Το γράφημα απεικονίζει τις εμφανίσεις των σχολίων του χρήστη στα διαθέσιμα άρθρα. Στον άξονα Χ είναι τα διαθέσιμα άρθρα ενώ στον άξονα Υ ο αριθμός των σχολίων.
 
 
Υπόμνημα: Τίτλοι άρθρων που εμφανίζονται στο γράφημα:
1. Άρθρο 01: Πεδίο εφαρμογής
2. Άρθρο 06: Απόδοση