Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
ΣΕΒΙΤΕΛ
Σε μία στιγμή κρίσιμη για τη χώρα μας, ένας από τους ελάχιστους πλέον ελπιδοφόρους τομείς της εθνικής μας οικονομίας είναι οι εξαγωγές των ελληνικών προϊόντων. Οι ελληνικές εταιρείες και τα ελληνικά προϊόντα δίνουν τη δική τους καθημερινή μάχη τον τελευταίο ενάμιση χρόνο και έχουν αποδείξει ότι μπορούν να αναδειχθούν σε βασικούς αρωγούς και συμπαραστάτες της πολιτείας στο ξεπέρασμα της πολύπλευρης κρίσης που περνάει η χώρα μας. Όλοι οι παράγοντες των εξαγωγών, Σύνδεσμοι, φορείς, συναρμόδια Υπουργεία, οργανισμοί, επιχειρηματίες πρέπει σε αυτόν το μεγάλο αγώνα να είμαστε και να μείνουμε ενωμένοι προκειμένου να εκμεταλλευτούμε όλες τις ευκαιρίες, όλα τα εφόδια και όλους τους εξαγωγικούς θεσμούς που με μεγάλο κόπο και σε βάθος χρόνου έχουμε χτίσει. Ο ΣΕΒΙΤΕΛ είναι από τους φορείς που αξιοποιεί την δράση και εμπειρία του Ελληνικού Οργανισμού Εξωτερικού Εμπορίου (ΟΠΕ ΑΕ) υλοποιώντας σε περισσότερες από 10 χώρες, εντός και εκτός Ε.Ε, συγχρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και από τα Μέλη του Συνδέσμου, Προγράμματα Ενημέρωσης – Προβολής – Προώθησης του εθνικού μας προϊόντος, του ελαιολάδου. Η συνεργασία μας όλα αυτά τα χρόνια ήταν αποτελεσματική προς όφελος των προϊόντων και των επιχειρήσεων. Ως εκ τούτου θεωρούμε ότι οποιαδήποτε σκέψη για κατάργηση ή συγχώνευση του ΟΠΕ, θα δημιουργήσει παρά θα επιλύσει προβλήματα στην προσπάθεια για περαιτέρω διεύρυνση των ελληνικών εξαγωγών. Η γνώση και η εμπειρία του ΟΠΕ, σε συνδυασμό με τις μακροχρόνιες συνεργασίες του με τους κλαδικούς φορείς έχουν συμβάλλει στην θετική πορεία των εξαγωγών του κλάδου μας και αυτό θα πρέπει να ληφθεί υπόψιν από την Κυβέρνηση.
 
 
Γιώργος
Όπως και ο προηγούμενος νόμος έτσι και αυτός δεν έχει ούτε σχέδιο ούτε στόχο. Μόνο περικοπές . Αυτό ενδιαφέρει . Μπορεί να απαντήσει κάποιος πως θα λειτούργει μια Μ.Κ.Φ που θα αποτελείται από 5 ΝΠΔΔ στην Αττική ; Πως θα παίρνονται αποφάσεις για άμεσες λύσεις στα προβλήματα που υπάρχουν ; ; Ξέρετε ότι οι ΜΚΦ πένονται δεν έχουν χρήματα για τα στοιχειώδη και πολλές από αυτές απευθύνονται στα φιλάνθρωπα αισθήματα συνανθρώπων μας ; Ξέρετε ότι οι εργαζόμενοι δεν έχουν πληρωθεί τις αργίες , τα νυχτερινά από την αρχή του έτους ; Ξέρετε ότι με έγγραφο του Υπουργείου οικονομικών στις 24/9/2012 αύξησαν των κωδικό για να πληρωθούν τα εξαιρέσιμα και τα νυχτερινά με αντίστοιχη μείωση του κωδικού που αφορά τις δαπάνες λειτουργιάς των μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας ; Αυτά και άλλα πολλά θα έπρεπε να λύσετε και μετά να ασχοληθείτε με τις συγχωνεύσεις. Τώρα για κάποιους όψιμους οικονομολόγους που θέλουν μετρήσιμα μεγέθη, και που θέλουν να απολυθούν οι αργόμισθοι , έχω να τους πω , ότι εκτός από την ορθογραφία της λέξης πρόνοια , δεν ξέρουν τίποτα . Η πρόνοια μετριέται με κοινωνικά και όχι οικονομικά κριτήρια.
 
 
λβσ
Τα είκοσι μόλις χρόνια λειτουργίας του Ταμείου Διαχείρισης Πιστώσεων για την Εκτέλεση Αρχαιολογικών Έργων έχουν αποδειχθεί εξαιρετικά αποτελεσματικά στο κεφαλαιώδες ζήτημα της προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς. Δρα παραπληρωματικά στο έργο των Εφορειών Αρχαιοτήτων, έχοντας αναλάβει εξαιρετικά “ακανθώδη” έργα, για την ολοκλήρωση των οποίων εργάζονται εκείνοι που τα εμπνεύστηκαν συνεργαζόμενοι με επιστήμονες και άλλων ειδικοτήτων -στο σύνολό τους εγνωσμένου κύρους και αμισθί. Και ναι μεν η διατήρηση των (δι)επιστημονικών επιτροπών, που ευθύνονται για την μελέτη και την εκτέλεση των έργων, προβλέπεται, αλλά η υποστήριξη, ο συντονισμός των διαχειριστικών θεμάτων και η επίλυση πολύπλοκων, πολλές φορές, διοικητικών και επιστημονικών διαδικασιών, που γίνονται από τις άρτια οργανωμένες και ολιγομελείς υπηρεσίες του Ταμείου, οι οποίες, όπως θα αποδείκνυε μία απλή μελέτη αναλογισμού, ωφελούν και δεν βλάπτουν το δημόσιο λογιστικό, καθαιρούνται. Η κατάργηση του Ταμείου (άρθρο 3), ιδιαιτέρως στην φάση υλοποίησης 30 περίπου συγχρηματοδοτούμενων έργων του ΠΔΕ -όπως και η αλλαγή δομής του ΕΙΕ (άρθρο 9)- δεν μπορεί να στηρίξει την επίκληση του παραμικρού δημοσιονομικού οφέλους ενώ, αντίθετα, εγείρει ερωτηματικά σχετικά με τον σχεδιασμό της αναδιάρθρωσης του κράτους: σκοπός τελικά είναι η περιστολή των δαπανών του ή η αναστολή των λειτουργιών του, και μάλιστα στους πιο ευαίσθητους και καίριους για την υπόστασή του τομείς. Συμπέρασμα πιο θλιβερό, εάν παραβληθεί με τις αυξημένες προβλέψεις δαπανών για την παιδεία και την έρευνα (ενδεικτική η αύξηση κατά 22% του CNRS) του εξαγγελθέντος, και συρρικνωμένου κατά τ᾽ άλλα, προϋπολογισμού της Γαλλίας· κι εκείνων “ο κόσμος” δεν “είναι του Ομήρου”.
 
 
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝΕρμού 136, 10553 Αθήνα. Τηλ-Fax.: 2103252214, 6937075765, E-mail:archaeol@otenet.gr,http://www.sea.org.gr Αθήνα, 8/10/2012Αρ. Πρωτ.: 317 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων αισθάνεται δικαιωμένο για την κατάργηση του «Ταμείου Διαχείρισης Πιστώσεων για την Εκτέλεση Αρχαιολογικών Έργων» (Τ.Δ.Π.Ε.Α.Ε.) που περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο «Κατάργηση και Συγχώνευση νομικών προσώπων του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα» (Άρθρο 3), καθώς αυτό αποτελεί πάγια διεκδίκηση του ΣΕΑ κατά την τελευταία εικοσαετία. Παρόλα αυτά η διατύπωση του σχετικού άρθρου μάλλον οδηγεί στην ουσιαστικά διατήρησή του παρά την ονομαστική κατάργηση. Συγκεκριμένα:Το Τ.Δ.Π.Ε.Α.Ε. λειτουργεί, με βάση τον Ν. 2021/92, ως Ν.Π.Ι.Δ. εποπτευόμενο από τον εκάστοτε Υπουργό Πολιτισμού προκειμένου να διευκολυνθεί η εκτέλεση των μεγάλων αρχαιολογικών έργων των οποίων την διαχείριση είχε ως τότε η Αρχαιολογική Εταιρεία. Με την πάροδο του χρόνου, όμως, το Τ.Δ.Π.Ε.Α.Ε. εξελίχθηκε –με την ραγδαία αύξηση των εκτελούμενων έργων και των σχετικών Επιστημονικών Επιτροπών (Ε.Ε.)– σε μία εν δυνάμει παράλληλη Αρχαιολογική Υπηρεσία. Αυτό δημιούργησε κατά καιρούς προβλήματα στην προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς καθώς και στην εν γένει λειτουργία της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας (Α.Υ.), γεγονός που έχει κατά καιρούς στηλιτεύσει ο ΣΕΑ.Ο ΣΕΑ θεωρεί ότι με την επιχειρούμενη με το προαναφερθέν σχέδιο νόμου κατάργηση του Τ.Δ.Π.Ε.Α.Ε. καταρχάς πρέπει να προστατευθεί απαρέγκλιτα το σύνολο του με οποιαδήποτε σχέση εργασίας εξειδικευμένου επιστημονικού, τεχνικού και εργατοτεχνικού προσωπικού, που απασχολείται στην εκτέλεση του έργου των Ε.Ε. ή εργάζεται εν γένει στο Τ.Δ.Π.Ε.Α.Ε., καθώς διαθέτει μεγάλη εμπειρία στο απασχολούμενο αντικείμενο.Ο ΣΕΑ θεωρεί, επίσης, ότι η επιχειρούμενη –με το προαναφερθέν νομοσχέδιο– υπαγωγή (§ 5,α) των εν ενεργεία Επιστημονικών Επιτροπών «στις Κεντρικές Υπηρεσίες της ΓΔΑΠΚ ή στις οικείες Περιφερειακές Υπηρεσίες της ΓΔΑΠΚ … κατ’ αντιστοιχία προς το χαρακτήρα των έργων, που εκτελούνται, κατόπιν αξιολόγησης» αφενός μεν εγείρει ερωτήματα ως προς δυνατότητα συνέχισης λειτουργίας τους, αφετέρου δε σημαίνει τη διαιώνιση της υπάρχουσας κατάστασης με άλλη μορφή, καθώς είναι σαφές ότι:► Η αποσύνδεση των έργων των Ε.Ε. από τις Εφορείες Αρχαιοτήτων καθιστά δυσχερέστερη την συνεργασία των φορέων υλοποίησης του αρχαιολογικού έργου (δηλ. των Εφορειών με τις Ε.Ε.). Μόνο οι Περιφερειακές Υπηρεσίες, στην χωρική αρμοδιότητα των οποίων βρίσκονται τα έργα, μπορούν να συνδράμουν ουσιαστικά στην υλοποίηση των έργων, την οποία άλλωστε εκ του νόμου ελέγχουν και εποπτεύουν.► Η υπαγωγή των Ε.Ε. σε δύο διευθύνσεις της Κεντρικής Υπηρεσίας αλλοιώνει τον συντονιστικό χαρακτήρα των διευθύνσεων της ΚΥ, δημιουργώντας υδροκεφαλικό συγκεντρωτισμό στην ΚΥ και αντίκειται στο βασικό στόχο μιας σύγχρονης διοίκησης, που είναι η ενίσχυση των αποκεντρωμένων δομών της.► Οι περιφερειακές διευθύνσεις της ΓΔΑΠΚ υποβαθμίζονται σε σχέση με εκείνες της Κεντρικής Υπηρεσίας. Αυτό αποδυναμώνει το κύτταρο της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, την Εφορεία Αρχαιοτήτων, με ανυπολόγιστες συνέπειες για την προστασία των μνημείων.► Στο άρθρο 6 αναφέρεται αόριστα η κατάργηση των Επιστημονικών Επιτροπών «μετά τη λήξη της χρηματοδότησης», χωρίς άλλα συγκεκριμένα στοιχεία (π.χ. την αναφορά στη χρηματοδότηση μέσω των ΕΣΠΑ, που λήγει το αργότερο το 2015). Δεν υπάρχει καν αναφορά στην –αυτονόητη και επιβεβλημένη, κανονικά– κατάργηση των Επιστημονικών Επιτροπών χωρίς ενταγμένα στο ΕΣΠΑ έργα ή Επιστημονικών Επιτροπών χωρίς έργο στην παρούσα φάση. Όλα αυτά αφήνουν το ενδεχόμενο να διατηρηθούν οι Ε.Ε. στο διηνεκές, όπως συνέβη ήδη με το ΤΔΠΕΑΕ, την ΕΑΧΑ κλπ.► Σύμφωνα με την παράγραφο γ του άρθρου 5, οι Επιστημονικές Επιτροπές θα λειτουργούν στο πρότυπο της ΥΣΜΑ, κάτι που θα δημιουργήσει επιπλέον προβλήματα διοικητικής και θεσμικής υφής. Δεν νοούνται συλλογικά όργανα και επιτροπές, τα μέλη των οποίων κατά πλειοψηφία δεν ανήκουν στο δυναμικό της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, να αναλαμβάνουν διοικητικές αρμοδιότητες των Εφορειών Αρχαιοτήτων. Αυτό θα επιφέρει σύγχυση αρμοδιοτήτων και εγείρει ερωτήματα για την θεσμική του υπόσταση.► Την στιγμή που αβίαστα συζητούνται από την πολιτική ηγεσία σχέδια για την συρρίκνωση της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας (Α.Υ.) που δύναται να αποβεί μοιραία για την ομαλή εξέλιξη όχι μόνον των εκτελούμενων από την Α.Υ. έργων ΕΣΠΑ αλλά και την προστασία των μνημείων γενικότερα, την ίδια στιγμή από το προαναφερθέν νομοσχέδιο (§ 5,δ) προκύπτει η επιλογή διαιώνισης της λειτουργίας τρίτων φορέων.Ως εκ τούτου, ο ΣΕΑ θεωρεί, ότι στο προαναφερθέν σχέδιο νόμου για την κατάργηση του Τ.Δ.Π.Ε.Α.Ε. επιβάλλεται να αναφέρεται ρητά η -άνευ όρων και προϋποθέσεων- άμεση ενσωμάτωση όλων των έργων του ΤΔΠΕΑΕ στις αρμόδιες Εφορείες Αρχαιοτήτων, με διατήρηση των Επιστημονικών Επιτροπών μόνο με συμβουλευτικό χαρακτήρα για την απρόσκοπτη εξέλιξη των συγκεκριμένων έργων μέχρι τη λήξη τους. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ
 
 
ΕΛΕΝΗ ΚΑΜΠΕΡΗ
Συμφωνώ με την ανάρτηση της Ενωσης Ελλήνων Ερευνητών. Η αναδιάρθρωση του ερευνητικού ιστού της χώρας θα πρέπει να προχωρήσει συντεταγμένα και με στρατηγικό σχέδιο που θα βασίζεται σε επιστημονικά κριτήρια. Εκ των ων ουκ άνευ προϋπόθεση για την αναδιάρθρωση αποτελεί η επέκταση της ισχύουσας νομοθεσίας σχετικά με την αξιολόγηση των ερευνητικών φορέων που εποπτεύονται απο την ΓΓΕΤ και των ΑΕΙ και στους υπόλοιπους ερευνητικούς φορείς που δεν εχουν αξιολογηθεί μέχρι σήμερα. Οι όποιες συγχωνεύσεις θα πρέπει να έχουν ουσιαστικό και όχι προσχηματικό χαρακτήρα, αλλά και να καταλήγουν σε πραγματικές μειώσεις κόστους μέσω συνεργειών, όπως π.χ. κοινής Κεντρικής Διοίκησης ομοειδών φορέων.Τέλος, οι όποιες συγχωνεύσεις θα πρέπει να αναχαιτίσουν το κύμα φυγής ερευνητικού προσωπικού προς το εξωτερικό.