Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
Θεόδωρος Μερκούρης
Κύριε υπουργέ, Είναι γνωστό ότι τα Ερευνητικά Κέντρα αξιολογούνται από διεθνείς επιτροπές από το 1995, με την τελευταία αξιολόγηση να έχει πραγματοποιηθεί το 2005. Επίσης, οσάκις απαιτείται αναδιάρθρωση του ερευνητικού ιστού, η διεθνής πρακτική προϋποθέτει πρόσφατη και εμπεριστατωμένη αξιολόγηση, καθώς και οικονομοτεχνική μελέτη πριν από οποιαδήποτε παρέμβαση. Έτσι, εφ’όσον θεωρούμε την Ελλάδα ανήκουσα στις πολιτισμένες χώρες δυτικού τύπου, θα ήταν ενδεδειγμένο τα αρμόδια Υπουργεία να μην προχωρήσουν την παρούσα χρονική στιγμή σε συγχωνεύσεις ορισμένων μόνον Ερευνητικών Κέντρων. Οι εξαγγελθείσες συγχωνεύσεις θα πρέπει να ενταχθούν σε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο στρατηγικού σχεδιασμού της έρευνας, με στόχο την ουσιαστική και σε βάθος χρόνου οικονομική, τεχνολογική και επιστημονική ανασυγκρότηση της χώρας. Οποιαδήποτε βιαστική και ατεκμηρίωτη ενέργεια θα μπορούσε να βλάψει ανεπανόρθωτα την ερευνητική υποδομή της χώρας μας, που με πολύ μόχθο, υπομονή, εργατικότητα και κόστος οικοδομήθηκε τα τελευταία 50 χρόνια. Αν παρόλα αυτά η πολιτική ηγεσία επιμένει στις εξαγγελθείσες συγχωνεύσεις, οφείλει τουλάχιστον να εξασφαλίσει την ομαλή λειτουργία των φορέων που αναγκαστικά συνενώνει. Δυστυχώς, στον προς διαβούλευση νόμο δεν προβλέπεται η οικονομική ενίσχυση του ΕΙΕ ώστε να αναλάβει τη μισθοδοσία και τα λειτουργικά έξοδα ενός ακόμη ερευνητικού ινστιτούτου. Σημειώνω ότι ο τρέχων προϋπολογισμός του ΕΙΕ είναι ελλειμματικός και δεν επαρκεί για την κάλυψη της μισθοδοσίας του υπάρχοντος προσωπικού. Σε περίπτωση που η κυβέρνηση προχωρήσει στη ψήφιση του σχεδίου νόμου, χωρίς ουσιαστικές αλλαγές, είναι σίγουρο οτι ΕΙΕ και ΕΚΚΕ θα βουλιάξουν στο οικονομικό τέλμα που θα δημιουργηθεί με απρόσμενες συνέπειες. Όσον αφορά τις ειδικότερες ρυθμίσεις που αφορούν το -μετά την ένταξη του ΕΚΚΕ- Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών θα ήθελα να επισημάνω τα εξής: Η επωνυμία «Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών» («National Hellenic Research Foundation»), η οποία αντικατοπτρίζει την πολυθεματικότητά του και οπωσδήποτε καλύπτει τις δραστηριότητες του ΕΚΚΕ, είναι διεθνώς κατοχυρωμένη ιστορικά και επιστημονικά και έχει επιβληθεί στο διεθνές επιστημονικό και τεχνολογικό πεδίο με χιλιάδες δημοσιεύσεων σε επιστημονικά περιοδικά και εκδόσεις ελληνόγλωσσων και ξενόγλωσσων βιβλίων. Σε πρόσφατη διεθνή κατάταξη (research ranking) που περιέλαβε 3042 φορείς απ’ όλο τον κόσμο το ΕΙΕ, με την επωνυμία «National Hellenic Research Foundation», κατέχει τη δεύτερη θέση μεταξύ των Ερευνητικών Κέντρων της ΓΓΕΤ με βάση τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του δημοσιευμένου έργου των φορέων. Η προβολή της χώρας μας στο διεθνές και ειδικότερα στο Ευρωπαϊκό επιστημονικό πεδίο μέσω του ΕΙΕ δεν πρέπει να απεμποληθεί με την αλλαγή της επωνυμίας «Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών». Είναι προφανές, οτι η μετονομασία του ΕΙΕ (παράγραφος 2 του άρθρου 09) με την προσθήκη του προσδιορισμού « Κέντρο Θετικών, Ιστορικών και Κοινωνικών Επιστημών» είναι περιττή, αποπροσανατολιστική και ως εκ τούτου απαράδεκτη. Η προτεινόμενη, στο σχέδιο νόμου, προνομιακή εκπροσώπηση του ΕΚΚΕ στο διοικητικό συμβούλιο του ΕΙΕ συνιστά παραβίαση κάθε σχέσης ισοτιμίας μεταξύ των Ινστιτούτων, όπως προβλέπεται στο νόμο 1514/1984 περί έρευνας. Η πρόβλεψη για ειδικούς εκπροσώπους του προσωπικού του ΕΚΚΕ, που δεν θα είναι το πολυπληθέστερο ή το ισχυρότερο επιστημονικά ινστιτούτο στο ΕΙΕ, επιβάλλει διαχωριστικές γραμμές στο προσωπικό και υπονομεύει την συνοχή του ΔΣ. Είναι φανερό, οτι η παράγραφος 4 περί της συνθέσεως του ΔΣ του ΕΙΕ πρέπει να αποσυρθεί γιατί είναι παράλογη, αντιπαραγωγική και άδικη. Με τιμή,Θεόδωρος ΜερκούρηςΔ/ντης ΕρευνώνΜέλος του Επιστημονικού Γνωμοδοτικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Θεωρητικής και Φυσικής Χημείας του ΕΙΕ
 
 
Ελληνική Εταιρεία Πολιτικής Επιστήμης
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣΑΙΟΛΟΥ 42-44ΑΘΗΝΑ 105 60 ΤΗΛ.:210 36 89 540 T.K. 105 60Site: http//:hpsa.gr, e-mail:info@hpsa.gr ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αθήνα, 4-9-2012 Σε μια εποχή που τα κοινωνικά προβλήματα οξύνονται και η ελληνική κοινωνία της κρίσης μαστίζεται από αυξανόμενη ανεργία, φτώχεια και κοινωνική περιθωριοποίηση μεγάλων τμημάτων του πληθυσμού, η Κυβέρνηση επιλέγει να «συγχωνεύσει « το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών/ΕΚΚΕ. Η μέσω συγχώνευσης κατάργηση επί της ουσίας του μοναδικού δημόσιου Κέντρου Κοινωνικής Έρευνας αποτελεί μία τεράστια οπισθοδρόμηση και μάλιστα σε μία ιδιαίτερα κρίσιμη στιγμή, όπου η κοινωνική έρευνα, η γνώση και η τεκμηρίωση των δημόσιων πολιτικών είναι όσο ποτέ απαραίτητες. Το ΕΚΚΕ, καταξιωμένος ερευνητικός θεσμός με 60 και πλέον χρόνια ιστορίας και αξιόπιστη διεθνή παρουσία, βρέθηκε στη λίστα των 21 φορέων πού «κατά προτεραιότητα» καταργούνται η συγχωνεύονται άμεσα. Το ΔΣ της ΕΕΠΕ θεωρεί ότι η προστασία του δημόσιου χαρακτήρα και της αυτοδυναμίας της κοινωνικής έρευνας είναι πρωταρχικής σημασίας σήμερα, σε συνθήκες κρίσης της χώρας. Γι αυτό και είμαστε αντίθετοι στην επιχειρούμενη κατάργηση της αυτοτέλειας του Εθνικού Φορέα της Κοινωνικής Έρευνας στη χώρα μας, ζητάμε δε από τα αρμόδια όργανατης Πολιτείας να επανεξετάσουν τις σχετικές αναγγελθείσες αποφάσεις τους, στα πλαίσια μιας συνολικής αναοριοθέτησης του θεσμικού πλαισίου της έρευνας. Το Διοικητικό Συμβούλιο