Το γράφημα απεικονίζει τα ποσοστά των εμφανίσεων των σχολίων του χρήστη στα διαθέσιμα άρθρα.
 
 
Υπόμνημα: Τίτλοι άρθρων που εμφανίζονται στο γράφημα:
1. Άρθρο 04: Διοικητική ικανότητα
2. Άρθρο 05: Συμπεριφορά
3. Άρθρο 07: Διαδικασία καθορισμού των στόχων