Το γράφημα απεικονίζει τις εμφανίσεις των σχολίων του χρήστη στα διαθέσιμα άρθρα. Στον άξονα Χ είναι τα διαθέσιμα άρθρα ενώ στον άξονα Υ ο αριθμός των σχολίων.