Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
Χ. Καρατζαφέρη
Το ΕΚΕΤΑ και το ΚΕΤΕΑΘ (και τα δυο ΝΠΙΔ) έχουν την δική τους πετυχημένη ιστορία (το ΕΚΕΤΑ από το 2000 και το ΚΕΤΕΑΘ από το 2006) και βρίσκονται σε τροχιά ανάπτυξης. Είναι από τα νέα κέντρα της χώρας, που στηρίζονται λίγο στον κρατικό προϋπολογισμό και πολύ στις επιτυχίες τους με τα ανταγωνιστικά χρηματοδοτικά προγράμματα. Εξυπηρετούν και τα δυο τις ανάγκες των περιφερειών τους (Μακεδονίας και Θεσσαλίας). Δεν αλληλοεπικαλύπτονται ως προς την θεματική των δράσεων τους. [Το ΚΕΤΕΑΘ μάλιστα, σε σύγκριση με όλα τα ΕΚ της χώρας έχει λάβει ελάχιστη κρατική υποστήριξη εξαρχής. Για αυτό και τα ως τώρα επιτεύγματά του είναι πραγματικά θαυμαστά!] Το παρόν σχέδιο ΔΕΝ δείχνει πως θα ωφεληθούν το ΕΚΕΤΑ και το ΚΕΤΕΑΘ από την προτεινόμενη συγχώνευση. Με τον τρόπο που είναι γραμμένες οι διατάξεις του δεν διαφαίνεται παρά η «εξαφάνιση» του ΚΕΤΕΑΘ. Απλά ερωτήματα:Ποιες αδυναμίες των 2 φορέων απεκάλυψαν οι εξωτερικές αξιολογήσεις, δηλ.αδυναμίες που τυχόν θα διορθωθούν με την συγχώνευση;Πως θα διασφαλιστεί η απρόσκοπτη συνέχεια των δράσεων του ΚΕΤΕΑΘ;Πως θα διασφαλιστεί η ανάπτυξη της περιφέρειας Θεσσαλίας;Πως θα διασφαλιστούν οι κοινές δράσεις ΚΕΤΕΑΘ και Πανεπιστημίου Θεσσαλίας;Πως θα διασφαλιστεί η υλοποίηση των συμφωνηθέντων μεταξύ του ΚΕΤΕΑΘ και των συνεργατών του από Ελλάδα και το εξωτερικό; Ύποπτο επίσης είναι ότι διαφαίνεται άλλη προσέγγιση σε αντίστοιχη συγχώνευση άλλων κέντρων (βλ ένταξη ΕΚΚΕ στο ΕΙΕ, άρθρο 9). Επομένως, είναι αυτονόητο ότι το Υπουργείο πρέπει να αποκαλύψει πριν καταθέσει προς ψήφο τα παραπάνω άρθρα:-ποιο το πραγματικό οικονομικό όφελος της προτεινόμενης αλλαγής;- ποιο το πραγματικό στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης της περιφέρειας- ποια αντισταθμιστικά μέτρα/κίνητρα/αποζημιώσεις θα ληφθούν για τις περιπτώσεις απομείωσης έμψυχου και άψυχου δυναμικού της Θεσσαλίας που τυχόν θα προκαλέσει η προτεινόμενη αλλαγή;
 
 
Αλιπράντης Ανδρέας
Το άρθρο 9 του εν λόγω Σχεδίου Νόμου παραβιάζει ευθέως το Σύνταγμα εφόσον χάνεται η συνταγματικά κατοχυρωμένη νομική υπόσταση και αυτοτέλεια του ΕΚΚΕ (νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου) που αποτελούν απαραίτητες εγγυήσεις για την προαγωγή της έρευνας ως δημόσιου αγαθού.Με το ίδιο άρθρο προωθείται η άρση της συνταγματικά κατοχυρωμένης μονιμότητας του υπηρετούντος ερευνητικού, επιστημονικού, τεχνικού και διοικητικού προσωπικού, αφού για το μόνιμο προσωπικό προβλέπεται «μετατροπή της σχέσης εργασίας σε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου».Το εν λόγω Σχέδιο Νόμου συνιστά πιλοτική εφαρμογή παραβιάσεων συνταγματικά κατοχυρωμένων αγαθών και δικαιωμάτων που είναι πολύ πιθανό να επεκταθούν στο χώρο της δημόσιας παιδείας και έρευνας αλλά και σε ολόκληρο το δημόσιο τομέα.Με το εν λόγω άρθο καταργείται ένα ερευνητικό κέντρο με 60 χρόνια παρουσία και σημαντικό έργο στη διερευνηση των κοινωνικών εξελίξεων και τις κοινωικές διαστάσεις στη χώρα μας. Αποτελεί το μοναδικο ερευνητικό κέντρο στην Ελλάδα με ακαδημαικό χαρακτήρα στο οποίο απασχολούνται Κοινωνικοί επιστημπνες υψηλού επιπέδου και το οποίο υλοποιεί σημαντικά έργα τόσο ευρωπαικά όσο και εθνικά.