Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
Ιωάννου Βασίλειος
Η έρευνα στην Ελλάδα ποτέ δεν είχε ένα εκπεφρασμένο στόχο. Το νομοσχέδιο κινείται σε μια λογική λογιστικής αντιμετώπισης εξόδων. Αντί να ορισθεί ορθολογικά η σημερινή λειτουργία, η νέα κατάσταση που θέλουμε και ο τρόπος μετάβασης, επιλέγεται η μέθοδος καταργήσεων –συγχωνεύσεων. Τα διοικητικά αυτά μέτρα- (που δεν εντάσσονται σε ένα ευρύτερο σχεδιασμό και δεν αποτελούν προϊόν καμίας μελέτης) είναι βέβαιο ότι θα συμβάλλουν ενισχυτικά στην αποδόμηση του τομέα της έρευνας στην Ελλάδα. Μήπως τελικά αυτό είναι το ζητούμενο;