Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
Α.Ε.
Σύμφωνα με το άρθρο 12§2 Ο σκοπός του νέου Ε.Κ.Α.Φ. περιορίζεται μόνο στην «… παροχή εφάπαξ αποζημίωσης στα υπαγόμενα σε αυτό πρόσωπα ή στα μέλη των οικογενειών τους, λόγω οικειοθελούς οριστικής αποχώρησης από το επάγγελμα του φορτοεκφορτωτή».Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 12§5 περ.(α) «Οι διατάξεις που διέπουν τους σκοπούς, τους πόρους, τους δικαιούχους και τα υπαγόμενα πρόσωπα των Κ.Α.Φ. που συγχωνεύονται, καθώς και οι κανονιστικές και καταστατικές διατάξεις αυτών, εξακολουθούν να ισχύουν, εφόσον δεν είναι αντίθετες στις διατάξεις του παρόντος νόμου».Ζήτημα συνεπώς, τίθεται ως προς το αν θα εξακολουθήσει να ισχύει η καταβολή άλλων παροχών, όπως η επιδότηση των φορτοεκφορτωτών μέσω του Λ.Π.Φ.Λ., λόγω υποαπασχόλησής τους, ως και τα δώρα και οι άδειες τους, έξοδα κηδείας, όπως και κάθε άλλη παροχή προβλεπόταν από τον εκάστοτε Κανονισμό του οικείου ΚΑΦ.Οι παροχές αυτές θα εξακολουθήσουν να καταβάλλονται στους φορτοεκφορτωτές ως μη αντικείμενες στις διατάξεις του παρόντος νόμου ή θα θεωρηθούν καταργημένες ως αντίθετες με τον περιοριστικώς αναφερόμενο σκοπό του Ε.Κ.Α.Φ. της §2 του αυτού άρθρου;Τέλος, αν τελικά προκριθεί η πρώτη άποψη υπέρ της διατήρησης αυτών, οι παροχές θα καταβάλλονται από τον Ε.Κ.Α.Φ.από τα αποθεματικά των πρώην Κ.Α.Φ.;
 
 
Κωνσταντίνος Αλεξόπουλος
Προς τον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Αποτελεί κοινή πεποίθηση όλης της επιστημονικής κοινότητας, ότι οιεπιλεκτικά προωθούμενες συγχωνεύσεις ερευνητικών φορέων είναι πρόχειρες και ατεκμηρίωτες, χωρίς μελέτη των επιπτώσεών τους και δεν πρόκειται να έχουν κανένα θετικό οικονομικό αποτέλεσμα. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να διαχωριστούν τα ερευνητικά ιδρύματα από τις λοιπές διαδικασίες συγχωνεύσεων φορέων του δημοσίου. Επίσης με το ίδιο άρθρο προωθείται η άρση της συνταγματικά κατοχυρωμένης μονιμότητας του υπηρετούντος ερευνητικού, επιστημονικού, τεχνικού και διοικητικού προσωπικού. Σήμερα που τα κοινωνικά προβλήματα διογκώνονται και η ελληνική κοινωνία μαστίζεται από τη φτώχεια, την ανεργία και τον κοινωνικό αποκλεισμό δεν θα πρέπει να καταργηθεί δια της συγχωνεύσεως ένα καταξιωμένο ερευνητικό Κέντρο, το ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (ΕΚΚΕ), που επί 60 χρόνια υπηρετεί την κοινωνική έρευνα και διερευνά με τεκμηρίωση και εμπειρικά την ελληνική κοινωνία και συμβάλει στην κατανόηση των σύνθετων κοινωνικών προβλημάτων που συντελούνται στη χώρα μας. Κωνσταντίνος Αλεξόπουλος Μ-Η Μηχ. Διπλ. ΕΜΠΞενοκράτους 31GR-106 76 Αθήναe-mail: kalexop @tee.gr