Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
Γιώργος Δεμερίδης
Συγχώνευση-κατάργηση φορέων διαχείρισης Προστατευόμενων περιοχών άρθρο 10 Το Διοικητικό Συμβούλιο του φορέα μας στην 34η συνεδρίαση του στις 17 – 09 – 2012 συζήτησε το ενδεχόμενο της συγχώνευσης η και κατάργησης ορισμένων από τους φορείς διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγεται και ο φορέας διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου δάσους Δαδιάς – Λευκίμης – Σουφλίου στην Περιφερειακή Ενότητα Έβρου. Η άποψη του ΔΣ του φορέα μας επί του θέματος αυτού διαμορφώθηκε λαμβάνοντας υπόψη κυρίως τις αντικειμενικές κοινωνικές – οικονομικές συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί και ισχύουν σήμερα στην περιοχή του κεντρικού Έβρου, τον βαθμό στον οποίο επηρεάζεται η οικονομική ζωή της περιοχής από την λειτουργία του φορέα, τη προσφορά του φορέα στην διατήρηση, προστασία, διαχείριση του περιβαλλοντικά ανεκτίμητου οικοτόπου Δαδιάς – Λευκίμης – Σουφλίου, καθώς και τις απόψεις που διατυπώθηκαν.α) Στο 287/23 – 07 – 2012 έγγραφο της συντονιστικής επιτροπής δικτύου φορέων διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών.β) Στο από 26 – 07 – 2012 κοινό δελτίο τύπου του δικτύου προέδρων στους φορείς διαχείρισης , και του πανελλαδικού συλλόγου εργαζομένων στους φορείς διαχείρισης.Γ) Στο ΑΠ 227/2012 έγγραφο των δέκα (10) περιβαλλοντικών μη κυβερνητικών οργανώσεων.Ενστερνιζόμαστε πλήρως την επιχειρηματολογία που αναπτύσσεται με τα παραπάνω έγγραφα, που τεκμηριώνουν την άποψη ότι δεν δικαιολογείται η συγχώνευση – κατάργηση των φορέων διαχείρισης. Ειδικά για το Εθνικό Πάρκο του δάσους Δαδιάς Λευκίμης Σουφλίου και τον φορέα διαχείρισης του επισημαίνουμε ορισμένα ιδιαίτερα χρήσιμα στοιχεία που αφορούν την περιοχή του Εθνικού Πάρκου, καθώς και στοιχεία από την δράση του ΔΣ και του προσωπικού του φορέα.To Ελληνικό κράτος αναγνωρίζοντας την ιδιαιτερότητα του μοναδικού αυτού οικοτόπου στην Ανατολική Ευρώπη, θωράκισε θεσμικά το δάσος Δαδιάς – Λευκίμης –Σουφλίου το 1980 χαρακτηρίζοντας το ως προστατευόμενη περιοχή. Οι κάτοικοι των οικισμών μέσα στο Εθνικό Πάρκο καθώς και των οικισμών στα όρια αυτού, απέβαλλαν πολύ σύντομα τις όποιες αντιρρήσεις για τους πρωτόγνωρους στην εποχή εκείνη θεσμούς προστασίας. Σήμερα ο θεσμός του Εθνικού Πάρκου και ο φορέας διαχείρισης του είναι αποδεκτοί από την τοπική κοινωνία και θεωρείται ότι συνιστούν ένα ενιαίο μηχανισμό απαραίτητο για την διατήρηση, την προστασία και την διαχείριση του ευαίσθητου περιβαλλοντικά φυσικού οικοτόπου. Στο μακροχρόνιο διάστημα των 20 μηνών που δεν υπήρχε χρηματοδότηση από το ΕΠΠΕΡΑΑ σχηματίσθηκε η εντύπωση ότι ο θεσμός είναι υπό κατάργηση, όμως το Διοικητικό Συμβούλιο και οι μόλις τέσσερεις εργαζόμενοι στον φορέα (απλήρωτοι επί είκοσι μήνες) συνέχισαν απτόητοι το έργο τους. Ήδη όμως ο θεσμός «Εθνικό Πάρκο – Φορέας Διαχείρισης» έχει αναβαθμισθεί. Με την έγκριση του τεχνικού δελτίο από το ΕΠΠΕΡΑΑ προχωρούμε στο επιστημονικό έργο μας, στην προστασία και ανάδειξη του μοναδικού οικολογικού πλούτου στο Εθνικό Πάρκο, στην ενίσχυση του φορέα με δώδεκα (12) υπαλλήλους για την εφαρμογή του εγκεκριμένου προγράμματος. Παράλληλα ο φορέας μας διευρύνει τη δράση του μέσω προγραμμάτων όπως το Interreg, τα ΠΕΠ, την κοινωφελή εργασία κλπ. Στις συνεδριάσεις του ΔΣ καλούνται και παρευρίσκονται πολίτες, εκπρόσωποι των τοπικών επαγγελματικών οργανώσεων και των πολιτιστικών συλλόγων που καταθέτουν τις απόψεις τους και οι αποφάσεις του ΔΣ λαμβάνονται έχοντας υπόψη την άποψη της τοπικής κοινωνίας. Η συνεργασία με τις υπάρχουσες τοπικές δημόσιες αρχές (Δασαρχείο, Πυροσβεστική κλπ) είναι αρμονική όπως και με τις αιρετές αρχές του τόπου. Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης και ο Δήμος Σουφλίου συμβάλλουν στο έργο του φορέα μας και μας ενισχύουν στο μέτρο του δυνατού. Συνεργαζόμαστε για επιστημονικά – περιβαλλοντικά θέματα με το τμήμα Δασολογίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, καθώς και με τις Περιβαλλοντικές ΜΚΟ WWF, ΕΟΕ και ΟΕΕ. Προκειμένου να προσελκύσουμε το ενδιαφέρον των πολιτών και να προβάλλουμε τον ανεκτίμητο φυσικό πλούτο διοργανώνουμε σε συνεργασία με τους πολιτιστικούς συλλόγους της Δαδιάς αρκετές εκδηλώσεις με φιλοπεριβαλλοντικό περιεχόμενο που στοχεύουν στην ανάπτυξη του οικοτουρισμού. Η συμμετοχή των πολιτών στις εκδηλώσεις αυτές είναι σημαντική και ενθαρρυντική για την συνέχεια αυτών. Ευελπιστούμε ότι οι εν γένει δραστηριότητες μας θα συμβάλλουν στην αύξηση του αριθμού των επισκεπτών του Εθνικού Πάρκου για να ενισχυθεί η φθίνουσα τοπική οικονομία.Προκειμένου να ληφθεί η πλέον ενδεδειγμένη απόφαση για το μέλλον του Φορέα Διαχείρισης και του Εθνικού Πάρκου, θα πρέπει να συνεκτιμηθεί και η αρνητική οικονομική πορεία της περιοχής του Δήμου Σουφλίου στα τελευταία χρόνια. Ήδη έπαυσε η λειτουργία μιας σειράς υπηρεσιών κοινωφελών οργανισμών του ευρύτερου δημόσιου τομέα όπως ΟΣΕ, ΔΕΗ, ΟΤΕ, ενώ επίκειται η υποβάθμιση της ΔΟΥ Σουφλίου και του ΙΚΑ Σουφλίου. Η κατάργηση του Φορέα Διαχείρισης προφανώς θα επιφέρει στην τοπική οικονομία απώλεια εσόδων σε κάποιο βαθμό. Είναι γνωστό ότι η συμμετοχή στο Διοικητικό Συμβούλιο του φορέα είναι εθελοντική χωρίς καμιά αμοιβή, ενώ τα λειτουργικά έξοδα και οι μισθοί του προσωπικού δεν βαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό, γιατί καλύπτονται από Ευρωπαϊκά προγράμματα. Είναι επίσης γνωστό ότι η κατάργηση του Φορέα Διαχείρισης συνεπάγεται στην πράξη την υποβάθμιση έως ακύρωση των δραστηριοτήτων στο Εθνικό Πάρκο Δάσους Δαδιάς – Λευκίμης – Σουφλίου, που συνοδεύεται με την απώλεια θέσεων εργασίας.Συνοψίζοντας τους παραπάνω λόγους που εκθέτουμε θεωρούμε ότι η κατάργηση του Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου δάσους Δαδιάς – Λευκίμης – Σουφλίου θα έχει αρνητικές επιπτώσεις στην διατήρηση, προστασία, ανάδειξη του πολύτιμου οικοσυστήματος, στην απώλεια οικονομικών πόρων της τοπικής κοινωνίας, στην παραπέρα υποβάθμιση της περιοχής του Δήμου Σουφλίου και στην άνευ λόγου διαγραφή της μακρόχρονης ιστορικής πορείας του παγκοσμίως γνωστού δασικού συμπλέγματος Δαδιάς – Λευκίμης – Σουφλίου. Γιώργος ΔεμερίδηςΔασολόγος – ΠεριβαλλοντολόγοςΠρόεδρος Φορέα Διαχείρισης Εθνικού ΠάρκουΔάσους Δαδιάς – Λευκίμης – Σουφλίου
 
 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Η Ελληνική Βιομηχανία Τροφίμων είναι ένας από τους σημαντικότερους κλάδους της ελληνικής μεταποίησης και βασικός τροφοδότης της ελληνικής οικονομίας, κατέχοντας σε κύκλο εργασίας το 26% του συνόλου της μεταποίησης. Απασχολεί περισσότερους από 350.000 άμεσα και έμμεσα εργαζόμενους και καλύπτει το 25% της βιομηχανικής παραγωγής με πωλήσεις που ανέρχονται στα 13 δις ευρώ. Η Ελληνική Βιομηχανία Τροφίμων είναι ένας κλάδος δυναμικός, ανταγωνιστικός και εξωστρεφής με επενδυτική δραστηριότητα στην Ελλάδα, τα Βαλκάνια και σε όλη την Ευρώπη. Επιπλέον, έχει έντονη εξαγωγική δραστηριότητα, με εξαγωγές άνω των 3 δις ευρώ, καλύπτοντας το 29% των εξαγόμενων ελληνικών προϊόντων.Η αύξηση των εξαγωγών της χώρα μας, ιδιαίτερα αυτή την περίοδο, είναι ένα πολύτιμο ζητούμενο για την έξοδο από την κρίση και ενέργεια που συντελεί στην ανάκαμψη και ανάπτυξη των επιχειρήσεων και κατά συνέπεια στην Οικονομία της χώρας. Ο ΟΠΕ, με τα προβλήματα που παρουσιάζει, χρειάζεται μια άμεση αναδιοργάνωση ώστε να λειτουργήσει με ιδιωτικά πρότυπα όπως αντίστοιχοι οργανισμοί στην Ευρώπη. Ο εξαγωγικός φορέας μιας χώρας πρέπει αφενός να έχει την συστηματική και κατά προτεραιότητα στήριξη της πολιτείας (υπάρχουν έσοδα από τους εξαγωγείς που δεν αποδίδονται στην προώθηση των εξαγωγών, αλλά πάνε στα ΑΕΙ) και αφετέρου πρέπει να έχει ένα μακροχρόνιο σταθερό στρατηγικό πλάνο των κλάδων, που θα εστιάσει στις προσπάθειες του. Για μια οικονομία όπως η Ελληνική της οποίας το μέγεθος και το βάθος είναι περιορισμένα, είναι αυτονόητο ότι ο εξαγωγικός φορέας που θα δημιουργηθεί δεν μπορεί να στηρίξει περισσότερους από 3-4 κλάδους με συνέχεια και αποτελεσματικότητα.Θα πρέπει να υπάρχει η λογική ότι η οικονομική στήριξη του φορέα πρέπει να είναι ανάλογη του αριθμού των κλάδων που θα υποστηρίξει και συγκρίσιμη με την υποστήριξη που τυγχάνουν οι κλάδοι αυτοί από τους αντίστοιχους εξαγωγικούς φορείς άλλων ανταγωνιστριών χωρών. Έτσι θα καταστεί ένα εργαλείο, που στόχο θα έχει την αύξηση των εξαγωγών και την μετρούμενη εξυπηρέτηση του πελάτη – εξαγωγέα. Βασική προϋπόθεση είναι το Διοικητικό του Συμβούλιο να απαρτίζεται από επιχειρηματικούς φορείς κατά τα 5/7 ώστε να αποφευχθούν οι κομματικές- συντεχνιακές σκοπιμότητες, του παρελθόντος και να υπάρχει κάποια σταθερότητα και συνέπεια στη στρατηγική η οποία έχει δοκιμαστεί επί δεκαετίες, αλλάζοντάς την κάθε φορά που άλλαζε ο Υπουργός ή Γενικός Γραμματέας ή Διευθυντής του ΟΠΕ Τέλος, θα πρέπει να προσεχθεί η συγχώνευσή του με την HELEXPO διότι μπορεί να δημιουργήσει μια τεράστια περίοδο απραξίας και να χαθεί ο ΟΠΕ μέσα στα πολλά ενδιαφέροντα του νέου οργανισμού, δημιουργώντας πλήγμα στις εκπροσωπήσεις της χώρας, ιδιαίτερα στις Διεθνείς εκθέσεις.
 
 
Γ. ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ
Θά συμφωνήσω με τη συγχώνευση των υπηρεσιών αυτών. Ωστόσο θα ήθελα να κάνω κάποιες επισημάνσεις: Τέτοιοι οργανισμοί, ασχέτως από την χρησιμότητά τους, πάντα αποτελούσαν χώρο δράσης «εξωτερικών και εσωτερικών τρωκτικών». Επομένως, ο νέος ενοποιημένος φορέας θα πρέπει να είναι έτσι επανδρωμένος, ώστε να χρειάζεται όσο το δυνατόν λιγότερους εξωτερικούς συνεργάτες. Φυσικά και οι μέχρι τώρα διατελέσαντες «εξωτερικοί συνεργάτες» πρέπει να εξοφληθούν, αφού όμως ελεγχθεί η αντιστοιχία της προσφοράς τους με το μέγεθος της αμοιβής. Το Ινστιτούτο Μετρολογίας μπορέι να συνεχίσει να λειτουργεί ως γραφείο, εντός του ενοποιημένου οργανισμού.
 
 
Αναστασία Δανέλη
Οι υπάλληλοι του ΕΚΚΕ, τους τελευταίους μήνες, παρακολουθούμε να ξετυλίγεται μπροστά στα μάτια μας το «χρονικό ενός προαναγγελθέντος θανάτου». Και εξηγούμε γιατί χρησιμοποιούμε τον όρο:α) Χάνεται η διακριτή ονομασία του ΕΚΚΕ με την αναγνωρισιμότητα που συνεπάγεται στη διεθνή επιστημονική κοινότητα.β) Συγχωνεύεται με ένα οργανισμό που θεραπεύει διαφορετικό αντικείμενο (ανθρωπιστικές επιστήμες).γ) Μετατρέπεται η σχέση εργασίας του προσωπικού του από μόνιμη σε αορίστου χρόνου και για τη σύνταξη του κανονισμού λειτουργίας του νέου φορέα, σύμφωνα με το εδάφιο 10 α΄του άρθρου 15: «Ως παράλληλος γνώμονας χρησιμοποιείται η εκτίμηση, κατ’ αντικειμενικό τρόπο, των αναγκών σε προσωπικό κάθε φορέα με ανακαθορισμό του αριθμού των οργανικών θέσεών τους στο αναγκαίο για την ορθολογική τους οργάνωση μέγεθος». Ανοίγει δηλ. η κερκόπορτα των απολύσεων στο δημόσιο, χωρίς να δίνεται η δυνατότητα μετάταξης!δ) Αλλάζει το ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό καθεστώς. Οι διοικητικοί υπάλληλοι του ΕΚΚΕΑ. Δανέλη, Α. Γυπαράκη, Ευ. Καρανίκας, Ειρ. Κοσμά
 
 
Κυπριανίδου Πατρίτσια
Συμφωνώ απολύτως για την αναγκαιότητα απόσυρσης του Άρθρου 9 επιφυλασσόμενη για τη διαδικασία διαβούλευσης και διατηρώντας όλες τις νόμιμες επιφυλάξεις λόγω του θεσμικά απαράδεκτου τρόπου με τον οποίο επιχειρούνται οι συγχωνεύσεις ερευνητικών κέντρων/ινστιτούτων, καταστρατηγώντας το πνεύμα και διατάξεις του εν ισχύ Ν.1514/85.Φτωχαίνει η χώρα και οι άνθρωποί της, και ως προς τις επιστήμες και τη γνώση, αλλά και ως προς σημαντικές ερευνητικές και τεχνολογικές υποδομές, πολύτιμες μέχρι σήμερα για την Πολιτεία και το Δημόσιο Συμφέρον. Πραγματικό δε σχήμα οξύμωρον αποτελεί το πώς οι εν λόγω «συγχωνεύσεις» οδηγούν σε πλήρη κατάτμηση του ερευνητικού ιστού…Το αυτό ισχύει κατά την άποψή μας και για το άρθρο 7, το οποίο ομοίως πρέπει να αποσυρθεί.Πατρίτσια ΚυπριανίδουΕκπρόσωπος Τεχνικών & Διοικητικών Υπαλλήλων στο Δ.Σ. του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος’