοιχα νόμου), αναγνωρισμένα ερευνητικά κέντρα αποκόπτονται από τον ερευνητικό ιστό και συμπεριλαμβάνονται σε έναν ετερόκλητο κατάλογο φορέων που δεν έχουν καμία απολύτως ερευνητική υπόσταση (π.χ. Οργανισμός Κεφαλαίων Αποζημίωσης Φορτοεκφορτωτών, Οργανισμός Κεντρικών Αγορών και Αλιείας, κλπ,.). Έτσι, τα εν’ λόγω κέντρα αντιμετωπίζονται ως απλές διοικητικές δομές και αξιολογούνται με μη ακαδημαϊκά και μη επιστημονικά κριτήρια από αναρμόδιες επιτροπές. Με λίγα λόγια, το ειδικό θεσμικό πλαίσιο που διέπει την έρευνα (Ν. 1514/85) πετιέται στον κάλαθο των αχρήστων.3) Δεν τεκμαίρεται από πουθενά, σύμφωνα με τους κανόνες της επιστημονικής μεθόδου ότι προκύπτουν οικονομίες κλίμακας και αντίστοιχη εξοικονόμηση πόρων από τις σχετικές συγχωνεύσεις, αφού απλώς κάποιες ερευνητικές δομές θα υπαχθούν σε άλλες.Συμπερασματικά, φαίνεται ότι η Κυβέρνηση υπό την απειλή της τρόικας και την πίεση ασφυκτικών προθεσμιών λειτουργεί βεβιασμένα και χωρίς καμία ψυχραιμία επιδίδεται σε μια ανορθολογική πολιτική συρρίκνωσης αναπτυξιακών ερευνητικών δομών από όπου να’ ναι και όπως να’ ναι. Εισάγοντας μέσω ενός αναρμόδιου Υπουργείου, ένα νομοσχέδιο για την ευρύτερη δημόσια διοίκηση, συρρικνώνει περαιτέρω αναγνωρισμένες και ανταγωνιστικές ερευνητικές δομές και ουσιαστικά ακυρώνει την εθνική διαβούλευση για την διαμόρφωση μιας ενιαίας στρατηγικής, μέσω της κατάρτισης Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου και της θέσπισης νέου νόμου για την έρευνα και τη σύνδεσή της με την πανεπιστημιακή παιδεία.Επιβάλλεται κατά συνέπεια η άμεση απόσυρση από το συγκεκριμένο νομοσχέδιο εκείνων των άρθρων που αφορούν στις συγχωνεύσεις ερευνητικών κέντρων (άρθρα 7 και 9)έτσι ώστε νηφάλια και με επιστημονική τεκμηρίωση να επιτευχθεί ο συνολικός σχεδιασμός για τον ερευνητικό ιστό και την ερευνητική στρατηγική της χώρας όπως ο νόμος ορίζει. Μιχάλης ΠέτρουΔρ. Κοινωνικής ΑνθρωπολογίαςΕρευνητής Δ’ στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών
 
 
ΑΠΧ
Κατόπιν όλων των σχολίων σχετικά με την τύχη του ΚΕΤΕΑΘ, έχει δει κανένας τη συγχώνευση από την πλευρά των εργαζομένων του; Καλό θα ήταν το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΚΕΤΑ και τα αρμόδια υπουργία όταν παίρνουν τέτοιου είδους αποφάσεις να λαμβάνουν υπόψιν τους και τον ανθρώπινο παράγοντα σε όλη αυτή την ιστορία πέραν όλων των άλλων και να αναλογιστούν τι θα γίνει όλος αυτός ο κόσμος που θα μείνει χωρίς δουλειά ή θα πρέπει υποχρεωτικά να μετακινηθεί για να μη χάσει την εργασία του, την τόσο δυσεύρετη στις μέρες μας. Αναρωτήθηκε κανένας τι θα γίνουν οι οικογένειες που ζούν από το ΚΕΤΕΑΘ;