Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
Μάχη Παϊζη-Αποστολοπούλου
Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ, Ο κόσμος της Έρευνας κατανοεί ότι η συγχώνευση του ΕΚΚΕ στο ΕΙΕ αποτελεί ένα από τα «αναγκαία κακά» που μας έχουν συμβεί και προσπαθεί να επιδείξει πνεύμα κατανόησης. Όμως κάποια σημεία του νομοσχεδίου είναι αναγκαίο να επαναδιατυπωθούν, ώστε να εξασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών.Ιδού κάποιες προσωπικές παρατηρήσεις.1. (Αρθρο 2) Η μετονομασία του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών μόνο προβλήματα θα δημιουργήσει: πρώτα, επειδή προσβάλλει την 54χρονη ιστορία ενός φορέα, ο οποίος μάλιστα υπηρετεί και την επιστήμη της Ιστορίας, και έπειτα επειδή δημιουργεί προβλήματα στη διεθνή του ταυτότητα, στις διεθνείς συνεργασίες και διεθνείς συμβάσεις του (άλλοι σχολιαστές έχουν εκθέσει πιο πάνω τις λεπτομέρεις). Επιπλέον είναι εντελώς περιττή, αφού ήδη από τη σύλληψή του το ΕΙΕ υπηρετούσε τη διεπιστημονικότητα, συστεγάζοντας Κέντρα ανθρωπιστικής κατεύθυνσης με εκείνα των θετικών επιστημών. Το ΕΚΚΕ είναι ένα Κέντρο που υπηρετεί κατεξοχήν τις ανθρωπιστικές επιστήμες· κατά συνέπεια, η ενσωμάτωσή του στο διεπιστημονικό Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών δεν θεωρώ ότι αποτελεί μείωση, δεδομένου μάλιστα ότι θα διατηρήσει ισότιμα την επωνυμία του στο νέο πλαίσιο.2. (Αρθρο 4) Η ενισχυμένη εκπροσώπηση του εντασσόμενου φορέα στο Δ. Σ. του ΕΙΕ μόνο προβλήματα θα δημιουργήσει, και μάλιστα «εμφυλιακά», κάτι που όλοι θέλουμε να αποτραπούν. Πρώτη φροντίδα ας είναι η εξασφάλιση της εσωτερικής ειρήνης, της ισορροπίας και της ισότιμης συμμετοχής στη διοίκηση.3. (Αρθρο 5) Η αποσιώπηση της πηγής χρηματοδότησης του εντασσόμενου φορέα θα προκαλέσει μέγιστα προβλήματα κοινωνικά. Γνωρίζετε ασφαλώς ότι η μισθοδοσία του ΕΙΕ ―καμία άλλη δαπάνη πλέον, ούτε ερευνητικής παρουσίας και εκπροσώπησης δεν καλύπτεται― είναι κάθε μήνα προβληματική. Η αποσιώπηση λοιπόν των πόρων που θα καλύψουν τη νέα υπέρογκη δαπάνη μισθοδοσίας και στέγασης του ΕΚΚΕ αποτελεί φυγομαχία, η οποία θα μετατραπεί συντομότατα, φοβούμαστε, σε θρυαλλίδα ανάφλεξης του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, το τελευταίο που χρειάζεται τη στιγμή αυτή ο τόπος. Μάχη Παïζη-ΑποστολοπούλουΙστορικόςΔιευθύντρια Ερευνών στο ΕΙΕ
 
 
ΛΕΩΝΙΔΑΣ
Ο ΟΚΑΑ να είναι μία μεγάλη ελλειμματική ΔΕΚΟ, πράγμα που δεν ισχύει για τους Οργανισμούς Ιχθυοσκάλων τους οποίους «απορρόφησε» πέρυσι και με δικά τους λεφτά για πρώτη φορά στην ιστορία του ΟΚΑΑ, παρουσίασε θετικό πρόσημο στον ισολογισμό του φέτος και ο υπουργός το παρουσιάζει ως μέγαν επίτευγμα, κάνοντας ουσιαστικά ένα κάκιστης ποιότητος οικονομοτεχνικό λογοπαίγνιο που στερείται σοβαρότητας αντί κάποιας τεκμηριωμένης επιχειρηματολογίας. Ρωτάω ευθέως τον υπουργό, η απορρόφηση της ΚΑΘ έχει ως έναν και μοναδικό στόχο για άλλη μία και τελευταία χρονιά ο ΟΚΑΑ να δείξει με τα λεφτά της ΚΑΘ ένα ακόμα θετικό πρόσημο; Απαντήστε στο εάν έχετε δει τους ισολογισμούς προηγούμενων ετών του Ρέντη, των Ιχθυοσκάλων και της ΚΑΘ; Έχετε αντιληφθεί ότι με την «απορρόφηση» καταστρέψατε τις Ιχθυόσκαλες; Γιατί θέλετε να συμβεί το ίδιο και με την ΚΑΘ;