Το γράφημα απεικονίζει τα ποσοστά των εμφανίσεων των σχολίων του χρήστη στα διαθέσιμα άρθρα.
 
 
Υπόμνημα: Τίτλοι άρθρων που εμφανίζονται στο γράφημα:
1. Άρθρο 02
2. Άρθρο 05: (Άρθρο 7 Οδηγίας) Δικαίωμα παραμονής αιτούντων − Εξαιρέσεις