Το γράφημα απεικονίζει τα ποσοστά των εμφανίσεων των σχολίων του χρήστη στα διαθέσιμα άρθρα.
 
 
Υπόμνημα: Τίτλοι άρθρων που εμφανίζονται στο γράφημα:
1. Άρθρο 07: Διαδικασία καθορισμού των στόχων
2. Άρθρο 12: Εργαλείο Αξιολόγησης
3. Άρθρο 16: Αξιολογητές